Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Завдання пошуку даних- Скільки днів було відпрацьовано в кожному з відділів Завдання 2 В двох в

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Завдання 1

В двох відділах X та Y є відповідно 7 та 5 співробітників. Протягом місяця кожний співробітник відпрацював деяку кількість днів. Денна оплата праці d грошових одиниць. Податкова ставка 20 %. Використовуючи підпрограми, створити масиви y та g, вивести значення їх елементів на екран і виконати завдання пошуку даних для кожного відділу. Вивести повідомлення, якщо шукані дані відсутні.

Завдання пошуку даних:  Скільки днів було відпрацьовано в кожному з відділів?

Завдання 2

В двох відділах X та Y є відповідно 7 та 5 співробітників. Протягом місяця кожний співробітник відпрацював деяку кількість днів. Денна оплата праці d грошових одиниць. Податкова ставка 20 %. Використовуючи підпрограми, створити масиви y та g, вивести значення їх елементів на екран і виконати завдання пошуку даних для кожного відділу. Вивести повідомлення, якщо шукані дані відсутні.

Завдання пошуку даних:  Скільки осіб в кожному із відділів працювало більше 15 діб?

Завдання 3

В двох відділах X та Y є відповідно 7 та 5 співробітників. Протягом місяця кожний співробітник відпрацював деяку кількість днів. Денна оплата праці d грошових одиниць. Податкова ставка 20 %. Використовуючи підпрограми, створити масиви y та g, вивести значення їх елементів на екран і виконати завдання пошуку даних для кожного відділу. Вивести повідомлення, якщо шукані дані відсутні.

Завдання пошуку даних:  Який середній заробіток в кожному із відділів?

Завдання 4

В двох відділах X та Y є відповідно 7 та 5 співробітників. Протягом місяця кожний співробітник відпрацював деяку кількість днів. Денна оплата праці d грошових одиниць. Податкова ставка 20 %. Використовуючи підпрограми, створити масиви y та g, вивести значення їх елементів на екран і виконати завдання пошуку даних для кожного відділу. Вивести повідомлення, якщо шукані дані відсутні.

Завдання пошуку даних: Який середній податок був в кожному відділі ?

Завдання 5

В двох відділах X та Y є відповідно 7 та 5 співробітників. Протягом місяця кожний співробітник відпрацював деяку кількість днів. Денна оплата праці d грошових одиниць. Податкова ставка 20 %. Використовуючи підпрограми, створити масиви y та g, вивести значення їх елементів на екран і виконати завдання пошуку даних для кожного відділу. Вивести повідомлення, якщо шукані дані відсутні.

Завдання пошуку даних: Скільки осіб вкожному відділі  мали заробіток,  меньший за середній?

Завдання 6

В двох відділах X та Y є відповідно 7 та 5 співробітників. Протягом місяця кожний співробітник відпрацював деяку кількість днів. Денна оплата праці d грошових одиниць. Податкова ставка 20 %. Використовуючи підпрограми, створити масиви y та g, вивести значення їх елементів на екран і виконати завдання пошуку даних для кожного відділу. Вивести повідомлення, якщо шукані дані відсутні.

Завдання пошуку даних:  Скільки осіб в кожному відділі заплатили максимальний податок?

Завдання 7

В двох відділах X та Y є відповідно 7 та 5 співробітників. Протягом місяця кожний співробітник відпрацював деяку кількість днів. Денна оплата праці d грошових одиниць. Податкова ставка 20 %. Використовуючи підпрограми, створити масиви y та g, вивести значення їх елементів на екран і виконати завдання пошуку даних для кожного відділу. Вивести повідомлення, якщо шукані дані відсутні.

Завдання пошуку даних:  В якому відділі було відпрацьовано меньше часу?

Завдання 8

В двох відділах X та Y є відповідно 7 та 5 співробітників. Протягом місяця кожний співробітник відпрацював деяку кількість днів. Денна оплата праці d грошових одиниць. Податкова ставка 20 %. Використовуючи підпрограми, створити масиви y та g, вивести значення їх елементів на екран і виконати завдання пошуку даних для кожного відділу. Вивести повідомлення, якщо шукані дані відсутні.

Завдання пошуку даних:  Скільки співробітників вкожному відділі  відпрацювали 2, 3 або 4 дні?

Завдання 9

В двох відділах X та Y є відповідно 7 та 5 співробітників. Протягом місяця кожний співробітник відпрацював деяку кількість днів. Денна оплата праці d грошових одиниць. Податкова ставка 20 %. Використовуючи підпрограми, створити масиви y та g, вивести значення їх елементів на екран і виконати завдання пошуку даних для кожного відділу. Вивести повідомлення, якщо шукані дані відсутні.

Завдання пошуку даних:  В якому відділі найбільший середній заробіток?

Завдання 10

В двох відділах X та Y є відповідно 7 та 5 співробітників. Протягом місяця кожний співробітник відпрацював деяку кількість днів. Денна оплата праці d грошових одиниць. Податкова ставка 20 %. Використовуючи підпрограми, створити масиви y та g, вивести значення їх елементів на екран і виконати завдання пошуку даних для кожного відділу. Вивести повідомлення, якщо шукані дані відсутні.

Завдання пошуку даних:  Який сумарний податок заплатили в кожному із відділів?

Завдання 11

Складіть процедуру, яка отримує три дійсних числа і повертає їхню суму, добуток і середнє арифметичне.

Завдання 12

Складіть програму з використанням процедури для обчислення периметра і площі двох прямокутників.

Завдання 13

Складіть процедуру, яка отримує значення аргумента і повертає значення трьох функцій:  y = Siin x  , z = Cos x,   t = tg x.

 Завдання 14

Складіть програму, де вводиться ціле число і викликаються три процедури обчислення сум чисел від 1 до заданого:

а) всіх чисел;

б) лише парних;

в) тих, що діляться на 4.

Завдання 15

Складіть програму розв‘язування квадратного рівняння з використанням процедури.

Завдання 16

Складіть функцію для обчислення площі круга за заданим радіусом.

 Завдання 17

Складіть функцію для переведення значення кута, заданого в радіанах, в градуси.

Завдання 18

Складіть функцію для переведення N гривень в долари за існуючим курсом.

 Завдання 19

Складіть функцію для обчислення N!  

Завдання 20

Дано дійсні числа s, t. Отримати  f (t, -2s, 1.17) + f (2.2, t, s-t),

де                                   

Завдання 21

Дано дійсні числа s, t. Отримати  g (1.2, s ) + g (t, s) – g (2s-1, st)

де                                   


1. Реферат- Древнегреческие философы Платон и Аристотель об экономике
2. Реферат- Табель о рангах
3. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур
4. ~ бас~а ы~ салаларымен азаматты~ іс ж~ргізу ы~ы азаматты~ ы~ арбитражды~ ы~ халы~аралы~ жари
5. 20 р. З В І Т про навчальну практику курсанта взводу ПБ '43 Львівського державного універ
6.  Минимальная сила раздражителя необходимая для вызова ответной реакции называется а подпороговой
7. Тема- Вступ до предмету предмет та завдання дисципліни
8. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.2
9. реферат Политика и мораль в России- единство или противоречие
10. Сутність та зміст управління кадрами
11. Реферат Понятие сущность и состав производственных фондов предприятия по дисциплине Экономика и уп
12. Тема- Word Рисование
13. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм
14. 1неизвестное число в подобных равенствах обозначается буквами латинского алфавита 2решить уравнение з
15. Mil номер телефона СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ учр
16. Тема 31- Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків Пла
17. Расцвет БЛВС
18. Оренбургская государственная медицинская академия Минздрава России С
19. 21] Средняя температура воздуха- tн 33С tx
20. Українське образотворче мистецтво Галичини- Іван Трупі Олекса Новаківський Петро Холодний