Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Знайомство з середовищем програмування Turbo Pscl 7

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Лабораторна робота № 9

Тема: Знайомство з середовищем програмування Turbo Pascal 7.0. Розв’язування задач за допомогою лінійних алгоритмів

Мета роботи: Навчитись працювати в середовищі Turbo Pascal.

Хід роботи:

1. Запустіть програму з середовищем мови програмування Паскаль, клацнувши на відповідній піктограмі на робочому столі чи виконавши команду головного меню Пуск –> Програми –>Turbo Pascal.

Щоб активізувати (увійти в) головне меню, потрібно натиснути на клавішу F10. У розпорядженні користувача будуть такі пункти меню:

File

для роботи з файлами;

Edit

для редагування файлу;

Search

для відшукання чи заміни заданого фрагмента тексту;

Run

для виконання програми;

Compile

для компіляції програми та створення exe-файлу;

Debug

для налагодження програми;

Options

для конфігурування середовища;

Window

для конфігурування вікон і роботи з ними;

Help

для отримання допомоги.

Перегляньте пункти головного меню програми за допомогою клавіш-стрілок  і занотуйте їх назви  у звіт.

2.  Виберіть клавішами-стрілками (або клацніть мишею) команду File, а в ній команду New. Отримаєте вікно у подвійній рамці з назвою NONAMEOO.PAS. Це вікно називається вікном редагування тексту програми.

Розгорнути вікно програми ALT+Enter.

3. Наберіть текст першої програми

begin

write(‘x+1’);

write(1);

write(2,3);

writeln(4);

write(5,6);

writeln;

writeln(7,8);

end.

Запустіть програму на виконання CTRL+F9. Подивитися результати виконання програми ALT+F5.

Для того, щоб встигнути подивитися ан результати виконання програми, допишіть перед end слово readln, і знову запустіть програму на виконання. Зверніть увагу на те, коли процедура writeln1, ..хn) виконує переведення строки. 

4. Наберіть текст другої програми алгоритмічною мовою:

Program n1;

Var

begin

x, y : string[25];

begin

writeln(‘vvedite phamiliu’);

readln(x);

writeln(‘vvedite imya’);

readln(y);

writeln(‘vasha phamiliya -’, x);

writeln(‘vashe imya -’, y);

readln;

end.

5. Запустіть програму на виконання CTRL+F9.

Якщо є синтаксичні помилки у програмі, то про це буде повідомлення:

а) пропущено крапку з комою (Error 85: **;" expected)',

б) немає дужок (Error 89: ")" expected або Error 5: Syntax);

в) не описана змінна (Error 3: Unknown identifier);

г) повторне використання імен (Error 4: Dublicate identifier);

д) неузгодження типів (Error 26: Type mismatch);

е) потрібна кома (Error 87: "," expected) тощо.

Помилку виправляють. Тепер вдруге виконують програму (натискають на Ctrl+F9). Виправляють наступну помилку і т.ін.

6. Занотуйте результат виконаної програми, повернувшись до редактору програми  за допомогою функціональних клавіш Alt+F5 чи Enter.

7. Запишіть утворений файл на диск. Виконати послідовно команди головного меню File, Save as... В отриманому діалоговому вікні введіть назву файлу fl.pas і клацніть мишею на ОК або, вибравши клавішею Tab кнопку ОК натисніть на клавішу вводу.   

8. Відкрийте пункт меню FILE –>NEW.

9. Скласти алгоритм у вигляді  блок-схеми та лінійну програму для задачі у наступному пункті.

10. Задача. Згідно вашого варіанту складіть програму обчислення

  1.  

Площі трикутника за двома сторонами трикутника А і В і кутом  між ним за формулою S=ABsin

  1.  

Площі прямокутного трикутника за двома його катетами А і В за формулою S=AB

  1.  

Площі рівностороннього трикутника за довжиною його сторін а за формулою

S=

  1.  

Площі трикутника за довжинами його сторін А,В,С за формулою

Герона:  S= де Р=(А+В+С)

  1.  

Площі трапеції за двома основами А і В і висотою h за формулою S=(А+В)h

  1.  

Довжини кола за заданим радіусом R за формулою L=2R

  1.  

Площі кола за заданим радіусом R за формулою S=R2

  1.  

Периметра Р і площі S  прямокутника за його сторонами А і В


  1.  

Сторони трикутника С за відомими двома іншими сторонами А і В і кутом  між ними ними за формулою С=

  1.  

Площі ромба за його діагоналями H1 і H2 за формулою S=Н1-Н2

Запишіть у звіт текст програми та результат виконання програми.

11. Збережіть файл з розширенням  .pas.

12. Запустіть програму на виконання.

13. Занотуйте алгоритм у вигляді блок-схеми,  текст програми на алгоритмічній мові та результат виконаної програми.

14. Завантажте знову файл f1.pas.Для цього натисніть F3 або скористуйтесь: меню FILE –>OPEN.

15. Скористайтесь режимом головного меню та з’ясуйте, як розташовуються вікна методом TILE - черепичним (пункт меню Window –> Tile) та каскадом (пункт меню Window –>Cascade). Зробіть спробу переходити між вікнами (Alt+1, Alt+2 тощо).

16. Закінчіть роботу з Turbo Pascal, виконавши дії:   меню FILE –>EXIT або натиснувши ALT+X.

 

* Прямокутний курсор означає, що редактор перебуває в режимі вставляння символів, а курсор-риска — в режимі заміни символів(Insert).

* Щоб розташувати курсор у потрібному місці користуйтеся клавішами-стрілками, а щоб витерти символ — клавішею Delete.

* Копіювати фрагмент програми у буфер обміну – виокремити текст мишею, вибрати пункт меню Edit –>Copy.

* Вставити скопійований об’єкт з буферу обміну – пункт меню

Edit –>Paste.


Міністерство освіти та науки , молоді та спорту України

ДВНЗ  КІСІТ КНЕУ

імені Вадима Гетьмана

Лабораторна робота № 9

з предмету: «Інформатика»

на тему:

Розв’язування задач за допомогою лінійних алгоритмів

Роботу виконав

Студент(ка) групи

Роботу прийняв

Викладач

Литвин С.Ю.

2012
1. Сущность и характерные черты антропосоциогенеза
2. Размышления об образовании
3. ФНС Является федеральным органом исполнительной власти осуществляющим функции по контролю и надзору за с
4. Проблеми внутрішнього і зовнішнього боргу
5. Дослідження ефективності системи менеджменту на туристичному підприємств
6. Пенообразование в растворах поверхностно-активных веществ
7.  Общая характеристика элементов налогообложения Глава 2
8. модуль для работы сервера и модуль решателя для игры Восемь
9. Предмет социальной философии
10. ТЕМА 7 Психология общения Содержание темы 1.
11. Життя Тараса Шевченка
12. Курсова робота Особенности психосексуального развития и половозрастной идентификации.html
13. Тема урока- Устройство компьютера Тип урока- комбинированный урок.html
14. prozru-vtor-iwnyc Горошинка Представьте себе картину- маленькая девочка а может и не очень маленькая ~ там
15. Rot в основном хроническая болезнь овец реже коз проявляющаяся воспалением кожи межкопытной щели гнилост
16. Релігія як духовний феномен і суспільне явище
17. За~ы 20072802 берілген ~згерістер мен толы~тыруларымен 1тарау
18. принцип законности выражается в том что весь процесс создания распределения и использования фондов денежн
19. Да-Нет Они представляют собой высказывание которое участник олимпиады должен оценить- верно ~ Да невер
20. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 ТЕМА- Создание многоуровневого списка