Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Варіант 1 Батькомзасновником вітчизняної науки Історія держави і права України можна вважати-

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «Історія держави і права»

Варіант 1

 1.  Батьком-засновником вітчизняної науки  «Історія держави і права України» можна вважати:

А - М.Володимирського-Буданова

Б – В.Антоновича

В – С.Лепявко

 1.  В античних містах-державах Північного Причорноморя колегія із найширшою  компетенцією мала назву:

А- колегія продиків

Б- колегія архонтів

В- колегія есемнетів

 1.  Великий князь київський Володимир Великий для укріплення держави провів  реформи:

А- земельну,податкову

Б- релігійну,адміністративну,судову,військову

В- релігійну

 1.  Київська держава за формою правління була:

А- ранньофеодальною монархією

Б- президентською республікою

В- автократією

 1.  Першим спадкоємцем померлої особи за «Руською правдою» визначався:

А- молодший син

Б- дружина

В- молодша донька

 1.  Литовських Статутів було:

А- чотири

Б- два

В- три

 1.   На українських землях у литовко-польську добу суди, під юрисдикцію яких підпадали  духовенство  та інші особи у справах проти віри і церкви, називалися:

А- цехові

Б- духовні

В- домініальні

 1.  Магдебурзьке право надавало міщанам:

А- право обирати органи місцевого самоврядування

Б- право проводити щотижневі торги та щосезонні ярмарки

В- обидві відповіді є вірними

 1.   Головним джерелом козацького права був:

А- гетьманське законодавство

Б- правовий звичай

В- писаний закон

 1.   Вітчизняні державознавці кваліфікують форму державно-правових зв'язків між Військом Запорозьким і Московським царством за угодою 1654 року як:

А- протекторат

Б- входження до складу Московського царства

В- возєднання

 1.   Яким старовинним звичаєм на Запорізькій Січі міг врятуватися від смертної кари козак:

А- публічно покаятися

Б- звернутися із письмовим  проханням  до Гетьмана

В- укласти шлюб із дівчиною,що виявила бажання врятувати його

 1.   Рейхсрат - це:

А- найвищий законодавчий орган Австро-Угорської імперії

Б- найвищий виконавчий орган Австро-Угорської імперії

В- найвищий судовий орган Австро-Угорської імперії

 1.   Українську Народну Республіку було проголошено незалежною державою:

А- першим  Універсалом

Б- другим  Універсалом

В- четвертим Універсалом

 1.  Перший президент УНР :

А- В.Винниченко

Б- П.Скоропадський

В- М.Грушевський  

 1.  За часів НЕПу Цивільним кодексом 1922 року закріплювалися такі форми власності:

А- державна,кооперативна,приватна

Б- комунальна,приватна

В- тільки державна

 

 

 

 

 

 
1. Использование пенициллиназы в биотехнологии
2. Почему мужчины часто выглядят отрешенными после секса
3. тема РФ Выполнил- Студент группы Ф101 Овсепян Цагик Меружановна Проверил- Ст
4. Маджму`ат аззахабийяфи альхутаб аль минбарийя Автор- Насыр ибн Мухаммад ибн Мишри альГамидиПеревод- А
5.  Зададим d вспомогательных массивов
6. Проект кран-балки
7. тема кровообращение общий план строения и основные функции
8. Факторы влияющие на формирование планировочной структуры города
9. тематике.2. Рассмотреть Хотовицкого Степана Фомича как основоположника научной педиатрии в России.
10. Государственная регистрация юридических лиц в Республике Казахстан
11. Основание новой науки об общей природе наций вышедший в 1725 1730 и 1745 гг
12. тема управления- 3D HEIDENHIN iTNC 530Производитель- DECKEL MHO GILDEMEISTER Германия Технические характеристики-
13. Деятельность сердца сопровождается механическими акустическими и биоэлектрическими явлениями
14. Квалификационные требования Их сравнительная оценка к персоналу в разных гостиницах
15. Реферат- Оле Кристенсен Ремер, подтверждение конечности скорости света.html
16. Байкальский государственный университет экономики и права Читинский институт Кафедра Финансов и кр
17. Реферат- Смородина черная
18. Английский язык
19. Статья 131 Изнасилование 1
20. Несостоятельность (банкротство) юридического лица