Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Астана медицина университеті А~ Нысан С~Ж 07

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Загрузка...

Диплом на заказ

« Астана медицина университеті» АҚ

Нысан СӨЖ -07.1.7.6-8

      ОПХ мен адам анатомия кафедрасы

3   беттің  3

№12 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА  АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ

Тақырыбы: «Ми мен жұлынның қабықша аралық кеңістігі. Белге жасалатын пункция.»

Сағат саны: 2

Курс: 1

Мамандығы: мейірбике ісі

                                     

                                        Құрастырушы:  м.ғ.к., доцент Габдуллина  Г.С.

                                            Астана 2013ж.

Тақырыбы: «Ми мен жұлынның қабықша аралық кеңістігі. Белге жасалатын пункция.»

Мақсаты: адам ағзаларының жасқа, жынысқа байланысты және жеке ерекшеліктерін ескере отырып  құрлысы мен функциясын, анатомия-топографиялық қатынасын  зерттеп, алған білімдерін клиникалық кафедраларда қолдануға үйрену.

Тапсырма:  

Ми қабықтары, оның туындылары

Мидың қатты қабығының қойнаулары

Ми мен жұлынның қабықша аралық кеңістіктері

4. Орындау түрі: Студенттер тақырып бойынша   электронды оқулықтарды пайдаланып өз бетімен реферат, презентация дайындау.

5. Орындау критерилері: 

1. Рефераттың көлемі 10-15 баспа беттерінің деңгейінде болуы қажет.

2. Реферат мәдени тілді сақтауымен сауатты орындалуы тиісті.

3. Рефераттың тексті жазылу барысында қолданылған әдебиеті көрсетілуі тиіс.

4. Библиографиясы дұрыс жазылуы тиіс.

6.Тапсыру мерзімдері: Қортынды бақылауға дейін.                                                  7. Бағалау критерилері:

1. Тақырып бойынша негізгі әдебиетттерді жинақтап оқу.

2. Библиографияны құрастыру.

3. Ақпаратты талдау және жүйелеу.

4. Рефераттың жоспарын құрау.

5. Рефератты дұрыс құрастыру.

8. Әдебиет:

1.Рақышев А.Р. Адам анатомиясы І, ІІ том. – 2004.

2.Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І, ІІ том. Алматы: «Кітап»,  2006.

Әубәкіров Ә.Б., Сүлейменова Ф.М., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І, ІІ, ІІІ, ІV том. Астана: «Фолиант», 2008.

9.Бақылау:сұрақтар  

Ми сыңарларының қандай  бөлімдерін ажыратады?

Ми қабықтарын атаңыз.

Мидың қатты қабығының туындыларын атаңыз.

Мидың қатты қабығының қандай қойнаулары  бар?

Мидың субарахнойдальды кеңістігінде қандай цистерналар бар?

Ми мен жұлынның қабықша аралығында  қандай кеңістіктер бар?

Белдің қай жеріне  пункция  жасалады?

 Пункция қай омыртқалардың арасына  жасалады?
1. Контрольная работа 1 Задания для учащихся заочного отделения по специальности 249 01 31 Технология пищевы
2. Ротовирусный гастроэнтерит
3. Инфляция и её влияние на макроэкономические процессы в России
4. ...5. Комитет IEEE 802 и сегодня является основным международным органом разрабатывающим стандарты технологий л
5. Взаимодействие любого типа обязательно предполагает наличие передающей среды физического поля
6. Современные тенденции в лечении шизофрении.html
7. 80 Способы нормирования допускаемых погрешностей- по абсолютной погрешности по относительной погреш
8. Предмет социальной философии Социальная философия важнейшая область философского зна
9. ВАРІАНТ 3 Початковий рівень Вкажіть коли в основному завершився перехід промисловості на випуск мирн
10. Реферат- Очистка хромосодержащих сточных вод
11. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області
12. Царская наука профессора Хейвуда XПредисловие автора к английскому изданиюXV Предисловие автора к ру
13. суцільну колективізацію
14. New York 1899 Герберт Спенсер ПРИНЦИПЫ СОЦИОЛОГИИ Глава ХХ
15. внешней сущности и выбираем пункт меню Edit Termintor чтобы редактировать его
16. Під системою управління розуміють багатовекторну діяльність відповідних відділів служб підприємства гал.
17. Невже тобі на таблицях залізнихЗаписано в сусідів бути гноємТяглом у поїздах їх бистроїзних Невже пові
18. Реферат- Динамическое представление сигналов
19. курсовая работа на тему- МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЗАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
20. Даму к~сіпкерлікті дамыту ~орыны~ стратегиялы~ ма~саттары-Ша~ын ж~не орта бизнес субъектілеріне ~лтты~ ~