Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ- Початок зародження бухгалтерії

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни „Історія бухгалтерського обліку”

для студентів спеціальності „Облік і аудит”

Донецьк 2011

Індивідуальна робота включає в себе написання рефератів.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ:

 1.  Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел та підрахунків.
 2.  Різноманітні підходи до визначення бухгалтерського обліку.
 3.  Факти господарського життя: сутність  та структура.
 4.  Класифікація фактів господарського життя.
 5.  Різноманітні погляди на періодизацію розвитку бухгалтерського обліку.
 6.  Зародження обліку в первісному суспільстві.
 7.  Облік в Стародавньому Єгипті як частина державного устрою.
 8.  Особливості обліку у Месопотамії.
 9.  Облік у Стародавній Греції.
 10.  Розвиток грошового обігу та банківської бухгалтерії в античному світі.
 11.  Господарський облік в епоху середньовіччя.
 12.  Характеристика камеральної бухгалтерії.
 13.  Виникнення подвійної бухгалтерії.
 14.  Облік в епоху середньовічного застою.
 15.  Вплив промислової революції на розвиток бухгалтерського обліку.
 16.  Розвиток бухгалтерського обліку як науки в ХІХ – ХХ ст.
 17.  Сутність юридичної теорії бухгалтерського обліку.
 18.  Юридична теорія бухгалтерського обліку: теорії Дегранжа, Ваньє, Діксі та Руданського.
 19.  Парадокси обліку як логічна причина виникнення його теорії.
 20.  Сутність економічної теорії бухгалтерського обліку;
 21.  Економічна теорія бухгалтерського обліку: теорії Сіверса, Блатова.
 22.  Порівняльна характеристика економічної та юридичної теорії.
 23.  Сутність балансової теорії бухгалтерського обліку.
 24.  Сутність вчення французької,  італійської та німецької бухгалтерської школи.
 25.  Вплив британо-американської бухгалтерської школи на бухгалтерський облік ХХ ст.
 26.  Порівняльна характеристика національних шкіл бухгалтерського обліку.
 27.  Принципи бухгалтерського обліку: призначення та сутність
 28.  Сутність концепцій фінансового та управлінського обліку.
 29.  Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку.
 30.  Діяльність професійних організацій бухгалтерів.
 31.  Стандартизація та гармонізація бухгалтерського обліку.
 32.  Професійна етика бухгалтерів.
 33.  Сучасна структура бухгалтерського обліку.
 34.  Вплив Закону Сарбайнса-Оксли на бухгалтерську професію ХХІ ст.
 35.  Облік на території України в дослов'янський період;
 36.  Облік періоду княжої та литовсько-польської доби.
 37.  Бухгалтерський облік в Україні у ХVІ – ХVІІІ ст.
 38.  Облік в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.
 39.  Особливості обліку в Україні у ХХ ст.
 40.  Стандартизація та гармонізація бухгалтерського обліку в Україні.
 41.  Внесок видатних українських вчених-бухгалтерів у розвиток бухгалтерського обліку.
 42.  Облік в епоху Петра І.
 43.  Етапи розвитку формування російської школи бухгалтерського обліку.
 44.  Основні ідеї традиціоналістів та новаторів.
 45.  Характеристика петербурзького та московського напрямку російської школи бухгалтерського обліку.
 46.  Відмінності капіталістичного та соціалістичного обліку.
 47.  Бухгалтерський облік в СРСР.
 48.  Сучасна структура бухгалтерського обліку в Україні.




1. Лимит наличных денежных средств
2. Статистический анализ
3. Вологодский колледж коммерции технологии и сервиса Дневникотчет по практике для получ
4. то во времени Моей матери с любовью и благодарностью
5. Тема- Фахові правопорушення у ветеринарній медицині
6. Лабораторная работа 3 по дисциплине Офисные технологии на тему Решение уравнений средствами Excel и VB
7. При входе на учебный портал я вижу пустую страницу Сообщите о данной проблеме в Отдел по работе с Покупат.html
8. ЗоП 6Нормативные правовые акты президента РФ 7
9. На тему- ldquo;Політичне й економічне становище Китаюrdquo; По
10. досвіду світу Гадамер вважає що основні механізми формування досвіду світу закладено в мові
11. Міжнародної Асоціації Літератури та Мистецтва під впливом французького права автора англ
12. Общая эпидемиология инфекционных болезней. Вопросы к экзамену
13. соток производятся российской компанией ДЕСАН существующей на рынке с 1996 года на заводах партнерах кото
14. Вторичная переработка отходов сульфидных руд для выделения молибдена
15. Слитные глаголы на ~~115
16. Транссиб цели сооружения проектирование и строительство магистрали.html
17. Внешняя среда маркетинга
18. Економічна інтеграція характеризується деякими істотними ознаками що у сукупності відрізняють її від інши
19.  Групповое анкетирование
20. Первичная обработка молока в хозяйстве