Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Астана медицина университеті А~ Нысан С~Ж 07

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


« Астана медицина университеті» АҚ

Нысан СӨЖ -07.1.7.6-8

      ОПХ мен адам анатомия кафедрасы

3   беттің  3

№12 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА  АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ

Тақырыбы: «Ми мен жұлынның қабықша аралық кеңістігі. Белге жасалатын пункция.»

Сағат саны: 2

Курс: 1

Мамандығы: мейірбике ісі

                                     

                                        Құрастырушы:  м.ғ.к., доцент Габдуллина  Г.С.

                                            Астана 2013ж.

Тақырыбы: «Ми мен жұлынның қабықша аралық кеңістігі. Белге жасалатын пункция.»

Мақсаты: адам ағзаларының жасқа, жынысқа байланысты және жеке ерекшеліктерін ескере отырып  құрлысы мен функциясын, анатомия-топографиялық қатынасын  зерттеп, алған білімдерін клиникалық кафедраларда қолдануға үйрену.

Тапсырма:  

Ми қабықтары, оның туындылары

Мидың қатты қабығының қойнаулары

Ми мен жұлынның қабықша аралық кеңістіктері

4. Орындау түрі: Студенттер тақырып бойынша   электронды оқулықтарды пайдаланып өз бетімен реферат, презентация дайындау.

5. Орындау критерилері: 

1. Рефераттың көлемі 10-15 баспа беттерінің деңгейінде болуы қажет.

2. Реферат мәдени тілді сақтауымен сауатты орындалуы тиісті.

3. Рефераттың тексті жазылу барысында қолданылған әдебиеті көрсетілуі тиіс.

4. Библиографиясы дұрыс жазылуы тиіс.

6.Тапсыру мерзімдері: Қортынды бақылауға дейін.                                                  7. Бағалау критерилері:

1. Тақырып бойынша негізгі әдебиетттерді жинақтап оқу.

2. Библиографияны құрастыру.

3. Ақпаратты талдау және жүйелеу.

4. Рефераттың жоспарын құрау.

5. Рефератты дұрыс құрастыру.

8. Әдебиет:

1.Рақышев А.Р. Адам анатомиясы І, ІІ том. – 2004.

2.Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І, ІІ том. Алматы: «Кітап»,  2006.

Әубәкіров Ә.Б., Сүлейменова Ф.М., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І, ІІ, ІІІ, ІV том. Астана: «Фолиант», 2008.

9.Бақылау:сұрақтар  

Ми сыңарларының қандай  бөлімдерін ажыратады?

Ми қабықтарын атаңыз.

Мидың қатты қабығының туындыларын атаңыз.

Мидың қатты қабығының қандай қойнаулары  бар?

Мидың субарахнойдальды кеңістігінде қандай цистерналар бар?

Ми мен жұлынның қабықша аралығында  қандай кеңістіктер бар?

Белдің қай жеріне  пункция  жасалады?

 Пункция қай омыртқалардың арасына  жасалады?
1. Контрольная работа по дисциплине ldquo; Финансовое право rdquo; вариант 4.
2. Образование- поддержка талантливой молодежи в Саратовской области Перечен
3.  Психология управления- ее объект и предмет 4 2
4. Особенности российского избирательного процесса
5. О нимфомании и сатириазисе
6. Международные преступления и преступления международного характера
7. Кулинария из рубленого мяса
8. Тема- Образ зимы в искусстве на примере стихотворения А
9. К проблеме человека в психологии.html
10. Тема 3. Мировой рынок товаров и услуг и международная торговля Возникновение мирового рынка его о
11. ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Проблема объективного изучения и интерпретации поведени
12. Dte of birth- Permnent residence ddress registrtion Country-
13. Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів НТП Определение и расчеты экономической э.html
14. Квалификация преступлени
15. и. Понятие предмет и задачи К
16. Карта распределения бюджета времени Если для описания Вы выбрали процедуру из деловой сферы то состав
17. теорема Бернулли утверждающая что если вероятность события одинакова во всех испытаниях то с увеличением
18. Тема 1- Организация рабочего места Общее время занятия ~ 40 академических часа
19. Лекция 5 Продажа и сбыт промышленных товаров 1
20. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук1