Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Контрольна робота з культури наукової мови для студентів заочної форми навчання Практична частина в з

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Контрольна робота з культури наукової мови

(для студентів заочної форми навчання)

Практична частина (в зошиті)

 1.  Написати анотацію до однієї наукової статті,поданої у фаховому виданні(«Економіка України», «Економіст», «Актуальні проблеми економіки», «Економіка,фінанси,право»,  «Облік і аудит», «Економіка і прогнозування», «Економічний часопис», «Економічна теорія»).

Приклад:

     Автор наукової статті « Мовне планування  й термінологія», опублікованої у «Віснику Національного університету «Львівська політехніка»: Проблема української термінології»( 2004.-№503.-С . 27-29),  здійснює загальний аналіз мовного планування в українській термінології і виокремлює три періоди. Підгрунтям для цієї періодизації обрано мету мовного планування в термінології, мовну політику в державі, критерії нормативності термінів.

      Стаття адресована мовознавцям, перекладачам, викладачам, студентам.

 1.  Виписати з наукової статті(на вибір), поданої у фаховому виданні, речення, в яких вживаються економічні терміни (не менше 15). Подати визначення цих термінів.

Приклад:

1.Гриценко А. Стабільність грошової одиниці як ціль монетної політики/А.Гриценко//Вісник НБУ.-2002-№11.-С.20

На думку А.Гриценка, стабільність грошової одиниці-це відносна незмінність вартості, яку представляє грошова одиниця в обігу і яка виражається в купівельній спроможності грошей.

   Гроші-це...

   2.  …

3. Подати зразки текстів різних підстилів наукового стилю: власне наукового, науково-популярного, науково-навчального. Подані зразки текстів повинні мати економічне спрямування.

                  

Теоретична частина( реферат)

 1.  Стилі сучасної  української літературної мови.
 2.  Мовні засоби наукового стилю.
 3.  Підстилі наукового стилю.
 4.  Ознаки наукового стилю.
 5.  Монографія як жанр наукового стилю.
 6.  Підготовка та написання наукової доповіді.
 7.  Науковий та офіційно-діловий стиль:порівняльний аналіз.
 8.  Жанри наукового стилю.
 9.  Структура ,обсяг і оформлення курсової роботи.
 10.  Написання і редагування тексту курсової роботи.
 11.  Бібліографічні посилання в науковій роботі.
 12.  Технічне оформлення наукової роботи.
 13.  Засоби текстового звязку в науковій праці.
 14.  Підготовка і написання наукової статті.
 15.  Мовленнєва компетентність як невід'ємна складова й обов'язкова ознака освіченості та професіоналізму.
 16.  Історія українського термінотворення.
 17.  Шляхи термінологічних запозичень.
 18.  Інтернаціоналізми в науковій роботі.
 19.  Шляхи виникнення термінів.
 20.  Вимоги до оформлення таблиць  в науковій роботі.
 21.  Анотування наукового джерела.
 22.  Реферування наукового джерела.
 23.  Конспектування друкованого джерела наукової інформації
 24.  Наукова література як основне джерело фахових знань.
 25.  Підготовка до участі в науковій дискусії, в полеміці.

         

 
1. Ветеринарно-санитарные требования к транспортировке животных
2. 13096 ПРИКАЗ 599-125 Об экспертизе деклараций безопасности промышленных объектов Российской Фед
3. ...предусматривают дополнения к статье 126 УПК РФ за производство приобретение хранение перевозку в целях сбы.
4. Красноярский медицинский техникум группы курса специальности 060501 Сестринское дело
5. Научно-практическая конференция, как средство формирования профессиональной компетенции путем привлечения студентов к научному творчеству
6.  Конечно же главными направлениями приложения педагогических усилий являются обучение образование воспит
7. Современные стили, используемые в сфере гостеприимства
8. Тема- Денежная система- эволюция типы ее современные особенности.html
9. Калинка я знала не понаслышке целых 7 лет я там занималась
10. . Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних
11. Кузовной участок автомобилей Москвич ГАЗ ИЖ
12. Тема- Техногенні небезпеки та їхні наслідки
13. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ООО Электром г Чебоксары
14. НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
15. Реферат- История государства и права США новейшего времени
16. задание 4 Анализ водного и ледового режима реки Цель научиться простейшим методам анализа вод
17. темах- Тема 29 Захворювання периферичної нервової системи Тема 30 Неврологічні прояви остеохондр
18. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ОТДЕЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫ
19. Судовобухгалтерська експертиза залежить від лекційних та особливо від практичних занять
20. Варианты ответов вопр Варианты ответов 1 г