Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема-УСКЛАДНЕНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5-6

Тема:УСКЛАДНЕНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ.

 1.  Типи ускладнень простого речення.
 2.  Речення з однорідними членами.
 3.  Можливі помилки в розбудові ряду однорідних членів.
 4.  Поняття про відокремлення. Речення з відокремленими членами.
 5.  Уточнювальні члени речення.
 6.  Пунктуація при відокремленні, можливі пунктуаційні помилки.
 7.  Речення їз вставними і вставленими конструкціями, розділові знаки при них.
 8.  Розрізнення цих компонентів та інших, що не виконують функції вставних.
 9.  Вигуки та звертання в різних типах текстів ЗМК.
 10.  Уживання вигуків і звертань в ускладнених простих реченнях.
 11.  Відхилення від нормативної форми звертань у мовленні журналістів.

Завдання

 1.  Виписати із газет приклади речень з різними типами ускладнень.
 2.  За джерелом 1 виконати завдання на С. 342-344 (А-Б).

Література

 1.  . Капелюшний А. Практична стилістика української мови / А. Капелюшний – Львів, 2007. – 400 с. (є електронний варіант).
 2.  Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. — К.: Либідь, 1993. - 368 с.
 3.   Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія. - Донецьк: ДонНУ, 2001. — 662 с.
 4.  Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономаріва. – К., 1997. – С.273 -303.
 5.  Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. –  Вид. 2. - К., 2000. – С.359 – 367.
 6.  Шевченко Л.Ю., Різун В.В.. Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К.,2000.
 7.  Гінзбург М. Синтаксичні конструкції у фахових текстах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальная коммуникация». – Т. 2  (60). – 2008. – №1. – С. 154 – 159. :http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ukr_term/2008_620/05.pdf
 8.  Яворський А. Ю. Мовні помилки в журналістських текстах (на матеріалі одного номера газети “День”) // Філологічні науки. Мовознавство. 1, 2011. – С.143-146. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog_mov/2011_1/R1/Yavorski.pdf
 9.  Мариненко М. Види граматичних і пунктуаційних помилок на сторінках журналу «Український тиждень» // Стиль і текст. – 2011. - № 12 http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sit/2011_12/Marynenk.pdf
 10.  Арібжанова І. Уточнення як синтаксичне поняття // Українське мовознавство. -  2011. - № 42. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Um/2012_42/59-72.pdf
1. Оптимизация информационного отдела образования Минского райисполкома
2. тематика ІНДЗ з навчальної дисципліни Історія держави і права зарубіжних країн Стародавня Єгипетськ
3. Финансовые ведомства Римской империи в IV веке
4. Реферативная выпускная работа интерна Файзулина Анна Фанисовна Специальность- фармаце
5. Медицинапитання
6. на тему- ЗАСТОСУВАННЯ DWDM НА МЕРЕЖІ ВОЛЗ
7. турецки руки на колени глаза закрываем и наблюдаем за своим дыханием
8. Вильям Шекспир
9. Атомное ядро[1]
10. ОСТАНОВИТЬ РАЗВАЛ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ потому что По новому закону Об образовании в РФ- РОДИТЕЛЯ
11. Ярославская государственная сельскохозяйственная академия УТВЕР
12. Реклама физкультурно-спортивных организаций
13. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах.html
14. Властелина Колец чтобы прочесть эту книгу
15. Второй закон термодинамики
16. на тему МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Выполнил- студент группы ЭС0901
17. Тема- ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА 1.
18. коханець Казанова
19. 2013 XIX Кубок Любителей Бильярда Отборочный раунд Группа А ’
20. н~ктесі ар~ылы ~тетін ж~не и нормаль векторы 1;2;3 болатын жазы~ты~ты~ те~деуін жаз.