Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ- Початок зародження бухгалтерії

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни „Історія бухгалтерського обліку”

для студентів спеціальності „Облік і аудит”

Донецьк 2011

Індивідуальна робота включає в себе написання рефератів.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ:

 1.  Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел та підрахунків.
 2.  Різноманітні підходи до визначення бухгалтерського обліку.
 3.  Факти господарського життя: сутність  та структура.
 4.  Класифікація фактів господарського життя.
 5.  Різноманітні погляди на періодизацію розвитку бухгалтерського обліку.
 6.  Зародження обліку в первісному суспільстві.
 7.  Облік в Стародавньому Єгипті як частина державного устрою.
 8.  Особливості обліку у Месопотамії.
 9.  Облік у Стародавній Греції.
 10.  Розвиток грошового обігу та банківської бухгалтерії в античному світі.
 11.  Господарський облік в епоху середньовіччя.
 12.  Характеристика камеральної бухгалтерії.
 13.  Виникнення подвійної бухгалтерії.
 14.  Облік в епоху середньовічного застою.
 15.  Вплив промислової революції на розвиток бухгалтерського обліку.
 16.  Розвиток бухгалтерського обліку як науки в ХІХ – ХХ ст.
 17.  Сутність юридичної теорії бухгалтерського обліку.
 18.  Юридична теорія бухгалтерського обліку: теорії Дегранжа, Ваньє, Діксі та Руданського.
 19.  Парадокси обліку як логічна причина виникнення його теорії.
 20.  Сутність економічної теорії бухгалтерського обліку;
 21.  Економічна теорія бухгалтерського обліку: теорії Сіверса, Блатова.
 22.  Порівняльна характеристика економічної та юридичної теорії.
 23.  Сутність балансової теорії бухгалтерського обліку.
 24.  Сутність вчення французької,  італійської та німецької бухгалтерської школи.
 25.  Вплив британо-американської бухгалтерської школи на бухгалтерський облік ХХ ст.
 26.  Порівняльна характеристика національних шкіл бухгалтерського обліку.
 27.  Принципи бухгалтерського обліку: призначення та сутність
 28.  Сутність концепцій фінансового та управлінського обліку.
 29.  Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку.
 30.  Діяльність професійних організацій бухгалтерів.
 31.  Стандартизація та гармонізація бухгалтерського обліку.
 32.  Професійна етика бухгалтерів.
 33.  Сучасна структура бухгалтерського обліку.
 34.  Вплив Закону Сарбайнса-Оксли на бухгалтерську професію ХХІ ст.
 35.  Облік на території України в дослов'янський період;
 36.  Облік періоду княжої та литовсько-польської доби.
 37.  Бухгалтерський облік в Україні у ХVІ – ХVІІІ ст.
 38.  Облік в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.
 39.  Особливості обліку в Україні у ХХ ст.
 40.  Стандартизація та гармонізація бухгалтерського обліку в Україні.
 41.  Внесок видатних українських вчених-бухгалтерів у розвиток бухгалтерського обліку.
 42.  Облік в епоху Петра І.
 43.  Етапи розвитку формування російської школи бухгалтерського обліку.
 44.  Основні ідеї традиціоналістів та новаторів.
 45.  Характеристика петербурзького та московського напрямку російської школи бухгалтерського обліку.
 46.  Відмінності капіталістичного та соціалістичного обліку.
 47.  Бухгалтерський облік в СРСР.
 48.  Сучасна структура бухгалтерського обліку в Україні.


Диплом на заказ


1. РЕФЕРАТ Курсовая работа 25 с
2. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр
3. Экономика экономическая теория Предмет дисциплины- определение состав содержание задачи
4. ЮРГУЭС УТВЕРЖД
5. Гістарычнае вымярэнне навукі дзяржаўнага кіравання
6. а среди детского населения- полнота охвата дородовыми патронажами беременных женщин
7. Бухгалтерский учет и его задачи
8. кваліфікаційний рівень напрям підготовки спеціальність
9. 2
10. Голосов П
11. СевероЗападный край 1902 1905 гг
12. темам Продемонстрирована ограниченность истолкования понятия информация сложившаяся в рамках естествоз
13. Театральная Жизнь Выпуск 5 Художественный руководитель Театра им
14. 1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НА
15. это наука или лучше сказать комплекс знаний о взаимоотношениях живых существ в том числе людей с окружаю
16. детские игрушки
17. имидж образ бренд в политическом дискурсе В сфере страновой имиджеологии занимающейся изучение
18. лекция статья Как подстилевая разновидность науч
19. олеум тобто розчин SO3 в H2SO4
20. Анализ доходов и расходов муниципального бюджета г Рязань