Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Робота з таблицями довільного рівня складності

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Практична робота № _5

 

Тема:  Робота з таблицями довільного рівня складності. Колонтитули. Друк документа.

 Мета: навчитись створювати таблиці різними способами;

   ОБЛАДНАННЯ:  ПК,  інструкційні  карти, ТП  MS  Word.

Пройти поточний інструктаж з техніки бепеки при роботі на ПК.

Теоретичні відомості

1. Таблиці призначені для наочного подання інформації. Таблиці складаються з рядків і стовпчиків, на перетині яких знаходяться комірки (клітинки). У комірках може бути текст, числа, графіка, малюнки, формули. Висота рядків довільна, для різних рядків може бути різною, але комірки одного рядка мають однакову висоту, а ширина клітинок одного рядка може бути різною.

Роботу над таблицями здійснюють засобами пункту меню Таблица.

 Створювати таблиці  можна різними способами:

         за допомогою команди ТаблицаДобавить таблицу, яка викликає діалогове вікно для задання числа рядків та стовпчиків;

         за допомогою кнопки  Добавить таблицу панелі інструментів  Стандартная. При протягуванні миші з натиснутою лівою клавішею миші, вибираємо необхідну кількість рядків та стовпців.

2. Зміна структури таблиці означає зміну числа рядків і стовпчиків. Зміна ширини і висоти комірок здійснюється за допомогою команди  ТаблицаВысота и ширина ячейки... або за допомогою миші. Для зміни структури таблиці необхідно вміти виділяти елементи таблиці:

         щоб виділити клітинку ставимо в неї курсор миші і двічі натискуємо ліву клавішу миші;

         щоб  виділити рядок, курсор миші ставимо зліва від рядка і натискуємо ліву клавішу миші;

         щоб виділити стовпчик, натискаємо ліву клавішу миші трохи вище цього стовпчика;

         щоб виділити блок комірок – протягуємо вказівник миші  при натиснутій лівій клавіші по потрібних комірках;

         щоб виділити всю таблицю, встановлюємо курсор у довільну комірку таблиці і виконуємо команду  ТаблицаВыделитьТаблица.

За допомогою команд меню Таблица можна провести такі дії:

         вставити нові стовпчики в таблицю – команда Добавить столбцы;

         вставити нові рядки в таблицю  – команда Добавить строки;

         об`єднати виділені комірки – команда Объединить ячейки;

         розбити виділені комірки на вказане число стовпців – Разбить ячейки;

         перемістити рядки і стовпці в таблиці, аналогічно переміщенню фрагментів тексту;

         вилучити елементи таблиці.

3. Форматування комірок здійснюється командами меню Формат аналогічно форматуванню тексту. При редагуванні таблиці можна здійснювати копіювання, переміщення комірок. Сортування рядків таблиці здійснюється командою  ТаблицаСортировка, вказавши порядок та стовпчик сортування.

 4. Прості обчислення в таблиці здійснюються при введенні в комірки формул. Формули задаються як вирази, що починаються із знака =, наприклад, =SUM(Above) сумує вміст комірок, що знаходяться вище комірки з формулою.

Для введення формул встановлюють курсор у комірку таблиці і виконують команду ТаблицаФормулы. У діалоговому вікні вставляють формулу. В таблиці висвічується результат  обчислення формули. Для того, щоб побачити формулу в таблиці правою кнопкою миші викликають контекстне меню поля формули і виконують команду Коды полей. Після цього можна змінити формулу. А для зміни результату в таблиці натискають <F9>.

6.     Вставка діаграм здійснюється командою ВставкаДиаграмма або ВставкаОбъект MSGraph97. З`являється вікно, в якому набираються табличні дані і яке містить діаграму. По мірі набору даних змінюється діаграма, яка має стовпчиковий вигляд. Закривають вікно з таблицею. Для зміни типу діаграми використовують команду ChartChart Type (ДиаграммаТип диаграммы) або контекстне меню. Для зміни діаграми її маркують (один раз клацнути лівою клавішею миші) на полі діаграми і двічі клацають лівою клавішею миші для  того щоб викликати вікно таблиці.

Робота з колонтитулами

 Колонтитули

Колонтитулом називається однаковий для групи сторінок текст і графічні зображення, розташовані поза основним текстом документа. У колонтитулі зазвичай наводиться інформація допоміжного характеру: назва документа або глави, прізвища авторів, дається коротка анотація. Колонтитули дозволяють читачеві краще і швидше орієнтуватися в книзі.
У колонтитул входять порядкові номери сторінок, які називають колонцифрами. Верхній колонтитул розташовується над основним текстом всіх сторінок розділу, нижній колонтитул розташовується нижче за основний текст., За допомогою колонтитулу можна створити в документі спеціальні ефекти, наприклад, помістити на кожній сторінці прозорі водяні знаки, через які буде видний текст документа.

Можливості колонтитулу

Кнопки панелі інструментів Колонтитули (Header and Footer) дозволяють перейти від одного колонтитулу до іншого, вставити автотекст, номер сторінки, загальну кількість сторінок, вставити поле дати і часу (мал. 1). Введення, редагування і оформлення тексту колонтитулу виконується так само, як і при введенні тексту в документ. Область документа, де розташований текст, не доступна. У вікні документа основний текст дан бляклим кольором.
Аби почати працювати з колонтитулами, двічі клацніть область раніше створених колонтитулі в. Введіть в область колонтитулу, обмежену пунктирною рамкою, текст, таблицю або графіку. Для завершення роботи з колонтитулом двічі клацніть область основного тексту.
За допомогою панелі інструментів
Форматування (Formatting) або команд з меню Формат (Format) можна форматувати символи, вирівнювати текст по лівому або правому краю, змінювати інтервал між рядками і абзацами і так далі Курсор при натисненні клавіші Tab переміщається по фіксованих позиціях: вліво, центр і вправо.


Мал. 1 Відображення верхнього колонтитулу

 Вставка номера сторінки

Номер сторінки можете помістити вгорі або внизу сторінки. До нього можна додати номер частини і глави. Вставити в документ номери сторінок можна наступними способами:  
Перший спосіб. Виберіть команду Колонтитули (Header and Footer) у меню Вигляд (View) . Word перейде в режим розмітки сторінки. На екрані відображуватимуться верхнє (мал. 10.2) або нижнє поле колонтитулу, обмежене пунктирною лінією, і панель інструментів Колонтитули . Встановите курсор в колонтитулі на місці вставки і натискуйте кнопку Номер сторінки (Insert Page Numbers) на панелі інструментів Колонтитули (Header and Footer) (див. вище розділ «Колонтитули»).
Другий спосіб. Виберіть в меню Вставка (Insert) команду Номери сторінок (Page Numbers) . У діалоговому вікні Номери сторінок (Page Numbers) (мал. 2) у списку, що розкривається Положення (Position) вкажіть, в якому колонтитулі — верхньому або нижнем — повинні виводитися на друк номера сторінок. Список, що розкривається Вирівнювання (Alignment) дозволяє задати положення номера сторінки зліва, справа або в центрі колонтитулу.
Якщо в документі є дзеркальні поля, а номери сторінок потрібно розмістити на зовнішніх або внутрішніх краях аркуша, виберіть одне із значень: Усередині (Inside) , Зовні (Outside) або Від центру (Center) і тому подібне Установка прапорця Номер на першій сторінці (Show number on first page) забезпечує відображення номера сторінки на першій сторінці документа або розділу.


Мал. 2 Діалогове вікно, що дозволяє задати розташування номера сторінки на аркуші при друці

Номери сторінок відображуються світло-сірими цифрами в області колонтитулів в режимі розмітки сторінки. Для їх відображення у вікні документа виберіть команду Розмітка сторінки (Print Layout) у меню Вигляд (View) або натискуйте кнопку Режим розмітки (Print Layout) на горизонтальній смузі прокрутки внизу вікна. Для видалення номера сторінки виберіть команду Колонтитули (Header and Footer) у меню Вигляд (View) виділите номер сторінки і натискуйте клавішу Delete .

Завдання номера сторінки і параметрів його форматування

  •   У списку, що розкривається Формат номера (Numberformat) виберіть формат номера сторінки: арабські або римські цифри, рядкові або заголовні букви латинського алфавіту.
  •   Установка прапорця Включити номер глави (Include chapter number) дозволяє в нумерації сторінок вказувати номер глави, наприклад 1.10.
  •   Установка перемикача в положення почати з (Start at) дозволяє задати початковий номер першої сторінки розділу, в якому знаходиться курсор.
  •   У списку, що розкривається, починається із стилю (Chapter starts with style) виберіть стиль заголовка для назв глав в документі.
  •   У списку, що розкривається роздільник (Use separator) задайте символ, що відділяє номер глави від номера сторінки.


Мал. 3 Діалогове вікно Формат номера сторінки

Можливість різних колонтитулів для парних, непарних сторінок і для першої сторінки

У книзі або багатосторінковому документі, що має двосторонню верстку, колонтитули парних і непарних сторінок можуть відрізнятися, наприклад, на парній сторінці може бути приведене назва книги (документа), на непарній — номер і заголовок поточної глави. Номери непарної сторінки розташовуються біля правого краю поля, парною — біля лівого.
Прапорець першої сторінки (Different first page) у цій групі дає можливість задати для першої сторінки розділу або документа інший колонтитул. У списку Застосувати (Apply To) ви можете вибрати До всього документа (Whole Document) або до поточного розділу відносяться ваші установки.

Друк номера і назви глави на кожній сторінці

В області колонтитулу можна вставити поля, що містять ім'я файлу і дорогу до нього, дату і час друку. Для цієї мети в колонтитул слід вставити поле, тип якого задається в діалоговому вікні команди Поле (Field) у меню Вставка (Insert) .
Аби друкувати номер і назву глави в колонтитулі на кожній сторінці, встановите курсор в колонтитулі на місці вставки, виберіть команду Перехресне заслання (Cross-reference) у меню Вставка (Insert) вкажіть заголовок, що містить номер і назву глави документа і натискуйте кнопку Вставити (Insert) .  

Відстань між верхним/нижним краєм сторінки і колонтитулом

Відстані відмірюються від краю сторінки до верхнього краю верхнього колонтитулу і до нижнього краю нижнього колонтитулу.

 Хід  роботи.

1. Ознайомитись з теоретичною частиною.

  2. Створити 2 таблиці складної структури на двох аркушах ,  відфоматувати їх згідно з зразками:

Прізвище

Нараховано

Податок

До видання

1

Іваненко

100,00

12,00

88,00

2

Петренко

190,00

22,80

167,20

3

Семененко

175,00

21,00

154,00

4

Сидоренко

155,45

18,65

136,80

Разом:

 

 

 

  

 

3. У відповідних комірках показників Разом, Мін, Макс, Середнє розрахувати з допомогою формул значення суми, знаходження мінімального, максимального та середнього значень (Таблица, Формула).

4. До сторінок вставити колонтитули:

     - колонтитул парних сторінок повинен містити текст Лабораторна робта №5

     - колонтитул непарних сторінок повинен містити Прізвище Ім’я По батькові і № групи виконавця

     - нижній колонтитул – автоматичну нумерацію сторінок документу

     - текст колонтитулів повинен мати формат Courier New, висотою 12 pt, курсив.

5. Надрукувати створений документ.

6. Зберегти файл документа відповідно до специфікації D:\Група 11*\Лаброб5,  де де символ * замінити буквою, яка визначає першу букву назви спеціальності: б-бухгалтери, к-комерсанти, з –землевпорядники, е-економісти.

7. Прозвітуватись про виконання роботи

 Контрольні питання:
1 рівень:
1. Як запустити текстовий редактор Word? Замалюйте значок текстового редактора Word.
2. Як створити таблицю в текстовому редакторі Word?

 
2 рівень:
1. Які існують способи створення таблиць?
2. Як вирівняти дані в осередках?

3 рівень:
1. Як змінити тип і ширину меж таблиці?
2. Як змінити ширину стовпців і висоту рядків?
3. Як додати рядки в таблицю?

4 рівень:
1. Які існують типи діаграм? Як побудувати діаграму?
2. Як перетворити текст в таблицю і таблицю в текст?

Висновки:


Пн

т

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

П’ятачок

33,67

6,018

8,81

30,8

10,41

34,99

62,52

Вінні Пух

67,16

88,47

38,71

53,3

42,97

45,19

63,32

Віслюк Іа

82,63

81,91

7,043

5,467

5,509

3,634

25,61

Кролик

20,19

82,3

76,23

43,84

37,96

45,19

61,57

Сова

50,08

38,2

12,34

39,9

42,18

59,56

10,41

Разом

Мін

Макс

Середнє 

Макс

Середнє

Результати продажу товарів за тиждень

Ім’я

Дні тижня

Разом

Мін
1. З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ДЛЯ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13
2. Тема Особенности труда и быта традиции родного края
3. Курсовая работа- Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України
4. Подготовка и проведение городских обзорных автобусных экскурсий
5. е годы ХХ столетия становится Л
6. I Организационная деятельность Проведение заседаний МС ФПКК
7. Лексика языков программирования Регулярные выражения
8. Компоненты составляющие компьютер
9. Космос что базируется в республике Крым
10. Курсовая работа- Бухгалтерский учет.html
11.  Кто мог бы дать вам хорошие рекомендации и почему2
12. тема бездефектного изготовления продукции БИП ~1955г
13. Тема урока Основные термины и понятия Наглядность Дата Пр
14. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие Глава 1.
15. Волнение мирового океана Мирово~й океа~н основная часть гидросферы составляющая 942 всей её площади
16. Реформирование трудовых отношений и социальное партнерство
17. Конституция РФ 2
18. на тему- РАСЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ СВЯЗИ Выполнил студент 4 курса факультета ТКС зао
19. корни квадратного трёхчлена
20. Сравнительная характеристика инвестиционных моделей для совершенного рынка капитала