Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Варіант 1 Батькомзасновником вітчизняної науки Історія держави і права України можна вважати-

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «Історія держави і права»

Варіант 1

 1.  Батьком-засновником вітчизняної науки  «Історія держави і права України» можна вважати:

А - М.Володимирського-Буданова

Б – В.Антоновича

В – С.Лепявко

 1.  В античних містах-державах Північного Причорноморя колегія із найширшою  компетенцією мала назву:

А- колегія продиків

Б- колегія архонтів

В- колегія есемнетів

 1.  Великий князь київський Володимир Великий для укріплення держави провів  реформи:

А- земельну,податкову

Б- релігійну,адміністративну,судову,військову

В- релігійну

 1.  Київська держава за формою правління була:

А- ранньофеодальною монархією

Б- президентською республікою

В- автократією

 1.  Першим спадкоємцем померлої особи за «Руською правдою» визначався:

А- молодший син

Б- дружина

В- молодша донька

 1.  Литовських Статутів було:

А- чотири

Б- два

В- три

 1.   На українських землях у литовко-польську добу суди, під юрисдикцію яких підпадали  духовенство  та інші особи у справах проти віри і церкви, називалися:

А- цехові

Б- духовні

В- домініальні

 1.  Магдебурзьке право надавало міщанам:

А- право обирати органи місцевого самоврядування

Б- право проводити щотижневі торги та щосезонні ярмарки

В- обидві відповіді є вірними

 1.   Головним джерелом козацького права був:

А- гетьманське законодавство

Б- правовий звичай

В- писаний закон

 1.   Вітчизняні державознавці кваліфікують форму державно-правових зв'язків між Військом Запорозьким і Московським царством за угодою 1654 року як:

А- протекторат

Б- входження до складу Московського царства

В- возєднання

 1.   Яким старовинним звичаєм на Запорізькій Січі міг врятуватися від смертної кари козак:

А- публічно покаятися

Б- звернутися із письмовим  проханням  до Гетьмана

В- укласти шлюб із дівчиною,що виявила бажання врятувати його

 1.   Рейхсрат - це:

А- найвищий законодавчий орган Австро-Угорської імперії

Б- найвищий виконавчий орган Австро-Угорської імперії

В- найвищий судовий орган Австро-Угорської імперії

 1.   Українську Народну Республіку було проголошено незалежною державою:

А- першим  Універсалом

Б- другим  Універсалом

В- четвертим Універсалом

 1.  Перший президент УНР :

А- В.Винниченко

Б- П.Скоропадський

В- М.Грушевський  

 1.  За часів НЕПу Цивільним кодексом 1922 року закріплювалися такі форми власності:

А- державна,кооперативна,приватна

Б- комунальна,приватна

В- тільки державна

 

 

 

 

 

 
1. Реферат- Механўзми двигуна (Детали двигателя)
2. Контрольная работа- Правила отражения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств в бухгалтерском учете1
3. Контрольная работа по философии Никифоровой Дарьи гр
4. Тренінг самопізнання
5. то в Ионическом море.html
6. на тему - Чрезвычайные ситуации природного характера на примере цунами.
7. стояча поза а при малих зусиллях
8. Десять приоритетов сохранения биоразнообразия степей России
9. Рынок ценных бумаг в РБ
10. Порядок увольнения работника и оплаты сверхурочного труда
11. Изложение- Замятин- Мы
12. введение всеобщей трудовой повинности принятие закона об отсутствии коммерческой тайны
13. тема бюджетирования в РФ 20 2
14. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6
15. Тема работы- Проект планировки территории поселка района
16. . Сравнительная характеристика российской судебной системы до и после Октябрьской революции 1917 года.
17. Семантика оператора case
18. викторина; уроксеминар защита творческих проектов
19. Виал 13 лет на рынке недвижимости
20. боец обычно ассоциируется с понятием человек сильной воли