Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Сауда мекемелеріні~ т~рлері

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

                                                            Аа

1)   Алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар қаржысы кассаға қабылданды:

Дт 1010  Кт 1270

2) Ағымдағы банктік шотқа айыппұл келіп түсті:

Дт 1030  Кт 6280

3) Акционерлік қоғам президентінің іс-сапар бойынша шығындары есептен шығарылды:

Дт 7210  Кт 1251

4) Акциялар бойынша дивиденттер есеп айырысу шотына келіп түсті:

Дт 1030  Кт 6120

5) Акционерлік қоғам жұмысшыларының еңбекақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды:

Дт 3350  Кт 3220

6) Алынатын объектісі еңбекақы болып табылатын мемлекеттік салық:

жеке табыс салығы

7) Алғашқы сатып алу бағасы бойынша қорларды бағалау әдісі:

ФИФО әдісі

8) Амортизация есептеу тәсілі, қолданыс нәтижесіндегі негізгі құралдардың амортизациясы есептеледі:

өндірістік  әдіс бойынша

9) Ағымдағы жалға берілген кеңсе ғимаратына тозу есептелінді:

Дт 7210  Кт 2420

10) Аяқталмаған құрылыс сомасына кіретін негізгі құралдарға есептелінген амортизация сомасы:

Дт 2930  Кт 2420

11) Ағымдағы жал бойынша жалға алынған негізгі құр/ға есеп айырысу шотынан жал төлемдері аударылды:

Дт 3360  Кт 1030

12) Ағымдағы жал-

кез-келген жал түрлерінің,қаржылық жалды қоспағандағы берілетін жалдар

13) Ағымдағы жал бойынша жалға берілген құралдарға ҚҚС есептелінді

Дт 1260  Кт 3130

14) Айдың соңында үстеме шығындардың транзиттік шоттары жабылды:

Дт 8410  Кт 8411-8418

15) Айдың соңында электрцех бойынша шығындардың транзиттік

шоттары жабылды:

Дт 8310  Кт 8311-8314

16) Айдың соңында негізгі өндіріс шығындарының транзиттік шоттары жабылды:

Дт 8110  Кт 8111-8114

17) Ай соңында негізгі өндірістен кірістелген дайын өнімнің нақты өзіндік

құны мен есептік құнының ауытқу сомасы есепте көрсетілді (нақты өзіндік құн – есептік құн):

Дт 1320  Кт 8110

18) Акционерлік қоғамның жарғылық кпиталы жарияланды:

Дт 5110  Кт 5010, 5020

19) АҚ және басқа да тараптардың таза табысының есебінен қалыптасатын меншік капиталының бір бөлігі:

резервтік капитал

20) Акционерлерден сатып алынған меншікті акция үшін қаржы аударылды:

Дт 5210  Кт 1030

21) Ақша қаражаты қозғалысы туралы есеп беру кезінде мына  әдістерді қолданады:

тікелей және жанама

22) Ақысыз алынған тауарлар кіріске алынды:

Дт 1330  Кт 6220

23) Ауыл шаруашылығындағы өндірістің басты құралы –

Жер

24) Алынатын объектісі еңбекақы болып табылатын мемлекеттік салық:

жеке табыс салығы

25) Ағымдағы жалға берілген кеңсе ғимаратына тозу есептелінді:

Дт 7210  Кт 2420

26) Артықшылыға бар акциялар төмендегі мөлшерден аспауы керек:

барлық шығарған акциялардың 25 % көлемінен

27) Алдын-ала жасалатын калькуляцияға жатады:

жоспарлы, сметалық, нормативтік

28) Азаматтардың еркін түрде біріккенін білдіретін заңды тұлға қалай аталады?

 өндірістік кооператив

29) Акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша акционерлік қоғам төлейтін кірісі:

Дивиденд

30) Алуан түрлі және тұрақты емес номенклатуралы өнімдерді жекелеп шығарумен сипатталатын өндіріс үлгісі қалай аталады?

жеке-дара өндіріс

31) Алдағы 3-5 жылға даму жоспары бұл-:

ұзақ мерзімді жоспарлау

32) Айналым қорлары екі бөлімнен тұрады, соларды көрсетіңіз?

өндірістік айналым қорлары және айналыс қорлары

33) Айналым қорына төмендегінің қайсысы жатпайды?

тиеліп жіберілген дайын өнімдер

34) Айналым құралдарының айналым кезеңі мынаны сипаттайды:

қордағы және аяқталмаған өндірісте өндірістік айналым қорларының болу уақыты

35) Айналым құралы бұл:

өндірістің бір циклінде тұтынылып, толығымен қолданылатын өндіріс қорының бір бөлігі

36) Айналым құралының айналымдылығының ұзақтығы неге байланысты?

өндіріс уақытына және айналымына байланысты

37) Айналым қорлары, бұл-:

өндіріс құралдары

38) Амортизация, отын, энергия шығындары қалай топтастырылады?

Үстеме

39) Ауыспалы шығынның өнімді шығару көлеміне қатынасын қалай атаймыз?

орта ауыспалы

40) Айдың әрбір күнтізбелік күніне жұмысшылар санын қосып, есепті айдың күндер санына бөлу арқылы анықталатын тізім қалай аталады?

орта тізімдік

41) Алғашында өндірістің жоғары шығындарын сатуды, сонан кейін барып олардың төмендеуін кандай баға стратегиясы қарастырады?

жоғары баға стратегиясы

42) Ай ішіндегі істеген  жұмысшылар санын,бір айдағы күндерді қосып қосындыны ай күндерге бөлу

Орта тізімдегі саны

43) Айналым құралының элементтері мен жеке топтардағы ара қатынасының жалпы қор құныны пайыздық қатынас нені құрайды

Айналым қорының құрамын

44) Айналымдылық коэффициентіне анықтама беріңіз?

сатылған өнім көлемін айналым қаражаттардың орташа қалдығына бөлу арқылы

45) Айналым қаржысының тиімді пайдалануын сипаттайтын экономикалық көрсеткіш қалай аталады?

 айналым қаржысының айналымдылығы

46) Ай ішіндегі істеген  жұмысшылар санын,бір айдағы күндерді қосып қосындыны ай күндерге бөлу бұл-

 Орта тізімдегі саны

47) Абсолютті көрсеткіштер өлшенеді:

Құндық, натуралдық және еңбек өлшемдері

48) Аяқталған өндірісті қоса алғандағы бүкіл өндірілген өнімдер мен орындалған

жұмыстардың құны?

жалпы өнім

49) Аяқталмаған өндіріс қалдықтары, яғни өткізуге арналған өнімдер қосылмаған,  өндірілген өнімде тауар өнімі р мен орындалған жұмыстардың құны?

тауар өнімі

50) Абсолютті айырма әдісін қолдану үшін факторлардың саны нешеден кем болмауы тиіс?

A) 2

51) Айналымдылық көрсеткіштері нені сипаттайды?

A) іскерлік белсенділікті

52) Абсолютті өтімді ең өтімді активтер....

A) ақша құралдары мен олардың эквиваленттері және қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

53) Ағымдық активтерді ағымдық міндеттемелерге бөлу арқылы қандай  коэффициент    анықталады?

A) ағымдық өтімділік коэффициенті

54) Ағымдағы өтімділік коэффициент мөлшерінің деңгейі 2-ден жоғары, ал меншікті  құралдармен қамсыздандыру коэффициентің деңгейі 0,1-ден жоғары болған жағдайда баланс құрылымы қай түрде саналады?

A) жаратымды

55) Активтің бастапқы құнына пайыздармен есептелген кіріс қалай аталады?

A) кірістілік немесе кіріс нормасы

56) Аталмыш активтің кірістілігі мен бағалы қағаздар нарығындағы тұтастай түрдегі бағалы қағаздардың кірістілігі қатынасы арқылы нені анықтаймыз?

A) бағалы қағаздардың әрбір түрін

57) Акциялардың бағалары болжап білмейтін жағдайда өзгеріп отырады және оның алдындағы динамикаға қатысты емес деп санайтын экономикалық талдаудағы қаржы активтерін бағалаудың теориясы қалай аталады?

A) жобалап жүру

58) Абсолюттік икемді сұраныс  жағдайында бағаның көбеюі кезінде түсім қалай өзгереді?

A) өседі

59) Абсолюттік икемді сұраныс  жағдайында бағаның түсуі кезінде түсім қалай өзгереді?

A) төмендейді

60) Аддитивтік модельдер бойынша оны құрастыратын бөлшектердің әсері қандай әдіс арқылы анықталады?

A) қатыстылы айырма әдісі

61) Азаматтардың еркін түрде біріккенін білдіретін заңды тұлға қалай аталады?

 өндірістік кооператив

61) Акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша акционерлік қоғам төлейтін кірісі:

дивиденд

63) Алуан түрлі және тұрақты емес номенклатуралы өнімдерді жекелеп шығарумен сипатталатын өндіріс үлгісі қалай аталады?

жеке-дара өндіріс

64) Алдағы 3-5 жылға даму жоспары бұл-:

ұзақ мерзімді жоспарлау

65) Айналым қорлары екі бөлімнен тұрады, соларды көрсетіңіз?

өндірістік айналым қорлары және айналыс қорлары

66) Айналым қорын және қор айналымын тұтас алғанда нені көрсетеді?

айналым құралын

67) Айналым қорына төмендегінің қайсысы жатпайды?

тиеліп жіберілген дайын өнімдер

68) Айналым құралдарының айналым кезеңі мынаны сипаттайды:

қордағы және аяқталмаған өндірісте өндірістік айналым қорларының болу уақыты

69) Айналым құралы бұл:

өндірістің бір циклінде тұтынылып, толығымен қолданылатын өндіріс қорының бір бөлігі

70) Айналым құралының айналымдылығының ұзақтығы неге байланысты?

өндіріс уақытына және айналымына байланысты

71) Айналым қорлары, бұл-:

өндіріс құралдары

72) Амортизация, отын, энергия шығындары қалай топтастырылады?

үстеме

73)Ауыспалы шығынның өнімді шығару көлеміне қатынасын қалай атаймыз?

орта ауыспалы

74) Айдың әрбір күнтізбелік күніне жұмысшылар санын қосып, есепті айдың күндер санына бөлу арқылы анықталатын тізім қалай аталады?

орта тізімдік

75) Алғашында өндірістің жоғары шығындарын сатуды, сонан кейін барып олардың төмендеуін кандай баға стратегиясы қарастырады?

жоғары баға стратегиясы

76) Ай ішіндегі істеген  жұмысшылар санын,бір айдағы күндерді қосып қосындыны ай күндерге бөлу

Орта тізімдегі саны

77) Айналым қорын және қор айналымын тұтас алғанда нені көрсетеді

Айналым құралын

78) Айналым құралының элементтері мен жеке топтардағы ара қатынасының жалпы қор құныны пайыздық қатынас нені құрайды

Айналым қорының құрамын

79) Айналымдылық коэффициентіне анықтама беріңіз?

сатылған өнім көлемін айналым қаражаттардың орташа қалдығына бөлу арқылы

80) Айналым қаржысының тиімді пайдалануын сипаттайтын экономикалық көрсеткіш қалай аталады?

 айналым қаржысының айналымдылығы

81) Ай ішіндегі істеген  жұмысшылар санын,бір айдағы күндерді қосып қосындыны ай күндерге бөлу бұл-

 Орта тізімдегі саны

                                  Әә

82) Әр айдың соңғы күнтізбелік күніне айналымның талдамалық есебі мен жинақтамалық есеп мәліметтерінің теңдігін қамтамысыз етіп отыруы -

қарама-қайшылықсыздық

83) Әкімшілік қызметкерінің еңбекақысынан әлеуметтік салық есептелінді:

Дт 7210  Кт 3150

84) Әлеуметтік салаға жататын өндіріс:

ұжымның тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыратын өндіріс

85) Әкімшілік жағынан оқшауланған, жай өндіріс процесінде белгілі жұмысты атқаратын буын қалай аталады?

Цех

86) Әрбір өндірістік кәсіпорын қандай ұйымдардан тұрады?

берілген жауаптардың барлығы дұрыс

87) Әрбір жұмыс орнында еңбек жағдайына байланысыт үстемеақы төленетін коэффицент  

 Еңбек күрделігін бағалау   коэффицент

88)  Әр-түрлі өндіріс өнімдерін шығару үшін пайдаланылған еңбек заттарының жиынтығы түрінде болатын материалдық ресурстар?

шикізат ресурстары

89) Әрбір есеп позициясының жалпы нәтижеге тигізетін әсерін айқындай отырып, қорытынды қаржылық көрсеткіштердің құрылымын анықтайтын қаржылық талдау әдісі қалай аталады?

A) тікелей талдау

                                   Бб

90) Банктегі негізгі есеп айырысу құжаттары:

төлем тапсырмасы, қолма-қол ақша тапсыру хабарламасы

Бағамдық айырма дегеніміз –

екі елдің ақша бірліктерінің арасындағы бағамның өзгеруі салдарынан болатын айырма сомасы

Банк қызметкерлеріне қызмет көрсеткені үшін валюталық шоттан төленген ақша:

Дт 7210  Кт 1032

Банк несиелері үшін пайыздар есептелінді:

Дт 7310  Кт 3380

Басқару аппараты жұмысшыларына демалыс ақы есептелді:

Дт 7210  Кт 3350

Басқа шаруашылық субъектісіне материалдар ақысыз берілді:

Дт 7410  Кт 1310

Бірлесіп бақыланатын кәсіпорыннан қосалқы бөлшектер сатып алынды:

Дт 1310  Кт 3330

Балалар үйіне өзге де материалдар ақысыз берілді:

Дт 7410  Кт 1350

Баланстық құн –

тозу сомасын алып тастағандағы негізгі құралдардың бастапқы құны

Бастапқы құн -

негізгі құралдарды сатып алуға немесе сатуға кеткен нақты өндіріс шығындарынан, соған қоса өтелмеген салық пен алымдардан, жеткізіп беру, монтаждау, пайдалануға қосу шығындарынан тұрады

Бухгалтерияда дайын өнім есебі жүргізіледі:

№11 журнал-ордерде

Бартер бойынша сатылған өнімге ҚҚС есептелді:

Дт 1210  Кт 3130

Бартер бойынша сатып алушылардан жеткізілген дайын өнімнің жалпы сомасына ҚҚС есептелді:

Дт 1420  Кт 3310

Бартерлік мәміле бойынша ҚҚС сомасы есепке жатқызылды

Дт 3130  Кт 1420

Бухгалтерлік есеп беру нысандарына қол қояды:

бас бухгалтер және басшы

Бухгалтерлік баланс мына құжат негізінде құрылады:

бас кітап

Бухгалтерлік баланста қолданылатын өлшем бірлік:

мың теңге

Белгілі бір мерзімде  шаруашылық құралдары мен олардың пайда болу көздерін ақшалай түрде топтастыру:

бухгалтерлік баланс

Бордақылаудағы және жемдеудегі малдың есебі мына құжатта жүргізіледі:

малдар мен құстардың қозғалыс есебі кітабында

Берілмеген депонерленген еңбекақы сомасы:

Дт 3350  Кт 3390

Бұл серіктестікке қатысушылар өздерінің міндеттемесі бойынша жарғылық қордың салымында, ал егер ол соманың жетіспеген жағдайында салымдарын өздерінің қосымша мүлкін еселік салым көлемінде орынын толтыруға бірлескен серіктестікті қалай атаймыз?

қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

Бизнес-жоспардың сіз өз ісіңізді кіммен ұйымдастырғалы жатқаныңыз және оның ұдайы жемісті қызмет етуін қалай жоспарлайтыныңыз туралы сөз болатын тарауы:

өндіріс жоспары

Бәсеке, бұл - :

нарықта бірдей тауар өндірушілердің экономикалық жарысы

Бәсекеге қарама-қарсы ұғым қалай аталады?

Монополия

Бәсекенің нысандарын атаңыз

барлық жауап дұрыс

Бәсекенің түрлерін атаңыз?

ішкі салалық және салааралық

Бірнеше бір фирмалар билейтін нарық қалай аталады?

Олигополия

Біртекті емес бірақ ұқсас тауарлар ұсынатын сатушылар саны көп нарықты көрсетіңіз?

A) монополистік бәсеке

Бекітілген тарифтік мөлшерлемелер бойынша нақты орындалған уақытқа есептелетін жалақы:

A) жай мерзімді

Бір немесе бір топ жұмысшылардың жоғары тәжірибесін қолданғандағы белгілі бір жұмысты орындау үшін қажетті жұмыс уақыты қалай аталады?

A) уақыт нормасы

Бір немесе бір топ жұмысшылардың белгілі жағдайда уақыт бірлігінде даярлайтын өнімнің саны еңбек нормаларының қайсысына тән құбылыс?

A) өндіру нормасы

Бір жұмысшы немесе бір топ жұмысшы белгілі бір мерзімде орындайтын жұмыстың бекітілген көлемі еңбектің қай нормасына тән құбылыс?

A) нормалық тапсырма

Бір экономикалық элементтен тұратын шығындар қалай аталады?

A) Төмен

Бірдей мақсатты мәні бар бірнеше әртекті экономикалық элементтен тұратын шығындар қалай аталады?

A) күрделі

Бағаны негіздеу мен өнімдердің жеке түрлерінің табыстылығын анықтайтын қажетті алдыңғы шарты:

 A) өзіндік құнды калькуляциялау

Баға жүйесін қамтамасыз етілетін сипаты бойынша қалай бөлуге болады?

A) барлық жауап дұрыс

Баға дегеніміз не?

A) тауардың ақшаға тұрарлық құны

Бағасы пайда алуға нақты жоспарланатын болжау негізінде анықталатын баға қою әдісі қалай аталады?

A) шығынсыздықты талдау және мақсатты пайдалылық негізінде

Белгілі бір мерзімде жұмыскердің еңбегіне есептеліп төленетін төлемақы қалай аталады?

A) Номиналды жалақы

Бағыттағы мақсатқа жету үшін адамдардың  белгілі  бір дәрәжеде жұмсалған  ынта-жігері,  көрсеткен  талпыну деңгейі немесе әркімнің өз мақсаттарына жету  үшін  өзін өзгелерді  қызметке  тарту процесі

A) Мотивация

Бекітілген тарифтік мөлшерлемелер бойынша нақты орындалған уақыт есептелген жалақы:

A) Жай мерзімді  

Бақылау функциясы бұл-

Мемлекетік бақылаудың төменгі еңбек ақы саты функциясының құрылуы,ортақ тарифтік тор

Басқару обьектілері бойынша экономикалық талдау түрлері?

функционалдық,техникалық,әлеуметтік,экономикалық

Болжам б/ша қаралған көлем мен ассортиментке сәйкес өнімдерді бір қалыпты шығару дегеніміз не?

ырғақтылық

Барлық көрсеткіштер 100 % деп алынатын базистік жыл деңгейінен, бірқатар жылдар көрсеткіштерінің салыстырмалы ауытқуын есептеуге негізделетін қаржылық талдау әдісі қалай аталады?

A) трендтік талдау

Баяу өтімді активтер – ол ....

A) тауарлы – материалдық қорлар мен сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

Банкроттықтың негізгі белгісі ...

A) кәсіпорынның төлем мезгілі келген күннен бастап белгіленген уақыт ағымында  несие берушілердің талаптарын қамтамасыз ету қабілеттіліксіздігі

Банкроттықтың кең тараған түрі?

A) абайсыз банкроттық       

Банкроттықтың ықтималдығын болжамдау үшін қандай модель қолданылады?

A) факторлық

Бағалы қағаздар  мен өзге активтерден алынған кірістер неше элементтен тұрады?

A) 2

Бір компанияның берілген  сомада акцияларын инвестициялауға қарағанда,компанияның акцияларын 1 млн.теңгеге инвестициялаудың тәуекелі неғұрлым төмен болатын тәуекелдің түрі қалай аталады?

A) жүйелі емес тәуекел

Бағалы қағаздардан алынған кіріс қандай элементтерден тұрады?

A) актив құнының өзгеруінен алынған кіріс, алынған дивидендтерден кіріс

Бір өзгермелі шамадан екіншісіне өзгеруге әсерленіс шарасы дегеніміз не?

A) икемділік

Бұл серіктестікке қатысушылар өздерінің міндеттемесі бойынша жарғылық қордың салымында, ал егер ол соманың жетіспеген жағдайында салымдарын өздерінің қосымша мүлкін еселік салым көлемінде орынын толтыруға бірлескен серіктестікті қалай атаймыз?

қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

Бизнес-жоспардың сіз өз ісіңізді кіммен ұйымдастырғалы жатқаныңыз

және оның ұдайы жемісті қызмет етуін қалай жоспарлайтыныңыз туралы сөз болатын тарауы:

өндіріс жоспары

            Вв

Валюталық шотқа шетелдік сатып алушылардан ақша келіп түсті:

Дт 1032  Кт 1210

Валюта шотында оң курстық бағам айырмашылығы көрсетілді:

Дт 1032  Кт 6250

                         Ғғ

Ғимаратты бұзғаны үшін жұмысшыларға еңбекақы есептелінді:

Дт 7410  Кт 3350

Ғимаратты бұзу кезінде жұмысшыларға еңбекақы есептелінді:

Дт 7410  Кт 3350

Ғылыми-техникалық прогреспен шартталған негізгі өндірістік қорлардың тозуы:

A) моральдық

Ғылыми негізделген  еңбек шығындар мен оның  нәтежсі бұл –

A) Еңбек нормасы

           Дд

Депонерленген ақша –

кассадан алынбаған ақша

Депонерленген еңбекақы берілді:

Дт 3390  Кт 1010

Дайындалатын өнімнің заттай материалдық негізін құрайтын материалдар:

Негізгі

Дүкеннің күрделі жұмысы бойынша орындалған жұмыс үшін мердігерлердің шоты акцептелді (негізгі құралдардың жөндеуіне резерв құрылмайды):

Дт 7110  Кт 3310

Дайын өнімнің есебі мына бухгалтерлікесеп  шотта жүргізіледі.

1320

Дайын өнім қоймаға мына құжат негізінде қабылданады

қабылдау-тапсыру актісі

Дайын өнімнің қоймадағы есебі жүргізілді:

қойма есебінің карточкаларында

Дайын өнімді жеткізгені үшін есеп айырысу шотына алдын-ала алынған аванстық төлем келіп түсті:

Дт 1030  Кт 3510

Дайын өнім тегін берілген кезде:

Дт 7410  Кт 1320

Дайын өнім -

барлық өңдеуден өткен негізгі және көмекші цехтардың сатуға арналған өнімі

Дайын өнімнің, жартылай фабрикаттардың, шетке жұмсалған жұмыстар мен меншікті өндірістің негізгі қорларының құны құндық өлшегіштің қай түрі:

A) тауарлы өнім

Дайындауға, өңдеу мен жинауға қатысты цехтың түрі:

A) негізгі цехтар

Дисконттың берілген нормасы кезінде таза дисконтталған табыс (интегралды тиімділік) нөлден үлкен болса, онда инвестициялық жобаны:

A) қабылдайды

Дайын өнімді сатумен байланысты шығындар қалай аталады?

A) кезең немесе коммерциялық

Дайын өнімді сатумен байланысты шығындар өз ішінде нешеге бөлінеді?   A) 2

          Ее

Есеп саясатын құруға жауапкершілік жүктеледі:

шаруашылық субъектісінің басшысына

Есеп саясатын құрады және бекітеді:

бас бухгалтер және шаруашылық субъектісінің басшысы)

Есеп саясаты ашылып көрсетілуі керек:

қаржылық есеп берудің түсініктеме хатында

Есеп саясатының әдістемелік жағына кіретін элементтер

мүлік пен міндеттемелерді бағалау, мүліктерге амортизация есептеу әдістері

Есеп айырысу шотынан қолма-қол ақша берілгенде толтырылатын құжат:

чек

Есеп айырысу шотына кассадан инкассаторға берліген ақша келіп түсті:

Дт 1030  Кт 1020

Есепті кезең соңында алынған табыс сомасы:

Дт 5610  Кт 5510

Есеп айырысу шотындағы ақша қаражатының қозғалысы мына құжатта жүргізіледі:

№2 журнал

Есеп айырысу шотынан кассаға еңбекақы беру үшін ақша қаражаты келіп түсті:

Дт 1010  Кт 1030

Есеп айырысу шотынан ҚҚС бюджетке аударылды:

Дт 3130  Кт 1030

Есеп айырысу шотын ашу үшін кәсіпорындар банкке мына құжаттарды ұсынады:

өтініш, құрылтай құжаттарының көшірмелері, мемлекеттік және салықтық тіркеуден өткендегі туралы құжаттардың көшірмесі

Есеп айырысу шотында орындалған операциялар үшін кәсіпорынға берілетін құжат:

банк көшірмесі

Есеп айырысу шотынан басқа шаруашылық субъектісінің шотына ақша аудару үшін толтырылатын құжат

төлем тапсырмасы

Есеп беру сомасының  қолданылмаған қалдық ақшасы кассаға қайтарылды

Дт 1010  Кт 1251

Есеп айырысу шотынан несиелер бойынша банк қарыздары өтелді:

Дт 3010  Кт 1030

Есеп беруге міндетті тұлғаның, қолданылмаған аванс сомасы еңбекақыдан ұсталынды:

Дт 3350  Кт 1251

Есеп айырысу шотына теңгемен алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар келіп түскен кезде:

Дт 1031  Кт 1270

Есеп айырысу шотына ақша түскенде толтырылатын құжат:

қолма-қол ақша тапсыру хабарламасы

Есеп айырысу шотынан  қате түскен ақша есептен шығарылды:

Дт 3390  Кт 1030

Есеп айырысу шотына қысқа мерзімді қарыз келіп түсті:

Дт 1030  Кт 3010

Есеп айырысу шотына қате түскен ақша:

Дт 1030  Кт 3390

Есеп айырысу шотынан жабдықтаушыларға шикізаттар үшін аванс аударылды:

Дт 1610  Кт 1030

Есеп айырысу шотынан несие үшін пайыз төленді:

Дт 3380  Кт 1030

Еңбекақының төмендегідей түрлері бар:

негізгі және қосымша

Еңбектің және оның төлемақысының есебі

демалыс ақысы

Еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталынды:

Дт 3350  Кт 3120

Ерікті ұсталымдарға жатады:

алимент

Еңбек демалыс ақысын беру мерзімі:

3 күнге дейін

Еңбекақыдан ұсталынған міндетті зейнетақы жарнасы мына  шоттың кредитінде көрсетіледі:

3220

Еңбекақы есептеудің және төлеудің нысанын көрсет:

кесімді және мерзімді

Еңбекақыны төлеу мерзімі қарастырылады:

ұжымдық, жеке еңбек келісім-шартында

Еңбекақы мөлшері төмен болмау керек:

төменгі еңбекақы мөлшерінен

Еңбекақы бойынша есеп айырысудың жинақтамалық  есебі жүргізіледі:

№10 журнал-ордерде

Еңбекақыдан ұсталатын міндетті ұсталымдарға жатады

МЗЖ, ЖТС

Еңбекақы, сыйақы және басқа да төлемдерді төлеуге арналған құралдардың пайда болу көзі:

еңбекақы қоры

Еңбекақыдан алимент ұсталынды:

Дт 3350 Кт 3390

Есеп беругеміндетті тұлғаның еңбекақысынан жетіспеген материалдардың орнын толтыру мақсатында ақша ұсталынды:

Дт 3350  Кт 1250

Есептелінген амортизация, жүргізілген қайта бағалау сомасына пропорцианалды қайта есептеу:

Дт 5420  Кт 2420

Есеп айырысу шотынан ұзақ мерзімді жалдық пайыз төленді:

Дт 4160  Кт 1030

Есепті кезеңнің басындағы негізгі өндіріс бойынша аяқталмаған өндіріс қалдықтары есептен шығарылды:

Дт 8110  Кт 1340

Еңбекақы шығындары, материалдық шығындар, еңбекақыдан аударымдар –

шығын элеметтері

Есепті кезең ішінде дайын өнім мына бағамен есепке алынады:

есептік

Есеп айырысу шотынан сатылған дайын өнімнің есептелген

Дт 3130  Кт 1030

Есеп айырысу шотына сатылған дайын өнім үшін сатып алушылардан ақша келіп түсті:

Дт 1030  Кт 1210

Есепті кезең соңында дайын өнімнің құны анықталады:

өзіндік құны

Егер де кәсіпорын табысты болса, онда шот:

пассивті

Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (залалы) мына шотта есептелінеді:

5510

Есептік жылдағы қаржылық нәтижені қалыптастыру туралы ақпарат мына шотта көрсетіледі:

5510

Есепті кезеңнің соңында негізгі құралдарды өткізуден  алынған кіріс шоты жабылды:

Дт 6210  Кт 5610

Есепті жылдың пайдасы құрылтай құжаттарында белгіленген резервтік капиталға аударылды:

Дт 5510  Кт 5410

Есепті жылдың зиян шығындары резервтік капитал қаржысы арқылы өтелді:

Дт 5410  Кт 5510

Есеп берілетін жылдың соңында «5510» шотының Дт-не жазылады:

жыл ішіндегі есептік табыстың зиян сомасы

Есепті жылдың пайдасы есебінен жай акциялар иелеріне дивиденттер есептелінді:

Дт 5510  Кт 3030

Есеп айырысу шотынан бюджетке кедендік баж салығы аударылды:

Дт 3390  Кт 1030

Есеп беруге қойылатын талаптар:

нақты және объективті

Едәуір көлемде тауар тұтынатын сатып алушыларға тауарларды ірі партиялармен сату

көтерме сауда

Еншілес серіктестіктен қосалқы бөлшектер сатып алынды:

Дт 1310  Кт 3320

Еншілес кәсіпорыннан жеңіл автокөлік алынды:

Дт 2414  Кт 3320

Есеп айырысу шотынан мердігерлерге жасалынған жөндеу жұмыстары үшін ақша аударылды:

Дт 3310  Кт 1030

Еңбек құралдарына кеткен шығын қандай шығынмен байланысты?

A) ғимараттарға, ірі құрылыстарға, жабдықтарға кеткен шығындар

Егер кәсіпорын жұмысы тоқталып қалған жағдайда да міндетті төленуін, оның өнім өндіру көлеміне байланыссыз шығынды қандай шығын деп атаймыз?

A) тұрақты

Егер өнімнің өзіндік құнының үлес салмағында еңбек шығыны көп болған жағдайда, төменде қандай шығын түрі көп болады?

A) еңбекақы төлемі

Еңбек ресурстары дегеніміз не?

A) қоғамның маңызды өндіргіш күші

Еңбек өнімділігі дегеніміз – бұл...

A) жұмысшылардың нақты еңбегі нәтижесінде белгіленген мерзімде өнімді өндіру тапсырмасын сапалы орындау

Енбек ақының негізгі бағыттыры  мен әлеуметтік нармативтерін  мемлекетік деңгейде  бақылау  принціпі- бұл:

A) Мемлекетің бақылау приціпі

Еңбекке төленетің  жоғарғы еңбек ақы принціпі бұл –

A) Еңбек қыиындылығының дифференциалдық принціпі

Еңбекақы төлемі жұмыс күшінің құны ретінде қалыптастыруын еңбекақының төлем мөлшерін белгілеуі бұл –

A) Тарифтік еңбек ақы жүйесі

Еңбек көлемі мен   сапасына  байланысыты   еңбек ақы   механихмі

A) Еңбек ақы формасы  мен жүйесі

Еңбекке  ақы  төлеу жүйесінің бір түрі, онда қызметкрлдердің жалақысы  тарифтік кестелер негізінде  сараланып айқандалады

A) Тарифтік жұйе

Еңбекақы  өндірілген өнімнің саны мен сапасына сәйкес, оның күрделігі мен еңбек жағдайы ескеріп бағалау арқылы төленуі бұл-

A) Кесімді еңбекақы

Еңбек ұжымында жұмыскерлердің жалпы санына қарай, кәсіпкерлік біліктілігіне сай болатын өзгерістер қалай аталады?

A) кадрлар ағымдылығы

Еңбек ресурстары дегеңіміз –

A) Қоғамның маңызды өндіргіш күші

Еңбек үрдісінің қорытындысында пайда болады:

A) Жаңа тұтыну құны      

Еңбекті мөлшерлеу-

Өндіріс жағдайында белгілі бір нақты жұмысты орындауға жұмсалған уақыттың  жоғарғы деңгейі

Еңбек ақыны ұлғайтуға мүмкіндік қашан беріледі  

A) Жұмыскердің еңбек өнімділігінің өсуі-

Еңбек ресурстарын аймақтар, салалар мен кәсіпорындар бойынша оңтайлы орналастыру функциясы

A) Ресурстық - орналастыру  функциясы

Еңбек өнімінің тұтыну құнымен, оның құны арасындағы тығыз байланыс негізіне жататын натуралды көрсеткіштерді пайдалануға негізделетін талдау қалай аталады?

жедел

Ел экономикасында күнделікті өмірде қолданылып жүрген отын түрі?

кең мағынадағы

Еңбек ресурстары дегеніміз не?

еңбекке жарамды, күш жүгері мол, білімді және халық шаруашылығында жұмыс істеуге тәжірибесі бар адамдар

Еңбек ресурстарына талдау жасаудың негізгі мақсаты?

еңбек өнімінің жұмысшылар санына ,жұмыс уақытын рационалды пайдалану арқылы өндіріс тиімділігін арттыру

Есеп берудің әрбір позициясын өткен кезеңімен салыстыру қаржылық талдаудың қай әдісіне жатады?

A) көлденең талдау

Енгізілетін жобамен оған ұқсасты жобалардың негізгі параметрлерінің жеткілікті   сәйкестік  шарты маңында қолданылатын тәуекел талдаудың әдісі қалай аталады?

A) ұқсастық әдісі;

                            Жж

Жарғылық капиталға салым түрінде көлік құралдары келіп түсті:

Дт 2414  Кт 5110

Жанар-жағар май үшін сатып алушылардан алынған қысқа мерзімді аванс кассаға алынды:

Дт 1010  Кт 3510

Жарғылық капиталға жарна есебінде кассаға ақша келіп түсті:

Дт 1010  Кт 5110

Жұмыс уақытының есебі жүргізіледі:

жұмыс уақыты есебінің табелінде

Жеке еңбек келісім-шарты толтырылады:

екі данадан

Жұмысқа орналасқан қызметкерлерге мамандар бөлімі толтыратын құжат:

еңбек кітапшасы

Жоғары сапалы өндірілген өнімнің және орындалған жұмыстың санына, көлеміне қарай алдын-ала кесімді баға бойынша еңбекақы төлеу жүйесі -

аккордтық

Жұмысшылар мен қызметкерлердің нақты істеген жұмысына, атқарған қызметіне төленетін төлем-

негізгі еңбекақы

Жұмыс жасау бойынша жетістіктерді марапаттау және олардың алдағы уақытта өсуін ынталандыру мақсатында жұмыстарға төленетін ақша сомасы -

сыйақы

Жыл сайын жұмысшыларға берілетін еңбек демалыс уақытының көлемі кем болмау керек:

18 күнтізбелік күннен

Жұмысшылар мен қызметкерлердің нақты жұмыста болған уақытына,яғни істеген жұмысына, атқарған қызметіне төленетін төлем -

негізгі еңбекақы

Жеке табыс салығы есептелінеді:

(еңбекақы – МЗЖ – төменгі еңбекақы) * 10%

Жарғылық капиталға салым есебінде отын алынды:

Дт 1310  Кт 5110

Жабдықтаушылардан субъектіге келіп түскен тауарлы-материалдық қорлар үшін қолданылатын құжат:

материалдарды қабылдау туралы акт

Жарғылық капиталға жарна ретінде келіп түскен қондырғылардың кірістелуі мына құжат негізінде қабылданады:

қабылдау-тапсыру акті

Жалпы және әкімшілік мақсатта қолданылған негізгі құралдарға есептелінген амортизация сомасы:

Дт7210  Кт 2420

Жалға берілген негізгі құралдар бастапқы құны бойынша есептен шығарылды:

Дт 7410  Кт 2410

Жалға беруші кәсіпорыннан келісім құны негізінде ұзақ мерзімді

жалға ғимарат қабылданды:

Дт 2410  Кт 4150

Жарғылық капиталға салым есебінде бағдарламамен қамтамасыз ету алынды:

Дт 2730  Кт 5110

Жою кезінде баланстық құн бойынша қойма ғимараты есептен шығарылады:

Дт 7410  Кт 2412

Жою құны –

тиімді қызмет ету мерзімі біткен, негізгі құралдарды жою кезінде пайдалану мүмкіндігі бар бағасы бойынша бағаланған құн

Жалға берушіге негізгі құралдарды ағымдағы жалға бергені үшін жал төлемі есептелінді:

Дт 1260  Кт 6210

Жалпы әкімшілік қызметкерлерінің еңбекақы сомасынан әлеуметтік қамсыздандыру есептелінді:

Дт 7210  Кт 3210

Жекелеген даналарымен немесе қайталанып отыратын шағын тапсырыстармен дайындалатын өндіріс тұрпаты (типі):

жеке-дара

Жалға алынған негізгі өндірістегі жабдықтарға жалдық төлем есептелінді:

Дт 8417  Кт 3360

Жабдықтаушылардан дайын өнім келіп түсті:

Дт 1320  Кт 3310

Жарғылық капитал арқылы жарна кассаға келіп түсті:

Дт 1010  Кт 5110

Жарғылық капиталға салым түрінде кірмейді:

дебиторлық қарыз

Жарғылық капиталға салым есебінде бағдарламамен қамтамасыздандыру алынды:

Дт 2730  Кт 5110

Жарғылық капиталға қосқан үлесі ретінде негізгі құралдар кіріске алынды:

Дт 2410  Кт 5110

Жыл ішінде алынған зиян сомасы:

Дт 5510  Кт 5610

Жылдың соңында өнімді сату мен қызмет көрсетуден түсетін табыс шоты жабылды:

Дт 6010  Кт 5610

Жалпы кіріс анықталады:

өнімдерді сату мен қызмет көрсетуден түскен кіріс – сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны

Жоғары кластағы қоғамдық тамақтану мекемесіне жатады:

мейрамхана, кафе, бар

Жабдықтаушылардан тауарлар ҚҚС-сыз сату құнымен келіп түсті:

Дт 1330  Кт 3310

Жабдықтаушылар қоймасынан тауарды алу үшін берілетін құжат:

сенімхат

Жас малдың есебі мына шотта жүргізіледі:

2523

Жұмыс малы мына шотта жүргізіледі:

2522

Жабдықтаушылардан жем-шөп келіп түсті:

Дт 1310  Кт 3310

Жарғы қоры бар кәсіпорын, оның капиталы көптеген жеке капиталдарды біріктіру нәтижесінде, акцияларды шығарып, сату арқылы шығаратын қоғам қалай аталады?

A) акционерлік қоғам

Жеке меншік құқық негізінде жұмыс істейтін кәсіпорын қалай аталады?

A) жекеше кәсіпорын

Жаппай өндірістің ерекшеліктерін атаңыз?

A) берілген жауаптардың барлығы дұрыс

Жөнелтілген тауар, есеп айырысу, дебиторлық қарыздар, бағалы қағаздарға қысқа мерзімді қаржылық салымдар қайда жатады?

A) нормаланбайтын айналым құралдары

Жұмыс беруші жұмысқа қабылдаған кезде еңбеккерлер мен өзара тікелей қандай келісім шарт жасайды?

A) жеке еңбек келісімшарты

Жұмыс берушімен еңбеккер арасындағы жазбаша түрдегі келісім қалай аталады?

A) жеке еңбек келісімшарты

Жеке еңбек келісім шартында қандай жайттар қарастырылады?

A) барлық жауап дұрыс

Жеке еңбек шарты жазбаша түрде неше данада жасалады?

A) 2

Жанама кесімді еңбекақы қалай төленеді?

A) мөлшерден артық өндірілген өнімге өскелең бағамен төленеді

Жұмыс уақытының бірлігі үшін, (сағат, күн, ай) біліктіліктің айқын күрделілігінде еңбек нормасын (еңбек міндеттерін) орындаған қызметкердің еңбекақысының мөлшері қалай аталады?

A) тарифтік мөлшерлеме

Жоспарлы кезеңдегі шығындарды есептеу арқылы анықталған жеке өнімнің өзіндік құнының деңгейі бойынша тапсырма болып табылатын калькуляция:

A) жоспарлы калькулция

Жұмыс күші мен оның сатып алушылары арасындағы экономикалық қарым-қатынастар жиынтығы қалай аталады?

A) Жұмыс күші

Жұмысшы еңбек ақы  мен  сыйақы шартын білу принціпі бұл

A) Еңбке ақы төлеу жұйесінің логикалық және қол жетімді  принціпі

Жұмысшылырдың еңбек шығындарына қарай еңбектің саны  мен сапасына байланысты бөлінетің  төлем элементі  - бұл:

A) Еңбек ақыны ұйымдастыру

Жұмысқа кеткен сонымен бірге демалыстағы  іс-сапарға  ауруына сәйкес жұмысқа келе алмаған ,өндіріс саласындағы  қызмет атқарып жүрген адамдар бұл

A) Тізімдегі құрамға

Жұмысшының бір сғат,бір күн немесе  бір ай ішінде алатын жалақысының көлемін белгілеу бұл-

A) Тарифтік еңбекақы мөлшері

Жұмыскердің еңбек өнімділігінің өсуі-

A) еңбек ақыны ұлғайтуға мүмкіндік береді

Жанама кесімді еңбекақы қалай төленеді

A) Тікелей еңбек қорындысына сәйкес  

Жұмыстың күрделілік деңгейі және осы жұмысты орындау үшін қажетті деңгейдің көрсеткіші

A) Тарифтік разряд

Жалақы бұл-

A) Қызметкердің біліктілігіне ,орындалатын жұмыстың күрделігіне,санына сапасына ынталандыру  сипатындағы төлемдер

Жалақының тарифтік стафка лауазымдық айлықа,кесімді бағалау бойынша төлемді қамтитын еңбек шартында көзделген тұрақты сипаттағы төлемдер бұл-

A) Негізгі жалақы

Жанама кесімді еңбекақы

A) Тікелей еңбек қортындысына байланысты,кесімді жұмысшылардың  істеген еңбегіне қарай еңбекақы көлемі

Жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын және  жеке еңбек шарты бойынша жұмысты  тікелей орындайтын жеке тұлға

A) Қызметкерлер

Жұмысшылардың жұмыстан шығып кету коэфициенті қалай анықталады?

A) К= (Жж.ш / Ж)*100

Жеке өнімдерді сату рентабельділігі мыналарға байланысты:

баға және өзіндік құн деңгейі

Жұмыс нәтежесін жақсартқаны үшін ынталандыру шамасын анықтайтын ол-

A) Сыйақы мөлшері    

Жыл басындағы құны+жыл соңындағы құны екіге қатынасы анықталатын көрсеткіш?

негізгі құрадардың орташа құны

Жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткішке тигізетін әсерін зерттеу детерминдік немесе реттелмеген тәсілдері көмегімен талдау қаржылық талдаудың қай әдісі?

A) факторлық талдау

Жалпы табыс пен өнімді өткізуден алынған табыс қатынасы арқылы есептелінетін көрсеткіш?

A) сату көлемінің табыстылығы

Жалпы табыс пен кезең шығындар айырмасы арқылы есептелінетін көрсеткіш?

A) негізгі қызметтен алынған табыс

Жаратымды нәтиже маңында банкроттық ықтималдылық 50% - дан жоғары және Z  өскен сайын ықтималдылық қалай өзгереді?

A) артады

Жаратымсыз нәтиже маңында банкроттық ықтималдылық 50% - дан төмен және Z азайған сайын қалай өзгереді?

A) төмендеуі сақталып қалады

Жалпы қаржылық тәуекел қандай екі бөлімнен тұрады?

A) жүйелі және жүйелі емес

Жинақталған отандық және шетел тәжірибелерін пайдалану, сондай-ақ ЭВМ көмегімен шаруашылық қызметі обьектілерін көп нұсқада есептеп шығару есебінен азайтуға болатын тәуекел?

A) болжам жасау

      Зз

Заңды тұлғалардан тауарлы-материалдық қорларды сатып алған кезде толтырылатын  алғашқы құжаттар:

шот-фактура, чек, сатып алу-сату келісім-шарты

Заңды тұлғалардан ақысыз алынған шикізат пен материалдар кіріске алынды:

Дт 1310  Кт 6220

Заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардан сый ретінде келген материалдық емес активтер  бағаланады:

сол уақыттағы нарықтық баға бойынша

«Зенит» заводының лицензиялық келісімдерінің амортизациясы есептелінді:

Дт 8415  Кт 2740

Зауыттың лабораториясына сапасын сараптау үшін жіберілген дайын өнімнің өзіндік құны есептен шығарылды:

Дт 7210  Кт 1320

Заңды тұлғаның қаржылық жағдайы туралы сенімді, мәнді және пайдалы ақпараттарды беру–

қаржылық есеп берудің мақсаты

Заңды тұлғалар кәсіпкерлік қызметінің нысаны бойынша былай бөлінеді:

A) шаруашылық серіктестіктері, өндірістік кооперативтер және мемлекеттік кәсіпорындар

Заңды тұлғалар өзінің қызметінің мақсаты бойынша былай бөлінеді

A) коммерциялық және коммерциялық емес

Заттай емес активтерге берілген салым ретінде, пайыз түрінде табыс табуға құқық алу үшін айырбасқа қарызға берілген қаражат қалай аталады?

A) борыштық бағалы қағаздар

Заңмен рұқсат етілген кез-келген ұйымдық-құқықтық түрде құрылған заңды тұлға қалай аталады?

A) инвестициялық институт

Зерттеп отырған обьектінің деңгейіне байланысты талдау қалай бөлінеді?

A) макроэкономикалық және микроэкономикалық талдау

Заемдық капитал мөлшерін капиталдың жалпы мөлшеріне бөлу арқылы анықталатын коэффициент?

A) қаржылық тәуелділік коэффициенті

Заңды түрде қалыптасқан болжам жасау әдістері неше топтан тұрады?

A) 2

Заңды түрде қалыптасқан болжам жасау әдістерінің түрлерін көрсет?

A) стахостикалық үлгілер мен қатаң детерминациялық үлгілер

                                                Ии

Импорт бойынша келіп түскен тауарларға кедендік баж салығы есептелді:

Дт 1330  Кт 3390

Интеграция қағидасы бойынша шаруашылық субъектілері жіктелуіне не жатпайды:

A) акционерлік қоғамдар

Иесінің акционерлік қоғам капиталының белгілі бір мөлшерде үлес қосқандығын куәландыратын құнды қағаз түрі

A) акция

Инвесторлардың негізгі мақсаты не?

A) берілген жауаптардың барлығы дұрыс

Инвестициялық жобаларды күрделілігін анықтау кезінде есеп айырысу кезеңі болып қандай мерзім саналады?

A) жобаны қаржыландырудан бастап, осы жобадан нәтиже алғанға дейін

Инфляциямен күреске бағытталған экономиканы  реттеу шарасы бұл-

A) Инвестицяға қарсы саясаты

                           Кк

Коммерциялық ұйымдарға жатпайды:

қоғамдық қорлар

Коммерциялық емес ұйымдарға жатпайды:

өндірістік кооперативтер

Кәсіпорынның есеп саясаты бухгалтерлік есепті орынды және үнемді жүргізуді қамтамасыз ету-

орындық

Кәсіпорынның есеп саясатына енгізілген өзгертулер мына құжатпен рәсімделеді:

бұйрық

Кәсіпорынның шаруашылық әрекеті бухгалтерлік есеп пен бухгалтерлік есеп беруде уақытында көрініс табуы –

уақыттылық

Кәсіпорынның есеп саясаты –

ұйымның бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы

Кассадан материалдар алуға есеп беруге міндетті тұлғаға ақша берілді:

Дт 1251  Кт 1010

Касса операцияларының есебі үшін негіз болып табылатын алғашқы құжаттар:

кіріс және шығыс касса ордерлері

Кассир есебі жүргізіледі:

күнде

ККО және ШКО құжаттарында келісілген түрдегі түзетулер жіберіле ме:

жоқ

Кіріс касса ордеріне қол қояды:

кассир және бас есепші

Кассир есебі толтырылады

2 данадан

Кассалық есепті толтыру үшін кассирде  міндетті түрде  болу керек:

кассалық кітап

Кассаға есеп беруге тиісті тұлғалардан пайдаланылмаған қалдық

ақша мына құжат арқылы қабылданады:

кіріс касса ордері

Кассадан жұмысшылардың еңбекақысы берілді:

Дт 3350  Кт 1010

Кассаға сатып алушылардан төлемдер келіп түсті:

Дт 1010  Кт 1210

Келісім құны бойынша жабдықтаушылардан алынған компьютерлер мен қондырғылар кіріске алынды:

Дт 2410  Кт 3310

Корпорациялық табыс салығы бойынша қарызды өтеу үшін есеп айырысу шотынан бюджетке ақша аударылды:

Дт 3110  Кт 1030

Кассадан шетел валютасында есеп беруге міндетті тұлғаларға ақша берілді:

Дт 1251  Кт 1012

Касса операциялары мен касса кітабын жүргізу үшін бақылау жасау мына тұлғаға  жүктеледі

бас есепшіге

Кассадан жұмысшыларға аванс мына құжат бойынша беріледі

төлем тізімдемесі

Кассада ақшаның жетіспеушілігі анықталды:

Дт 7470  Кт 1010

Кесімді еңбекақы бойынша толтырылатын алғашқы құжат:

кесімді жұмыс наряды

Көмекші өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:

Дт 8312  Кт 3350

Кәсіпорынның басқару аппаратының жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:

Дт 7210  Кт 3350

Кесімді еңбекақы –

өндірілген өнімнің көлемі мен санына байланысты белгіленген тариф бойынша төленетін төлем

Кесімді еңбекақы жүйелері:

тікелей кесімді, кесімді-сыйлықтар, үдемелі-кесімді, аккордтық, жанама кесімді

Кәсіпорынның бухгалтеріне еңбекақы мына нысанмен тағайындалады:

мерзімді нысан бойынша

Компанияның вице-президентіне уақытша жұмысқа жарамсыздық парағы бойынша жәрдемақы есептелінді:

Дт 7210  Кт 3350

Келіп түскен материалдардың көлік шығындарына ҚҚС есептелінді:

Дт 1420  Кт 3310

Кеңсе ғимаратын жөндеуге құрылыс материалдары пайдаланылды:

Дт 7210  Кт 1310

Компанияның көлік құралдарына салық есептелінді:

Дт 7210  Кт 3170

Күрделі жөндеу -

алдын ала жоспарланып, сапалық және табиғи тозған негізгі құралдардың бөлшектерін толығымен ауыстыруды және жаңартуды айтады

Көмекші өндірістің түрлері:

жай және күрделі

Көмекші өндіріске шығындалған құрылыс маттериалдарының құны есептен шығарылды:

Дт 8311  Кт 1310

Кеңсе қарамағындағы ғимараттарға тозық есептелінді:

Дт 7210  Кт 2420

Көмекші өндірістің транзиттік шоттары:

8311-8314

Калькуляциялауды жасау мерзіміне қарай бөлінеді:

алдын ала және кейінгі

Кәсіпорын шығаратын өнімдерді сатуға және тұтынуға арналған шалафабрикаттарды дайындайтын өндіріс

негізгі өндіріс

Көмекші өндіріс шығындарының материалдары бойынша транспорттық шығындар сомасы есептен шығарылды:

Дт 8311  Кт 1310

Кезең шығындарына жатады:

жалпы және әкімшілік шығында

Көмекші өндіріске жатады:

негізгі өндірісті қамтамасыз ететін өндіріс

Көмекші өндіріс цехтарының қызмет өнімдерінің нақты өзіндік құны анықталады:

айдың басындағы аяқталмаған өндірістің қалдығы + ағымдағы айдың шығындары – айдың соңындағы аяқталмаған өндіріс

Карточкадағы  дайын өнімнің есебі  жүргізіледі:

қоймада

Корпоративті табыс салығының шығындары есепті жылдың қорытынды пайдасы арқылы өтелді:

Дт 5610  Кт 7710

Кеңсе басқармасының шығындары есепті жылдың қорытынды пайдасы арқылы өтелді:

Дт 5610  Кт 7210

Кассадан жай акциялар иелеріне дивиденд берілді:

Дт 3030  Кт 1010

Көрсетілген бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашып көрсет: Дт 2410  Кт 5420

қайта бағалаудың нәтижесінде негізгі құралдар сомасының өсуі

Кәсіпорынның есепті жылы шеккен зиян сомасы:

Дт 5520  Кт 5510

Келісім құны бойынша шетел сатып алушыларына тауар жөнелтілді:

Дт 1210  Кт 6010

Кеден төлімі кеден алымы бойынша есептелінді:

Дт 7110  Кт 3390

Кірістер мен шығыстар шоттарын жинақтап қарастыратын

қаржылық есеп берудің негізгі нысаны:

кірістер мен шығыстар туралы есеп

Кірістер мен шығыстар туралы есеп мына есептік тіркелімдер негізінде құрылады:

№11, 12, 13, 14 журнал-ордерлері

Келіп түскен тауарларға ҚҚС есептелінді:

Дт 1420  Кт 3310

Келіп түскен тауарлар үшін жабдықтаушылармен есеп айырысты:

Дт 3310  Кт 1030

Кассадағы сатудан түскен түсімге ҚҚС есептелінді:

Дт 1010  Кт 3130

Консигнация шарты бойынша тауарларды сату үшін алған заңды н/е  жеке тұлға:

консигнатор

Кәсіпорынға жаңадан, кіріске алынған негізгі құралдарға амортизациялық аударым есептеледі:

келесі айдың басынан бастап

Кәсіпкерліктің неше формасы бар?

A) 2

Кәсіпкерлік – бұл:

A) барлық жауаптары дұрыс

Коммерциялық қызметке жататындар:

A) берілген жауаптардың барлығы дұрыс

Коммерциялық ұйымдарға қатысы жоқ:

A) тұтыну кооперативтері

Коммерциялық кәсіпорындардың негізгі мақсаты:

A) пайда табу

Кәсіпкерлік қызметтің қанша түрі бар?

A) 4

Кәсіпорындар өндіріс түрі бойынша былай бөлінеді:

A) сериялық, жаппай және біркелкі өндіріс кәсіпорындары

Кәсіпорын болашағын көре білу, оның эканомикадағы және елдің қоғамдық-экономикалық құрылымындағы орны мен рөлі, сонымен қатар осы жаңа жағдайдың негізгі жолдары мен қол жеткізу құралдарын анықтау

A) стратегиялық жоспарлау

Кәсіпкерлік қызметтің нәтижесінде пайда құралатын немесе әлеуметтік нәтижеге қол жеткізілетін қызметтің басқа да түрлерінің объектілеріне жұмсалған мүліктік және интеллектілік құндылықтардың барлық түрлері, капиталдың ел ішіндегі және шетелдегі экономикаға ұзақ мерзімді жұмсалымы қалай аталады?

A) инвестиция

Кәсіпорынның толық тауарлы өнімнің өзіндік құны, көтерме бағадағы тауарлы өнім құнына қатынасы нені құрайды?

A) бір теңгелі тауарлы өнімге жұмсалған шығынды

Кәсіпорынның бір бөлімшесінде өнімді дайындауға кеткен барлық шығынды есептеу өндірістік құнның қай түріне тән құбылыс?

A) цехтың өзіндік құнын

Кәсіпорында өнімді өндіру және сатуға кеткен керекті қоғамның ақшалай түрінде белгіленген шығын бөлігін қалай атаймыз?

A) өнімнің өзіндік құны

Кәсіпорындағы көтерме бағаның әсері тауарлы өнімнің толық өзіндік құнына қатынасы нені сипаттайды:

A) 1 теңге тауарлы өнімге кеткен шығын

Кәсіпорында ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар дайындалуы керектігін білдіретін жоспарлау қағидасы:

A) жоспарлау үздіксіздігі

Кәсіпорында басшылыққа алатын негізгі теориялық ережелер:

A) жоспарлау қағидасы

Кәсіпорында айналым құралдары шамаларының минималды бірақ жеткілікті шамасын анықтау процесі қалай аталады?

A) айналым құралдары нормалану

Кәсіпорында тұрақты жұмысқа, мезгілдік және бір күнге уақытша жұмысқа қабылданған жұмысшылар тізімі қалай аталады?

A) тізімдік

Кәсіпорындардың әртүрлі формасында еңбекақы төлеудің екі түрі кең тараған. Ол:

A) кесімді және мерзімді

Кәсіпорынның үздіксіз жұмыс режимі кезінде жабдықтың жұмыс уақытының номиналды қоры мынаған тең:

A) күнтізбелікке

Калькуляциялық баптар бойынша шығындарды қалай топтастырады?

A) барлық жауап дұрыс

Кәсіпорын өнімінің (жұмыс, қызмет) жеке данасының өзіндік құнына қатысты шығындардың түрлеріне байланысты есептеу және ол шығынның әр түрі бойынша өнімнің бір өлшеміне не орындалған жұмыстың әр түрлі көлеміне жұмсалған қаржының мөлшерін анықтау тәсілдерінің жиынтығын атаңыз?

A) калькуляциялау

Калькуляциялау жасау мерзіміне қарай нешеге бөлінеді?

A) 2

Калькуляциялау жасау мерзіміне қарай бөлінеді?

A) алдын ала және кейінгі

Кәсіпорындарда баға жүйесінің мемлекеттің ықпалынан еркін дәрежеде жіктелуін анықтаңыз?

A) еркін, реттелетін, тіркелетін

Капитал салымдары неше құрылыммен сипатталады?

A) 2

Капитал салымдары қандай құрылыммен сипатталады?

A) жұмыс түрлері бойынша және ұдайы өндіріс түрлері бойынша

Капитал салымының тиімділігін анықтағанда қай көрсеткіш басты көрсеткіш болып табылады?

A) қор қайтарымы

Кәсіпорынның жалпы түскен табыс сомасынан шығындар мен міндетті төлемдерді алып тастағанда қалатын табыс нені білдіреді?

A) таза пайда

Кәсіпорынның қаржылық ресурстары кәсіпорынның қарамағында болған уақытына қарай қалай бөлінеді?

A) қысқа және ұзақ мерзімді

Кәсіпорынның қаржылық ресурстары кәсіпорынның қарамағында болған уақытына қарай нешеге бөлінеді?

A) 2

Кәсіпорын қарамағындағы пайданың активтердің орташа шамасына қатынасы арқылы есептелетін коэффициент

A) Мүлік рентабельділігі

Кәсіпорын ішіндегі әділдікті сақтап  еңбек ақыны тура бөлу принціпі  -бұл:

A) Тепе тең төлеңетің еңбек ақы принціпі

Кадрларды жұмысқа қабылдаудағы маңызды құжат:

A) еңбек келісімі

Кесімді бағалау,-бұл

A) Өнім және  жұмыс бірлігіне  жалақы мөлшері   

Кесімді және  мерзімді қызмет атқарушылардың тарифтік мөлшерлеме айырмасынын  коэффиценті

A) Еңбек қарқындылығының    коэффицент і   

Кәсіпорында еңбек процесін дұрыс ұйымдастыру үшін және қанша еңбек көлемін білу үшін нені анықтап алу қажет?

A) еңбек нормасын

Классикалық экономикалық теорияға сәйкес V –  инвестиция қатынасының жоспары  ол..........

A) Айналыс жылдамдығы

Кәсіпорында негізгі қордың заттық мазмұны қалай аталады?

A) еңбек құралдары

Күрделі қаржы шығын бұл-

A) Өндірісте инвестицияны  қандай жағдайда жұмсайды

Көп саладағы жұмсалған түрлі еңбек шығындарын екі топқа бөлінуі ол:  

A) Жанды және мүліктенген жалақы     

Кәсіпорындар жұмысын талдау кезінде қолданылатын көрсеткіштер?

абсолютті, салыстырмалы, сандық, сапалық және аналитикалық

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық жағдайына әсер ететін факторлар пайда болу орнына байланысты қалай бөлінеді?

A) ішкі және сыртқы

Кәсіпорынның қаржылық... маңыздылығына қарай қалай бөлінеді?

A) негізгі және негізгі емес

Кәсіпорынның қаржылық ...құрылысына қарай қалай бөлінеді?

A) қарапайым және күрделі

Кәсіпорын іс - әрекетінің саны, мөлшері, көлемі немесе масштабы жағынан әлпеттейтін көрсеткіштер қандай факторларға жатады?

A) сандық

Кәсіпорын іс- әрекеті мен ресурстарды пайдаланудың тиімділігін әлпеттейтін көрсеткіштерді қандай факторларға жатады?

A) сапалы

Кәсіпкерлік тәуекелге қандай тәуекелдер жатады?

A) барлық жауаптар дұрыс

Кәсіпорынның өз іс - әрекетіне тікелей байланысты емес факторлар

A) обьективті

Кәсіпорынның жағдайын сипаттайтын факторлар қалай аталады?

A) субьективті

Кез келген бағалы қағаз, болашақ түсімдердің құны ретінде сандық тұрғыдан бағалануы мүмкін болатын оған тән құндылық деп санайтын экономикалық талдаудағы қаржы активтерін бағалаудың теориясы қалай аталады?

A) фундаменталдық

Кәсіпорын іс - әрекетінің процесі бойынша тәуекелдің негізгі саласы болып   табылмайды?

A) болжау саласы

                   Ққ

Құрылтайшылардың қосқан үлесі бөлініп көрсетілген жарғылық капиталы  бар коммерциялық ұйым:

шаруашылық серіктестік

Қосымша еңбекақы қорына кірмейді:

сыйақы

Қызметкерге демалыс ақы есептеу үшін негіз болып табылатын құжат:

Бұйрық

Қойма меңгерушілері айдың соңында мына есепті жасайды:

Материалдық

ҚҚС сомасына сатып алынған шикізат пен материалдар үшін жабдықтаушылар шоты акцептелді:

Дт 1420  Кт 3310

Қоймадан көмекші өндіріске комплектелетін бұйымдар жіберілді:

Дт 8311  Кт 1310

Құрылыс аяқталғаннан кейін қолданысқа берілген негізгі құралдар объектісі кіріске алынды:

Дт 2410  Кт 2930

Құрылтайшылардан жарғылық капиталға салым ретінде бағдарламамен қамтамасыз ету қабылданды:

Дт 2730  Кт 5110

Қаржыландырылған жал бойынша жалға алынған негізгі құралдарға жалдық пайыз сомасы есептелінді:

Дт 7310  Кт 4160

Қаржыландырылған жал бойынша жалға алынған негізгі құралдарға есеп айырысу шотынан жалдық төлем төленді

Дт 4150  Кт 1030  

Қайта бағалаудың нәтижесінде негізгі құралдардың бастапқы құны артқан кезде :

Дт 2410  Кт 5420

Құрылысқа қосалқы өндірістер қызмет көрсетті:

Дт 2930  Кт 8310

Қосалқы өндірістен шығарылған қалдық заттар  қоймаға қабылданды:

Дт 1350  Кт 8310

Қоймадағы дайын  өнімнің есебін жүргізеді

қоймашы

ҚҚС-сыз сату бағасымен бухгалтерлік мәміле бойынша жөнелтілген дайын өнім үшін сатып алушыларға шот ұсынылды:

Дт 1210  Кт 6010

Қолма-қол ақшаға сатылған дайын өнімнен алынған табыс мына құжат негізінде анықталады:

кіріс касса ордері

Құрылтайшы жарғылық капитал есебіне материалдар салынды:

Дт 1310  Кт 5110

Қысқартылған қызметпен байланысты шығындар есепті жылдың қорытынды пайдасы арқылы өтелді:

Дт 5610  Кт 7510

ҚР-сы аймағындағы экспорт және импорт тауарлары үшін төленетін міндетті төлемдер:

кедендік төлемдер

Қаржылық есеп беру кезеңі:

есепті жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанға дейін

Қаржылық есеп берудің элементтері:

бухгалтерлік баланс, табыс пен шығыс туралы есеп, меншікті капиталдың өзгерісі туралы есеп, ақша қаражаты туралы есеп, есеп саясаты туралы ақпарат пен түсініктемеме хат

Қаржылық есеп беру -

қаржылық шаруашылық қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесі

Қаржылық есеп берудің негізгі қағидалары:

есептеу, толассыздық, түсініктілік

Қаржылық есептің сыртқы қолданушылары:

жабдықтаушылар, сатып алушылар, кредиторлар, инвесторлар

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында негізгі материалды жауапты тұлға:

асхана меңгерушісі

Қоғамдық тамақтану мекемелеріне жатады:

мейрамхана, асхана, кафе, бар, буфеттер

Қоғамдық тамақтану мекемесіндегі негізгі нормативтік құжат:

кулинарлық  бұйымдар мен тағамдар рецептісінің жиынтығы

Қазақстанда мемлекеттік кәсіпорындардың түрлері қандай құжатпен анықталады?

A) Қазақстан Республикасының азаматтық кодексімен

Қазақстан Республикасындағы жеке сектор бөлімдерін атаңыз?

A) берілген жауаптардың барлығы дұрыс

Қоғамның өмір сүруі және дамуы үшін қажетті материалды өнімдерді шығаратын процесс қалай аталады?

A) өндіріс

Қор қайтарымдылығының есептеу формуласы?

A) тауарлы өнім көлемінің негізгі қорлардың орташа құнына қатынасы

Қор қайтарымдылығына кері көрсеткішті атаңыз?

A) қор сиымдылығы

Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының құндық көрсеткіштеріне қайсысы жатпайды?

A) негізгі қорлар құны

Қорларды дайындауға, жинауға, әкелуге, жинауға кеткен шығындардың жиынтығы қалай аталады?

A) негізгі қорлардың бастапқы құны

Қаржы жоспарында белгіленетін ақшалай қаражаттың ең аз мөлшері қалай аталады?

A) айналым қаражатының нормативі

Қызметкердің біліктілігін және еңбек күрделілігін қамтып көрсететін шама қай тарифтік жүйеге тән?

A) тарифтік жүйе

Қор қайтарымын өлшеудің неше әдісі бар?

A) 2

Қаржылық міндеттемелерді орындауға және кеңейтілген қайта жаңғыртуды қамтамасыз етуге арналған ақша қаражаттарының табыстары мен амортизациялар сыртқы табыстармен кідіртілген төлемдер түріндегі бір бөлігін көрсетіңіз?

A) қаржы ресурсы

Қаржы ресурстары шығу тегіне қарай қалай бөлінеді?

A) ішкі және сыртқы

Қызметкер жұмыс берушінің актілеріне және еңбек  шартының талаптарына сәйкес еңбек  міндеттерін орындайтын  бұл-

A) Уақыт нормасы

Қызметкер  еңбек  міндеттерін жүзеге асыруға  жұмсаған, күнтізбемен есептелген уақыт

A) Еңбек стажы

Қызметкердің біліктілігіне ,орындалатын жұмыстың күрделігіне,санына сапасына ынталандыру  сипатындағы төлемдер бұл-

A) Жалақы

Қызметкерге  белгілі бір көрсеткіштерді орындалғаны және асыра орындалғаны үшін төленетін материалдық және материалдық емес сипаттағы ынталандырудың бірі бұл-

A) Сыйақы

Қосымша еңбек ұғымына жататындар:

A) қажетті жұмыс уақытынан артық жасалатын еңбек

Қаржылық аспектідегі фирмалардың іскер белсенділігі ең алдымен неден көрінеді ?

A) оның қаржы айналымының жылдамдығынан

Қаржылық талдаудың обьектісі – ол

A) шаруашылық субьектінің өткен, бүгінгі және келешектегі іс - әрекеті

Қаржылық талдаудың субьектісі – ол

A) барлық жауап дұрыс

Қаржылық талдаудың негізгі мақсаты – ол

A) кәсіпорынның қаржылық ахуалын обьективті және дәйекті сипаттайтын қажетті көрсеткіштерді анықтау мен оқып білу

Қаржылық тұрақтылық дегеніміз:

A) тәуекелділіктің мүмкін болатын деңгейінде төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты өсіру негізінде қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын көрсететін қаржы ресурсының жағдайы

Қатыстылы айырма әдісін қолдану үшін факторлардың саны нешеден кем болмауы тиіс?

A) 2

Қаржылық талдаудың ақпараттық базасы болып...

A) қаржылық есептілік жүйесі негізінде жиналған мәліметтер табылады

Қаржылық есептіліктің негізін қалаушы принциптер – ол ....

A) есептеу әдісі бойынша тіркеу және іс - әрекеттің үздіксіздігі

Қаржылық есептілікті сапалық сипаттау принциптері – ол...

A) барлық жауап дұрыс

Қаржылық есептіліктің бухгалтерлік баланстағы элементтері – ол...

A) барлық жауап дұрыс

Қаржылық тұрақтылықты сипаттайтын түсінікті көрсетіңіз?

A) қаржы ресурстарының меншікті көздері арқылы оның өсімі мен дамуын қамтамасыз ететін ақша қаражаттар ахуалы

Қаржылық тұрақтылықтың сыртқы көрінісі – ол ...

A) төлем қабілеттілігі

Қатыстырылған капиталдың (Қк) авансталған капиталға (Ак) қатынасынан қандай коэффициент табылады?

A) тәуелділік

Қолайсыз оқиғалар пайда болуы ықтималдық іс-әрекет процестеріне байланысты тәуекелдер қалай жіктеледі?

A) Барлық жауаптар дұрыс

Қарызды болған кәсіпорынның сотқа жазған өтініші негізінде немесе сол кәсіпорынның несие берушілермен жасаған келісім негізіндегі сотсыз тәртіппен өзінің банкроттығы жөніндегі ресми хабарландыру арқылы тағайындалатын банкроттық қалай аталады?

A) еріктілік банкроттық

Қаржылық халсіздік кәсіпорынның өз кінәсінен емес, стихиялық апаттар нәтижесінде, елдегі өндірістің жалпы құлдырауы мен дағдарсытан және тағы басқа факторлардан болатын банкроттық қалай аталады?

A) бақытсыз банкроттық

Қоржын құрылымын өзгерту жолымен төмендетуге болмайтын тәуекел қалай аталады?

A) жүйелі тәуекел

Қоржын теориясы неше негізгі элементтен тұрады?

A) 4

Қоржындық теория элементтері?

 активтерді бағалау,инвестициялық шешім, қоржынды оңтайландыру, нәтижелерді  бағалау

Қаржы активтерін бағалаудың үш негізгі теориясы?

A) фундаменталистік, технократикалық, жобалап жүру

                         Лл

Лауазымды тұлғаларға кассадан еңбекақы берілді:

Дт 3350  Кт 1010

                                    Мм

Мекеменің көлік құралдарына салық есептелінді:

Дт 7210  Кт 3170

Мерзімді еңбекақы -  

тарифтік мөлшерлемелер мен (ставкалармен) жұмыс істеген уақыты үшін төлем

Маркетинг бөлімінің жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:

Дт 7110  Кт 3350

Материалдардың қоймадан шығарылуы мына шоттың кредитінде көрсетіледі:

1310 шоттың Кт

Материалдық-құндылықтар бойынша айналым тізімдемесі жасалады:

сандық-сомалық көріністе

Материалдардың қоймадағы есебі мына құжатта жүргізіледі:

қойма есебінің карточкаларында

Материалдың қоймадағы есебі жүргізіледі:

есептік бағасымен

Материалдар құны мен көлік әзірлеу шығындары құрылады:

нақты өзіндік құн

Материалдық емес активтерге кірмейді:

аяқталмаған өндіріс

Мына негізгі құралдарға амортизация есептелінбейді:

жерге, фильм қорларына, өнім беретін малдарға

Мердігерлік әдіспен өндірістік негізгі құралдарды жөндеген мердігерлердің шот-фактурасы төлемге алынды:

Дт 8414  Кт 3310

Маркетинг бөлімінің компьютерлік қондырғысына тозу есептелінді:

Дт 7110  Кт 2420

Материалдық емес активтер -

материалдық формасы жоқ, бірақ кәсіпорынға өзіндік табыс әкелетін активтер

Материалдық емес активтерді құрылтайшылар жарғылық капиталдың өсуіне енгізсе, онда оның бағасы мына бағам бойынша анықталады:

экспорттық

Мекеме басшысының іс-сапар шығындары есептен шығарылды:

Дт 7210  Кт 1251

Мал шаруашылығы шығындарының есебі мына шотта жүргізіледі:

8110

Меншікті капиталдың құрамына кірмейді:

банктік қарыз

Моральдық тозудың неше формасы бар?

A) 2

Монополия өз ішінде нешеге бөлінеді?

A) 3

Материалдық ресурстарды жоспарлау мен шығындалуын талдау үшін

кәсіпорында қолданылатын нормалар мен нормативтердің барлық жиынтығы қалай аталады?

A) нормативтік база

Мерзімді еңбекақы төлеу формасында екі төлеу түрі бар. Ол қайсысы?

A) нақты, кесімді

Мақсатына байланысты шығындар қалай топтастырылады?

A) өндірістік және өндірістік емес

Мемлекетік бақылаудың төменгі еңбек ақы саты функциясы ның құрылуы,  ортақ тарифтік тор:

A) Бақылау функциясы

Материалдық ынталандыру арқылы өндірістің жоғарғы дәрежеге жету функциясы

A) Ынталандырушы  функция

Мерзімді еңбекақы төлеу бұл-

A) Істеген уақыт санына байланысты сый беру және жұмысшыларға басқадай ақшалай түрде, нақты атқарылған жұмысқа бекітілген  жалақының  түрі

Мемлекттік, аралас  инвестиця бұл-

A) Обьект бойынша инвестиция бөлінеді

Материалдық ресурстар шартты түрде нешеге бөлінеді?

2

Материалдық ресурстардың түрлерін ата?

шикізат ресурстары мен өнделмеген шикізат

Материалдық шығындар сомасы мен өндірілген өнімдер құны қатынасы арқылы анықталатын көрсеткіш?

материал сыйымдылық

Маржиналды кіріс қалай анықталады?

өзгермелі шығындар мен тауарларды өткізуден түскен түсім қатынасы

Мақсатқа байланысты талдау нешеге бөлінеді?

A) 2

Меншікті капиталдың (Мк) барлық авансталған капиталға (Ак) қатынасын бөлгенде пайда болатын коэффициент?

A) тәуелсіздік

Меншікті капиталды (Мк)  қатыстырылған капиталға (Қк) бөлгенде қандай коэффициент табылады?

A) қаржыландыру коэффициенті

Маневерлік коэффициенті?

A) Меншікті айналым капиталының меншікті капиталға қатынасы

Меншікті айналмалы капитал құнын қысқа мерзімді активтер сомасына бөлу арқылы қандай коэффициент анықталады?

A) меншікті құралдармен қамсыздандыру коэффициенті        

Меншікті капиталдың айналымдылық коэффицентің төмен болғаны нені білдіреді

A) меншікті капиталдың бір бөлігінің жұмыс жасамайтындығы

                     Нн

Негізгі құралдарды жөндеу есебі, материалдардың есебі, басқарушы есеп,өндірістік шығындар мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау есебінің әдісі қарастырылады:

есеп саясатында

Негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:

Дт 8112  Кт 3350

Негізгі өндіріске керекті құрылыс материалдары есептен шығарылды.

Дт 8111  Кт 1310

Негізгі құралдарды жоюдан алынған материалдар кіріске алынды:

Дт 1350  Кт 6210

Негізгі цех ғимаратын жөндеуге құрылыс материалдары жұмсалынды:

Дт 8414  Кт 1310

Негізгі құралдардың баланстық  құны  анықталады:

бастапқы құн - баланс бойынша тозу сомасы

Негізгі құралдардың амортизациясы алғашқы құннан емес, баланстық құннан есептелінетін амортизация сомасын есептеу әдісін ата:

қалдығын азайту жолымен

Негізгі құралдарға жүргізілетін жөндеу жұмыстарының ұйымдастырылуына қарай  бөлінеді:

ағымдағы, күрделі

Негізгі құралдарға амортизациялық аударым есептеу келесі әдістермен есептеледі:

бірқалыпты, қалдығын азайту, өндірістік

Негізгі құралдарды  есептен шығарған кезде мына құжат толтырылады:

негізгі құралдарды есептен шығару актісі

Негізгі құралдарды қабылдаған кезде толтырылатын құжат:

қабылдау – тапсыру актісі

Негізгі құралдар объектілеріне түгендеу жүргізеді:

жыл сайын

Негізгі құралдарға жөндеу жүргізу әдістері:

шаруашылық және мердігерлік

Негізгі құралдардың тозуы және материалдық емес активтердің амортизациясы шоттары бойынша кредиттік айналым есебі мына журнал-ордерде жүргізіледі:

10

Негізгі құралдар қаржылық есеп берудің бірінші нысанында – бухгалтерлік баланста көрсетіледі:

баланстық құнмен

Негізгі құралдарды жою нәтижесінде алынған басқа да материалдар кіріске алынды:

Дт 1350  Кт 6210

Негізгі цех ғимаратына тозу есептелінді:

Дт 8415  Кт 2421

Негізгі құралдарды шаруашылық әдіспен жөндеген жұмысшыларға еңбекақы есептелінді:

Дт 8312  Кт 3350

Негізгі құралдарды шаруашылық әдіспен жөндеген жұмысшылардың еңбекақысынан әлеуметтік салық есептелінді:

Дт 8313  Кт 3150

Негізгі құралдарды өтеусіз берген кезде жиынтық тозу сомасы есептен шығарылды:

Дт 2420  Кт 2410

Негізгі құралдардың ағымдағы жалы бойынша жалға алушыдан есеп айырысу шотына жалдық төлемдер келіп түсті

Дт 1030  Кт 1260

Негізгі құралдарды жою кезінде табыс алуды  қамтамасыз етеді:

жою кезінде ТМҚ алу

Негізгі құралдарды қайта бағалаудың нәтижесінде алынатын мәліметтер:

негізгі құралдардың қолда бары, қалыптастырылған құны және негізгі құралдардың тозу дәрежесі туралы

Негізгі өндіріс шығындарының транзиттік шоттары:

8111-8114

Негізгі өндірістің өнімін әзірлеуге қатыспайтын, бірақ өнім өндіруге, қызмет көрсетуге, жұмыс жасауға тікелей ықпал ететін  өндіріс –

көмекші өндіріс

Негізгі өндіріс есебі мына шотта жүргізіледі:

8110

Негізгі өндіріс шығындарының элементтері не жатады:

материалдар, еңбекақы, еңбекақыдан аударымдар, үстеме шығыстар

Негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:

Дт 8112  Кт 3350

Негізгі өндіріс жұмысшыларының еңбекақысынан әлеуметтік салық есептелінді:

Дт 8113  Кт 3150

Негізгі өндірістен нақты өзіндік құны бойынша дайын өнім қоймаға қабылданды:

Дт 1320  Кт 8110

Негізгі өндіріс жұмысшыларының еңбекақысынан әлеуметтік қамсыздандыру сомасы есептелінді:

Дт 8113  Кт 3210

Негізгі өндіріске қатысты өндіріс:

өнім дайындау үшін құрылған кәсіпорын

Негізгі өндірістің жалпы цех қызметкерінің еңбекақысынан әлеуметтік салық есептелінді:

Дт 8413  Кт 3150

Негізгі цех станогына тозу есептелінді:

Дт 8415  Кт 2422

Негізгі өндіріс шығындарына жататын үстеме шығындар үлесі есептен шығарылды:

Дт 8114  Кт 8410

Негізгі өндіріс цехтарын жылытуға отын жіберілді:

Дт 8411  Кт 1310

Негізгі өндірістің жалпы цех қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:

Дт 8412  Кт 3350

Негізгі және көмекші өндіріс цехтарының нақты өзіндік құны аталады:

айдың басындағы аяқталмаған өндіріс + нақты шығындар – айдың соңындағы аяқталмаған өндіріс

Нақты өзіндік құны бойынша сатылған дайын өнім есептен шығарылды:

Дт 7010  Кт 1320

Негізгі құралдардың қайта бағалануына байланысты тозу сомасының ұлғаюы:

Дт 5420  Кт 2420

Негізгі шаруашылық бойынша малды семірту пунктіндегі пайдаланылған жем-шөп есептен шығарылды:

Дт 8111  Кт 1310

Негізгі құралдардың жалға берілу және жалға алыну мерзіміне қарай бөлінеді:

ағымдағы және  қаржыландырылған жал

Негізгі қорларды (цех, корпус) сатып алу, құру нәтижесінде оларды кәсіпорынның балансына тіркеген кезде олар былай бағаланады:

A) толық бастапқы құны бойынша

Негізгі өндірістік қорларды пайдалану деңгейі нені сипаттайды?

A) қор қайтарымлығы, қор сиымдылығы

Негізгі қорлардың тозуы салдарынан оның құндылығының бірте-бірте төмендеуі, сондай-ақ негізгі қорларды жаңарту үшін, қаражатты қорландыру мақсатымен, осы қорлар құнының өндірілген өнімге бірте-бірте көшуі қалай аталады?

A) амортизация

Негізгі өндірістік қорларды қолдану көрсеткіштерін атаңыз?

A) берілген жауаптардың барлығы дұрыс

Негізгі қорлардың табиғи тозу дәрежесіне әсер ету факторлары

A) берілген сұрақтардың барлығы дұрыс

Негізгі өндіріс қорын пайдалану деңгейін сипаттайтын көрсеткішті көрсетіңіз?

A) қор қайтарымдылығы, қор сиымдылығы

Нақты активтерге байланысты инвестициялар қандай топтарға бөлінеді?

A) берілген жауаптардың барлығы дұрыс

Негізгі қорлар амортизациясы, бұл-:

A) негізгі қорлардың құнын өндірілетін өнімнің өзіндік құнына жатқызу процесі

Негізгі қорлардың қолданылу дәрежесіне байланысты алғашқы қалпын жоғалтуы қалай аталады?

A) табиғи тозу

Негізгі қорларды қайта өндіруге кеткен шығындардың жиынтығы қалай аталады?

A) негізгі құралдардың қалпына келтіру құны

Негізгі қорлардың түрлерін атаңыз?

A) өндірістік және бейөндірістік

Негізгі қорлардан тозуды алып тастағандағы бастапқы немесе қалпына келтіру құны қалай аталады?

A) негізгі құралдардың қалдық құны

Тозудың қандай түрлері бар?

A) табиғи және моральдық

Нормаланатын айналым құралдарына қайсысы жатады?

A) шикізат, материалдар, аяқталмаған өндірістің қажетті өндірісті қорлары ж/е т.б

Негізгі еңбекақыға қандай төлемдер жатады?

A) берілген жауаптардық барлығы дұрыс

Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның қандай баға стратегиялары кең таралған?

A) берілген жауаптың барлығы дұрыс

Номиналды жалақыға сатып алатын тауардың көлемі. Нақтылы еңбекақы номиналды жалақының «сатып алу қабілеті» болып табылатын жалақы түрі қалай аталады?

A) Нақты жалақы

Негізгі жұмысшылар.........

A) Тауар өнімін шығаратын  жұмысшы

Негізгі экономкалық категориялар

A) Шығыстар мен өзіндік құн

Нақты калькуляция-

A) Өнім бірлігінің нақты өзіндік құнының деңгейі

Неғұрлым ұзақ уақыт аралығында (ай, тоқсан, жыл) қызмет көрсеткіштерінің өткен және ағымдық маңызының жиынтығы оның негізгі міндеті болып саналатын талдау қалай аталады?

ағымдық

Нақты еңбек өнімдерінің функциялары оның субьектісі болып саналатын талдау қалай аталады?

функционалдық

Негізгі материалдық және рухани байлық көзі, еңбек ететін мамандар қоғамның басты өндіргіш күші болып табылатын іс-әрекет түрі?

еңбек

Нарық коньюнктурасы, өнімдердің жекелеген түрлеріне сұраныстың өзгеру материалдық-техникалық қамтамасыз етудің жай-күйі өндіруге кері әсер ететін себептердің қайсысына жатады?

сыртқы

Негізгі құралдардың орта жылдық құны мен жұмыскерлердің санына қатынасы арқылы анықталатын көрсеткіш?

қормен қаруланушылық

Негізгі құралдардың орта жылдық құны мен өнімдерді сатудан түскен түсімт арқылы анықталатын көрсеткіш

қор сыйымдылығы

Нәтижелік көрсеткіштер деңгейіне тікелей әсер ететін факторлар?

A) тура

Нәтижелік көрсеткішке тікелей әсер етпейтін факторлар?

A) жанама

Несие берушілердің немесе заңнамалар бойынша уәкілдік ететін басқа тұлғалардың сотқа жазылған өтініштері негізінде тағайындалатын банкроттық?

A) мәжбүрлік банкроттық

Нақты бағалы қағаздардың алдағы бағасын анықтау үшін өткендегі баға динамикасын білу жеткілікті деп санайтын экономикалық талдаудағы қаржы активтерін бағалаудың теориясы қалай аталады?

A) технократиялық

                               Оо

Орта ауыспалы шығынның қатынасы нені көрсетеді:

A) ауыспалы шығынның шығару көлемін

Орташа шығындарға қандай да бір тіркелген пайыз қосылатын баға қою әдісі қалай аталады?

A) шығындау әдісі

Орындалатын жұмыстардың күрделік және қызметкерлердің біліктілік белгісі бойынша  саралануы бұл-

A) Тарифтік кесте

Орындалатын жұмыс мазмұнын білдіретің оның шынайы қасиеттінің бірі

A) Еңбек күрделігі       

Обьект бойынша инвестиция бөлінеді

A) Мемлекттік, аралас

Операциялар жасау маңында кәсіпорын ешнәрсемен тәуекел етпейтін, операциялар    процесінде шығындар жоқ, жобаны орындау нәтижесінде кәсіпорын белгіленген пайданы алып отыратын тәуекелдің негізгі саласы?

A) тәуекелсіз сала

Операциялар жасау нәтижесінде кәсіпорын белгіленген пайда сомасының барлығын немесе оның оның бір бөлігін ала алмауы  мүмкін болатын тәуекелдің негізгі саласы

A) минималды тәуекел сала

Оперцаиялар жасау нәтижесінде кәсіпорын тек өзінің барлық шығындарын өтеуі  немесе белгіленген пайда сомасынан анағұрлым аз пайда алуы мүмкін болатын тәуекелдің негізгі саласы?

A) көтерілген тәуекел саласы       

Операциялар жасау нәтижесінде кәсіпорын пайданы жоғалтуы ғана емес,сонымен   қоса жобалап отырған түсімді де ала алмауы мүмкін болатын тәуекелдің негізгі саласы?

A) қиын – қыстау тәуекел саласы

Операциялар жасау кәсіпорынды банкроттық пен инвестицияларды жоғалтуға әкелетін тәуекелдің негізгі саласы?

A) жіберілмейтін саласы

                                  Өө

Өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражаттарды тарту мақсатында акция шығарумен айналысатын заңды тұлға:

акционерлік қоғам

Өздерінің шығарған акциясын ашық, жеке, жабық түрде орналастыруына құқығы бар заңды тұлға:

ашық акционерлік қоғам

Өндірілген өнімге орнатылған норма көлемінде тұрақты бағамен, ал нормадан тыс өндірілген өнімге  көтеріңкі бағамен төленетін еңбекақы  төлеу жүйесі -

үдемелі кесімді

Өндіріске босатылған тауарлы-материалдық қорлардың өзіндік құнын келесідей әдістермен табады:

орташа өлшенген құнмен

Өндіріс барысындағы функционалдық рөлі мен мақсаты бойынша материалдық қорлар бөлінеді:

негізгі және көмекші

Өндірілетін өнімнің өзіндік құнына кіреді, бірақ оның заттай негізін құрай алмайтын материалдар:

көмекші

Өндіріске қорларды жіберу рәсімделеді

накладноймен, лимиттік-заборлы картамен

Өндіріс процесінде қолданылатын әр түрлі еңбек заттары –

тауарлы материалдық қорлар

Өндіріске жұмсалған материалдар есептен шығарылады:

нақты құн бойынша

Өзге материалдық емес активтерді бастапқы құны бойынша есептен шығарған кезде:

Дт 7410  Кт 2730

Өткізілген қондырғының баланстық құны есептен шығарылды:

Дт 7410  Кт 2410

Өндірістік әдіс -

негізгі құралдардың тозуы, тек олардың пайдалану нәтижесі болып табылады және оны есептеу процесінде уақыт мерзімі ешқашан рөл атқармайды

Өтеусіз берілген негізгі құралдар бойынша ҚҚС есептелінді:

Дт 7410  Кт 3130

Өндіріс шығындарының есебі мына журнал-ордерде жүргізіледі

10

Өндіріс шығындары ХҚЕС типтік шоттар жоспарының мына бөліміндегі шоттарда есептеледі:

8

Өнімнің бір өлшемге есептелінген өзіндік құны –

калькуляция

Өндіріске материалдық қорларды жіберу рәсімделеді:

лимиттік заборлы карта, накладной

Өндіріс процесіне қатысу сипатына байланысты шығындар болады:

өндірістік және өндірістік емес

Өндіріс тұрпатына  (типіне) жатады:

жеке-дара, сериялық, жаппай

Өндіріс машинасының тозу сомасы есептелінді:

Дт 8415  Кт 2420

Өнімнің өзіндік құнына қосылу әдісіне байланысты шығындар жіктеледі:

тура және үстеме

Өндірістегі шығындарды есепке алудың және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдістері:

қарапайым, тапсырыстық, бөлістік, нормативтік

Өндірістік шығындарға жатпайды:

әкімшілік басқару қызметкерлерінің телефонды қолданғаны үшін шығындар

Өнімнің өзіндік құнына қосу тәсілі бойынша шығындар болады:

тікелей және жанама

Өнеркәсіптік кәсіпорынның электрцехында электр энегиясын өңдеуге отын шығындалд:

Дт 8311  Кт 1310

Өнімнің өзіндік құны –

шаруашылық субъектісінің ақшалай нысандағы өнім өндіру және сату шығындары

Өзінің жұмысшыларына сатылған дайын өнімнің табысы кассаға келіп түсті:

Дт 1010  Кт 6010

Өз жұмысшыларына сатылған дайын өнімнің құны есеп айырысу шотына келіп түсті:

Дт 1030  Кт 6010

Өтеусіз дайын өнім алынды:

Дт 1320  Кт 6220

Өзінің жұмысшыларына еңбекақы есебінен сатылған дайын өнімнің табысы көрсетілді:

Дт 3350  Кт 6010

Өндірістен шығарылған дайын өнімнің нақты өзіндік құны мынаған тең:

ай басындағы аяқталмаған өндіріс + есеп беру айындағы шығындар – ай соңындағы аяқталмаған өндіріс

Өткен жылдағы бөлінбеген пайда (залал) мына шотта есептелінеді:

5520

Өзіне тиісті барлық мүлкімен, оның міндеттемесі бойынша шаруашылық серіктестіктеріне қатысушыларының мүлкінің  жетіспей қалуында, пікірлестіктердің толық жауапкершілікті

мойнына алуын қандай серіктестік деп айтамыз?

A) толық серіктестік

Өзінің негізгі мақсаты таза табыс табуға бағытталған заңды құқығы бар мекемені қалай атаймыз?

A) коммерциялық ұйым

 Өндірістік қуаттылық былайша анықталады:

A) алдыңғы қатарлы өндірістік цехтар қуаттылығымен

Өндіріс түрі кең номенклатуралы, біртектес өнімдерді бір уақытта сериялармен шығаруды көздейтін өндіріс түрі қалай аталады?

A) сериялық өндіріс

Өнеркәсіптік кәсіпорындағы цехтың түрлерін атаңыз?

A) негізгі, көмекші және қосалқы

Өз қозғалысында айналым қаржылары неше сатыдан өтеді?

A) 3

Өнімнің әрбір қосымша бірлігіне нақты салыстырмалы немесе есепті өндіру көлеміндегі шығын-бұл шығынды қалай деп атаймыз?

A) шектелген шығын

Өнімді шығару және сату, өндіріске қызмет ету, басқару, ұйымдастыруға байланысты шығындар нені құрайды?

A) тіркемелік немесе қосымша шығын

Өндірілген өнім көлеміне байланысты тікелей шығындар қалай аталады?

A) ауыспалы

Өнімді өткізумен байланысты шығындар қалай топтастырылады?

A) кезең

Өндірілетін өнімнің көлемімен байланыссыз шығындар

A) тұрақты

Өнімнің өзіндік құнына тікелей шығында жатқызуды (мысалы: шикізат, материал шығындарын) қалай атаймыз?

A) тура

Өнеркәсіпте рентабельділіктің неше түрі болады?

 A) 2

Өнеркәсіптегі рентабельділіктің түрлерін атаңыз?

A) өнім рентабельділігі және өнеркәсіптік қорлар рентабельділігі

Өнімді сатудан түскен пайданың өнімнің өзіндік құнына пайыздық қатынасы нені сипаттайды?

A) өнім рентабельділігін

Өнімді жасаумен тікелей байланысты шығындар қалай аталады?

A) өндірістік шығындар

Өндіріс көлемінің өзгерісіне қатысты шығындарды қалай топтастырады?

A) айнымалы және шартты тұрақты

Өнімді жасаудағы технологиялық процеске тікелей байланысты болмайтын шығынды көрсетіңіз?

A) үстеме

Өнімді жасаудағы технологиялық процеске тікелей байланысты болмайтын шығынды көрсетіңіз?

A) негізгі

Өнімнің өзіндік құнын төмендетудің маңызды көзі болып табылатын шығынды табыңыз?

A) үстеме

Өзгеріссіз баға стртегиясын көрсетіңіз?

A) тұрақты, стандартты баға стратегиясы

Өсім түрінде ақы төлеп қайтару талабымен несиеге берілетін ақша капиталы калай аталады?

A) несиелік капитал

Өзінің еңбегі үшін  кең көлемде алынатың  материалдық құндылық принціпі – бұл

A) Нақты еңбек ақының  жоғарлану принціпі

Өмірлік қажеттілікті қанағаттандыратын функция  бұл-

A) Дифференциалды еңбек ақының орындалу функциясы

Өндірістік үрдістің әрбір қатысушы мүшесінің еңбекақыға арналған қаражаттағы жеке  үлес функциясы

A) Өлшеуші-үлестіруші функциясы

Өнім бірлігі  өндірісіне жұмсалған жұмыс уақыт шығындары бұл-

A) Еңбек сыйымдылығы

Өндіріс жағдайында белгілі бір нақты жұмысты орындауға  жұмсалған уақыттың  жоғарғы деңгейі бұл-

A) Еңбекті мөлшерлеу

Өлшеуші-үлестіруші функциясы бұл-

A) Өндірістік үрдістің әрбір қатысушы мүшесінің еңбекақыға арналған қаражаттағы жеке  үлес функциясы

Өзіндік құнды төлеу көздеріне не жатады?

A) Өнімсіз шығындарды жою

Өндірілген өнім құнына кіретін шығындар бұл -

A) Толық өзіндік құн

Өнімнің  өзіндік құна тікелей шығындарды жатқызуды не деп атайды ?

A) Тура

Өндірісте инвестицияны  қандай жағдайда жұмсайды

A) Күрделі қаржы шығында

Өндірісті конструкторлық және технологиялық даярлау,өндірісті материалдық технологиялық базамен, материалдық және еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету болып табылатын талдау қалай аталады?

техникалық

Өткізуден түскен түсімге тікелей қатысты болатын шығындар?

өзгермелі

Өткізуден түскен түсімдердің өсуінен өзгермейтін шығындар?

тұрақты

Өткізуден түскен түсімдерді, өткізілген өнімдердің құрылымын, еңбек өнімділігін,тауардың айналым уақытын және негізгі құралдарды пайдалану тиімділігін енгізетін фактор?

тәуелді

Өндіріс көлемінің негізгі көрсеткіштері?

жалпы және тауар

Өндірілген өнімдер құны мен материалдық шығындар сомасы қатынасы арқылы анықталатын көрсеткіш?

материал қайтымдылық

Өткізілген өнімдерден түскен пайда дегеніміз не?

қосымша құнға салынған салықсыз қолданылатын бағалармен өнімдерді өткізуден түскен түсім мен акциздер және өнімдердің толық өзіндік құны арасындағы айырма ретінде анықталады

Өнімдерді сатудан түскен түсім мен негізгі құралдар орта жылдық құны арқылы анықталатын көрсеткіш?

қор қайтарымдылығы

Өнімді өткізуден түскен табыс пен айнымалы шығындар арасындағы айырма  дегеніміз не?

A) маржиналды табыс

Өнімді сатудан түскен табыс пен авансталған капитал қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) капиталдың жалпы айналымдылық коэффициент

Өнімді сатудан түскен табыс пен негізгі құралдар қатынасы арқылы есептелінетін    коэффициент?

A) негізгі қорлардың айналымдылық коэффициенті

Өнімді сатудан түскен табыс пен меншікті капитал қатынасы арқылы есептелінетін   коэффициент?

A) меншікті капиталдың айналымдылық коэффициенті

Өнімді сатудан түскен табыс пен ағымдағы активтер қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) ағымдағы активтер немесе айналым капиталының айналымдылық коэффициенті

Өнімді сатудан түскен табыс пен дебиторлық борыш қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) дебиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті

Өнімді сатудан түскен табыс пен кредиторлық борыш қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) кредиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті

Өнімді сатудан түскен табыс пен қысқа мерзімді инвестиция мен ұзақ мерзімді

инвестиция қосындысына қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) инвестицияланған капитал айналымдылық коэффициенті

Өндірістік тәуекел нені білдіреді?

A) материалдық шығындардың өсуін, қызметкерлердің наразылығын,

менеджерлердің  салық төлеу қатесін

Өнімдерді шығару қарқының өсуі, шығындардың өсу қарқынынан артып кетуі нені білдіреді ?

A) интенсивтік экономикалық өсуді              

Өнімдерді сатудан түскен түсім, баға мен сұраныстың өзгеруіндегі өзара байланысқа талдау жасаудың әдістерін көрсет

A) индекстік, абсолюттік,салыстырмалы көрсеткіштер айырмасының әдісі

                    Пп

Пайдалану процесіне қарай негізгі құралдардың тозу түрлері:

сапалық, табиғи

Пайда мен негізгі құралдардың орта жылдық құны қатынасы арқылы анықталатын көрсеткіш?

қор рентабельділігі

Потенциалды саласын белгілеу мен жобаны іске асыру шарттарының өзгерісіне қатынасты оның тұрақтылығын анықтау үшін пайдаланатын тәуекел талдау әдісі қалай аталады?

A) шығындардың шекті әдісі

Пайдаға әсер ететін негізгі факторлар?

өткізілген өнімдер көлемі, өнімнің өзіндік құны, бағалар, кірістер мен шығыстар;

Пайданы талдау кезінде рентабельділік нешеге бөлінеді?

2

                                                       Рр

Резервтік капитал –

кәсіпорынның таза табысының есебінен қалыптасатын меншік капиталының бір бөлігі

Рентабельділік туралы түсінік:

A) Қаражат пен капитал шығындарына пайызбен өлшенетін салыстырмалы табыстылық және пайдалылық, баланстық пайданың негізгі қорлар мен айналым қорының орташа құнына қатынасы

Ресурстық - орналастыру  функциясы бұл-

A) Еңбек ресурстарын аймақтар, салалар мен кәсіпорындар бойынша оңтайлы орналастыру функциясы

Ресурстарды пайдалану тиімділігі көрсеткіштері, агрегаттардың қуаттылығы, материалдардың, отынның үлестік шығындары, өзін-өзі ақтап шығу мерзімі жататын фирмалар қызметінің тиімділік көрсеткішін ата ?

A) техникалық-экономикалық

                     Сс

Субъектінің бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы –

есеп саясаты

Сатылған өнімнен түскен түсім кассаға қабылданды:

Дт 1010  Кт 6010

Сатылған автокөлік үшін сатып алушыларға шот ұсынылды:

Дт 1210  Кт 6210

Сатып алушыларға келген тауарлар үшін ҚҚС есептелінді:

Дт 1210  Кт 3130

Сауда қызметкерлерінің еңбекақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды:

Дт 3350  Кт 3220

Сауда қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:

Дт 7110  Кт 3350

Сатып алу құнына сатылып алынған шикізат пен материалдар үшін жабдықтаушылар шоты акцептелді:

Дт 1310  Кт 3310

Субъект ішіндегі қорлардың қозғалыс есебі рәсімделеді:

материалдарды ішкі ауыстыру накладнойы

Сатып алушыларға материалдық құндылықтар сатылды:

Дт 1210, 1210  Кт 6010, 3130

Сатылып алынған материалдық рестурстардың нақты өзіндік құны құралады:

сатып алу құны мен көлік-дайындау шығындарынан

Сатыпалушыларға сатылған негізгі құралдар үшін шот ұсынылды:

Дт 1210  Кт 6210

Супермаркетте бағдарламамен қамтамасыз етудің амортизациясы есептелінді:

Дт 7110  Кт 2740

Субсидиялар түрінде қондырғылар алынды:

Дт 2410  Кт 6230

Сыртқы ұйымдардың көмегі арқылы негізгі құралдарды жөндеумен байланысты шығыстар есептен шығарылды:

Дт 8414  Кт 3310

Сериялық өндірісте шығынды есепке алудың және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың келесі әдісі қолданылады:

Жаппай

Сатып алушылардан бартерлік мәмілелер  бойынша жөнелтілген дайын өнімнің орнына тауарлар келіп түсті:

Дт 1330  Кт 3310

Сатылған дайын өнім үшін сатып алушыларға шот ұсынылды:

Дт 1210  Кт 6010

Сатылған дайын өнім құнының келісім құны бойынша қосылған құн салығы есептелді:

Дт 1210  Кт 3130

Сенімхат мына жағдайда  беріледі:

тауарлы-материалдық қорларды сатып алу үшін

Сатып алушылардан бартерлік мәмілелер бойынша жөнелтілген дайын өнімнің орнына қосалқы бөлшектер келіп түсті:

Дт 1310  Кт 3310

Сыртқы экономикалық қызметтің негізгі түрлері:

экспорт, импорт

Сыртқы экономикалық мәміле рәсімделеді:

келісім шартпен

Субъектінің өткен кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесі -        

қаржылық есеп беру

Субъектінің қаржылық есеп беруін, оның әртүрлі есептік кезеңімен салыстыру мүмкіндігін қалыптастыру –

Жүйелілік

Сауда мекемесіндегі есеп объектісі :

тауар

Сенімхатқа қол қоятын лауазымды тұлғалар :

басшы мен бас бухгалтер

Сауда мекемелерінің түрлері:

көтерме және бөлшек

Сауда кәсіпорындарында негізгі материалды жауапты тұлға:

сатушы

Сатылған тауарларға ҚҚС есептелінді:

Дт 1210  Кт 3130

Сауда қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді.

Дт 7110  Кт 3350

Сауда кәсіпорындарынан  тұрғылықты халыққа тауарлар қозғалысы бойынша айналым –

бөлшек сауда

Сауда кәсіпорындарында өндірістік кәсіпорындарға қарағанда мына процесс болмайды:

өндіріс

Сатып алушыларға жөнелтілген тауарлардың сату құны бойынша шот ұсынылды

Дт 1210  Кт 6010

Сатып алушылардан тауарлар үшін төлемдер алынды:

Дт 1030  Кт 1210

Сауда орнын жалдағаны үшін жалдық төлем есептелінді:

Дт 7110  Кт 3360

Сауда кәсіпорындарынан заңды тұлғаларға және жабдықтаушылардан сауда кәсіпорындарына тауарлар қозғалысы бойынша айналым –

тауар айырбасы

Сатып алу құны бойынша сатуға жөнелтілген тауарлар есептен шығарылды:

Дт 7010  Кт 1330

Сізде валюта айырбастау орны бар, сіз кәсіпкерлік қызметінің қай түрімен айналысасыз?

A) қаржылық

Сауда немесе коммерциялық қоғамның бір түрі, оның қатысушылары кәсіпорын бойынша қауіп-қатерді өзінің барлық мүлкімен толық мойынына алушыларға және коммандистерге немесе кәсіпорынға жұмсалғаны үшін ғана жауап беретін серіктестік түрін атаңыз?

A) коммандиттік серіктестік

Сатылған өнім көлемін (pn) айналым қаражатының орташа қалдығына (со) бөлу арқылы анықталатын коэффициент түрі?

A) айналым коэффициенті

Сырттан жасалған бір реттік тапсырыс бойынша өнімге кететін шығындарды анықтау үшін жасалынатын калькуляция:

A) сметалық (болжамдық) калькуляция

Сметалық калькуляцияны басқаша қалай атайды?

A) болжамдық

Сатып алушылар бағаның төмендеуіне және сұранымды арттыруға тез назар аударған кезде өндірістің үлкен көлемімен және сұранымның жоғары икемділігін нарықта тиімді болатын сұранымды реттеу мақсатында жасалатын баға стратегиясын көрсетіңіз

A) Төмен  баға стратегиясы

Сатып алушы тауарды 100 $-ға емес, 99,99 $-ға сатып алады. Бұл қандай баға стратегиясы?

A) орташаланбаған баға стратегиясы

Сыртқы қаржы ресурстары неше топқа бөлінеді?

A) 2

Сыйақы  тағайындау шартының әсері бар уақыт аралығы бұл-

A) Сыйақы белгілеу кезеңдігі

Сыйақы бұл-

A) Қызметкерге  белгілі бір көрсеткіштерді орындалғаны және асыра орындалғаны үшін төленетін материалдық және материалдық емес сипаттағы ынталандырудың бірі

Сатылған өнім көлемін айналым қаражаттардың орташа қалдығына бөлу бұл?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A) Айналымдылық коэффициенті

Салыстырмалы көрсеткіштер өлшенеді:

Пайыздармен, коэффициенттермен және индекстермен өлшенеді

Сандық көрсеткіштер өлшенеді:

өндірілген және өткізілген өнім көлемі, жұмыскерлердің саны, жұмыс күндері мен сағаттарының санымен өлшенеді

Сапалық көрсеткіштер өлшенеді:

өнімдер құны, кәсіпорындардың шығындары, пайда, өнімділік,шығымдылық көрсеткіштерімен өлшенеді

Сатылған өнімнің өзіндік құны мен өндірістік материалдық қорлар қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) материалдық айналым қаражатының айналымдылық коэффициенті

Статистикалық әдістер көмегі шеңберінде бағалы қағаздар қоржының неғұрлым тиімді бөлу мен пайдаларды бағалау жүзеге асырылатын қаржылық инвестициялар теориясы қалай аталады?

A) қоржын теориясы

Сатылған тауарлар санының пайыздық өзгеруі мен бағаның пайыздық өзгеруінің  қатынасы арқылы анықталатын коэффициент?

A) икемділік коэф-ті

Салыстырмалы сұраныс жағдайында бағаның көбеюі кезінде түсім қалай өзгереді?

A) азаяды

Салыстырмалы сұраныс жағдайында  бағаның түсуі кезінде түсім қалай өзгереді?

A) көбейеді

Сұраныстың жартылай икемділігі жағдайында бағаның көбеюі кезінде түсім қалай өзгереді?

A) өзгермейді

Сұраныстың жартылай икемділігі жағдайында бағаның түсуі кезінде түсім қалай өзгереді?

A) өзгермейді

                                      Тт

Табыс табу мақсатында және оны өз қалауынша тарата алатын заңды тұлға:

коммерциялық ұйымдар

Толықтылық, уақыттылық, сақтық, қарама-қайшылықсыздық, орындылық жатады:

есеп саясатының талаптарына

Тауарлар үшін алдын ала төленген аванс есепке алынды:

Дт 3310  Кт 1610

Тауар әкелуші қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:

Дт 7110  Кт 3350

Төленуге тиісті еңбекақы сомаларын жинақтап, одан ұсталатын ұсталымдарды есептеуге арналған құжат:

есеп-төлем тізімдемесі

Тауарлы-материалдық қорларға мыналар жатады:

дайын өнім,аяқталмаған өндіріс,шикізат және материалдар қорлары,сатып алынған жартылай фабрикаттар

Тауарлы-материалдық қорларға кірмейді:

өндіріс цехтары

Тауарлы-материалдық қорлардың түгенделуін көрсететін құжат:

түгендеу описі

Тауарлы-материалдық қорларға жатады:

шикізаттар мен материалдар

Түгендеу кезінде толтырылатын құжат:

түгендеу тізімі

Тауарлы-материалдық қорлардың түгендеу нәтижесін көрсететін құжат:

салыстыру тізімдемесі

Тауарлы-материалдық қорлардың бухгалтериядағы есебі мына әдіспен жүргізіледі:

оперативті-бухгалтерлік (қалдықтық) әдіс

Тауарлы-материалдық қорларды түгендеудің мақсаты:

тауарлы-материалдық қорлардың нақты қолда барын тексеру және оның бухгалтерлік есеп мәліметтеріне сәйкес келуі

Тауарлы-материалдық қорлардың арзандатылуы:

Дт 5460  Кт 1310

Тозу сомасы қызмет ету мерзіміне қарай есептелінетін амортизация әдісін ата:

бірқалыпты есептеу

Табиғат апаты нәтижесінде негізгі құралдар есептен шығарылды:

Дт 7510  Кт 2410

Тегін алынған автокөлік

Дт 2410  Кт 6220

Тозудың құнын білдіретін көрініс, яғни барлық негізгі құралдардың қызмет ету мерзіміне олардың құнын жүйелі тарату -

Амортизация

Төтенше жағдай нәтижесінде МЕА-тер есептен шығарылды:

Дт 7510  Кт 2730

Тауарды шетелдік сатып алушыдан алу –

Импорт

Тауарды кеденнен өткізген кезде ҚҚС  есептелінді:

Дт 1420  Кт 3390

Түсініктеме хатты жазады:

бас есепші

Түсініктілік –

қаржылық есеп беруде берілген ақпараттың түсінікті болуы

Түсім –

тауарды сатудан алынған ақша қаражаты  

Тауарды кіріске  алған кезде толтырылатын  құжаттар:

шот-фактура, тауарлы-транспорттық накладной, накладнойлар

Тауарлардың қозғалысы мен қолда бары туралы есептеменің түрі:

тауарлық есеп

Тауарды кіріске алу және есептен шығару бағасы:

есептік

Тауарларды жеткізу бойынша көлік қызметтері есепте көрсетілді:

Дт 1330  Кт 3310

Тауар иесінің басқа тұлғаларға тауарларды сатуға комиссиондық нысанмен босатылуы –

консигнация

Тауарды консигнациялық әдіспен сататын тұлға:

консигнант

Төл беретін ересек малдың есебі мына шотта жүргізіледі:

2521

Тұтынушыларға сатуға арналған тауар өндіруге, жұмыс орындау, қызмет көрсету, ақпарат ұсынуға бағытталған қызмет, бұл

A) өндірістік кәсіпкерлік

Тозуына қарай өзінің құнын дайын өнімге біртіндеп аударатын және өндіріс цикліне көп қатысатын еңбек құралына не жатады?

A) негізгі өндіріс құралдары

Талап етілетін инвестициялар шамасына байланысты жобалар былайша жіктеледі:

A) ірі, дәстүрлі, шағын

Тұрақты уақыт аралығында салымшыға белгілі табыс әкелетін инвестициялар түрі қалай аталады?

A) аннуитет

Тәуекелді жұмсалымдарға арналған инвестиция

A) венчурлік

Тұрақты шығынның өнімді шығару көлеміне қатынасы қалай аталады?

A) орта тұрақты шығынды

Тұрақты және нарықтық субьектілердің қарамағына заңды түрде тікелей түсетін ақша сомалары қалай аталады?

A) табыс

Тауарлардың белгілі мөлшерін сатудан түскен ақшалай сомасы қалай аталады?

A) жалпы табыс

Тауар өткізуден және қызмет көрсетуден алынған ақшалай кіріс қалай аталады?

A) пайда

Тауардың бағасына ықпал ететін өндірістің көп бөлігін бақылайтын бір ғана сатушының билігін атаңыз?

A) монополия

Түрлі салалық кәсіпорындар арасындағы ең үлкен табыс үшін күрес бәсекенің қай түрі?

A) салааралық

Тапсырманы орындау үшін қажетті жұмысшылар санын еңбектің қай нормасы арқылы анықтауға болады?

A) жұмысшылар сан нормасы

Тізімде тұрған кәсіпорын жұмысшыларының қаншасы жұмысқа келгенін анықтауға арналған тізім қалай аталады?

A) келу құрамы

Технологияны және өндірісті ұйымдастырудың кемшіліктері мен ақаулы өнім шығарғаннан келген шығынды көрсетіңіз

A) өндірістік емес

Табиғи көрсеткіштерді қолдану тек біркелкі өнімді немесе ұқсастығы бар өнімді өлшеу кезінде мүмкін болатын әдісті көрсетіңіз?

A) табиғи әдіс

Тікелей еңбек қортындысына байланысты,кесімді жұмысшылардың істеген еңбегіне қарай еңбекақы көлемі

A) Жанама кесімді еңбекақы

Тарифтік кесте бұл-

A) Орындалатын жұмыстардың күрделік және қызметкерлердің біліктілік белгісі бойынша  саралануы

Тарифтік жүйе бұл -

A) Еңбекке  ақы  төлеу жүйесінің бір түрі, онда қызметкрлдердің жалақысы  тарифтік кестелер негізінде  сараланып айқандалады

Тізімдегі құрамға кіретін  адамдар бұл-

A) Жұмысқа кеткен сонымен бірге демалыстағы  іс-сапарға  ауруына сәйкес жұмысқа келе алмаған ,өндіріс саласындағы  қызмет атқарып жүрген адамдар

Тарифтік еңбекақы мөлшері бұл-

A) Жұмысшының бір сғат,бір күн немесе  бір ай ішінде алатын жалақысының көлемін белгілеу

Тізімде  тұрған кәсіпорын жұмысшыларының қаншасы жумысқа келген анықтау бұл-

A) Орта  тізімдік  

Тұрақты шығының өнімді шығару  көлеміне қатысты нені көрсетеді

A) Орташа тұрақты шығындар  

Төмендегілердің қайсысы кәсіпорынның іс-жағдайын өткен уақыттың жағдайымен салыстыру әдісі болып табылады?

A) тәжірибелік-статистикалық

Талдау дегеніміз не?

обьектінің ішік элементтерін топтарға бөліп,зерттеуді айтамыз

Тауарларға бөлшек бағаның өзгеруі, көрсетілген қызметтер үшін тарифтер мен ставкалар, қойылымды қайта бекітіп беруге жататын фактор?

тәуелсіз

Тиімділік, еңбек өнімділігі, материал қайтымдылық, материал сыйымдылық, капитал жұмсаудың қайтарымдылығы жататын фирмалар қызметінің тиімділік көрсеткішін ата ?

A) қорытындылаушы (жинақтаушы)             

Тізбекті алмастыру әдісі – ол....

A) барлық жауап дұрыс

Тікелей немесе құрылымдық талдау – ол ...

A) қаржылық көрсеткіштің құрылымы мен оның өзгерісіне әр баптың үлесін есептеу

Табыстылықтың бірінші абсолютті көрсеткіші?

A) өнімді өткізуден алынатын табыс

Табыстылықтың екінші абсолютті көрсеткіші?

A) жалпы табыс

Тәуекел ұғымы қандай мағынаны білдіреді?

A) Кәсіпорынның ресурстарының бір бөлігін жоғалту ықтималдығын, қызметті жүзеге асыру нәтижесінде табыстардың толық алынбауын немесе қосымша шығындардың пайда болуын білдіреді

Тез өткізілетін активтер – олар

A) қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

Тәуекелді бағалаудың екі әдістемесін ата?

A) сезімталдық коньюнктурасына талдау жасау мен кірістілікті ықтималды бөлуге талдау жасау

Тәжірибесі мол және білікті қызметкерлерді қатыстыру есебінен азаюы мүмкін болатын сарапшылар тобы жататын тәуекел?

A) шаруашылық қызмет

                                                  Уу

Уақытша жұмысқа жарамсыздығы бойынша жәрдемақыны тағайындауға және төлеуге негіз болып табылатын құжат:

жұмысқа жарамсыздық парағы

Уақытша жұмысқа жарамсыз болғанда жәрдемақыны есептеу үшін мына мерзімдегі есептелген еңбекақы алынады:

өткен 12 айдағы

Уақытша жұмысқа жарамсыздық бойынша жәрдемақының мөлшері аспау керек:

10 айлық есептік көрсеткіштен

                                 Ұұ

Ұзақ уақыт бойы бірдей өнімді үздіксіз шығаратын өндіріс тұрпаты (типі):

жаппай өндіріс

Ұйымның меншікті капиталының көздері болып табылады:

резервтік капитал, бөлінбеген пайда, жарғылық капитал

Ұзақ кезең бойына қызмет ететін материалдық–заттай құндылықтардың жиынтығы, олар өндіріске қызмет ете отырып, өзінің табиғи-заттай нысанын сақтайтын қордың түрі қалай аталады?

A) негізгі өндіріс құралдары

Ұзақ мерзімге болжам жасау кезінде негізгі проблема болып саналады?

A) шаруашылық қызметі мен болжам жасау тәуекелі

                                 Үү

Үстеме шығындар есебі мына шотта жүргізіледі:

8410

Үстеме шығындарды тарату кезінде ағымдағы жал бойынша негізгі құралдарға жалдық төлем есептелінді:

Дт 8417  Кт 3360

Үстеме шығындар –

өндірісті басқару мен қызмет көрсетуге байланысты шығындар

                                   Фф

Фискалды чектерге сәйкес тауарларды сатудан түскен түсім кассаға келіп түсті

Дт 1010  Кт 6010

Фирма қызметіне қатысушы адамдардың бірлестігі, бұл бірлестікте қатысушылардың әрқайсысының фирманың міндеттемелері бойынша жауапкершлігі оның барлық қатысушылары үшін әрбір қатысушы үлесінің мөлшеріне бірдей еселенген үлесімен шектелетін серіктестік түрі қалай аталады?

A) жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Фирма қызығушылық танытатын сатып алушыларға жеңілдік бағамен тауар ұсына отырып, олармен жұмыс жасауға бағытталған баға стратегиясы қайсысы?

A) жеңілдік берілген баға стратегиясы

Фирманың қаржылық жағдайымен болжанатын нәтижелердің негіздерін қамтамасыз ететін талдау қалай аталады?

болашақтық

Фирмалар қызметінің тиімділік көрсеткіштері нешеге бөлінеді?

2

Факторлық талдаудың жиі қолданылатын әдісін көрсетіңіз?

A) индекстік әдіс

Факторлар бір бірімен кері пропорционалды байланыста болса, олардың әсерін есептеу   үшін қандай әдіс қолданылады?

A) абсолютті айырма әдісі

Факторлар бір бірімен тура пропорционалды байланыста болса, олардың әсерін есептеу  үшін қандай әдіс қолданылады?

A) абсолютті айырма әдісі

Факторлық модельдердің ішінде ең көп тараған модель?

A) Z-моделі

Фирма өз қаржысын қаншалықты тиімді пайдаланатындығын анықтауға мүмкіндік беретін әр түрлі қаржылық коэффициенттердің деңгейін зерттеу мен шешуден тұратын ұғым ?

A) іскерлік белсенділік              

Фирмалар қызметінің іскер белсенділігі мен тиімділігіне талдау жасау мен баға беру талдау жасаудың қандай кезеңі болып табылады ?

A) шешуші

                                                   Хх

Халықаралық тәжірибеде қысқа мерзімді жалға беру аталады:

Чартер

Халықаралық тәжірибеде негізгі құралдарды ұзақ мерзімді жалға беру аталады:

лизинг

Халықты жұмысқа  орналастыруда жұмыспен қамту  мәселелері жөніндеді уәкілетті орган, сондай-ақ жеке жұмыспен қамту агентігі көрсететін жардем

A) Еңбек делдалдығы

                                                           Цц

Цех қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:

Дт 8412  Кт 3350

Цех жұмысшыларының есептелінген еңбекақысынан әлеуметтік салық аударымы жүргізілді:

Дт 8413  Кт 3150

Цех ғимаратындағы қондырғылар мен машиналарға тозық есептелінді:

Дт 8415  Кт 2420

Цех лабораториясына сапасын сараптау  үшін жіберілген дайын өнімнің құны есептен шығарылды:

Дт 8418  Кт 1320

Цехтардың неше түрі бар?

A) 3

                                  Шш

Шығыс касса ордеріне қол қояды:

басшы, бас есепші, кассир және алушы

Шаруашылық субъектілерінің қаражат иелері:

басшы және бас бухгалтер

Шикізат пен материалдарды жеткізгені үшін көлік ұйымының шоты акцептелді:

Дт 1310  Кт 3310

Шикізат пен материалдар сатып алу кезінде ҚҚС сомасы есепке  жатқызылды

Дт 3130  Кт 1420

Шаруашылық әдіспен орындалған кеңсе ғимаратының құрылысына құрылыс материалдары жіберілді:

Дт 2930  Кт 1310

Шикізаттар мен материалдар баланста көрсетіледі:

нақты өзіндік құны бойынша

Шаруашылық субъектісінің жарғылық капиталына құрылтайшылар салған негізгі құралдар (құрылғылар) кіріске алынды:

Дт 2410  Кт 5110

Шаруашылық тәсілмен жөндеу бойынша қолданылған материалдар есептен шығарылды:

Дт 8311  Кт 1310

Шаруашылық тәсілмен құрылысқа жұмсалған құрылыс материалдары есептен шығарылды:

Дт 2930  Кт 1310

Шығын дегеніміз –

кәсіпорынның өнім өндіруге кеткен шығыны

Шаруашылық субъектілер өндірістерінің түрлері:

көмекші өндіріс

Шетел жабдықтаушыларынан тауар келіп түст:

Дт 1330  Кт 3310

Шикізат, материалдар шығындары қалай топтастырылады?

A) негізгі

Шикізат және материалдарға жұмсалған шығын қалай аталады?

A) еңбек затына кеткен шығын

Шығын баптары бойынша өнім бірлігіне өзіндік құн есебін жүргізгенде, қандай құжат керек болып саналады?

A) калькуляция

Шығындардың пайда болу орнына байланысты калай бөлінеді?

A) өндірістік және кезең

Шығарылған өніммен пайдаланатын еңбек құралдарын тек әр түрлі салалар бойынша өндірістерде ғана емес уақыттың әр түрлі мерзімдерінде қандай әдіспен есептеуге болады?

A) құндық әдәс

Шығу тегіне қарай қаржы ресурстары нешеге бөлінеді?

A) 2

Шикізат және материалдарға жұмсалған шығын нәтежесі не ?

A) Жанды еңбек шығыны

Шығын практикалық маңызына қарай қалай бөлінеді?

A) тұрақты, ауыспалы

Шаруашылық қызметін басқару жүйелері бойынша экономикалық талдау түрлері?

жедел,ағымдық,болашақтық

Шаруашылық қаржылық қызметтің әлеуметтік ортасын көрсететін процестерді зерттейтін талдау қалай аталады?

әлеуметтік

Шикізат, отын, жартылай фабрикаттар яғни субьектілер сатып алып, қызмет көрсету мақсатында пайдаланатын ресурстарды қалай атаймыз

материалдық ресурстар

Шығындарға әсер ететін факторлар қызметіне қатысты қалай бөлінеді?

тәуелсіз және тәуелді

Шет елдерде тәуекелді азайтудың кең тараған түрі?

A) хеджиралау

Шығындардың, зияндардың пайда болу ықтималдылығы өткен мерзімде орын алған статистикалық мәліметтер негізінде анықтайтын тәуекел талдаудың әдісі қалай аталады?

A) статистикалық әдіс        

Шығарылған өнімдер құны мен материалдық шығындар құны қатынасы арқылы анықталатын көрсеткіш ?

A) материалдық қайтарымдылық

Шаруашылық жүргізу және шұғыл міндеттемелерді уақытылы өтеу үшін фирмалардың айналым қаржыларымен жалпы қамтамасыз етушілігін сипаттайтын коэффициент?

ағымдағы өтімділік коэффициенті

                                                     Ээ

Экспедитордың жазған арызы бойынша еңбекақысынан коммуналдық қызметтер үшін ақша қаражаты ұсталынды:

Дт 3350  Кт 3390

Экспорттық әрекеттерді жүзеге асыру үшін алынған лицензиялар кіріске алынды:

Дт 2730  Кт 3310

Эксперименталды цехтарға жататын өндіріс:

әр түрлі эксперименталды жұмыстарды орындаушы және тәжірибелік үлгілерді дайындаушы өндіріс

Электрцех жұмысшыларының еңбекақысынан әлеуметтік қамсыздандыру есептелінді:

Дт 8313  Кт 3210

Электр цех жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:

Дт 8312  Кт 3350

Электрцехы қызметтері нақты өзіндік құны бойынша жалпы шаруашылық қажеттіліктерге жатқызылды:

Дт 7210  Кт 8310

Электрцехы қызметтері нақты өзіндік құны бойынша сауда орындарын жарықтандыруға жатқызылды:

Дт 7110  Кт 8310

Экспорт –

тауарларды сатып алушының еліне жөнелту арқылы шетелдік сатып алушыға сату

Экономикалық шығындар дегеніміз - уақыттың жағдайымен салыстыру әдісі болып табылады?

A) ресурстарды пайдаланғаны үшін жеткізушілерге төлейтін барлық төлемдер  

Экономикалық талдау пәні дегеніміз не?

шаруашылықтың жағдайын, процесін, олардың қызметінің соңғы қорытынды нәтижесінін сыртқы және ішкі, обьективті және субьективті факторлардың әсерімен олардың әлеуметтік, экономикалық тиімділігін айтады        

Экономикалық талдаудың дәстүрлі тәсілдері?

түзетулер енгізілген әдіс, интегралды әдіс, бағалық орын алмастыру әдісі,баланстық әдіс, индекстік әдіс         

Экономикалық талдау әдісі дегеніміз не?

Жұмыс нәтижелерін обективті бағалау, оның тиімділігін арттыру резервтерін айқындау және оңтайлы басқару шешімін қабылдау үшін қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету мақсатымен кәсіпорындар қызметін жүйелі, кешенді, өзара байланыста зерттеуді білдіреді

Экономикалық талдау ішкі басқаратын және сыртқы қаржылық талдау

түрлеріне бөлінуі неге байланысты?

A) нарықты экономиканың дамуына және бухгалтерлік есептің бөлінуіне

                          Іі

Ішкі қаржы ресурстарына қайсысы жатады?

A) таза пайда

Істеген уақыт санына байланысты сый беру және жұмысшыларға басқадай ақшалай түрде, нақты атқарылған жұмысқа бекітілген  жалақының  түрі бұл-

A) Мерзімді еңбекақы төлеу

Іскерлік белсенділік индексі .....

A) айналыс капиталды пайдалану тиімділігін сипаттайды

             Ыы

Ынталандырушы  функция-

A) Материалдық ынталандыру арқылы өндірістің жоғарғы дәрежеге жету функциясы

1 жылдан 3 жылға дейінгі кезеңге даму жоспары, бұл-:

A) орта мерзімді жоспарлау

                         Дт Кт

Дт 1010 Кт 6280 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

кассадағы түгендеуден анықталған артық ақша сомасы

Дт 3380  Кт 1030 бухгалтерлік  жазуы білдіреді:

есеп айырысу шотынан төлеуге арналған қысқа мерзімді сыйақылар аударылды

Дт 3350  Кт 1250  бухгалтерлік жазуы білдіреді:

есепті соманың қолданылмаған қалдық ақшасы еңбекақыдан ұсталынды

Дт 3350  Кт 3120 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталынды

Дт 3350  Кт 3120 бухгалтерлік жазбасы  білдіреді:

еңбекақыдан  ЖТС ұсталынды

Дт  7410  Кт 3350 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

негізгі құралдарды жою кезінде еңбекақы есептелінді

Дт 2730  Кт 3310  шоттар корреспонденциясы білдіреді:

жабдықтаушылардан алынған өзге материалдық емес активтер

Дт 7210  Кт 2420  шоттар корреспонденциясы білдіреді

жалпы және әкімшілік мақсатта пайдаланылған негізгі құралдарға

есептелінген амортизация

Дт 5420  Кт 2410 шоттар корреспонденциясы білдіреді:

негізгі құралдардың бастапқы құнының азаюы кезінде бұрын жүргізілген қайта бағалау сома шегінде негізгі құралдардың бастапқы құнын есептен шығару

Дт 2410  Кт 5110 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

жарғылық капиталға салым ретінде көлік құралдары келіп түсті

Дт 2413  Кт 6220 бухгалтерлік жазу білдіреді:

машиналар мен қондырғылар тегін келіп түсті

Дт 8112  Кт 3350 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді

Дт 8415  Кт 2420 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

цех ғимаратының тозу сомасы есептелінді

Дт 8312  Кт 3350 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

көмекші өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді

Дт 8418  Кт 1320 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

цех лабораториясына сапасын сараптау үшін жіберліген дайын өнімнің құны есептен шығарылды

Дт 1030  Кт 5110  бухгалтерлік жазуы білдіреді:

құрылтайшылар мен  салымшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті

Дт 5510  Кт 5410 бухгалтерлік жазу білдіреді:

бөлінбеген табыс есебінен резервтік капитал қалыптасқан кезде

Дт 5510  Кт 5610 бухгалтерлі жазуы білдіреді:

есепті кезең соңында анықталған кәсіпорынның зиян сомасы

Дт 3310  Кт 1030 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

жабдықтаушының тауарды тасымалдау бойынша қызметі төленді

                                 №№№

№1030 шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

активтік, негізгі, ақшалай

№1010 шотқа есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

активтік, негізгі, ақшалай

№1250 шотқа есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

активтік, негізгі, есеп айырысу

№1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» шотының кредиті бойынша қозғалыс есебі үшін  қолданылатын құжат:

№7 журнал-ордері

№10 журнал-ордер мына шоттың кредиты бойынша жүргізіледі:

3350

№1310 «Шикізаттар мен материалдар» шотына есептік - экономикалық сипаттама беріңіз:

активтік, негізгі, инвентарлық

№1310  шотының кредиті бойынша қозғалыстар көрсетіледі.

№10 журнал

№2420 шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

пассивтік, контрарлық, контрактивтік

№8110 «Негізгі өндіріс»есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

активтік, әрекеттік, калькуляциялық

№8310 «Көмекші өндіріс» есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

активтік, әрекеттік, калькуляциялық

№8310 «Көмекші өндіріс» шотының талдамалық есебі №10 журнал-ордердің  №... тізімдемесінде жүргізіледі:

1

№8110 «Негізгі өндіріс» шотының  талдамалық есебі №10 журнал-ордердің №... тізімдемесінде жүргізіледі:

1

№8410 «Үстеме шығындар» шотының  талдамалық есебі  жүргізіледі:

№10 журнал  №1 тізімдемесінде

№8110 «Негізгі өндіріс» шоты арналған:

негізгі өндіріс шығындары туралы ақпараттарды жинақтау үшін

№8410 «Үстеме шығындар» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

активтік, әрекеттік, жинақтау-үлестіруші

№7210 «Әкімшілік шығыстар» шоты  арналған:

өндірістік процеспен тікелей байланысы жоқ басқару және шаруашылық шығындары туралы ақпараттарды жинақтау үшін

№1320 «Дайын өнім» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

активтік, негізгі, инвентарлық

№1210 «Сатып алушылармен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

активтік, негізгі , есеп айырысу

№1320 «Дайын өнім» шотында  есепке алынады:

нақты өндірістік өзіндік құн

№7010 «Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

активтік, әрекеттік, салыстырушы

№6010 «Өнімді сатудан және қызметтер көрсетуден түсетін табыс» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

пассивтік, әрекеттік, салыстырушы

№5030 «Салымдар мен пайлар» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

пассивтік, меншікті капитал

№5510 «Есептік жылдың бөлінбеген пайдасы(залалы)» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

пассивтік, қаржылық-нәтижелік

№5110 «Төленбеген капитал» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

пассивтік, реттеуші, контрарлық, контрпассивтік

№5520 «Өткен жылдардағы бөлінбеген пайда (залал)» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

пассивтік, қаржылық-нәтижелік

3350 шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

пассивті, есеп айырысу

2410 «Негізгі құралдар» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

активтік, негізгі, инвентарлық

 2410 шотының жинақтамалық есебі мына құжатта жүргізіледі:

№12 журнал-ордер

8417 шоты аталады:

жал ақысы

8416 шоты аталады:

коммуналдық қызмет

«Ск»  көрсеткіші нені білдіреді?

A) меншікті капитал

«Дск» көрсеткіші нені білдіреді?

A) меншікті капиталдың табыстылығы

«Та» көрсеткіші қалай аталады?

A) ағымдағы активтер

«Дч» көрсеткіші қалай аталады?

A) таза табыс

«Зс» көрсеткіші нені білдіреді?

A) өндірістік қорлар

«Ди» көрсеткіші нені білдіреді?

A) Инвестициялардың табыстылығы

«Доф» көрсеткіші нені білдіреді?

 A) өндірістік қорлардың табыстылығы


Диплом на заказ


1. ТЕМА- РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛОГИСТИКИ СКЛАДА Выполнили- студентки Ру.html
2. СМИ США
3. Основні тенденції банківського сектору в 2009 році
4. тема и процессы глобализации В конце 90х годов в социологической литературе вошло в обиход понятие глобали
5. тема СШАКлассификация и условия получения неиммиграционных виз
6. Курсовая работа- Торгово-технологический процесс и пути его совершенствования
7. Чили1
8. Базы данных по законодательству в интернет и на компактдисках
9. Беломечётская средняя общеобразовательная школа Кочубеевского района Ставропольского края С
10. Николай Иванович Костомаров
11. Отправление за неделю до выезда
12. Контрольная работа- Память как компонент познавательной деятельности
13. прежнему прилагать немалые усилия для того чтобы обеспечить себе и своим близким маломальски сносные усло
14. Рута 2008 ББК 87
15. С холмов кремнистых водопады Стекают бисерной рекойТам в тихом озере плескаются наяды
16. Когда 1 июля 1992г
17. Влияние глобализации на семейный бизнес
18. Topic- Noki Compny hs prepred 271 student groups Mximov rtem Noki Corportion Finnish communictions nd informtion technology multintionl corportion tht is hedqurtered in Espoo
19. АВстрофор Полученная в ходе предварительного знакомства с предполагаемым клие
20. Планирование как функция управления предприятием