Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Курсова робота з дисципліни Маркетинг за темою Інтернет маркетинг

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


PAGE  6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКА АКАДЕМІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра «менеджмент і логістика»

Курсова робота

з дисципліни «Маркетинг»

за темою « Інтернет - маркетинг»

Виконав:                                                                                         Керівник:

Студент 3 курсу                                                                       

Групи: 1-ЛГ10з                                                                                 доцент:

Факультету: « Транспортні технології»                                 Жаболенко М.В

№ залік. книжки: 10092

Шатохіна Е. Г

Донецьк 2013
ЗМІСТ

         ВСТУП  ...………….………………………………………..................… 3

РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ - МАРКЕТІНГУ..…..……….. 6

1.1 Поняття та основні завдання Інтернет – маркетингу …………….. 6

1.2 Сучасні пошукові методи Інтернет - маркетингу ........................... 14

1.3 Сучасні непошукові методи просування …………………………. 22

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ МАРКЕНИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ « ЕЛЬДОРАДО В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ»  …………………………………………………. 26

2.1 Досье Інтернет – магазину «Ельдорадо»  ………………………… 26

2.2 Дослідження Інтернет маркетингової діяльності «Ельдорадо» … 32

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛУЧЕННЯ …………………………..………………… 39

3. 1 Зауваження та пропозиції, що до покрашення дієвості Інтернет – магазину «Ельдорадо» ………………………………………………………... 39

ВИСНОВОК …………………………………………………………….. 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………….. 43

ВСТУП

Маркетинг – це вид людської діяльності діяльності, налаштований на задоволення потреб за допомогою обміну.

Соціальна основа маркетингу зв’язана з наступними поняттями: потреба, запит, товар, обмін, угода та ринок.

Один з видів, задоволення цих потреб є Інтернет – маркетинг.

Інтернет-маркетинг почав існувати на початку 1990-х років, коли текстові сайти почали розміщувати інформацію про товари. Через деякий час інтернет-маркетинг переріс у щось більше, ніж продаж інформаційних продуктів, зараз йде торгівля інформаційним простором, програмними продуктами, бізнес-моделями і багатьма іншими товарами і послугами. Такі компанії, як Google, підняли на новий рівень і сегментували ринок інтернет-реклами, пропонуючи малому і середньому бізнесу послуги по локальній рекламі. Рентабельність інвестицій зросла, а витрати вдалося знизити. Цей тип маркетингу став основою сучасного капіталізму, яка дозволяє будь-кому, у кого є ідея, товар або послуга досягти максимально широкої аудиторії.

Використання словосполучення інтернет-маркетинг зазвичай має на увазі використання стратегій маркетингу прямого відгуку, які традиційно використовуються при прямих поштових розсилках, радіо і в телевізійних рекламних роликах, тільки тут вони застосовуються до бізнес простору в Інтернет.

Ці методи виявилися дуже ефективними при використанні в мережі інтернет, завдяки можливостям точно відслідковувати статистику, помноженим на можливість перебувати у відносно постійному контакті зі споживачами, будь-то B2B або B2C (бізнес-споживач) сектор. Ця можливість прецизійного аналізу застосовується зараз повсюдно, і тому так часто можна побачити такі терміни, як ROI - коефіцієнт окупності інвестицій, conversion rate - коефіцієнт ефективного відвідування, а також миттєво отримати статистику продажів, попиту і т.д.

Інтернет-маркетинг в першу чергу надає споживачеві можливість отримати інформацію про товари. Будь-який потенційний споживач може, використовуючи інтернет, отримати інформацію про товар, а також купити його. Хоча, якщо там не буде інформації про Ваш товар, або він її не знайде, то, швидше за все він придбає товар у вашого конкурента.

Крім того, компанії, що використовують інтернет-маркетинг, економлять гроші як на персоналі, який займається продажами, так і на рекламі. А головне, що інтернет-маркетинг дозволяє розширити діяльність компанії з локального ринку на національний і міжнародний ринок. При цьому як великі компанії, так і малі, мають більш врівноважені шанси в боротьбі за ринок. На відміну від традиційних рекламних медіа (друкованих, радіо і телебачення), вхід на ринок через інтернет є не дуже витратним. Важливим моментом є те, що на відміну від традиційних маркетингових методів просування, інтернет-маркетинг дає чітку статистичну картину ефективності маркетингової кампанії.

У порівнянні з іншими видами медіамаркетінга, інтернет-маркетинг росте дуже швидко. Він завойовує все більшу популярність не тільки у бізнесу, але і звичайних користувачів, які хочуть просунути свій веб-сайт або блог і заробити на ньому. Тим не менш, в розвинених країнах, витрати на Інтернет-маркетинг і рекламу становлять близько 5% від загальних рекламних витрат.

Мета дослідження - провести аналіз цілей і завдань Інтернет-маркетингу.

Завдання дослідження:

1. Визначити особливості Інтернет-маркетингу.

2. Проаналізувати цілі і завдання Інтернет-маркетингу.

3.Розглянути основні методи просування як спосіб досягнення цілей

4. Розглянути стратегію Інтернет – маркетингу на прикладі предприемства

Об'єкт дослідження - основоположні характеристики маркетингу в інтернет.

Предмет дослідження - визначення цілей, завдань і методів інтернет-маркетингу.

Структура роботи: робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Теоретичною основою даної роботи послужили роботи таких авторів, як: Соловйов Б.А., Панкрухін А.П., Голик В.С., Алексунін В.А., Родигин В.В. та інших.

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГУ

1.1 Поняття та основні завдання Інтернет - маркетингу

Інтернет змінює вигляд і стиль ведення бізнесу і радикально знижує його витрати.

Комерсантам доводиться займатися новим для себе видом діяльності - інтернет-маркетингом, тобто розробляти стратегію, планувати, організовувати та контролювати здійснення комерційних комунікацій з метою постійного виявлення областей суміщення і координації інтересів компанії та клієнтів, адекватного розвитку відносин з клієнтами на базі інтернет-технологій, завоювання інтернет-ринку.

З причини недавнього появи і швидкого розвитку даних технологій, існує проблема формування понятійно-категоріального апарату інтернет-маркетингу. Спочатку (кінець XX - початок XXI ст.) Автори більшості робіт зводили поняття «інтернет-маркетингу» лише до інтернет-реклами, або трактували його ще більш вузько: як банерну рекламу, або уникали формулювання даного поняття і визначення його предметної області у своїх роботах.

Близька до позиції попередніх авторів точка зору В. Холмогорова, який у своїй роботі «Інтернет-маркетинг. Короткий курс» дає наступне визначення: «Інтернет-маркетинг - це комплекс спеціальних методів, які дозволяють власникам корпоративних web-ресурсів просувати свій сайт в Інтернеті і, розкручуючи такий спосіб торговельну марку свого підприємства, витягати, застосовуючи мережеві технології, додатковий прибуток». [20, c. 54] У зв'язку з тим, що термін «розкручувати» не є науковим, точно визначити, що хотів сказати автор не можна.

Але можна з достатньою часткою визначеності стверджувати, що основний акцент зроблено на інтернет-рекламі, а технологи маркетингових досліджень і конкурентної розвідки в Інтернеті Хол (ком'юніті).

В цьому відношенні суттєвим кроком вперед став підхід, сформульований в роботі В.В. Діка, М.Г. Лужецького, А.Е. Родіонова «Електронна комерція»: «Інтернет-маркетинг - це необхідний комплекс заходів з дослідження такого специфічного ринку, яким є мережевий ринок Інтернету, по ефективному просуванню і продажу товарів (послуг) за допомогою сучасних інтернет-технологій». [9,c.122] Дане трактування враховує таку задачу маркетингу, як «ефективне просування і продаж товарів (послуг)», а також згадує необхідність використання апарату маркетингових досліджень в Інтернеті.

Запропоноване Е.А. Петриком визначення інтернет-маркетингу теж згадує «проведення маркетингових досліджень» як сферу діяльності інтернет-маркетингу, а також враховує специфіку Інтернету як нового простору економічної діяльності, що створює нові бізнес-моделі та бізнес-процеси: «Інтернет-маркетинг можна умовно розділити на два напрямки . Перше пов'язане із застосуванням інструментарію Інтернету для розширення системи маркетингу традиційних підприємств: організація інформаційної взаємодії між співробітниками компанії, замовниками, партнерами; проведення маркетингових досліджень; просування і продаж товарів через Інтернет, а в разі їх цифровий природи, доставка до покупця; організація сервісного обслуговування та багато іншого.

Другий напрямок пов'язаний з появою нових видів моделей бізнесу, основою яких став безпосередньо сам Інтернет і для яких він відіграє основну роль, наприклад, інтернет-магазини, торгові електронні майданчики, віртуальні інформаційні агентства, компанії, що надають послуги для учасників інтернетринка і т.п. ». [16, c.7]

Однак слід зазначити, що в даному визначенні не розкривається специфіка інтернет-маркетингу в принципово новому економічному середовищі, що створює нові бізнес-моделі, наприклад, аутсорсингу і телероботи, нові ринки, що володіють характеристиками, яких немає в жодного традиційного ринку, наприклад, ліквідність міжнародного валютного ринку FOREX і т.д.

Наступне зауваження пов'язане з тим, що згадані у визначенні інтернет-магазини є підмножиною також згаданих електронних торговельних майданчиків, і їх поява не відзначено виникненням нових бізнес-процесів. У визначенні сказано «другий напрямок пов'язано з появою нових видів моделей бізнесу ...», але в чому виражається цей зв'язок, які нові функції та інструменти повинні використовуватися інтернет-маркетингом в цьому зв'язку - не сказано.

В результаті аналізу різних підходів до трактування терміна «інтернет-маркетинг» слід відзначити відсутність єдності в думках серед фахівців, обмежене, часто зосереджене тільки на інтернет-рекламі розуміння інтернет-маркетингу. Крім того, багато авторів робіт з інтернет-маркетингу та електронної комерції просто обходять у своїх роботах проблему формування поняття «інтернет-маркетингу» і визначення його предметної області. Згадане обмежене розуміння даного поняття є, мабуть, свого роду дитячою хворобою інтернет-маркетингу як галузі економічної науки, що, в свою чергу, відбувається на тлі швидкого зростання і активного розвитку практики використання технологій інтернет-маркетингу. Ця ситуація є типовим прикладом, коли на вістріє науково-технічного прогресу теорія відстає від практики.

У такій ситуації різними напрямками досліджень в рамках інтернет-маркетингу вченими приділяється ще менше уваги, деякі залишаються практично не вивченими, наприклад, напрямок маркетингових досліджень в Інтернеті і більш вузько - конкурентної розвідки в Інтернеті. І.В. Успенський ставить маркетингові дослідження на перше місце в структурі інтернет-маркетингу. [19, c. 71]

Розглянемо класичний підхід до визначення поняття «маркетингове дослідження» і застосуємо його для визначення предметної області маркетингових досліджень в Інтернеті. Маркетингові дослідження - систематична підготовка і проведення різних обстежень, аналіз отриманих даних і представлення результатів і висновків у вигляді, відповідному конкретної маркетингової завдання, що стоїть перед компанією. [12, c.123] Це формулювання Філіпа Котлера здобула широку популярність і визнана багатьма авторами.

Більш детальну формулювання дає Є.П. Голубков в спеціалізованому виданні «Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика»: «Маркетингові дослідження - це функція, яка через інформацію пов'язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу.

Маркетингові дослідження пов'язані з прийняттям рішень по всіх аспектах маркетингової діяльності. Вони знижують рівень невизначеності і стосуються всіх елементів комплексу маркетингу і його зовнішнього середовища по тим її компонентам, які впливають на маркетинг певного продукту на конкретному ринку » [8, c.89].

Будемо використовувати визначення Є.П. Голубкова як базове для формулювання предметної області, функцій і завдань маркетингових досліджень в Інтернеті. Обумовлено це тим, що визначення, що даються авторами спеціалізованої літератури з інтернет-маркетингу, не позбавлені тих чи інших недоліків. Наприклад, І.В. Успенський в монографії «Інтернет-маркетинг» дає наступне визначення: «Маркетингове дослідження - це процес пошуку, збору, обробки даних і підготовки інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень у комерційній діяльності компанії». [19, c.73]

За формою дане визначення нагадує визначення, дане Ф. Котлером, але, по суті, має ряд недоліків. По-перше, не всі рішення, прийняті в комерційній діяльності компанії, мають відношення до маркетингу і навпаки - інформація, що отримується в результаті маркетингового дослідження, може бути використана при прийнятті далеко не всіх рішень у комерційній діяльності. По-друге, запропоноване визначення надлишково за формою - очевидно, що у формулюванні «оперативних і стратегічних рішень у комерційній діяльності компанії» під оперативними рішеннями розуміються тактичні рішення.

У такій ситуації у визначенні немає сенсу перераховувати «оперативних і стратегічних рішень», так як інших варіантів в даному контексті не існує.

Інтернет маркетинг - це сукупність заходів, спрямованих на підвищення рейтингу інтернет ресурсу в мережі, збільшення відвідуваності і, як наслідок, залучення нових клієнтів і зростання компанії. Для позначення конкретних дій, спрямованих на поліпшення видимості сайту у видачі пошукових систем, використовуються терміни «пошукова оптимізація» чи «просування сайту».

Інтернет маркетинг - це також професійний аналіз і дослідження ситуації на ринку (інтернет - діяльність конкурентів, загальний стан справ у галузі, тенденції попиту та пропозиції), оцінка можливості використання середовища інтернет для просування конкретних товарів чи послуг, визначення поточного положення інтернет проекту та його перспектив.

Інтернет маркетинг - це розробка дизайну та наповнення сайту з урахуванням потреб клієнтів і структури попиту. Своєчасні зміни і доповнення інформації на сайті. Проведення опитувань і голосувань, підтримка спілкування з користувачами і швидка реакція на зміну тенденцій користувальницьких думок.

Звичайно, інтернет маркетинг - це ще і всіляка інтернет реклама. Причому даний напрямок не обмежується розміщенням платних оголошень. Це також аналіз рекламних майданчиків і розробка ефективної рекламної стратегії, розсилка рекламної інформації та контекстна реклама.

Звичайно не можна розглядати інтернет маркетинг, як загальну інструкцію по застосуванню до всіх ресурсів мережі. Для кожного окремого сайту і для кожного конкретного клієнта, інтернет маркетинг - це насамперед індивідуальний спосіб зайняти лідируючі позиції.

Цілі інтернет-маркетингу

Мета інтернет-маркетингу - це підвищення ефективності сайту як інструменту сучасного бізнесу.

Зазвичай основним завданням веб-маркетингу прийнято вважати досягнення достатньо високого числа відвідувачів в день. Насправді це не зовсім вірно. Найголовніше залучити максимальну кількість людей з тієї цільової групи, на яку цей сайт орієнтований і створення умов для виникнення у них циклу споживання: знання сайта - відвідування сайту - регулярне відвідування. Вирішення цієї задачі можна розбити на дві частини: «внутрішню» і «зовнішню».

Внутрішня - це інформаційне наповнення сайту, дизайн, швидкість завантаження, сумісність з різними версіями браузерів і т.д.

Зовнішня - створення іміджу сайту поза сайту.

Вирішення першого завдання - робота дизайнерів та контент-майстрів, звичайно, з урахуванням використання інформації про відвідувачів сайту. Друга ж цілком лягає на плечі маркетолога-від-мережі. У загальному випадку його обов'язки досить широкі. Від аналізу лог-файлів сервера до рекомендацій щодо зміни дизайну. Все залежить від реальних проблем і спрямованості сайту.

Основне завдання маркетолога - постійне відстежування трафіку сайту і тієї інформації про відвідувачів, яку він може отримати, підвищення популярності сайту, відстеження технічних можливостей відвідувачів, дієвість вжитих маркетингових кроків і т.д.

У зв'язку з тим, що поняття «інтернет-маркетинг» ще не устоялося, в даний час багато інтернет-агентства розуміють маркетингові можливості інтернету тільки як просування сайтів - для того, щоб прийти до цього висновку, достатньо подивитися на список послуг інтернет-компаній, який можна побачити, набравши в пошуковій системі словосполучення «інтернет-маркетинг».

Традиційно інтернет-агентства Рунета включають в комплекс послуг з інтернет-маркетингу наступні послуги: маркетинговий аудит сайту, просування сайту в пошукових системах (оптимізація сайту, розкрутка сайту), непоісковое просування сайту. У той же час, можна припускати, що грамотне використання інтернет-маркетингу дозволяє не тільки домогтися підвищення обізнаності про сайті компанії, рекламувати її послуги, формувати позитивний імідж компанії, але і домагатися підвищення продажів, використовуючи інструменти, традиційні для offline-маркетингу. Детальніше про можливості маркетингу в інтернет можна буде розповісти після короткого опису загального комплексу послуг, що надаються інтернет-агентствами для просування сайту компанії в мережі.

Цілі і завдання першого етапу просування сайту полягають в тому, щоб визначити, яким сайт постає в очах відвідувачів, оцінити зручність навігації по сайту, якість запропонованих відвідувачу матеріалів, а також, наскільки сайт готовий до просування в пошукових системах. Після етапу аудиту наступним етапом комплексу робіт з інтернет-маркетингу стає підготовка сайту до просування в пошукових системах за ключовими словами (оптимізація сайту, розкрутка сайту). Мета даного етапу - домогтися поліпшення результатів пошуку за ключовими словами і збільшення відвідуваності сайту цільовою аудиторією. Заключний етап інтернет-маркетингу - непоісковое просування сайту - включає в себе всі заходи з розкручування сайту без використання пошукових систем, а саме - пряму рекламу на сайтах, відвідуваних цільовою аудиторією, контекстну рекламу в пошукових системах, оголошення в каталогах і т.п. На всіх етапах робіт головним фактором, що забезпечує успіх проведених заходів, є чітка постановка завдань, їх виконання та відстеження первинних і відстрочених результатів роботи.

Далі хотілося б згадати про взаємодію традиційного маркетингу і можливостях маркетингу в інтернет, яким, як видається, відведено недостатньо почесне місце в комплексі маркетингових послуг, що надаються багатьма інтернет-агентствами. При цьому, доцільно говорити про інтернет маркетингу, як про окремий напрямку offline-маркетингу і важливою складовою інтегрованого маркетингу компанії. Традиційні 4 P (Product - продукт, Price - ціна, Place - місце, Promotion - просування), можуть бути розглянуті через призму інтернет-маркетингу. І в кожному випадку можуть бути знайдені рішення, які посилять позицію компанії на ринку. Кожен з аспектів може бути розглянутий в окремій статті. Тут же в якості прикладу можна сказати про рекламу в інтернет, так як їй традиційно приділяється досить багато уваги в роботі інтернет-агентств.

Для просування компанії на інтернет-ринок можна використовувати не тільки традиційну банерну або контекстну рекламу, але і Public Relations, стимулювання збуту за допомогою організації розпродажів, оголошень про знижки та створення спеціальних партнерських програм для її дилерів. Традиційна реклама, крім очевидних переваг, має і ряд хиб, також добре відомих - рекламна інформація звично сприймається аудиторією з деякою часткою скептицизму, тому при її використанні підвищення обізнаності про товар не завжди достатньо для його правильного позиціонування (людина може знати про товар, але не купувати його). Тому використання додаткових інструментів маркетингу - організація різних акцій для потенційних клієнтів, розпродажів, публікація PR-матеріалів та проведення PR-кампаній, регулярне поширення в Інтернет-ЗМІ інформації про фірму та її послуги також можуть бути використані при грамотному інтернет-маркетингу.

1.2 Сучасні пошукові методи Інтернет - маркетингу

Сучасні пошукові методи ділятья на трм групи: Пошукова реклама, пошукова оптимізація, контекстна реклама.

Раніше в визначенні під «видачею» розумілися тільки «природні» результати пошуку (зазвичай з лівого боку сторінки), зараз до неї відносять і рекламні оголошення в правій частині сторінки. Зустрічаються і більш загальні визначення.

Чому використовується саме термін «маркетинг», а не «реклама»? Тому що більшість технологій пошукового маркетингу не дозволяють досягти цілей реклами:

• не завжди безпосередньо повідомляють про рекламований товар або послугу;

• не завжди переслідують мету продажу чого-небудь;

• за їх допомогою складно підвищити впізнаваність бренду;

• неможливо вивести новий товар на ринок.

Загалом, результатів використання будь технологи пошукового маркетингу може бути два:

1. Залучення користувачів на сайт, причому для кожного окремого випадку характеристики цієї аудиторії різняться.

2. Поширення інформації про сайт або компанії в пошукових системах [1,52].

За допомогою пошукового маркетингу можна залучити як дуже широку аудиторію (всі підряд) і таким чином підвищити загальну відвідуваність сайту.

Можна залучити тільки ту аудиторію, яка сама зацікавлена ​​в придбанні товарів і послуг замовника.

Критерієм вдало обраній стратегії пошукового маркетингу є не стільки кількість відвідувачів сайту, а саме відповідність якості отриманої аудиторії необхідному. Найпримітивнішим критерієм перевірки популярності сайту в інтернеті може бути динамка кількості зовнішніх посилань на сайт і збільшення згадок назви товару або торгової марки компанії в Інтернеті [11, c.41].

Пошукова реклама - поширення інформації про сайт або компанії в пошукових системах шляхом розміщення рекламних оголошень на обрані слова [10, c. 80].

Пошукова оптимізація (просування сайту, «розкрутка» сайту, оптимізація сайту, пошукова оптимізація) - сукупність дій по зміні сайту і елементів зовнішнього середовища з метою отримання високих позицій в «природних» результатах пошуку по заданих запитах.

Контекстна реклама - розміщення рекламних оголошень на сайтах або сторінках відповідних йому за тематикою.

Прикордонний випадок пошукової і контекстної реклами розміщення рекламних оголошень в результатах пошуку за тематичним сайту-рекламному майданчику Варто мати на увазі що цими технологіями пошуковий маркетинг не вичерпується. Вже зараз оформляються нові техніки: пошуковий маркетинг під соціальні мережі (Social marketing optimization) і під відео (Video search marketing). Розвиток інтернету дозволяє припустити появу нових видів технологій [15, c.60].

В цілому для пошукового маркетингу характерні такі риси:

• Робота під конкретні запити (ключові слова).

• Зв'язок з пошуком (пошукові системи, пошук по сайту).

• Прийняття до уваги контексту (тематики рекламної площадки і інш.)

Пошукова реклама - окремий випадок контекстної реклами, застосовуваний в пошукових системах. Відмітною особливістю є те, що вибір демонстрованих рекламних повідомлень визначається з урахуванням пошукового запиту користувача.

Оплата пошукової реклами може грунтуватися на різних принципах: по числу показів рекламного повідомлення, за кількістю кліків користувачів пошукової системи, за принципом аукціону ключових слів.

Даний вид інтернет-реклами відноситься до числа найбільш ефективних, оскільки тематика демонстрованих рекламних повідомлень максимально відповідає поточним інтересам користувача.

Самими відвідуваними сайтами в усьому світі є пошукові системи, при цьому вони ж дають можливість забезпечити безпрецедентну для інших рекламних майданчиків фокусування повідомлення на цільову аудиторію. Крім того, користувачі пошукової системи самостійно і явно формулюють власні інтереси.

Ще в 1994 році ця активність користувачів була використана при розміщенні онлайнової реклами: на пошуковій системі Infoseek почали показувати відвідувачам банери в залежності від їх запитів. У 1998 році цей досвід був принесений в Росію: перше рекламне оголошення, пов'язану зі змістом пошукових запитів, було показано на Яндексі.

У 2000 році ідея показу пошукової реклами була покладена в основу бізнес-моделі пошуковика Google. Успіх Google залучив до пошукової реклами пильну увагу рекламодавців, а також фахівців, які визначали напрям розвитку інших пошукових систем [17, c.27].

Зараз всі три найбільші пошукові системи Рунета: Яндекс, Рамблер і пошук на Mail. Ru пропонують рекламодавцям цілий спектр можливостей пошукової реклами.

Відмінність пошукової реклами від традиційної реклами пов'язано з відмінностями традиційного маркетингу і довірчого маркетингу (permission marketing). Завдання традиційного маркетингу полягає в тому, щоб відвернути увагу людини від того, чим той зайнятий, і перемкнути цю увагу на сприйняття маркетингової комунікації. Довірчий маркетинг полягає в тому, щоб залучити споживача в маркетинговий процес, не перехоплювати увагу, а завоювати довіру споживача; не дратувати його рекламою, а повідомляти йому релевантну інформацію про те, що його цікавить в даний момент.

Основним завданням пошукової реклами є швидке стимулювання продажів. Пошукова реклама має пряму фокусування «за інтересом» (прямий таргетинг), більшість запитів користувачів пошукової системи є транзакційними, тобто користувачі з високою ймовірністю готові стати покупцями. Попит на товар або послугу зростає відразу після початку рекламної кампанії, приріст попиту зникає практично відразу після закінчення кампанії.

Пошукова реклама дозволяє використовувати непрямий таргетинг, виділяючи вузьку групу споживачів деякої множини взаємопов'язаних послуг або товарів. Цю особливість використовують для створення ще не існуючого попиту при введенні на ринок нових товарів [1, c.69].

Специфічні для пошукової реклами види таргетингу

Крім зазначених прямого і непрямого таргетингу, існують специфічні види таргетингу, якого можна досягти за допомогою пошукової реклами [11,c.69]. Соціально-демографічний. Ще один випадок непрямого таргетингу, при якому для підвищення ефективності реклами використовуються передбачувані характеристики користувачів, які вводять запити. (Приміром, одягом для вагітних цікавляться майбутні мами, а творами шкільної програми - школярі певного віку.)

Смисловий геотаргетинг. Застосовується в тому випадку, якщо пропозиція рекламодавця має жорстку географічну прив'язку, в той час як його цільова аудиторія не обов'язково зосереджена в даному регіоні. У таких випадках орієнтуються на запити, в яких комбінується назву міста і ключові слова з рекламованої тематики.

Пошукова оптимізація (англ. search engine optimization, SEO) - комплекс заходів для підняття позицій сайту в результатах видачі пошукових систем по певних запитах користувачів. Зазвичай, чим вище позиція сайту в результатах пошуку, тим більше зацікавлених відвідувачів переходить на нього, з пошукових систем [18, c.56].

Плюсів у пошукового просування сайту кілька. Пошукове просування сайту забезпечує довготривалий результат. Головне, щоб просування в пошукових системах проводилося тільки дозволеними («білими») методами, інакше існує велика ймовірність того, що ваша праця просто забанить пошукова система. Якщо розрахувати вартість одного користувача, то просування сайту такими методами виявиться найдешевшим методом розкрутки. У процесі просування доведеться викласти пристойну суму. Сума буде дуже значна, якщо ви пропонуєте товари з великою конкуренцією. Дуже великий плюс полягає в тому, що пошукове просування сайту не підриває довіру користувача, так як користувачі самі набирають в пошуковій системі потрібні їм запити і самі ж переходять до вас на сайт [4, c.49].

Якщо є плюси, то є й мінуси. Недолік полягає в тому, що на пошукове просування йде багато часу. Для того, щоб пробитися в ТОП 10 пошукової системи з великою конкуренцією, може пройти кілька місяців. Термін залежить багато в чому від конкуренції ключових слів.

Пошукова система враховує наступні параметри сайту при обчисленні його релевантності (ступені відповідності введеному запиту):

• щільність ключових слів, складні алгоритми сучасних пошукачів дозволяють проводити семантичний аналіз тексту, щоб відсіяти пошуковий спам, коли ключове слово зустрічається дуже часто.

• індекс цитування сайту, залежний від кількості і авторитетності веб-ресурсів, що посилаються на даний сайт; багатьма пошукачами не враховуються взаємні посилання (один на одного). Часто також важливо, щоб посилання були з сайтів схожої тематики, що і розкручуваний сайт.

Відповідно, всі фактори, що впливають на положення сайту у видачі пошукової системи, можна розбити на зовнішні і внутрішні. Робота по оптимізації включає роботу з внутрішніми чинниками (знаходяться під контролем власника веб-сайту) - приведення тексту і розмітки сторінок у відповідність з вибраними запитами, поліпшення якості і кількості тексту на сайті, стилістичне оформлення тексту (заголовки, жирний шрифт), поліпшення структури і навігації, використання внутрішніх посилань, а також зовнішніми чинниками - обмін посиланнями, реєстрація в каталогах і інші заходи для підвищення і стимулювання ссилаемості на ресурс. Особа, яка проводить роботу по оптимізації веб-сайтів, називається оптимізатор [2, c.72].

Разом з появою і розвитком пошукачів в середині 1990-х з'явилася і оптимізація. У той час пошукачі надавали велике значення тексту на сторінці, ключовими словами в мета-тегах і іншим внутрішнім чинникам, якими власники сайтів могли легко маніпулювати. Це призвело до того, що у видачі багатьох пошукачів перші декілька сторінок зайняли сміттєві сайти, що різко знизило якість роботи пошукачів і привело багато з них до занепаду. З появою технології PageRank більше ваги стало додаватися зовнішнім чинникам, що допомогло Google вийти в лідери пошуку у світовому масштабі, ускладнивши оптимізацію за допомогою одного лише тексту на сайті.

Проте оптимізація розвивається разом з пошукачами, і в сучасних результатах пошуку можна бачити все більше і більше комерційних сайтів з штучно роздутою популярністю, особливо по комерційно привабливим запитам [11, c.54].

Контекстна реклама - вид розміщення інтернет-реклами, в основі якої лежить принцип відповідності змісту рекламного матеріалу контексту (змісту) інтернет-сторінки, на якій розміщується даний матеріал. При цьому за характером рекламний матеріал може бути тексто-графічним оголошенням або рекламним банером. Зазвичай для визначення контексту і відбору оголошень використовується движок тієї чи іншої системи контекстної реклами (сервісу контекстної реклами) [2, c.74].

Таким чином, контекстна реклама діє вибірково й відображається лише тим відвідувачам інтернет-сторінки, сфера інтересів яких збігається, перетинається з тематикою рекламованого товару або послуги, а, отже, є потенційними клієнтами рекламодавця.

Для визначення відповідності рекламного матеріалу сторінці інтернет-сайту використовується принцип ключових слів. Завдяки використанню такого принципу контекстна реклама виражає взаємність інтересів рекламодавця і споживача, що використовує мережу Інтернет для пошуку інформації, що цікавить про товари або послуги.

Іншими словами: контекстна реклама - це ефективний інструмент для зв'язку з потенційними клієнтами, які шукають товари або послуги рекламодавця в Інтернеті.

Контекстна реклама, як правило, викликає більший відгук відвідувачів, ніж інші види інтернет-реклами, що виражається в більш високому індексі ефективності інтернет-реклами. Даний вид реклами - це можливість для рекламодавця показувати своє рекламне повідомлення найбільш зацікавленій сегменту цільової аудиторії, що користується інтернетом. Як правило, контекстні оголошення розміщуються не тільки на пошукачах і каталогах, але і на сайтах партнерах систем контекстної реклами.

На даний момент можна виділити декілька основних видів контекстної реклами:

Пошукова реклама - вид контекстної реклами, при якому рекламні оголошення відображаються на сторінці результатів пошуку використовуваної пошукової системи, а тематика рекламних оголошень максимально відповідає сфері інтересу користувача, вираженої через пошуковий запит.

Тематична реклама - вид контекстної реклами, при якому рекламний матеріал відображається на інтернет-сторінках, які відповідають тематиці рекламного матеріалу за змістом. Зазвичай до цього виду контекстної реклами відноситься реклама в партнерських мережах систем контекстної реклами, наприклад контекстна мережу від Google по програмі AdSense.

На даний момент в окремий вид контекстної реклами можна виділити поведінкову рекламу - даний вид контекстної реклами заснований на поведінкових технологіях, які дозволяють виявити комерційну зацікавленість відвідувача інтернет-сайту або інтернет-сторінки без прив'язки до вмісту сторінки, що переглядається. Можливі сфери інтересу відвідувача визначаються, виходячи з попередніх пошукових запитів відвідувача, статистики переходів по посиланнях і рекламним повідомленням, а так само інших анонімних і дозволених даних про браузері відвідувача. Використання даної технології дозволяє збільшити ефективність розміщення реклами в тематичних мережах, тому що найчастіше на сторінках сайтів входять в партнерську (тематичну) мережу, не мають чітко вираженої тематики - користувач побачить контекстну рекламу пов'язану з темами, яким він нещодавно приділяв увагу [4. c.56].

1.3 Сучасні непошукові методи просування

Сучасні непошукові методи діляться на дві групи: Медійна (банерна) реклама та директ - реклама

Варто зауважити, що конкуренція за увагу аудиторії в інтернеті вже достатньо велика. Залучення відвідувачів на сайт (який, власне, є кінцевим механізмом конверсії, перетворення представників цільової аудиторії в покупців, клієнтів) - процес складний і багатокомпонентний. Існує кілька базових стратегій залучення, розділити які на категорії можна по як за властивостями, так і за вартістю. Простіше кажучи, якщо бюджет на інтернет-рекламу виділений солідний, можна піти в лобову атаку - викупити місця (досить дорогі) під банери на найбільших майданчиках рунета (Mail. Ru, Яндекс і т.п.), заплатити солідну (і перевищує витрати конкурентів ) суму за «пошукову оптимізацію» і опинитися на перших місцях на сторінках видачі пошукових по потрібних запитах ... Загалом, перемогти конкурентів у війні бюджетів. Результат буде, і дуже непоганий. Хоча прямо скажемо, що навіть при великих бюджетах чітке планування рекламної кампанії залишається пріоритетним фактором успіху - якщо спробувати «закидати інтернет шапками», можна легко «залишитися ні з чим» - і новітня історія інтернет-реклами знає такі приклади.

Контекстна реклама - незамінний спосіб для швидкого та гарантованого отримання цільових відвідувачів. Це ідеальний засіб інтернет-реклами у випадках, коли потрібні швидкі результати, а також для підтримки постійного припливу клієнтів на додаток до пошукової оптимізації сайту. Ключова властивість контекстної реклами - можливість контролювати вартість залучення клієнта [2, c.75].

Контекстну рекламу, вбудовану в пошукові системи (Яндекс. Директ - у Яндекса, AdWords - у Google, «Бігун» - у Рамблера і тисяч інших майданчиків), можна назвати одним з найбільш ефективних і прогресивних методів непоіскового просування. Це оголошення, які показуються поруч з результатами пошуку або на тематичних майданчиках в залежності від запиту користувача (опцію показу на тематичних майданчиках можна відключити або керувати ними вручну - та й взагалі гнучкість і широкі можливості таргетингу контекстної реклами вражають уяву всякого рекламіста, вперше зіткнувся з цим методом). Простіше кажучи, це реклама, яку бачать тільки зацікавлені в ній люди. Контекстну рекламу можна розглядати в якості повної альтернативи пошуковому просуванню, проте в більшості випадків (поки) виявляється, що ціна одного відвідувача в разі контекстної реклами більше. Недолік контекстної реклами - схильність «війні бюджетів»: щоб оголошення завжди показувалося користувачам, треба змагатися з конкурентами, пропонуючи пошуковій системі все більш і більш високу ціну за клік [4, c.34]. Отже, основні моменти:

• є текстова контекстна реклама (Яндекс. Директ, AdWords), а є і графічна (наприклад, система RORER). У деяких випадках медійна контекстна реклама може бути досить ефективною;

• оплата йде «за клік», тобто за перехід по оголошенню на сайт;

• запустити контекстну рекламну кампанію можна в лічені години;

• абсолютний моніторинг параметрів кампанії, напівавтоматична аналітика;

• ідеальний метод для компаній, що пропонують товари або послуги немасового характеру, полезнейший метод для всіх інших.

Медійна реклама - один з найефективніших видів реклами в Рунеті. Медійна інтернет-реклама виконує безліч важливих функцій: приваблює відвідувачів на сайт, сприяє формуванню іміджу компанії, забезпечує впізнаваність бренду [5, c.79].

Медійна реклама являє собою розміщення графічних і текстових блоків (банерів) на найбільших тематичних порталах, відвідуваних Вашими потенційними покупцями [3, c.37].

Основні переваги медійної реклами (банерної реклами):

1. Широке охоплення аудиторії. Великі тематичні портали мають великий трафік відвідувачів, тому банерну інтернет - рекламу Вашого сайту бачить велику кількість людей.

2. Збільшення впізнанності рекламованого бренду. Завдяки яскравому і запам'ятовується дизайну банер з Вашою рекламою буде привертати увагу і забезпечувати впізнаваність Вашої торгової марки.

3. Миттєва ефективність. Результати від розміщення банерів не змусять Вас чекати - потенційні клієнти відправляться на Ваш ресурс відразу ж після розміщення банера.

4. За допомогою медійної реклами можна вирішити багато маркетингові завдання, які можуть бути не під силу традиційної контекстній рекламі, наприклад, виведення на ринок нового продукту. Безумовно, це той вид реклами, який в першу чергу застосуються, коли недостатньо точкового впливу на цільову аудиторію, коли важливий максимально широке охоплення адуторіі і низька вартість контакту з нею.

Крім того, для вирішення багатьох завдань доцільно поєднувати в рекламних кампаніях два види реклами: контекстну і медійну. Це істотно підвищує ефективність рекламних кампаній: ми отримуємо більше охоплення аудиторії і значне збільшення продажів. Згідно з дослідженнями Atlas Digital Marketing, користувачі, раніше видавши банерну рекламу компанії, на 22% частіше відгукуються на текстову рекламу цієї компанії.

Один із способів залучення відвідувачів до сайту - обмін банерами з іншими Web-серверами або реєстрація в програмах вiдтворення iнформацiї, (іноді званих банерними мережами). При цьому відбувається взаємовигідний обмін: ви розміщуєте банери партнерів, а вони - ваші.

При реєстрації у банерній мережі ви отримуєте спеціальний код, який, будучи вбудований у ваші сторінки, дозволяє показувати банери мережі на вашому сайті. У свою чергу, банерна мережа зобов'язується показувати ваші банери на сайтах своїх партнерів, залишаючи собі «комісійні».

Наприклад, показу у вас на сайті 100 мережевих банерів буде відповідати показ на інших сайтах від 50 до 90 ваших.

Відсоток комісійних залежить від служби реєстрації та ряду умов, наприклад, кількості показів. Найбільш поширене значення комісійних - 10%.

При розміщенні банерів слід враховувати, що багатократний показ одного банера постійному користувачеві не веде до збільшення відгуку. Кожен банер має «термін життя», після якого він застаріває, і подальша його демонстрація стає неефективною.

Результативність показів оцінюється співвідношенням числа клацань по банеру із загальним числом його показів і називається CTR (Click / Through Ratio - коефіцієнт переходів по клацанню). Це своєрідний коефіцієнт корисної дії банера. Хорошим рівнем CTR вважається значення 2-3%. Значить, в кращому випадку до вас будуть приходити 2-3 людини на кожні сто показів вашого банера. І, як це не сумно, за останній час середній CTR став нижче: за деякими даними - від 0,4 до 1%.

При розміщенні банерів рекомендується використовувати так званий тapгетінг (від англ. Targeting - планування, націлювання), тобто показ рекламного баннера тільки цільовій аудиторії. Солідні служби обміну банерами надають можливість вибирати тематику серверів, на яких буде показана ваша реклама, або, навпаки, виключати небажані, аж до вибору доменів і окремих сторінок. Таким чином, ви зможете домогтися найбільшого відгуку на банер [14, c.116].

Сайтам з низьким рівнем відвідуваності можна рекомендувати проведення інтенсивної рекламної кампанії, яка організується наступним простим способом: ви показуєте банери з мережі, а свої банери притримуєте. Накопичивши кредити, починаєте показувати і свої банери.

Так як число учасників банерних мереж звичайно, ефективність окремого банера через деякий час сильно знижується і, врешті-решт, падає до нуля. Тоді слід створити і розмістити в рекламній мережі новий банер.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ МАРКЕНИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ « ЕЛЬДОРАДО В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ»

2.1 Досье Інтернет – магазину «Ельдорадо» 

Компанія «Ельдорадо» заснована в 1994 році і в даний час є одним з лідерів українського ринку побутової техніки і споживчої електроніки. На сьогоднішній день для клієнтів відкриті більше 90 торгових точок «Ельдорадо» в 46 містах України.

Асортимент продукції складає близько 20 000 найменувань якісних товарів провідних світових брендів. Завдяки прямим контрактам з виробниками, магазини «Ельдорадо» пропонують своєму покупцеві відмінні ціни.

Акції та спеціальні пропозиції допомагають клієнтам робити економні покупки.

Компанія активно росте і розвивається. Так, в листопаді 2007 року відкрився Інтернет - магазин «Ельдорадо».

Спеціально для покупців комп'ютерної техніки функціонує сервісний підрозділ «HiTechnic», яке забезпечує сервісне обслуговування, а також надає додаткові послуги з установки програмного забезпечення, діагностиці і настройці техніки. 

Кожен клієнт магазинів мережі «Ельдорадо» може стати членом Клубу постійних покупців Ельдорадо. Тримачі Прибуткова карти накопичують бонуси, використовуючи їх для оплати своїх покупки, а також користуються спеціальними пропозиціями Клубу.

Повне найменування сайту  www.eldorado.com.ua «Інтернет-магазин Ельдорадо, продажа побутової техніки та електроніки»

Товари, які пропонує цей сайт є: побутова техніка, телевізори, холодильники, пральні машини, кондиціонери, ноутбуки, планшети, фотоапарати, відео і аудіо техніка, аксесуари, програмне забезпечення та ін.

Має службу доставка по всій Україні

Рекламний лозунг даного сайту « Ельдорадо – територія низьких цін »

Категорія до якої відповідає цей сайт має пряме відношення до теми: покупки та продажу.

Опис www.eldorado.com.ua, спец пропозиції та надаванні послуги. (Табл. 1)

Короткий опис Інтернет - магазину «Ельдорадо»

Таблиця 1

Пропозиції та послуги

Зміст пропозицій та послуг

Сутність пропозицій та послуг

Спец пропозиції

 •  Акції

Перелік окремих товарів зі знижкою, характеристика товару.

 •  Новинки

Перелік товарів лише з ціною та назвою. Має ссилку на подальшу інформацію

 •  Хіти

Перелік товарів лише з ціною та назвою Має ссилку на подальшу інформацію

 •  Распродаж

Перелік товарів лише з ціною та назвою Має ссилку на подальшу інформацію

Послуги

Послуги

 •  « Найближчі магазини у Вашому місті »

Карта з послугою укладання  найкоротшого маршруту до магазинів та  точні адреси

 •   «Газета Ельдорадо онлайн »

Лист – флаер, складеться з 2 – 3 сторінок переліків спец пропозицій та коротким описом товару. Має функції збільшення, озвучки та печаті сторінок.

 •   Бонусні карти «Для постійних клієнтів»

Має перелік карт з подальшою інформацією про їх умови, опис термінів,

перелік, відповіді на основні вопроси стосовно карт

 •  Виклик

Допомагає зробити виклик з сайту  безкоштовно

 •  Доставка

Детальна інформація про доставку та оплату

 •  Гарантія

Детальна інформація про гарантію та обслуговування

 •  Кредит

Детальна інформація про час, відсотки та перший внесок

 •  Програма Додаткового Сервісу (ПДС)

ПДС - це Програма Додаткового Сервісного обслуговування (діагностика, чистка та ремонт) техніки, придбаної в «Ельдорадо»

Додаткова інформація

 •   Вакансії

Перелік вакансія для кожного міста

 •  Керівник служби контролю обслуговування покупців

Телефон та почтова адреса, на яку можна залишити скаргу або пропозицію по покрашенню обслуговування  

 •  Пошукове поле

Допомагає знайти  буд – який товар дуже швидко

 •  Новини

Розповідає про всі новини на сайті

Як висновок з досьє Інтернет – магазину «Ельдорадо», можна сказати що сайт зроблено на дуже високому рівні, покупцю буде дуже легко та швидко знайти пошуковий товар.

2.2 Дослідження Інтернет маркетингової діяльності «Ельдорадо»

Метою аналізу Інтернет – сайтів провайдерів була обрана оцінка їх як джерела інформації про фірми, а також як каналу комунікації з клієнтами з наявністю зворотного зв'язку. У зв'язку з цим в основу методики були покладені 3 критерії оцінки:

інформативність;

оперативність оновлення інформації;

функціональність.

Критерій «інформативність» запропоновано оцінювати на підставі двох параметрів:

1) кількість аспектів інформації про фірму, які можна отримати на сайті,

2) кількість рубрик сайту.

Критерій «оперативність оновлення інформації» було вирішено оцінювати на підставі аналізу своєчасності оновлення на сайті контактної інформації, інформації про ціни на послуги, знижки і акції, а також на підставі аналізу періодичності оновлення рубрики «Новини».

Критерій «функціональність» визначається за кількістю послуг, які фірма надає через сайт, тобто «On-line-послуг», так як при їх наявності сайт стає повноцінним представництвом компанії в Інтернеті за типом віртуального офісу.

Для кожного критерію була розроблена індивідуальна система оцінки в балах від 0 до 10. Для інтерпретації результатів була запропонована наступна шкала:

9-10 балів - високий рівень;

6-8 - середній;

5 і менше балів - низький.

За допомогою цих оцінок та процентному співвідношенню, ми можемо зробити приблизний аналіз сайту «Ельдорадо».

 Для оцінки сайтів за критерієм «інформативність» був розроблений перелік з 7 аспектів, за якими доцільно проводити аналіз. В результаті експертної оцінки значущості даних аспектів були відібрані сім з них, які ми використаємо для аналізу сайту www.eldorado.com.ua. (Табл. 2)

Оцінка значимості аспектів інформативності

Таблиця 2

з /п

Аспект інформації

%

1

Контактна інформація (адреса, телефон, e-mail та ін)

100%

2

Перелік та опис послуг

     100%

3

Ціни на послуги

     100%

4

Знижки, акції, спеціальні пропозиції

     100%

5

Опис способів підключення до Інтернету, технологій доступу

      60 %

6

Умови доставки на отримання товару

     100%

7

Опис досвіду роботи магазину на ринку

     100%

Аналіз змісту рубрик показав, що представлена ​​в них інформація на різних сайтах може значно варіюватися по тематиці. У зв'язку з цим, за результатами конвент - аналізу рубрик нами була складена довідкова таблиця варіантів пошуку інформації по семи основним аспектам. (13 рубрик з 15) (Табл.3)

Варіант пошуку основних аспектів інформації на сайті «Ельдорадо»

Таблиця 3

з /п

Аспект інформації

Рубрики на першій сторінці

1

Контактна інформація

Про компанію; Гаряча лінія

2

Перелік та опис послуг

Ціни; Спец пропозиції; Газета; Новини; Онлайн покупки; Про компанію; Доставка; Гарантія; Кредит; Найближчі магазини у Вашому місті

3

Ціни на послуги

Ціни; Послуги; Акції; Новинки; Хіти; Распродаж

4

Знижки, акції

Акції; Распродаж; Спеціальні пропозиції

5

Способи підключення до Інтернету, технології доступу

Послуги; Способи підключення

6

Умови договору на отримання товару

Доставка

7

Досвід роботи на ринку

Про компанію;

Інші  рубрик містять інформацію з інших аспектів. Ці аспекти мають меншу значимість, але також повинні бути враховані при оцінці інформативності сайту. У зв'язку з цим, для кількісної оцінки критерію «інформативність» була розроблена наступна методика:

 •  за кожен з семи основних аспектів, знайдених на сайті, присвоюється один бал.
 •  за інші аспекти інформації нараховуються додаткові бали, виходячи з кількості рубрик на головній сторінці сайту:

- менше 10 рубрик - 2 бал;

- 10 - 15 рубрик - 3 бали;

- більше 15 рубрик - 4 бали.

Таким чином, сім балів за критерієм «інформативність» складаються за основні аспекти інформації та два – за додаткові.

 На основі даної методики на ми встановили, що сайт містить сім основних аспектів інформації, і має інформативність (9 балів) (абл.. 4)

Аналіз сайту Інтернет – магазину « Ельдорадо» за критерієм «інформативність»

Таблиця 4

Сайт

Кіль-ть основних аспектів

Кіль-ть

рубрик  

Розрахунок балів

Загальна сума балів

Інтернет магазин «Ельдорадо»

7

15

7+2

9

Таким чином, вивчений сайт отримав високу оцінку за критерієм «інформативність».

Аналіз сайту  за критерієм «оперативність оновлення інформації»

Для оцінки оперативності оновлення сайту були обрані наступні аспекти інформації:

- контактна інформація,

- ціни на послуги,

- знижки та акції.

Вибір обумовлений двома чинниками:

1) значимістю інформації;

2) можливістю частої зміни даної інформації.

Рубрики, в яких розміщуються зазначені відомості, повинні оновлюватися по мірі зміни інформації. Крім того, було проаналізовано рубрика «Новини», яка оновлюватися періодично. Для зручності користувачів в розділі «Новини» повідомляється про всі зміни, що відбулися в інших рубриках. Регулярне оновлення новин на сайті дає відвідувачеві уявлення про те, що сайт є чинним.

Методику оцінки оперативності оновлення сайту:

- за своєчасне оновлення інформації по трьом перерахованим вище аспектам - по два бали за кожен аспект; несвоєчасне оновлення - 0 балів.

-  за періодичне оновлення рубрики «Новини» - від одного до чотирьох балів в залежності від інтервалу між оновленнями: 1-14 днів - 4 бали; 15-30 днів - 3 бали; 31-60 днів - 2 бали; 61-90 днів - 1 бал; більше 90 днів - 0 балів. При аналізі враховувалися інтервали між появами 10 останніх новин з подальшим розрахунком середнього значення.

Методом підрахунку, ми з’ясували, що на сайті проходять  своєчасні оновлення інформації

В результаті встановлено, що інформація повністю відповідає дійсності на момент проведення експерименту, на підставі чого сайту було присвоєно

6 балів (таблиця 5).

В результаті аналізу рубрики «Новини» було встановлено, що періодичність оновлення інформації на сайті варіюється від одного разу на день до одного разу на чотири дні.

Аналіз оперативності оновлення інформації на сайті

Таблиця 5

Сайт

Аналіз оперативності оновлення інформації на сайті за трьома аспектами

Періодичність оновлення рубрики «Новини», бали

Всього

Інтернет магазин «Ельдорадо»

6

4

10

В результаті аналізу сайту було виявлено п'ять типів on-line-послуг. (Табл..6)

Аналіз частоти зустрічальності on-line-послуг на сайті

Таблиця 6

з /п

Послуга

Абсл.

%

1

Оформлення заявки на співпрацю в бізнесі

2

15,4%

2

Оплата послуг

1

       7,7%

3

управління послугами

8

     61,5%

4

Оформлення заявки на підключення до Інтернету

1

7,7

5

Консультація в режимі on-line

1

       7,7 %

ВСЬОГО

13

100

Для вивчення функціонування всіх послуг на практиці нами було проведено дослідження методом експерименту. В результаті було встановлено, що найкраще працюють послуга  «Управління послугами». Щоб скористатися зазначеними послугами, необхідно зареєструватися на сайті компанії. Після цього клієнт отримує можливість використовувати сайт для поповнення особового рахунку, зміни параметрів тарифного плану та інших операцій без звернення в офіс компанії.

Вивчення роботи послуг «Консультація on-line» та «Заявка на підключення»свідчить про неефективність звернення до цієї послуг.

«Заявки на співпрацю в бізнесі» працює на 15,4%

Таким чином, робота більшості on-line-послуг була визнана нами незадовільною на сайті. У зв'язку з цим для кількісної оцінки критерію «функціональність сайту» було запропоновано враховувати тільки функціонуючі on-line-послуги, за кожну з яких присуджувати по три бали (Табл. 7).

Аналіз сайту за критерієм «функціональність»

Таблиця 7

Сайт

Загальна кількість on-line-послуг

Функціонуючі on-line-послуги

бали

Інтернет магазин «Ельдорадо»

5

2

6

Аналіз сайу показав, що на сайті лише одна функціонуюча on-line-послуга (Табл.. 7). З таблиці видно, що сайт отримав середню оцінку за даним критерієм (6 балів). Таким чином, результати аналізу свідчать про середню функціональності сайту, що пов'язано з невеликим числом on-line-послуг на сайті, так і з низьким рівнем їх функціональності: з п'яти типів послуг реально функціонують тільки 2, але вони представлені не більше, ніж на 40% сайтів.

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛУЧЕННЯ

3. 1 Зауваження та пропозиції, що до покрашення дієвості Інтернет – магазину «Ельдорадо»

Сайт має пошуковий метод просування в Інтернет – Маркетингу. В цілому має контекстну рекламу

Сайт вивчався за трьома основним критеріям:

 •  інформативність;
 •  оперативність оновлення інформації;
 •  функціональність

Вивчення «інформативності» показало, що сайт має високий рівень наявності інформації та достатню кількість розділів, для отримання повної інформації товарів, послуг, знижок та акцій, та мати наглядне уявлення про діяльність магазину. За шкалою від одного до десяти сайт отримав оцінку, дев’ять.

За оперативністю оновлення інформації, сайт заробив найвищу оцінку, десять із десяти, що говорить про те що сайт доносить до покупця або іншої зацікавленої особи всі оновлення. Новини оновлюються досить часто, тому клієнт завжди може слідкувати за подіями, які його цікавлять. Всі акції та знижки знаходяться на головної сторінці та не потребують пошуку. Оновлюються майже кожного дня. Це дає знайти не тільки товар, та й заощадити гроші.

Тому, на мою думку, цей розділ не потребує дороботок.

Останній пункт, це «функціональність». Аналіз цього розділу заробив оцінку шість, що свідчить про те що сайт має середній рівень функціональності.

Функціональність -  це on-line-послуги на сайті. З п’яти розділів, а саме:

 •  Оформлення заявки на співпрацю в бізнесі
 •  Оплата послуг
 •  управління послугами
 •  Оформлення заявки на підключення до Інтернету
 •  Консультація в режимі on-line

Самою ефективною опинилась послуга «управління послугами». На сайті вона має вісім розділів, що в порівнянні з іншими,  дуже високий показник.

На другому місці послуа «Оформлення заявки на співпрацю в бізнесі» вона має 2 розділи на сайті.

Усі інші мають лише по одному розділу. (Табл. 7)

Щоб поліпшити функціональність сайту треба збільшити кількість он лай послуг. Це допоможе клієнту бути впевненим  у здійсненні якоїсь покупки або співробітництві саме з цією мережею. Що також значно виділить  сайт між конкуренцією.

Отже підсумковий аналіз діяльності трьох розділів, становить 25 з 30 можливих (Табл..8). Що у процентному відношенні 83, 3%

Таблиця 8

Підсумковий рейтинг сайту www.eldorado.com.ua

Сайт

інформативність

Оперативний. оновл.

Функціональність

сума балів

Інтернет магазин «Ельдорадо»

9

10

6

25

Таким чином, в результаті проведеного дослідження були отримані наступні результати:

1.  Розроблено методичні підходи до оцінки Інтернет – магазину «Ельдорадо» на основі критеріїв «інформативність», «оперативність оновлення інформації», «функціональність».

 У результаті дослідження встановлено, що роботу сайту провайдерів необхідно покращувати в напрямку розвитку on-line-послуг.

ВИСНОВОК

Переваги Інтернет - маркетингу полягають не тільки в тому, що є можливість чіткого охоплення цільової аудиторії. Він пропонує гнучке управління рекламними комунікаціями. При цьому навіть досить скромний рекламний бюджет гарантує максимальну віддачу. Для поточної економічної ситуації Інтернет-маркетинг стає мало не панацеєю в рекламі. І це справедливо для самих різних сфер бізнесу.

До складу Інтернет-маркетингу входять пошуковий маркетинг, банерна і контекстна реклама, e-mail-маркетинг, вірусний маркетинг. При цьому вірусний маркетинг можна назвати найбільш креативним методом прихованої реклами. Вірусом називають контент, який буде вельми цікавий користувачам. Потім підключається передача його від одного користувача до іншого, так що компанії навіть не доводиться викладати кошти на розміщення. Однак не для всіх брендів можна використовувати даний вид реклами.

Популярність Інтернет-маркетингу зростає не тільки серед бізнес-компаній, але і серед звичайних користувачів мережі, які прагнуть просувати свої сайти, блоги.

На сьогоднішній день складно знайти велике індустріальне підприємство, яке не просуває себе в мережі. Тенденції зростання можна легко побачити і по постійному розширенню торговельних інтернет-майданчиків, а також зростання їх кількості. Торгові онлайн-майданчики вже давно перестали бути дошками оголошень, з яких вони і виросли. Сьогодні деякі з них перетворилися на великі корпорації, що надають цілий ряд маркетингових послуг. Зростають і ціни за участь на таких майданчиках (мається на увазі привілейоване членство), незважаючи на те, що кількість їх збільшується.

Розглянуті вище методи непоіскового інтернет-маркетингу краще всього працюють в комплексі з пошуковим просуванням.

Пошукове просування може бути досить ефективно саме по собі - адже головна мета інтернет-маркетингу полягає все-таки в генерації трафіку відвідувачів на конверсійний механізм (сайт). Непоісковое просування теж може бути досить ефективним, проте саме по собі навряд чи зможе створити постійний впродовж тривалого терміну потік відвідувачів (хоча в деяких випадках можна домогтися значних комерційних результатів виключно за допомогою непоіскових методів).

Рекомендації для вибору стратегії просування:

• невеликий бюджет, висока конкуренція в пошукових запитах - непоісковие методи;

• достатній бюджет, висока конкуренція в пошукових запитах - комплекс пошукових та непоіскових методів з переважанням пошукових;

• невеликий бюджет, невисока конкуренція в пошукових запитах - пошукове просування;

• достатній бюджет, невисока конкуренція в пошукових запитах - комбінація пошукових і непоіскових методів із застосуванням широкого спектра нестандартних способів.

СПИСОК ВИКАРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексунін В.А. Маркетинг: Підручник. - М.: Дашков і Ко, 2009.

2. Алексунін В.А., Родигин В.В. Електронна комерція та маркетинг в Інтернеті. - М.: Дашков і Ко, 2007.

3. Буреніна Т.А. Маркетинг на базі Інтернет-технологій. - М.: Благовіст-В, 2005.

4. Васильєв Г.А., Забегалін Д.А. Електронний бізнес. Реклама в Інтернет. - М.: Юніті-Дана, 2008.

5. Вигодський Е.Г., Колпакова Н.П. Маркетинг. - М.: ГІОРД, 2008.

6. Годін А.М. Маркетинг: Підручник. - М.: Дашков і Ко, 2009.

7. Голик В.С. Ефективність Інтернет-маркетингу в бізнесі. - М.: Дикту, 2008.

8. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, практика і методологія. - М.: Фінпресс, 2005.

9. Дік В.В., Лужецький М.Г., Родіонов А.Е. Електронна комерція. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2005.

10. Ібрагімов Л.А. Маркетинг: Підручник. - М. Справа: 2008.

11. Інтернет-маркетинг на 100%: Серія: На 100%. - М.: Питер, 2009.

12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Експрес-курс. 2-е изд. / Пер. з англ. під ред. С.Г. Божук. - СПб.: Питер, 2006.

13. Мурахтанова Н.М., Єрьоміна Є.І. Маркетинг: Підручник. - М.: Академія, 2008.

14. Панкрухин О.П. Маркетинг: Підручник. - М.: Омега-Л, 2009.

15. Парамонова Т.Н., Красюк І.М. Маркетинг: Підручник. - М.: КноРус, 2008.

16. Петрик О.А. Інтернет-маркетинг. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2004.

17. Ральф Уілсон Планування стратегії інтернет-маркетингу / Planning Your Internet Marketing Strategy. - М.: Видавничий дім Гребенникова, 2008.

18. Соловйов Б.А. Маркетинг: Підручник. - М.: Инфра-М, 2009.

19. Успенський І.В. Інтернет-маркетинг. - СПб.: Вид-во СПГУЕіФ, 2003.

20. Холмогоров В. Інтернет-маркетинг: Короткий курс. - СПб.: Питер, 2002.

21. Реклама и маркетинг в Интернете: пер. с англ./ Кеглер, Томас, Даулинг, Пауль, Тейлор, Бренд, Тестерман, Джошуа. - М.: Альпина Паблишер,2009.
1. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества преступной организац
2. Уголовное законодательство наполеон
3. 30г и её последствия.html
4. Девятидневная королева ждет от жизни только хорошего- она богата невероятно красива и страстно влюблена в
5. Религиозный конфликт мду протестантами и католиками 2
6. 4 Полагаю что не выдам тайны криминальным структурам если выскажу свое и многих коллег убеждение точнее.
7. классов К небуквенному типу орфографии относятся дефис черточка пробел и
8. тема ранней комплексной дифференцированной коррекционноразвивающей помощи детям с церебральным паралич
9. 2; Нестабільні угіддя по заданому району га ~ табл
10. Тема 5. 3 Арбитражный суд постоянно действующий официальный государственный орган осуществляющий правос
11. Lnguge wr ueberll beknnt und wr die Grundlge fuer den meriknischen Strukturlismus
12. The role of deuterium in molecular evolutio
13. Статья О потребностях человека и таблице Менделеева
14. Крыши и требования к ним
15. Основные понятия современного естествознания
16. і. Показник якості продукції ' це кількісна характеристика одної або кількох властивостей продукції які ск
17. экономическое и политическое развитие страны идеи модернизации и поистине революционизирующие изменения в
18. Современные тенденции объединения избирательных систем как оптимальный инструмент влияния общества на власть
19. буферному образованию каким была Дальневосточная республика ДВР существовавшая с 1920 по 1922 г
20. Понятие процесса течения срока исковой давности