Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

на тему- СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ СУБД MSCCESS Виконала- студентка 201 ~ ТК навчальної г

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

23

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни «організація баз даних»

на тему: «СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ СУБД MS-ACCESS»

Виконала: студентка 201 – ТК навчальної групи Москалець ДарОлександрівна

Прийняв: Доцент комп’ютерних та інформаційних технологій і систем Головко Генадій В`ячеславович

Полтава – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП 4

 1.  Постановка задачі 5
 2.  Структура бази даних 6
 3.  ER - діаграма 7
 4.  Фізичне проектування 8
 5.  Даталогічна модель 11
 6.  Запити 12
 7.  Форми 14
 8.  Звіти 16

ВИСНОВОК 18

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19

ВСТУП

База даних — це засіб збирання й впорядкування даних. Бази даних можуть містити відомості про людей, товари, замовлення тощо. Багато баз даних починаються як список у текстовому редакторі або електронній таблиці.

У разі збільшення розміру списку в даних починають з’являтися зайві або невідповідні елементи. Стає важко розуміти дані у формі списку, а способи пошуку та витягування наборів даних для перегляду є обмеженими. Коли ці проблеми починають з’являтися, слід перенести дані до бази даних, створеної за допомогою системи керування базами даних (DBMS).

Комп’ютерна база даних — це контейнер об’єктів. Одна база даних може містити кілька таблиць.

Наприклад, система відстеження інвентарного списку, яка використовує три таблиці, — це не три бази даних, а одна база даних із трьома таблицями. Якщо не було визначено, що потрібно використовувати дані або код з іншого джерела, база даних Access зберігає таблиці в одному файлі, разом з іншими об’єктами, наприклад формами, звітами, макросами та модулями.

За допомогою програми Access можна:

 1. додавати нові дані до бази даних, наприклад новий предмет до інвентарного списку;
 2. редагувати наявні дані бази даних, наприклад змінювати поточне розташування предмета;
 3. видаляти відомості, якщо, наприклад, предмет було продано або списано;
 4. впорядковувати та переглядати дані різними способами;
 5. спільно користуватися даними з іншими користувачами за допомогою звітів, повідомлень електронної пошти, інтрамережі або Інтернету.

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Розробити базу даних (БД) за учбовою темою "АПТЕКА", передбачивши в ній декілька таблиць, що звязані між собою відношенням “один до багатьох” (1 до N), форми на введення і на виведення даних, звіти для виведення даних та запити.

Для рішення задачі,  виконати наступні операції:

 1. створити структури таблиць  БД(початкове формування), визначити первинні та вторинні ключі для кожної з таблиць з метою подальшого встановлення зв`язків між таблицями;  
 2. виконати заповнення таблиць БД інформацією;
 3. зв’язати таблиці за допомогою зовнішніх ключів (один до одного, один до багатьох, багато до багатьох);
 4. створити необхідні форми для можливостей редагування та доповнення інформації у таблицях БД;
 5. створити необхідні запити (складний, групування, параметричний) визначення результатів вирішення питань, я кі були поставлені в умові задачі;
 6. створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які були постановлені в умові задачі.

ФІЗИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Існує таке поняття як пуста БД – це БД, що не містить інформацію про об’єкти, але має інформацію про структуру цих об’єктів і їх зв’язки.

Структуру БД організовують таблиці.

Таблиці є основним місцем збереження інформації. Структуру таблиць утворюють стовбці і рядки.

В результаті зазвичай досить легко імпортувати електронну таблицю до таблиці бази даних. Головна відмінність між збереженням даних в електронній таблиці та базі даних — це спосіб упорядкування даних.

Щоб забезпечити максимальну гнучкість бази даних, дані необхідно впорядкувати в таблицях, щоб позбутися зайвих елементів. Наприклад, якщо потрібно зберігати дані про працівників, відомості про кожного працівника необхідно один раз ввести в таблиці, яка настроєна лише для розміщення даних про працівників. Цей процес називається оптимізацією.

Кожний рядок у таблиці називається записом. Записи — це місце розташування окремих елементів даних. кожний запис складається з одного або кількох полів. Поля відповідають стовпцям у таблиці. Наприклад, можна створити таблицю «Працівники», де кожний запис (рядок) зберігає відомості про окремого працівника, а кожне поле (стовпець) містить власний тип даних, наприклад ім’я, прізвище, адресу тощо.

Поля мають містити певний тип даних: текст, дату або час, число або інший тип.

Таблиці створюються тільки в режимі конструктора.

Імена полів для таблиць формуються таким чином:  

Имя таблицы → Имя поля.

Це дозволяє запобігти плутанині при використанні схожих за призначенням довідників в одній формі чи запиті.

Для однозначної ідентифікації запису в таблиці, а також для визначення як звертатися до цього поля при автоматичній операції, використовується поле виду: Код_Имя поля, в таблиці «Аптека» – kod_apt. Тип даних таких полів – Числовой (не більше 256 символів + латинські символи) (Рис.1,2,3).

Потім я обирала → Тип данных → Формат (Размер) поля → Подпись.

В приведеному вище прикладі Формат (Размер) поля буде Байт, а Подпись наприклад в таблиці «Аптека» буде Код аптеки.

Рис.1 Структура таблиць БД

Рис.2 Структура таблиць БД

Рис.3 Структура таблиць БД

ДАТАЛОГІЧНА МОДЕЛЬ

Для розв’язання поставленої задачі достатньо використовувати зв’язки типу «один до багатьох» та зворотній «багато до одного», безпосередньо в моїй БД для зв’язування таблиць використовується тип «один до багатьох» (Рис.5).

Для зв’язування таблиць потрібно перетягнути мишкою ключове поле з підпорядкованої таблиці до головної (з боку один до багатьох). При утворенні зв’язку слід увімкнути режими:

 1.  Обеспечение целостности данных,
 2.  КАСКАДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ ТАБЛИЦ,
 3.  КАСКАДНОЕ УДАЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ ТАБЛИЦ.

Зокрема «Обеспечение целостности данных» виключає можливість появи записів-сиріт у головній таблиці, які будуть пов’язані з неіснуючими записами у підпорядкованій таблиці.

Рис.5 Схема зв'язків між таблицями

ЗАПИТИ

Запит – це інструмент, який вибирає необхідну кількість даних, що відповідають певним критеріям користувача без зміни даних.

Дані, які потрібно переглянути, зазвичай розташовані в кількох таблицях, і запити дають змогу переглянути їх в одній таблиці даних. Також, оскільки зазвичай не потрібно бачити всі записи одночасно, запити дозволяють додавати критерії для «фільтрування» даних, щоб переглядати лише потрібні записи. Запити часто виконують роль джерела записів для форм і звітів.

Певні запити є «оновлюваними», тобто дані в базових таблицях можна редагувати за допомогою таблиці даних запиту. Якщо дії виконуються з оновлюваним запитом, слід пам’ятати, що зміни насправді виконуються в таблицях, а не лише в таблиці даних запиту.

Запити поділяються на дві основні групи: запити на вибірку і запити на дію. Запит на вибірку просто отримує дані й робить їх доступними для використання. Результати запиту можна переглянути на екрані, роздрукувати або скопіювати до буфера обміну. Або можна використати результат запиту як джерело записів для форми чи звіту.

Запит на змінення, згідно з назвою, виконує з даними певне завдання. Запити на змінення можна використовувати для створення нових таблиць, додавання даних до наявних таблиць, оновлення або видалення даних.

В моїй базі даних я використовувала лише запити на вибірку, режим конструктора (Рис.6) і загальний вид запиту (Рис.7).

Рис.6 Запит Посада - Працівник у режимі конструктора

Рис.6.1. Запит Аптека – Відділи – Посади у режимі конструктора

Рис.6.2. Запит Відділ – Тип товару – Товар у режимі конструктора

Рис.6.3. Запит Постачальники по відділам у режимі конструктора

Рис.6.4. Запит Термін дії товарів у режимі конструктора

Рис.7 Запит про назву товару та їхній термін дії у загальному виді

ФОРМИ

Форми іноді називаються «екранами вводу даних». Це інтерфейси, які використовуються під час роботи з даними, тому вони часто містять кнопки для виконання різних команд. Можна створити базу даних без використання форм, просто редагуючи дані в таблицях даних. Проте більшість користувачів баз даних використовують форми для перегляду, введення та редагування даних у таблицях (Рис. 8).

Форми пропонують простий у використанні формат роботи з даними, крім того, до них можна також додавати функціональні елементи, наприклад кнопки. Ці кнопки можна настроїти для визначення даних, що відображатимуться у формі, відкриття інших форм або звітів та для виконання низки інших завдань. В моїй учбовій базі даних я не використовувала такий функціональний елемент як кнопка.

Форми також дають змогу керувати способом взаємодії інших користувачів із даними бази даних. Наприклад, можна створити форму, яка відображає лише певні поля та дозволяє виконувати лише певні операції. Це допомагає захистити дані та забезпечує належне введення даних (Рис. 9).

Рис. 8 Форма для перегляду, введення та редагування даних у таблицях

Рис. 8.1. Всі наявні форми в моїй базі даних

Рис. 8.3. Форма для перегляду наявних посад в аптеках

Рис. 8.4. Форма для перегляду даних працівників аптек

Рис. 8.5. Форма для перегляду наявних відділах в аптеках

Рис. 9 Форма для перегляду терміну дії товарів (форма по запиту Термін дії товарів)

ЗВІТИ

Звіти використовуються для зведення та представлення даних у таблицях. Звіт зазвичай відповідає на певне питання, наприклад «Яку суму було отримано від кожного клієнта цього року?» або «У яких містах розташовані наші клієнти?». кожний звіт можна відформатувати таким чином, щоб він представляв дані найбільш зрозумілим способом (Рис. 10).

Звіт можна запустити будь-коли, і він завжди відображатиме поточні дані в базі даних (Рис. 11). Звіти зазвичай мають формат для друку, але їх також можна переглядати на екрані, експортувати до іншої програми або надсилати електронною поштою (Рис. 12).

Рис. 10

Рис. 11 Звіт, що відображатиме поточні дані в базі даних

Рис. 12 Звіт для друку

ВИСНОВОК

Основною  метою  виконання  цієї розрахунково-графічної роботи – закріплення теоретичних знань з організації баз даних та отримання практичних навичок щодо проектування та впровадження технологій баз даних із застосуванням однієї із СКБД.  

В ній я:

 1. систематизувала та вдосконалила теоретичні знання у галузі проектування баз даних;
 2. поглибила практичну підготовку у напрямку використання сучасних СКБД;
 3. закріпила практичні навички проектування БД на прикладі вирішення конкретної задачі та набуття досвіду щодо створення запитів, форм і звітів;
 4. покращила навички інженерного розв’язання задач проектування баз даних з використанням сучасних комп’ютерних технологій, науково-технічної літератури та джерел із Internet.
 5. виконувала інфологічне моделювання та розробляла ER – діаграму;
 6. перетворювала інфологічну модель у даталогічну (реляційну) модель даних;
 7. розробляла проектні рішення, які відносяться до фізичної моделі бази даних: створення таблиць, визначення типів даних для атрибутів та їх властивостей (формати, маски, обов’язковість значень, обмеження, ключі, індекси тощо);
 8. встановлювала зв’язки між таблицями та задавати на них правила цілісності даних;
 9. створювала запити до баз даних, форми і звіти у середовищі обраної СКБД;

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1.  http://office.microsoft.com/uk-ua/access-help/HA010064450.aspx
 2. Гурвиц Г.А., «Microsoft Access 2010. Разработка приложений на реальном примере», 2010.
 3. Виллариал Б., «Программирование Access в примерах», М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003 г. - 496 с.

13


1. Чазов Евгений Иванович
2. стратегическими и экономическими интересами страны.
3.  Аналитический обзор литературы 1
4.  Метод измерения Измерение емкости конденсатора можно осуществить различными методами
5. Информационная система гостиничного комплекс
6. то физических величин которые называют выходными величинами или выходными координатами объекта управления
7. Ожидая начала занятия пожалуйста не мешайте занятиям предыдущим группам
8. .П. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Профсоюзное движение на современном этапе ра.
9. Природно-ресурсный потенциал Южной Кореи
10. ЭКОНОМИКА МЕНЕДЖМЕНТ Составитель- к
11. Вариант 1 1А что такое по вашему вообр
12. Направления единой государственной денежнокредитной политики
13. Грингмут Владимир Андреевич
14. а Готовит МБП к работе Составляет заказ необходимого товара и получает его со склада Готовит стан
15. то научить быть счастливым а бедный научить стать богатым Смешно
16. на тему- Конкурс Каннские львы - история принципы и современность Исполнитель- Петрова А
17.  Художественно ~ теоретическая часть
18. Общая медицина на 20112012 учебный год В пробирке находится раствор белка
19. Тема 1 Аналіз виробничих ресурсів та організаційнотехнічного рівня підприємства Земля ~ це основний і.html
20. Реферат История материаловедения Дисциплина- Материаловедение Выполнил а-