Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ний час Дата прийняття завдання підпис Дата виконання завдання підпис Дата п

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 25%
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

ПРОГРАМА

виконання завдання за  договором № ____ від ___.____.________р.

№ п/п

Процедура

Вид документації (індекс)

Виборка документації, %

Виконавець

За планова-ний  час

Дата прийняття завдання, підпис

Дата виконання завдання, підпис

Дата перевірки партнером завдання, підпис

Дата контролю, підпис контролера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ознайомлення  з бізнесом Замовника: тестування, оцінка системи внутрішнього контролю

--

1,0

2

Оцінка ризику, розрахунок виборки

--

1,0

3

Перевірка документального  підтвердження записів  по рахунку №104 – наявність належним чином оформлених актів введення в експлуатацію необоротних активів  (ф.№1-ОЗ)

100%                ( в зв’язку з незначною кількістю записів)

0,25

4

Перевірка відповідності    порядку нарахування  амортизації, відповідність прийнятій концептуальній основі

50%

0,25

5

Перевірка  достовірності показника  чистої  реалізаційної вартості  дебіторської заборгованості  (р. 160, 161 ф. №1-м)

69,4%

1,25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

Перевірка   достовірності  показника   грошових коштів та їх еквівалентів (р.230 ф. №1-м)

50%

0,25

7

Перевірка достовірності  показника інших оборотних активів (р.250 ф.№1-м)

50%

0,5

8

Перевірка достовірності  показника статутного капіталу (р.300 ф. №1-м)

100%                ( в зв’язку з незначною кількістю записів)

0,25

9

Перевірка достовірності  показника непокритих збитків (р.350 ф. №1-м, дані ф.№2-м)

100%

5,75

10

в т.ч. елемент непередбачуваності

------

-----

-----

1,0

----

----

---

---

11

Перевірка достовірності кредиторської заборгованості (р.530 ф. №1-м)

100%

2,0

12

Перевірка достовірності показника поточних зобов’язань за розрахунками з  податку з доходів фізичних осіб  (р.550 ф. №1-м)

50%

0,25

13

Перевірка достовірності показника поточних зобов’язань за розрахунками з комунального   податку (р.550 ф. №1-м)

50%

0,25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Перевірка достовірності показника поточних зобов’язань за розрахунками з  податку на додану вартість   (р.550 ф. №1-м)

50%

1,0

15

Перевірка достовірності показника  поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування (р.570 ф. №1-м)

50%

1,0

16

Перевірка достовірності показника  поточних зобов’язань з оплати праці (р.580 ф.№1-м)

50%

1,0

17

Перевірка достовірності показника  інших поточних зобов’язань  (р.610 ф.№1-м)

50%

0,25

18

Заключні процедури: нарада робочої групи, направлення листка-зауважень Замовнику  

-----

-----

0,5

19

Оформлення результатів робіт (аудиторський висновок, аудиторський звіт)

----

----

3,0

Дата складання:

Програму склав:

Партнер із завдання                 _____________   


Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 25%
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн


1. Творчество Виньолы
2. Физические величины характеризующие поля ионизирующих излучений
3.  Структура предприятия
4. Анализ состава и структуры выручки от продажи товаров, продукции, работы, услуг
5. На тему- Фундаментальне знання та його значення у інноваційному процесі Виконав- студент
6. темам- ldquo;КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯrdquo; ОНКОМАРКЕРЫ ЗППП ГОРМОНЫ
7. обычного оливье
8. Бытие и сознание
9. Я недостаточно хорош
10. Минуле нашої науки багате унікальними фактами основаними на природі інфекційних захворюва
11. а считалось полновесным обязательством если не было специальных оговорок
12. тема Оборотный капитал предприятий
13. технічний та інтелектуальний потенціал Україна має всі можливості стати спливовую світовою державою викон
14. Дослідження ефективності системи менеджменту на туристичному підприємств
15. Как пройдёт оргпериод так пройдёт и вся смен
16. . Задачи учета затрат на производство
17. Право лесопользования
18. по теме Рабочее время и время отдыха дисциплина Трудовое право Задача 1
19. ТЕМА 13 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПЛАН Виробничі процеси їх класифік
20. Складні випадки правопису великої букви Тренувальні вправи