Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Особа з обмеженими можливостями в стані здоров~я це- аособа яка нездатна частково або повніс

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


  1.  Компенсація - це:

а) сукупність педагогічних та лікувальних засобів, спрямованих на поліпшення та виправлення процесу розвитку особи;

б) заміщення або перебудова порушених або недорозвинених функцій організму;

в) процес відновлення основних соціальних функцій особистості;

г) усі відповіді вірні.

  1.  Особа з обмеженими можливостями в стані здоров’я - це:

а) особа, яка нездатна частково або повністю виконувати певні дії, втратила працездатність остаточно чи на тривалий час????????  

б) особа, яка отримала певні травматичні ушкодження, які призводять до обмеження її життєдіяльності та потреби у соціальному захисті;

в) особа зі стійким порушенням функцій організму, які є наслідком певних захворювань;

г) усі відповіді вірні.

  1.  До соціальних принципів дефектології не входить:

а) принцип соціалізації;

б) принцип діагностування;

в) принцип інтеграції;?????????

г) принцип гуманістичної спрямованості.

  1.  Принцип свідомості та активності передбачає:

а) необхідність дотримання посильної міри труднощів щоб уникнути фізичних, моральних, емоційних перевантажень;

б) не тільки- надійне засвоєння знань, але і збереження набутого досвіду на довгі роки;

в) усвідомлене та активне відношення до процесів навчання, виховання та розвитку дитини з порушеннями в розвитку;

г) що постановка корекційних завдань, вибір засобів, методів, методичних прийомів педагогічної роботи повинні відповідати функціональному стану дитини та враховувати всі його особливості

  1.  Принцип корекційно-розвиваючої спрямованості передбачає:

а) констатацію основного дефекту, супутніх захворювань і вторинних відхилень;

б) збереження потреби у самовдосконаленні впродовж всього життя: спочатку в сім’ї, потім в освітніх установах;

в) передбачає комплексне використання всіх органів чуття і активізацію функцій, які підлягають зберіганню, в процесі навчання та виховання;

г) спрямування педагогічних впливів не тільки на послаблення, подолання недоліків, але й на корекцію та активний розвиток пізнавальної діяльності, психофізичних і координаційних здібностей.???????

  1.  Методи, які використовуються в дефектології:

а) соціометрія;

б) експеримент;

в) математичні методи;

г) усі відповіді вірні.

  1.  Аномальний розвиток-це:

а) процес, в ході якого спостерігаються відхилення у фізичному або психічному розвитку організму;

б) розвиток індивіду на відміну від розвитку виду;

в) розвиток, в ході якого спостерігаються різні форми порушень онтогенезу;

г) усі відповіді вірні.

  1.  Інвалідом вважається: ???????

а) особа, яка нездатна частково або повністю виконувати певні дії, втратила працездатність остаточно чи на тривалий час;

б) особа, яка отримала певні травматичні ушкодження, які призводять до обмеження її життєдіяльності та потреби в соціальному захисті;

в) особа зі стійким порушенням функцій організму, які є наслідком певних захворювань;

г) усі відповіді вірні.
1. Конструирование элементов балочной клетки
2. Интеллектуальное развитие в детском возрасте
3. Усеймином Я прослушал их целиком и пришёл к выводу что они охватывают и разъясняют вопросы по воззрениям пр
4. Принцип действия зеркальной антенны
5. 11 Эволюция взглядов на роль маркетинга в компании Сколько же компаний придерживаются конце
6. Отчет по лабораторной работе ’2 Табулирование значений функций Вариант ’20 Преподаватель.html
7. Ты ничего не говоришь просто смотришь
8. XVII вв В объединенной России XVIXVII вв
9. Бутурлин Александр Борисович.html
10. сырьевой базы Оренбургской области на 2002 год нефть газ; целевая программа геологического изучения недр и
11. Определить значения вертикальных нормальных напряжений возникающих в точках массива грунта по горизонтал
12. социальное обслуживание населения используется сравнительно редко.html
13. Лабораторная работа 5 Физика Тема- Измерение разрешающей с
14.  ПОЗИТИВИЗМот лат
15. вещественную форму включая энергию
16. ТЕМА 10. ВЕЛИКАЯ ПОЛЬЗА ДЛЯ ДУШИ ТВОЕЙ
17. Конституционный строй Республики Беларусь
18. Зародыш на стадии формирования осевых органов эктодерма; нервная трубка; мезодерма- сомиты миотомы сегме
19. В начальный момент времени ключ К замкнут
20. Подготовка лидеров и последователей