Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

січня 2014 р. Перший тиждень Другий тиждень 01

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

                                                                                                                      "ЗАТВЕРДЖУЮ"

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 1 КУРСУ 2 СЕМЕСТРУ     Проректор з науково-педагогічної роботи     

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО   ФАКУЛЬТЕТУ                   член-кореспондент НАМН України

з 29 cічня по 17 червня 2014 року               професор      О.П.Яворовський

англомовні                                                 «  « січня 2014 р.          

                       Перший тиждень     ││       Другий  тиждень      

                --------------------------││ ----------------------------

Навчальні        29-31.01;10-14.02;24-28.02││03-07.02; 17-21.02; 03-07.03;  

тижні            10-14.03;24-28.03;07-11.04││17-21.03; 31.03-04.04; 14-18.04;

                21-25.04;05-09.05;19-23.05││28.04-02.05; 12-16.05; 26-30.05;

                02-06.06;16-17.06         ││09-13.06      

=============================================================================

гр.│   Години  │Пон │Вівт │Сере│Четв│Пятн ││Понед│Вівт │ Сере │Четв│П”ятн│

===========================================================================    

   │ 9.00-10.40│ АН │ БЖ/л│ ФВ │ФІЗл│ ОП  ││ АН  │ --  │ ФВ   │ФІЗл│ ОП  │

   │-----------│----│-----│----│----│-----││-----│-----│------│----│-----│

9  │11.20-13.00│ ЛАТ│ ПП  │ Ф/л│ ФІЗ│ІУ/л ││ ЛАТ │ ПП  │ БЖ   │ ФІЗ│ ІУ  │

   │-----------│----│-----│----│----│-----││-----│-----│------│----│-----│

ан  │13.40-15.20│ РМ │ Х/л │ Х  │ Ф  │ РМ  ││ РМ  │ Х/л │ Х    │ Ф  │ РМ  │

   │-----------│----│-----│----│----│-----││-----│-----│------│----│-----│

   │16.00-17.40│    │     │    │    │     ││     │АН/л │      │    │     │

==========================================================================│

Т Р И В А Л І С Т Ь   С Е М Е С Т Р У: 29.01. - 17.06.2014 р.(20 т.)

              Л I Т Н I  К А Н I К У Л И: 18.06. - 31.08.2014 р.

   з 18.06  по  27.06.2014 р. - час для перескладання ПМК з дисциплiн  

                      та ліквідації заборгованості

Після вивчення окремих модулів з дисципліни проводиться підсумковий модульний контроль. Оцінка з дисципліни виставляється після вивчення всіх модулів при умові їх зарахування.

ЗАВЕРШЕНІ ДИСЦИПЛIНИ:

 1.ЛАТИНСЬКА МОВА І МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ. 2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 3.ФІЗІОЛОГІЯ. 4.АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ. 5.БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА. 6.НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ. 7.БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ – залік, 8.ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА З ОЕФ. 9.ПРОПЕДЕВТИЧНА ПРАКТИКА З АТЛ.

ПЕРЕХIДНI ДИСЦИПЛIНИ:

1.РОСІЙСЬКА МОВА. 2. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ.

16

================================================================================│

                    │ Г О Д И Н И    │                   │    ПРАКТИЧНІ,       │            

 ДИСЦИПЛІНИ         ├────────────────┤   ЛЕКЦІЇ          │    СЕМІНАРСЬКІ      │     

                    │ вс│ауд│л │пр│срс                   │    ЗАНЯТТЯ          │                                                     

---------------------│----------------│------------------ │---------------------│

АН │Анатомія людини  │126│ 60│20│40│66│Морф.кор.,ауд.№4   │Морф.корпус,кафедра. │

ФІЗ│Фізіологія       │144│ 80│20│60│64│Морф.кор.,ауд.№4   │Морф.корпус,кафедра. │

Х  │Неорганічна хімія│156│100│20│80│56│Морф.кор.,ауд.№4   │Фіз-хім.кор.,кафедра.│

Ф  │Біологічна фізика│162│ 80│20│60│82│Морф.кор.,ауд.№4   │Фіз-хім.кор.,кафедра.│

ЛАТ│Латинська мова   │ 82│ 40│--│40│42│         -         │Фіз-хім.кор.,кафедра.│

РМ │Російська мова-ін│140│ 80│--│80│60│         -         │Сан-гіг.кор.,каф.укр.│

ІУ │Історія України  │108│ 40│10│30с68│Морф.кор.,ауд.№4   │Сан.гіг.кор.,каф.укр.│

ФВ │Фіз.виховання    │ 80│ 40│--│40│40│        -          │Спорткорпус,кафедра  │

БЖ │Безпека життєдіяль 72│ 30│10│20│42│Морф.кор.,ауд.№4   │Сан-гіг.кор.кафедра гі-

  │ності,основи охо-│   │   │  │  │  │                   │гієни праці і профе- │

  │рони праці       │   │   │  │  │  │                   │сійних захворювань   │

ОП │Ознайомча практи-│ 72│ 36│--│36│36│        -          │Фарм.корпус,каф.ОЕФ  │

  │ка з ОЕФ         │   │   │  │  │  │                   │                     │        

ПП │Пропедевтична    │ 72│ 36│--│36│36│        -          │Фарм.корпус,каф.АТЛ  │

  │ практика з АТЛ  │   │   │  │  │  │                   │                     │   =================================================================================

ПРАКТИЧНI ЗАНЯТТЯ З ФІЗІОЛОГІЇ, ФІЗИКИ, ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ:

 1пара-8.20-10.40;2пара-11.00-13.20; 3пара-13.40-16.00; 4пара-16.20-18.40  

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ, РОСІЙСЬКОЇ МОВИ, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ: 1пара-8.40-10.40;2пара-11.00-13.00; 3пара-13.40-15.40; 4пара-16.00-18.00

 

 Тривалість практичних занять з ФІЗІОЛОГІЇ, ФІЗИКИ, ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ, ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ – 3 академічні години; фізичного виховання, російської мови – 2 академічні години, з НЕОРГ.ХІМІЇ – 4 академічні години.

Тривалість занять з ознайомчої практики з ОЕФ та з пропедевтичної практики з АТЛ – 3 академічних години.

Після завершення лекцій з історії України читаються лекції з анатомії людини.

Після завершення лекцій з безпеки життєдіяльності читаються лекції з біологічної фізики.

Стеченко 2352392         Навчально-методичний вiддiл


Диплом на заказ


1. Бухгалтерский учет и отчетность в банке [question]Выберите верное из ниже перечисленного о понятии бухгалт.html
2. ядро атома кислорода
3. Измерение высоты нижней границы облаков
4. На носу 8 марта Праздник что ни говори Всех волнующая дата Праздник света и любви
5. пасивних або активних чотириполюсників амплітудночастотні характеристики АЧХ яких відмінні від нуля в
6. Философия японского садаДля того чтобы до конца понять своеобразие японского сада ощутить его самобытную.html
7.  Стратегический
8. хначало 50х годов время позднего сталинизма ознаменованы предельным максимальным падением уровня литерат
9. 200 г Алматинский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессиональног
10. ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ТЕСТІВ для студентів 5 курсу Дидактична карта навчально
11. I. Навчальний посібник - Харламова О
12. Реферат- Вторая Мировая Война
13. Реакции литиированных циклических нитронов с электрофильными реагентами
14. Проектирование основных параметров системы тягового электроснабжения
15. ТЕМА 3 МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ План лекції Сутність та особливості моделей організаційних змін
16. Адвокатура и нотариат
17. Теория деятельности АНЛеонтьев
18.  При полной форме прилагательного употребленной в функции именной части составного сказуемого как правило
19. ТЕМА 1 НАЛОГИ И ИХ ФУНКЦИИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
20. Сравнительный анализ Конституции Литовской и Латвийской Республик