Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тематика рефератів Еволюція концепцій становлення української нації- визначення місця українців в етн

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Тематика рефератів

 1.  Еволюція концепцій становлення української нації: визначення місця українців в етногенезі східнослов’янських народів.
 2.  Міжетнічні процеси в контененті польсько-литовських уній: проблеми українсько-польських та українсько-єврейських стосунків.
 3.  Обмеження та остаточна ліквідація автономії України: етнополітичний аспект.
 4.  етнополітичний фактор в умовах інкорпорації українських земель до складу Російської та Австрійської імперії. Українське національне піднесення кінця ХVІІІ початку ХІХ ст.
 5.  причини та особливості формування історико-етнографічних регіонів україни.
 6.  Витоки державнотворчих процесів України: скіфсько-сколотська держава, античні місти-поліси, антське царство.
 7.  Княжий період державотворення на українських землях. Київська Русь та Галицько-Волинське князівство: їх державний лад, системи органів державного управління та етапи їх розвитку.
 8.  Особливості державного життя в україні за часів Литовського та Польського підпорядкування.
 9.  українське козацтво як державотворча сила.
 10.  Утворення української козацько-гетьманської держави – війська запорізького під проводом Б. Хмельницького: її історія, досвід, наслідки.
 11.  Становлення української соціальної структури в української козацько-гетьманської держави з 1648 до кунця ХVІІІ ст. Подальше закріпачення селян.
 12.  геополітичне становище україни на межі ХІХ-ХХ ст. Українське питання в Першій світовій війні.
 13.  Національне питання в програмах українських політичних партій та боротьба за його реалізацію в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
 14.  Боротьба політичних сил за відродження української держави в 1917-1920 рр.: пошук оптимальної моделі державотворення.
 15.  Становлення радянської форми суспільного розвитку: формування однопартійної політичної системи. Масові репресії в кінці 20-х – 30-х роках ХХ ст.
 16.  Політика радянської влади щодо українського селянства в роки колективізації.
 17.  Плани сусідніх держав щодо України напередодні та на початку Другої Світової війни.
 18.  Ураїнське питання у політиці фашистського руху. Розгортання руху опору на окупованій Німеччиною та її союзниками території України в 1941-1944 рр.
 19.  Політичний і духовний розвиток українського суспільства у період загострення кризових явищ радянської системи (1965 – 1985 рр.). Дисиденство, його течії.
 20.  Поширення писемності та наукових знань у Київській Русі після прийняття християнства.
 21.  Новітні відкриття у природознавстві на початку ХХ ст. та розвиток науки і техніки в Україні.
 22.  Створення Національної академії наук України та її роль у розвитку науки.
 23.  Основні проблеми національно-державного відродження України на межі ХХ – ХХІ ст. конституційний процес – історичні особливості.
 24.  Україна у сучасних геополітичних перетвореннях: стратегія зовнішньополітичної діяльності незалежної держави.
 25.  Утворення багатопартійної системи та її вплив на громадсько-політичне житя сучасної України.
 26.  Концептуальні досади сучасної державної етнополітики України: захист прав національних меншин.
 27.  Сучасна соціальна політика України та заходи щодо подолання кризових явищ.
 28.  основні тенденції співробітництва незалежної країни з міжнародними організаціями.
 29.  українська діаспора, її роль у розбудові української держави на сучасному етапі.
 30.  Запровадження нової моделі освіти на рубежі ХХ-ХХІ ст.
 31.  Розвиток культури в незалежній Україні: мовна ситуація.
 32.  духовне життя в україні: діяльність різних релігійних конфесій та їх співіснування.
 33.  Становище та перспективи розвитку української науки після проголошення незалежності України, її роль у створенні іноваційної моделі розвитку економіки.
 34.  роль засобів масової інформації у розбудові незалежної Української держави.
 35.  Молодіжна держава політики: проблеми, перспективи.
 36.  Фізична культура і спорт. Участь українських спортивних команд в Олімпійських іграх, Європейських світових чемпіонатах.
1. Политические партии и региональные экономические элиты
2. На тему- Преступления против семьи По дисциплине- Уголовное право
3. Электропривод механизма передвижения тележки мостового крана.html
4. ПО ТЕМЕ- Проблемы трудоустройства молодежи Выполнили Студенты группы ЛХ32 Музыченко Иван Па
5. Subject mtter just your experience
6. 2011 учебном году в 11 муниципальных районах Беломорском Калевальском Кемском Кондопожском Лоухском Медвеж
7. Реки Украины
8. Оценка состояния потребительского рынка Обновление содержания образования в Росси
9. История западного искусства в новое и новейшее время Абак греч
10. Банкротство и процедуры реорганизации предприятия
11. варианта по журналу Таблица 8 Стратегия компании Прибыль в з
12. тематической модели к задачам.
13. Blck widow
14. Англо-русский тематический словарь фразовых глаголов
15. Доклад- Формирование венчурных сетей как стратегическое направление развития инновационного бизнеса
16. География морского транспорта Росси
17. Формы организации труда на промышленном предприятии
18. Взаємовідносини церкви і держави в середні віки
19. Тема 6 КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА И ОСВОЕНИЯ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ- СУЩНОСТЬ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 6
20. опасности рисквероятности