Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Узагальнююче повторення

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Комунальний вищий навчальний заклад

«Бериславський педагогічний коледж»

Херсонської обласної ради

Предмет:  педагогіка

Модуль № 8

Семестр VIII

Кількість годин  4

Лекція

Тема: Узагальнююче повторення. Теорія освіти і навчання 

Викладач: Тупікіна С.В.

Розглянуто на засіданні

предметної (циклової ) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін, трудового навчання, образотворчого мистецтва з методиками навчання

     

Протокол  № _____   від ___________  

Голова предметної (циклової)  комісії

________________________________

м. Берислав

Тема: Узагальнююче повторення. Теорія виховання.

Знати: основні поняття розділу педагогіки «Теорія виховання», зміст, методи, засоби, форми, шляхи національного виховання.

Вміти: володіючи критеріями, технологією виховання, сучасними надбаннями психолого-педагогічної науки та методик, орієнтуючись на основні нормативні документи в системі освіти вміти здійснювати виховний процес.

Тип лекції: лекція – діалог

План

Теорія виховання 

 1.  Мета та завдання виховання.
 2.  Суть процесу виховання.
 3.   Компоненти виховання.
 4.   Принципи виховання.
 5.   Методи і форми виховання.
 6.   Робота з колективом учнів.
 7.   Розумове виховання.
 8.   Формування основ наукового світогляду.
 9.   Естетичне виховання.
 10.   Моральне  виховання.
 11.   Технологія виховання.
 12.   Учитель – класний керівник.
 13.   Виховання дітей у сім’ї.
 14.  Робота школи з сім’єю.

Основна література

 1.  Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академвидав, 2007. - 516с.
 2.  Закон України «Про загальну середню освіту». - К., 1999.
 3.  Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 2005.- 343с.
 4.  Концепція національного виховання //Початкова школа – 1995. - № 2. - С. 48-52.
 5.  Конвенція прав дитини –К.: 2000.
 6.  Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник – К.: – Знання, 2007. – 447с.
 7.  Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа  – К.: Рад. шк., 1977.
 8.  Фіцула М. М. Педагогіка. - К.: Академвидав, 2007. - 560с.
 9.  Загальний огляд розділу «Теорія виховання» через встановлення внутрішньопредметних зв’язків з використання мікроопор під час пояснення.
 10.  Відповіді на питання студентів.

 1.  Проблема мети виховання в педагогіці. Видатні педагоги про мету виховання. Сучасне звучання головної мети виховання.
 2.  Характеристика виховного процесу.
 3.  Функції процесу виховання.
 4.  Модель процесу виховання та характеристика її складових. Змістовий компонент виховного процесу.
 5.  Національне виховання.
 6.  Поняття про принципи виховання, їх класифікація.
 7.  Характеристика принципів виховання: принцип народності, принцип демократизації, принцип етнізації.
 8.  Характеристика принципів виховання: принцип природо відповідності, принцип гуманізації.
 9.  Характеристика принципів виховання: принцип неперервності, принцип індивідуалізації та диференціації.
 10.  Характеристика принципів виховання: принцип єдності виховання і життєдіяльності, принцип послідовності і систематичності, принцип культуровідповідності.
 11.  Поняття метод, прийом, форма і засіб виховання. Класифікація методів виховання.
 12.  Методи формування свідомості. Характеристика методу переконання.
 13.  Методи формування свідомості. Характеристика методів приклад та авторитет.
 14.  Методи організації діяльності і формування поведінки. Характеристика методів вимога та переключення.
 15.  Методи організації діяльності і формування поведінки Характеристика методів вправи, привчання, гра.
 16.  Методи стимулювання. Характеристика методу заохочення.
 17.  Методи стимулювання. Характеристика методів покарання, «вибух».
 18.  Класифікація форм організації виховної роботи.
 19.  Поняття «колектив», його ознаки.
 20.  Види колективу. Структура колективу.
 21.  Діалектика розвитку колективу. Роль педагога на кожній стадії розвитку колективу.
 22.  Вплив сформованого колективу на розвиток особистості.
 23.  Шляхи формування та розвитку колективу. Формування активу.
 24.  Шляхи формування та розвитку колективу. Організація спільної діяльності дітей.
 25.  Шляхи формування та розвитку колективу. Формування і розвиток традицій в колективі.
 26.  Шляхи формування та розвитку колективу. Висунення системи перспективних ліній.
 27.  Поняття «розумове виховання», « розумовий розвиток». Завдання розумового виховання.
 28.  Шляхи, засоби і методи розумового виховання.
 29.  Поняття про світогляд. Шляхи, засоби і методи формування наукового світогляду.
 30.  Поняття про мораль, моральне виховання. Морально-етичні норми, що історично склалися в народі.
 31.  Завдання і зміст морального виховання.
 32.  Зміст морального виховання: виховання дисциплінованості і відповідальності.
 33.  Зміст морального виховання: виховання: виховання патріотизму, поваги до людей інших національностей; виховання гуманізму.
 34.  Правове виховання.
 35.  Шляхи, засоби і методи морального виховання.
 36.  Місце і роль естетичного виховання в житті людини. Завдання естетичного виховання.
 37.  Шляхи, засоби і форми естетичного виховання.
 38.  Сімя  як соціальний інститут суспільного розвитку. Функції сім’ї. Роль сімї у різнобічному розвитку особистості.
 39.  Форми роботи школи з сімєю. Батьківські збори, батьківський комітет.
 40.  Форми роботи школи з сімєю. День відкритих дверей, конференція.
 41.  Індивідуальні форми роботи школи з сімєю, їх характеристика.
 42.  Учитель - класний керівник. Функції класного керівника.
 43.  Напрями і форми роботи класного керівника.
 44.  Робота класного керівника з вивчення учнів.
 45.  Робота класного керівника з організації та проведення позакласної виховної діяльності.1. Шумерская и Аккадская мифология
2. Лекции по дисциплине Теория ошибок измерений
3. 10 11-07 blnce Deposit 3 000
4. ГидромашОрион созданная в 1991 году на базе АОМЗ Гидромаш входит в структуру Инвестиционной компании Г
5. Вариант 1 стом. Выбрать один правильный ответ и выписать его в рецепте I
6. Праническое питание Путешествие в личном контакте с Джасмухин Пища это Божий дар но пища также м
7. Статья- Вопросы подобия системы заполнения насосов перед пуском эксгаустером
8. Статья- Магнитометрическая съемка при поиске метеоритов
9. Контрольная работа- Формирование мотивации учебной деятельности с задержкой психического развития
10. Статья- Язык семьи орудие нравственного совершенствования и духовного спасения
11. Контрольная работа- Проблемы финансирования бюджетных предприяти
12. Образование понятий
13. комплекс гидротехнических культуртехнических химических агротехнических агролесотехнические других м
14. статьями в журналах неплохие деньги доставляло сочинение проповедей
15. Гражданское право современных промышленно развитых стран
16. 20
17. Экономика предприятия с ответами 1
18. 0813 по 230813 Студента педиатрического факультета 403 группы Канюка И
19. территориальная реформа политика белорусизации репрессии на Беларуси
20. на тему- Митець у тоталітарному суспільстві на прикладі Миколи Хвильового Виконала- ст