Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

99 градусів по фаренгейту - int f; -- значення температури по фаренгейту

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Фаренгейт

using System;

namespace Fahrenheit

{    class Program

   {

       static void Main(string[] args)

       {

            /*Ця програма переводить значення температури по фаренгейту у значення температури по Цельсію та виводить на екран таблицю значень для 0..99 градусів по фаренгейту */

           

           int f; // значення температури по фаренгейту

           double c; // значення температури по Цельсію

           int counter; //допоміжний рахівник

           counter = 0;

           for (f=0; f<=99;f++)

           { //перетворення у градуси по Фарентейту

                   c=5.0/9.0*f+32.0;

                   Console.WriteLine("{0} gradusiv po Cel'si'u dorivn'u'ut {1} gradusiv po Farenge'ytu", f, c);

                    counter++; // рахуємо рядочки

                    

                   if (counter == 10) // після кожного 10-го рядочка пропускаємо пустий рядок

                   {

                       Console.WriteLine(); //виводимо пустий рядок

                       counter = 0; //обнуляємо рахівник для наступного блока рядочків

           

                   }

               }

           }

       }

   }

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ConsoleApplication2

{

   class Program

   {

       static double Input_double()

       {

           double res;

           Console.WriteLine("vvedit' diysne chislo");

           res = double.Parse(Console.ReadLine());

           return res;

       }

       static double Z1(double a)

       {

           double res;

           res = ((Math.Tan(2 * a)) + (1 / Math.Cos(2 * a)));

           return res;

       }

       static double Z2(double x)

       {

           double res;

           res = Math.Log(((Math.Pow(1 + x * x, 0.5)) + (Math.Pow(1 + x, 0.5))));

           return res;

       }

       static void Main()

       {

           double a = Input_double();

           double x = Input_double();

           Console.WriteLine("Z1 ({0}={1:f4}", a, Z1(a));

           Console.WriteLine("Z2 ({0})={1:f4}", x, Z2((x)));

           Console.ReadLine();

     

       }

   }

}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
static double Input_double()
{
double res;
Console.WriteLine("vvedit' diysne chislo");
res = double.Parse(Console.ReadLine());
return res;
}
static double Z1(double a)
{
double res;
res = ((Math.Tan(2 * a)) + (1 / Math.Cos(2 * a)));
return res;
}
static double Z2(double x)
{
double res;
res = Math.Log(((Math.Pow(1 + x * x, 0.5)) + (Math.Pow(1 + x, 0.5))));
return res;
}

static void Main()
{
double a = Input_double();
double x = Input_double();
Console.WriteLine("Z1 ({0}={1:f4}", a, Z1(a));
Console.WriteLine("Z2 ({0})={1:f4}", x, Z2((x)));
Console.ReadLine();

}
}
}

Мой Z1 Z2          +          

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ConsoleApplication2

{

   class Program

   {

       static double Input_double()

       {

           double res;

           Console.WriteLine("vvedit' diysne chislo");

           res = double.Parse(Console.ReadLine());

           return res;

       }

       static double Z1(double a)

       {

           int k = 2;

           double res;

           res = (Math.Cos(k/2 + 3)) / (1 - Math.Sin(3*a) - 3.14);

           return res;

       }

       static double Z2(double x)

       {

           double res;

           res = Math.Pow(1+Math.Pow(1+Math.Pow(x*x+x+1, 0.5),0.5),0.5);

           return res;

       }

       static void Main()

       {

           double a = Input_double();

           double x = Input_double();

           Console.WriteLine("Z1 ({0}={1:f4}", a, Z1(a));

           Console.WriteLine("Z2 ({0})={1:f4}", x, Z2((x)));

           Console.ReadLine();

       }

   }

}

Координати Юля

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

class ABC
{
static double Input_double()
{
double res = 0;
Console.WriteLine("vvedit' A,B,C");
try
{
res = double.Parse(Console.ReadLine());
}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine(e);
}
return res;
}
static double distance(double x1, double y1, double x2, double y2)
{
double res = (Math.Pow((x2 - x1) * (x2 - x1) + (y2 - y1) * (y2 - y1), 0.5));
return res;
}
static bool B_or_C(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double y3)
{
bool res = true;
if (distance(x1, y1, x2, y2) > distance(x1, y1, x3, y3))
res = false;
return res;
}
static void Main()
{
double x1;
double y1;
double x2;
double y2;
double x3;
double y3;
char contine = '  ';
do
{
x1 = Input_double();
y1 = Input_double();
x2 = Input_double();
y2 = Input_double();
x3 = Input_double();
y3 = Input_double();
if (B_or_C(x1, y1, x2, y2, x3, y3))
{ Console.WriteLine("Tochka B ({0},{1}) blyjche do A ({2},{3}) nij C({4},{5}) do A({2},{3})", x2, y2, x1, y1, x3, y3); }
contine = char.Parse(Console.ReadLine());
}
while (contine == 'Y');
}
}

Логічні вирази ч.1

Задача про координати

using System.Text;

namespace ConsoleApplication7

{

   class Koordunatu

   {

       static int Input_int()

       {

           int res = 0;

           Console.WriteLine("wedit'koordunatu");

           try

           { res = int.Parse(Console.ReadLine()); }

           catch (Exception e)

           {

               Console.WriteLine(e);

           }

           return res;

       }

       static int koordunatu(int X, int Y)

       {

           int res = 0;

           if ((X == 0) && (Y == 0))

               res = 1;

           else if (Y == 0)

               res = 2;

           else if (X == 0)

               res = 3;

           return res;

       }

       static void Main()

       {

           int X;

           int Y;

           X = Input_int();

           Y = Input_int();

           char contin = ' ';

           do

           {

               {

                   

                   Console.WriteLine("", koordunatu(X,Y));

               }

               contin = char.Parse(Console.ReadLine());

           }

           while (contin == 'Y');

       }

   }

}

Логічні вирази ч.2 (шахи)+

Логічні вирази ч.3 (день, місяць,рік)

class YMD

{ static int Input_YMD()

{int res=0 ;

   try

   { res=int.Parse ( Console.ReadLine());

   }

   catch (Exception e)

   { Console.WriteLine (e);

   }

   int Y ;

   int M ;

   int D ;

   Console.WriteLine ("Wedit poslidovnist' chisel, shco ytvoryyt daty");

   if ((res<=0)||(res>31))

       res=0;

   return res;}

{ static char Input_Poslidovnist ()

{char res=' ';

   try{res char.Parse (Console.ReadLine());

   }

   catch (Exception e)

   {Console.WriteLine (e);

   }

   if ((res!='Y')||(res!='M')||(res!='D'))

       res=' ';

   return res;}

{ static char Turn(char start, int )

ЛР6 Робота з циклами

Обробка послідовностей ч.1

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

static int input ()

{

   static void n_even(int N)

   {int k;

       int a=0;

       int nomer=0;

       do { a=Input_n();

       nomer ++;

       if (a%2==0)

       Console.WriteLine("nomer {0}", nomer);

       k++;

       }

       Console.WriteLine("kilkist {0}", k);

   }}

static void Main

Цикли ч.2

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

static double parabola (double a, double b, double c, double x)

{return a*(Math.cos(b))*x+c*(Math.sin(b))*x;

}

   static void Print_table (double a, double b, double c, double_P, Double_-P, int n)

   { for (K = 1; K<=n; K++)

   {Console.WriteLine("x={0} y={1}" P, parabola (a, b, c, P));

       P+=(P-(-P))/n;}}

 static void Main()

       {

           

           string answer = " ";

          

           do

           {

               double a = Input_double();

               double b = Input_double();

               double c = Input_double();

               double x = Input_double();

               int P=3,14

               int -P= -3,14

Print_table (a,b,c, P,-P,n)

Console.WriteLine("if you wont restart program input Yes or yes");

           answer = Console.ReadLine();

       }

       while ((answer == "Yes") || (answer == "yes"));

   }

}

Інтерфейс Захарченка

using System;

namespace perevirka

{

   class Program

   {

       static double Input_x()

       {

           double x = 0;

           try

           {

               Console.WriteLine("vvedit' chislo ");

               x = double.Parse(Console.ReadLine());

               return x;

           }

           catch (Exception e)

           {

               Console.WriteLine(e);

               Console.WriteLine("washe chislo 0");

           }

               return x;

           

       }

       static void Main()

       {

           

           string answer = " ";

          

           do

           {

               double x = Input_x();

               double y = Input_x();

               double z = Input_x();

              

               if ((x<y)&&(y>z))

                   Console.WriteLine("z={0} y={1} x={2} ",z,y,x);

               if ((x<y)&&(z<x))

                   Console.WriteLine("z={0} x={1} y={2} ",z,x,y);

               if ((z<x)&&(y<z))

                   Console.WriteLine("y={0} z={1} x={2} ",y,z,x);

               if ((x<z)&&(y<x))

                   Console.WriteLine("y={0} x={1} z={2} ",y, x, z);

               if ((z<y)&&(x<z))

                   Console.WriteLine("x={0} z={1} y={2} ",x,z,y);

               if ((y<z)&&(x<y))

                   Console.WriteLine("x={0} y={1} z={2} ",x,y,z);

               Console.WriteLine("if you wont restart program input Yes or yes");

               answer = Console.ReadLine();

           }

           while ((answer == "Yes") || (answer == "yes"));

       }

   }

}

Цикл ЛР6

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ConsoleApplication18

{

   class Program

   {

       static int Input_n()

       {

           int n = 0;

           try

           {

               Console.WriteLine("vvedit' chislo");

               n = int.Parse(Console.ReadLine());

           }

           catch (Exception e)

           {

               Console.WriteLine(e);

           }

           if (n < 0) n = 0;

           return n;

       }

       static double Input_double()

       {

           double res;

           Console.WriteLine(" vvedit' di'ysni chysla a, b, c, x_1, x_2");

           res = double.Parse(Console.ReadLine());

           return res;

       }

       static double parabola(double a, double b, double c, double x)

       { return a * (Math.Cos(b)) * x + c * (Math.Sin(b)) * x; }

       static void print_table(double a, double b, double c, double x_1, double x_2, int n)

       {

           for (int k = 1; k <= n; k++)

           {

               Console.WriteLine(" x = {0}={1:f3} , y = {1}={1:f3}", x_1, parabola(a, b, c, x_1));

               x_1 += (x_2 - x_1) / n;

           }

       }

       static void Main()

       {

           string answer = " ";

           do

           {

               int n = Input_n();

               double a = Input_double();

               double b = Input_double();

               double c = Input_double();

               double x_1 = Input_double();

               double x_2 = Input_double();

               print_table(a, b, c, x_1, x_2, n);

               Console.WriteLine("if you wont restart program input Yes or yes");

               answer = Console.ReadLine();

           }

           while ((answer == "Yes") || (answer == "yes"));

       }

   }

}

 
1. Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве и мне плевать кто будет писать его законы
2. Объекты клеточного звероводства
3. УПИ Кафедра физики ОТЧЕТ по лабораторной работе 18б ldquo;Изучение магнитного поля соле
4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
5. Введение Расчёт доходности Расчёт дохода по акциям в зависимости от инвестиционного периода Оценк
6. Отчета о движении денежных средств
7. А т~л~а Б ~о~ам В мемлекет Г ру Д адамдар тобы
8. а но и то как ведут себя сами примесные вещества в данной матрице
9. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УТВЕРЖДАЮ Зав кафедр
10.  ~ Тернопіль- Навчальна книга ~ Богдан 2008
11. Системы калькуляции себестоимости
12. Микроконтроллеры и автоматизацияв дальнейшем изложении комплекс предназначен для обучения студентов ра
13. Лабораторная работа 11
14. Невже тобі на таблицях залізнихЗаписано в сусідів бути гноємТяглом у поїздах їх бистроїзних Невже пові
15. Учёт и реализация готовой продукции
16. статьями экспорта Великобритании
17. з курсуІнтелектуальні мережі
18. декадентства модернизма
19. ВСЯ КАМЧАТКА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 1.html
20. Реферат- Социальная институционализация биоэтики