Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Жителі мережі передбачає- ця стратегія пов~язана зі створенням позитивного образу претендента само прос

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


17. До нетрадиційних офлайн-джерел пошуку роботи належать: газети , журнали, телефізор , радіо

 1.  Стратегія працевлаштування «Жителі мережі» передбачає:- ця стратегія пов’язана зі створенням позитивного образу претендента , само просування в інтернет – мережі.
 2.  Перелік документів для проходження студентом стажування у компанії:

Бажаючі укласти договір про проходження стажування подають керівникові підприємства:

- заяву (за формою, затвердженою постановою КМУ N 20 від 16.01.2013 р.);

- копію паспорта;

- копію документа про освіту (за наявності);

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від її отримання, про що мають відповідну відмітку у паспорті).

20. Через  якій термін випускнику ВНЗ можна ставати на біржу праці за негативного результату пошуку роботи за фахом?випускники вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до центру зайнятості упродовж одного року з дня закінчення навчання, — направлення на роботу, довідку про надання можливості самостійного працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і звернулися до територіального органу упродовж одного року з дня закінчення навчання, — довідку навчального закладу про підтвердження форми навчання.

21 Мінімум конкурентів з боку інших кандидатів – це перевага наступного джерела пошуку роботи:

Прихований ринок (вакансія) або «Пошук прихованого»(це те саме)

22 За схемою SMART цілі пошуку роботи повинні визначатись у часі. Це означає, що вони мають:

бути чіткими,кількісно вимірюваними, досяжними, мають співвідноситися змісією та мати часові межі їх досягнення

24 Якій вік економічно активного населення, згідно з нормативно-законодавчою базою, відноситься до категорії  «молодь»?

14-35 років

25 Цілі пошуку роботи за схемою SMART мають бути (вкажіть декілька варіантів відповідей):

Specific — чітко визначеними (ціль має чітко фіксувати, що не обхідно одержати в результаті діяльності, в який термін її необхідно досягти та хто відповідає за її реалізацію);

Measurable — вимірюваними (має існувати можливість кількісно або у якийсь інший спосіб об’єктивно оцінити, чи була ціль досягнута);

Achievable — досяжними (реальними);

Related — співвідносними та сумісними (цілі мають бути сумісні ієрархічно, тобто довгострокові цілі мають відповідати місії організації, середньострокові мають забезпечувати досягнення довгострокових цілей; окрім цього цілі повинні бути несуперечливими);

Time-bound — має бути визначена часова шкала за термінами досягнення цілей.

26Пошук роботи через оголошення в офлайні має недоліки (вкажіть декілька варіантів відповідей):

 1.  Обмежена кількість вакансій
 2.  Невисока заробітна плата, що пропонується
 3.  Фактор часу , адже в умовах динамічного середовища будь-які дані швидко застарівають , тим більше на паперових носіях ,
 4.  Ймовірність шахрайства

27Причинами розвитку латентного ринку пропозицій від роботодавців є (вкажіть декілька варіантів відповідей): ·

 1.  Консерватизм і економія роботодавців. Багато керівників воліють

залучати кандидатів з числа знайомих, друзів, знайомих друзів і родичів своїх співробітників. Передбачається, що такі люди вже завідомо лоя-льні докомпанії. При цьому роботодавець економить час на пошук та підбір персоналу.

 1.  Конфіденційність. Багато роботодавців не розголошують інфорацію

про вільні вакансії, особливо, на посади топ-менеджерів по причині можливого«перерозподілу влади» в компанії, або розвитку нового напряму бізнесу потайки від конкурентів. Публікація вакансій може вплинути на репутацію компанії або викликати непотрібні обговорення серед конкурентів.

 1.  Неусвідомлена необхідність. Проблема в компанії є, але потреба в новому співробітнику керівником ще не усвідомлена, тому і вакансія відсутня.Однак, якщо з’являється людина, і заявляє: «Я знаю цю проблему і берусь її вирішити», йому можуть зробити пропозицію.
 2.  Вміле управління внутрішніми кадровими резервами (підвищення,переміщення, навчання персоналу). У таких випадках фахівці з боку

розглядаються в останню чергу, проте така можливість все ж таки існує.

 1.  Неефективна робота з кадрами. По причині нерегулярного оновлення

вакансій на сайтах, недбалості або постійної зміна HR-менеджера у керівництва немає повноцінної можливості і часу сформулювати потребу на вакансію.

 1.  ·Специфічні і малодоступні сфери діяльності. Тут, як правило, не

прийнято шукати людей «на вулиці»: шоу- і медіа бізнес, модельна справа,медицина, кіно- і тележурналістика

29До джерел самостійного пошуку роботи випускником ВНЗ не належить пошук через мережу посередників.

30.На які категорії студентів не поширюється Порядок стажування .Дія  Порядку не поширюється на:- студентів ВНЗ, що проходять стажування у державних органах;

- студентів вищих медичних навчальних закладів та інтернів;

- курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

- курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС і МН

31. Сутність поняття «єдине вікно- спрощення механізму звернення громадян , які потребують соц. Підтримки та скорочення термінів очікування соц.  виплат.

32Активне спілкування на професійних форумах дозволить випускнику ВНЗ: можливість      створення власного співтовариства з метою об’єднання спеціалістів за фахом.


Диплом на заказ


1. Реферат Индексы физического развития Выполнил- студент 129 группы факультета ФМО специаль
2. географічні передумови розвитку сільського господарства
3. Информационная система сети салонов красоты
4. ИжГТУ имени МТ Калашникова Управление магистратуры аспирантуры и докторантуры У Т В Е Р Ж Д А
5.  Психологические аспекты проблемы сознания
6. Великому бухгалтерському семінарі що відбувся у Києві 06
7. Тема- Чего не может компьютер или труднорешаемые задачи Студентки группы Л22 Осадчей
8. наблюдалось взаимодействие двух течений- классицизма и романтизма
9. Мешок с сюрпризом Блок 1
10. якими зовнішніми силами виявляли і чикрижили пачками
11. Экономическая роль товарной и фондовой бирж в рыночной системе
12. Боровиковский Владимир Лукич
13. Трудности правописания сложных слов
14. Маркетинговое исследование
15.  Настоящий Порядок устанавливает правила оказания неонатологической медицинской помощи медицинской помощ
16. Реферат- Отдел желто-зеленые или разножгутиковые водоросли
17. околокомпьютерных
18. Реферат- Политические права и свободы человека- виды, содержание и правовое регулирование
19. на тему- Музыкальная культура барокко Выполнила работу Ученица 11 класса А Карманова Ольга
20. плата платежі