Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Розвязок рівняння за допомогою прикладної програми Mthcd

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Лабораторна робота №6-7

Тема: Розвязок рівняння за допомогою прикладної програми Mathcad.

Мета: Навчитися здійснювати розвязок рівнянь за допомогою Matchcad.

Теоретичні відомості

  1.  Розв’язок рівнянь засобами Mathcad.

Як відомо, багато рівнянь і системи рівнянь не мають аналітичних розв’язків. У першу чергу це відноситься до більшості трансцендентних рівнянь. Доведено також, що не можна побудувати формулу, по якій можна було б розв’язати довільне алгебраїчне рівняння ступеня вище четвертого. Однак такі рівняння можуть розв’язуватись чисельними методами з заданою точністю (не більш значення заданого системної змінної TOL).

  1.  Чисельний розв’язок нелінійного рівняння.

Для найпростіших рівнянь f(x)=0 розв’язок в Matchcad  знаходиться за допомогою  функції root.

Root (f(x1,x2…),x1,a,b).

Повертає значення х1, що належить відрізку при якому вираз чи функція f(x)  обертається  в 0.

Обидва аргументи цієї функції повинні бути скалярними. Функція повертає скаляр.

Аргументи:

f(x1, x2, …) – функція чи вираз, визначена де-небудь у робочому документі. Вираз повинен повертати скалярні значенняє.

Х1 - - ім’я змінної, котра використовується у виразі. Цій змінній перед використанням функції root  необхідно присвоїти числове значення. Matchcad використовує його як початкове наближення при пошуку кореня.

       a , bнеобов’язкові , якщо використовуються, то повинні бути дійсними числами , причому a<b.

Наближені значення коренів (початкові наближення) можуть бути:

  1.  Відомі з фізичного змісту задачі.
  2.  Відомі з розвязку аналогічної задачі при інших вихідних даних.

Знайдена графічним способом.

Найбільш розповсюджений графічний спосіб визначення початкових наближень.Беручи до уваги ,що дійсні корені рівняння f(x) = 0 – це точка перетинання графіка функції f(x) з віссю абсцис , досить побудувати графік функції f(x) і відзначити точки перетинання f(х) з віссю Ох, чи відзначити на осі Ох відрізки, що містять по одному кореню. Побудову графіків часто вдається сильно спростити , змінивши рівняння f(x)=0 рівно сильним йому рівнянням f1(x)=f2(x), де функції f1(x) і f2(x) більш прості, ніж функції f(x). Тоді, побудувавши графіки функції y=f1(x) і b=f2(x), шукані корені одержимо як абсциси точок перетину цих графіків.

Хід роботи.
1. Хочу отметить что наши сегодняшние проблемы не являются результатом ошибок прошлого
2.  Затвердити Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань
3. Базовая вещь- необходимо поставить себе чёткую цель
4. Прибыль как результат деятельности предприятия
5. Я Свами Садчитананда Эту игру в Индии называютЛила Leel а играет в нее наше Высшее Я создающее
6. Чтобы понять систему нужно выйти за её пределы Бернард Вербер
7. РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ ФИЛИАЛ УТВЕРЖДАЮ Прорект
8. Национальный исследовательский Томский политехнический университет УТВЕРЖДАЮ Декан ГФ В
9. Показатели здоровья населения.html
10. 2 Ма~саты- Биологиялы~ молекулаларды~ электронды~ ~~рылысын сол молекуларды~ электронды~ к~шуін ж
11. чиков Т. А. Борисовская
12.  Антисептика понятие виды современная антисептика
13. то причине и апостол Павел говорит что слово крестное погибающим юродство есть а спасаемым нам сила Божия е
14. Инструментальные средства Microsoft Office
15. агентством Міністерства податків і зборів Канади
16. Пути повышения эффективности труда команды топ-Менеджеров в ООО
17.  Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождени
18. Канада
19. Тема 1 Социология как наука 1
20. ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ