Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

кл. таблиці ~~Ерозія ґрунтів~~ макети ~~Водна ерозія~~

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву

МЕТА РОБОТИ:     сформувати практичні уміння досліджувати й аналізувати вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву. Навчитися визначати стан ґрунтового покриву.

ОБЛАДНАННЯ

І МАТЕРІАЛИ:     географічна карта ‘‘Ґрунти України’’ (атлас з географії України, 8-9 кл.), таблиці ‘‘Ерозія ґрунтів’’, макети ‘‘Водна ерозія’’.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Деградація ґрунтів

У всьому світі швидкими темпами відбуваються деградація й ерозія ґрунтів. Підраховано: щорічно з оброблюваних земель у світі виноситься понад 25 млрд. т корисних речовин. Щороку землі України втрачають 24 млн. т гумусу, що визначає родючість ґрунтів.

Ерозія ґрунту (від лат. еrosio – роз’їдання) – руйнування його верхнього родючого горизонту під впливом природних та антропогенних чинників. Залежно від природних чинників руйнування ґрунту розрізняють: водну ерозію, що є змивання верхнього шару ґрунту або розмивання його в глибину під впливом талих дощових і поливних (іригаційних) вод. Вона буває поверхнева, або площинна (змив ґрунту під дією дощу або талої води), лінійна (розмив ґрунту вглиб концентрованими потоками води до утворення яруг) та струйчаста (виникає в умовах неправильного зрошення, що призводить до утворення неглибоких промоїн).

Вітрова ерозія, або дефляція виникає за умови сильних вітрів, що видувають ґрунт. Типи вітрової ерозії: повсякденна (спричинена  вітрами  малих  швидкостей,  5 м/с) відбувається повільно і непомітно, проявляється на вітроударних схилах, незахищених лісосмугами. Пилова, або чорна буря – найактивніша і найшкідливіша. Виникає під впливом сильного вітру зі швидкістю 12-15 м/с. Знищує посіви на сотнях тисяч гектарів та зносячи багато родючого ґрунту.

Окрім перерахованих виділяють ще пасовищну, агротехнічну, технічну та прискорену (антропогенну) ерозію.

      

       Фото 1.                                 Фото 2.                             Фото 3.                             Фото 4.            

ХІД РОБОТИ

Опрацюйте теоретичні відомості ‘‘Деградація ґрунтів’’. Проаналізуйте різні види ерозій у 3-х будь-яких регіонах України.

1. Розгляньте фото 1 – вітрової ерозії. За картою ґрунтів України (додаток А) визначте вплив її інтенсивності на стан ґрунтів.

2. Розгляньте фото 2-4, що ілюструє інтенсивність водної ерозії на території України. Визначте її вплив на стан ґрунтів.

3. Заповніть таблицю.

Наслідки негативного впливу ерозії на території України

Вид ерозії

Регіон України

Негативні наслідки

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

1. Руйнування верхніх горизонтів ґрунту сильними вітрами або водними потоками, це: а) смог; б) ерозія; в) парниковий ефект; г) нітрифікація.

2. Приведіть у відповідність види ерозії та природні чинники:

1. Водна     

2. Вітрова

3. Пасовищна

4. Антропогенна

А. Вирубування ділянки лісу, що призвело до зсувів

Б. Ущільнення ґрунту стадом копитних тварин

В. Утворились струмки після зливи

Г. Знищені посіви після чорної бурі

________________________________________________________________________

3. Визначте послідовність розв’язання проблем, що виникають внаслідок вирощування сільськогосподарських рослин при організації їх поливу.

А. Засоленість ґрунтів унаслідок зрошування.

Б. Порушення водного режиму ґрунтів.

В. Зміна рослинного і тваринного світу.

ВИСНОВОК

Запропонуйте заходи, що перешкоджають ерозії ґрунтів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Щороку у світі вимивається 25 тис. т ґрунту. До яких драматичних результатів, окрім зниження родючості, може призвести водна ерозія в районах, де землі розорюються на крутих схилах?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка _____ б.

ЕКОЛОГІЯ У ФАКТАХ

Доведено, що внаслідок негативного впливу вітрової ерозії на території України втрачається врожайність зерна до 2 ц/га. З утратою 1 т гумусу запаси корисної енергії у ґрунті зменшуються на 1,1 кДж/га. За даними Інституту землеробства Української академії аграрних наук, у разі змиву 150 т/га ґрунту втрати поживних речовин унаслідок ерозії в Україні щороку становлять: сульфату амонію – 629 тис. т, суперфосфату – 290 тис. т і калійної солі – 210 тис. т. Такої кількості достатньо для вирощування 875 тис. т зерна.

Додаток А

Карта ґрунтів України

Додаток Б

Карта орних земель України, що зазнали ерозії

Еродовані орні Землі

(від загальної площі ріллі районів, 1996 р.)

Рівень небезпеки

Еродованість землі (%)

відсутній

до 10,0

слабкий

10,0 – 20,0

істотний

20,1 – 30,0

сильний

30,1 – 40,0

дуже сильний

40,1 – 50,0

катастрофічний

понад 50,0
1. педагогической подготовки предусматривают овладение будущими учителями не просто знаниями а системой знан
2. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступления
3. Задание на оценку Раздел III
4. готовность помочь или задиристость которым приписывался характер мотивов т
5. ЗАДАНИЕ для курсового проектирования по предмету Технология производства МЭУ.html
6. Тема- Ознакомление с требованиями Конвенции СОЛАС74
7. 01 1 2 3
8. педагогическое консультирование как форма социальнопедагогической деятельности Социальнопедагоги
9. НА ТЕМУ- Понятия право его роль в жизни общества и государства Выполнил.html
10. Вариант 2 1.Тип плоские червиPlthelminthes Класс сосальщики ~Tremtod Вид ~Opisthorchis felineus 2
11. методическое руководство для практических занятий по ортодонтии Чита 2008 г
12. Особенности экономического моделирования
13. ТЕМАТИЧЕСКИЙПУТЕВОДИТЕЛЬ ГОСТЕВАЯ КНИГА ПИШИТЕМНЕ Марш
14. экон явлений оценка роли отд1
15. Улитки ’ дары и бедствия приносящие.html
16. Лекция 5 Процессы План лекции Определение процесса
17. Как в ельнике ~ Морган снял солнцезащитные очки зашвырнул в бардачок
18. 1828 гг. было построено несколько паровозов нашедших практическое применение на небольших линиях отдельных п
19. на тему- Програми з циклічною структурою
20. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук6