Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

темами виховання Варіант ~ 3 Ідея вільного виховання ЖЖ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Варіант – 1

1.Школа і освіта в Запорожській січі. Козацька педагогіка

2. З твору « Повчання Володимира Мономаха дітям» випишіть педагогічні ідеї та дайте їм історико-педагогічну оцінку. Які з цих ідей можуть бути використані у наш час?

Варіант -2

 1.  В.Сухомлинський про гармонійний розвиток особистості.
 2.  Обгрунтуйте відмінності  між спартанською та афінською системами виховання

Варіант – 3

 1.  Ідея «вільного виховання» Ж-Ж.Руссо. Вікова періодизація та система виховання дітей за Ж-Ж. Руссо
 2.  Ідея колективу А.Макаренка. Обґрунтуйте її новації та слабкі сторони
 3.  

Варіант – 5

 1.  Типи шкіл у Київській Русі та їх характеристика. Зміст та методика шкільного виховання та навчання.
 2.  У чому полягає обмеженість усіх виховних станових систем Середньовіччя?

Варіант – 6

 1.  З яких позицій виводив мету виховання Сократ? У чому вона полягає на його думку?
 2.   Українська школа у перші роки радянської влади (1918-1930)

Варіант  - 7

 1.  Виховання в давній Греції. Спартанська та Афінська системи виховання. Давньогрецькі філософи про шляхи виховання зростаючої особистості
 2.   Охарактеризуйте особливості організації  процесів морального та розумового виховання у дошкільні роки у працях Є.Водовозової
 3.  

Варіант – 8

 1.  Вчення Каменського про школу.  Принципи організації шкільної освіти. Чотириступінчаста система шкіл за Я.А.Каменським.
 2.  Проаналізуйте особливості  організації процесі розумового виховання  у Павлинській середній школі. Виділіть форми та методи морольного виховання, які використовував В.О.Сухомлинський

Варіант – 9

 1.  Р. Оуен про формування особистості
 2.  Проаналізуйте особливості  організації процесі морального виховання  у Павлинській середній школі. Виділіть форми та методи морольного виховання, які використовував В.О.Сухомлинський

Варіант – 10

 1.   Педагогічна теорія М.Монтессорі
 2.   У чому полягає  значення педагогічної літератури на думку К.Ушинського . Відповідь доповніть цитатими

Варіант – 11

 1.   Виховання у східних слов»ян. Народна педагогіка, вірування, фольклор  у вихованні дітей
 2.  Порівняйте розуміння  принципу природо відповідності у творах Каменського, Руссо, Пестелоцці.

Варіант – 12

 1.  Перші українські академії в Острозі та Києві.  Організація та методика навчання в Києво-Могилянські академії
 2.  Проаналізуйте принципи та методики  морального  виховання у творі Локка « Думки про виховання»

Варіант – 13

 1.  Педагогічні  погляди Григорія Сковороди
 2.   Огрунтуйте  позитивні сторони та недоліки методики навчання за Руссо

Варіант – 14

 1.   Стан шкільництва на українських землях в 60рр. ХІХ ст. Суспільно-педагогічний рух в Україні
 2.   Проаналізуйте методики морального виховання запропоновані Руссо. Чи втратили вони актуальність сьогодні?

Варіант – 15

 1.   Педагогічна діяльність Русової
 2.  Проблема виховання дисциплінованості у теорії Локка

Варіант – 16

 1.  Загальнопедагогічні ідеї Ушинського. Дидактичні погляди та вказівки Ушинського.
 2.   Охарактерезуйте зміст освіти для дітей дошкільного віку, поданий у творі Каменського « Материнська школа»

Варіант  -  17

 1.  Проблеми вчителя та його підготовки у працях Ушинського
 2.  Випишіть поради, щодо організації процесі навчання та виховання  дітей в умовах сім»ї у творах Каменського «Материнська школа»

Варіант – 18

 1.   Сухомлинський про навчання та виховання дітей 6-річного віку
 2.   Виділіть поради щодо виховання особистості, окреслені у творах Робле « Гаргантюа і  Пантагрюєль»

Варіант 19

 1.   Охарактерезуйте на навчання та виховання дітей дошкільного віку, висвітлені у працях А.С.Срмонович («Дитячий садок»» та Є.М.Водовозової  ( «Розумове та моральне виховання дітей від першого вияву свідомості до шкільного віку»)
 2.  Які недоліки середньовічної системи виховання критикував Рабле у своєму творі?

Варіант – 20

 1.   Сухомлинський про  гармонійний розвиток особистості
 2.   Обґрунтуйте відповідності між спартанською та афінською системами виховання

Варіант – 21

 1.   Освіта та виховання в незалежній Україні
 2.  Охарактерезуйте особливості культури європейського відрождення

Варіант – 24

 1.  Педагогічні ідеї Локка.  Його «теорія виховання джентльмена»
 2.   У чому полягає новаторство Каменського при написані підручника «  Відкриті двері до мов усіх наук»? Дайте характеристику цьому підручнику

Варіант – 25

 1.  Ідея «вільного виховання» Руссо.  Вікова періодизація та система виховання дітей за Руссо
 2.   У чому полягає вікова періодизація розвитку дітей, зроблена Арістотелем? Яка історико-педагогічна цінність цієї періодизації

Варіант – 26

 1.  Виникнення та розвиток братських шкіл в Україні та їх роль у формуванні національної самосвідомості та культури.
 2.   Обгрунтуйте, які засоби виховання Сухомлинського мають естетичне спрямування

Варіант – 28

 1.  Типи шкіл у Київські Русі та їх характеристика. Зміст та методика шкільного навчання та виховання
 2.  Випишіть найбільш цінні та вашу думку ідеї щодо сімейного виховання дітей (на основі аналізу твору Сухомлинського «батьківська педагогіка»)

Варіант – 30

 1.  Виникнення та розвиток братських шкіл в Україні та їх роль у формуванні національної самосвідомості та культури.
 2.   Які дидактичні принципи розглядав Каменський і як він їх пояснював(«Велика дидактика»?
1. КАМАЗ [8] 2
2. Цветная лирика С. Есенина.html
3. Тема4 Макет галантереи.
4. Долголетие
5. Синтетический и аналитический учет поступления и расчетов с поставщиками.html
6. Тема- Программное обезпечение
7. Водний далі ~ ВК звернувся до Кіровоградської обласної ради із клопотанням передати в концесію цілісний ма.html
8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
9. Мукопросеиватель пионе
10. Реферат- Методика подготовки и чтения лекций по психологии
11. Men 2209 ~ Менеджмент п~ні бойынша Экономика Маркетинг МжЖБ ~аржы Есеп ж~не аудит Статист
12. Структура основних виробничих фондів підприємства Обігові кошти Собівартість продукції
13.  Понятие информационной технологии
14. Педагогика Джона Локка как педагогика переходного периода.html
15. Завдання на виконання курсового проекту з дисципліни Суднові допоміжні механізми Група 2218ст
16. Інститут розвязання міжнародних спорів
17. Абиотические факторы среды влияние на живые организмы
18. В районе озера Глорилэйк в своих загородных домах обнаружены тела трех семей
19. 00 02420 2
20.  Правова охорона міст та інших населених пунктів вимагають створення в них найбільш сприятливих умов для жи