Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Берілген сферада~ы ~ателер техникалы~ артта ~алу~а ~ана алып келумен бірге экономикалы~ шы~ындар~а алып к

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


15.АЖ талдауы және жобалау процесстегі кісіаралық қарым-қатынас дағдылары

Ақпараттық жүйелерді талдау

Қазіргі заманғы компаниялар түгелімен ақпараттық жүйелердің ұйымдастырылуына тәуелді. Берілген сферадағы қателер техникалық артта қалуға ғана алып келумен бірге экономикалық шығындарға алып келетіні айқын. Ақпараттық жүйелердің мекеменің негізгі бизнес-процестеріне ендіру  талаптарына  қаншалықты сәйкес келетінін анықтау үшін ақпараттық жүйелердің талдауы келтіріледі.

Бағалау критерийлеріне келесі параметрлер көрсетіледі:

 1.  Жүйе қандай жолмен ұйымдастырылған, ақпараттарды, жүйеге келтіру және жаңартуды енгізу  қалай өндіріледі?
 2.  Мәліметтерді архивтеу және сақтау қалай жүзеге асады?
 3.  Ақпараттық жүйелердің  және мәліметтерді өңдеу жұмысын бақылау әдістері
 4.  Бағдарламалық қамсыздандыру және лицензияның болуы
 5.  Техникалық және бағдарламалық шешімдер қаншалықты Нормативті құжаттарды белгіленген процедураларға сәйкес қолданылады.
 6.  Бизнес-процестер мен компанияның кеңею шартында ақпараттық жүйелердің масштабтылығы және икемділігі
 7.  Ақпараттық жүйелердің ұйымдастырылуы және деңгейі
 8.  Құқық беруші құжаттардың өзгеру есебімен ақпараттық жүйелердің даму перспективалары

Ақпараттық жүйелерді талдау жоғары квалификациялы мамандармен өткізіледі; мәліметтерді басқару  жүйесінің кемшіліктерін ғана емес, сонымен қатар  қауіптерді нақты зерттеуге мүмкіндік береді. Берілген тәсіл әсіресе қолданыста және үлкен ақпараттарды өңдеуде қажеттіліктерге ие тез өркендеуші компаниялар мен ұйымдарда маңызды.

Жобадағы роль(жобалық роль)-міндеттерді команда мүшелері арасында бөлу үшін құрылған өкілділіктердің және міндеттердің жиынтығы.

Жобаға қатысушылар-тапсырыс беру және атқару  ұйымдар және  тапсырыс беру мамандары және атқарушылар, сондай –ақ  жоба жұмысына қатысатын басқа да уйымдар мен тұлғалар.

Жоба командасы-жоба бойынша жұмысты атқарушы және басқарушы алдында жұмыстың орындалуына жауапты уақытша жұмысшы топ. Жоба командасы басқару командасынан, жобаға қатысушылардан,жоба шегінде жұмысты атқарушылардан, жобаны атқарушылардан тұрады.

Жобаны басқару командасы-жобаны басқару бойынша  басқару шешімдерін  қабылдауға уәкілетті жоба командасының мүшелері.

Команда құрамы мыналарды жүзеге асыру үшін жеткілікті болу керек:

 1.  Жоба ресурстарын басқару, соның ішінде:
 2.  Жоба мақсатына жетуге қажетті ресурстарды анықтау;
 3.  Жобаны басқару тобының құрамын өзгерту бойынша ұсыныстар дайындау;
 4.  Жобаның жұмысшы тобының құрамындағы қызметкерлік өзгерістерді мақұлдау;

 1.  Жобаның орындалу мерзімін басқару,соның ішінде:
 2.  Жоба жұмысының жоспарын дайындау;
 3.  Жобаның орындалуын бақылау;
 4.  Жоба жұмысының барысы жайлы есеп дайындау;

 1.  Жобаның  сапасын басқару, соның ішінде:
 2.  Өңделіп жатқан жобалық шешімдердің техникалық тапсырмаға сәйкестігін бақылау;
 3.  Жобалық шешімдердің сараптама ұйымын;

 1.  Жоба қауіптерін басқару, соның ішінде:
 2.  Жоба қауіптеріне сараптама;
 3.  Қауіптерді төмендету бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу;

Жоба мәселелерін басқару, соның ішінде:

 1.  Жоба мәселелерін сараптау;
 2.  Жоба мәселелерін шешу бойынша іс-шаралар жоспарын  әзірлеу;
 3.  Жоба мәселелерін шешу бойынша іс-шаралар жоспарын  іске асыру.

Қызметкерлерді басқару жоспарын әзірлеу

Үдеріске кіру

Тәсілдер мен құралдар

Үдерсітен шығу

Ресурстарға талаптар

Ұйымның сыртқы орта факторы

Ұйымдастырушылық активтері

Ұйымдастырушылық диаграммалар және міндеттердің сипаттамасы

Байланыстарды жақсарту

Ұйымдастыру теориясы

     

Қызметкерлерді басқару жоспары

Қызметкерлерді басқару жоспары-қызметкерлермен байланысты міндеттер  калай және қашан орындалатынын сипаттайтын қызметкерлерді басқару жоспарының бөлігі.

Қызметкерлерді басқару жоспары келесі пункттерді қабылдайды:

 1.  Қызметкерлер жиынтығы;
 2.  Жұмыс уақытының графигі;
 3.  Кеңейту және мотивация жүйесі;

Қауіпсіздік сұрақтары.
1. тематики и литературы ldquo;Простые истиныrdquo; Цели урока- Показать связь математики и литературы на прим
2. Проектирование участковой станции
3. Источники и особенности радиационного загрязнения окружающей среды
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по написанию контрольной работы реферата по дисциплине Введение в менеджме
5. 1 Створення запиту Запит являє собою команду написану мовою SQL яка вибирає дані з таблиць
6. Государственный образовательный стандарт- понятие и значение
7. Yunn dengesini bozn KKTC~ni ortdn kld~rn hlk~n yr~s~n~ g~~men ypn bir pln EVET demeliymi~im O zmn ne olckt~ Rum B ~yesi olmyckm~~ Bunlr hyl g~rmektedirler g~r~~meler b~lr b~lm
8. Венгрия в конце XIV - начале XV веков
9. Душа и разум Научи меня душу отдать Каждой строчке и каждому слову Чтоб достойно держать ответ
10. Аналоги об~єкта оцінки порожню ввести п~ять нових записів написати запит на додавання записів з меншої
11. Интраоперационный мониторинг
12. Марк Тулий Цицерон Государство и право доклад
13. тематичних наук Чернівці ~ Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті оптое
14. Количественная оценка операционного рычага
15. выбрать самую сильную самку и взять ее что бы произвести потомство
16. Реферат- Организация системы рефинансирования кредитных организаций
17. ТЕМА 1 Теории политических систем 2
18. Эссе Анализ конкурентной среды и разработка рекламной кампании
19. ЛЕКЦИЯ 5 СУЖДЕНИЕ 1
20. темах передачи и распределения информации в телевизионной радиовещательной и другой аппаратуре связи.html