Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

05010301 ~ Розробка програмного забезпечення 5

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана”

Інструкція до лабораторної роботи №6

з дисципліни: „Комп’ютерна схемотехніка”

для студентів спеціальностей:

5.05010301 –

Розробка програмного забезпечення

5.05010101  –

Обслуговування програмних систем і комплексів

Розробив викладач

Повхліб В.С.

Розглянуто на

засіданні циклової комісії

Обчислювальної техніки

Протокол № _______

від "____"________2012  р.        

Голова комісії ____________       

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПРЯМОГО КОДУ В ДОДАТКОВИЙ

1. МЕТА РОБОТИ

1.1. Вивчити принципи побудови перетворювачів кодів

1.2. Ознайомитись з роботою та дослідити перетворювач прямого коду в додатковий.

1.3. Отримати практичні навики роботи із довідниковою літературою

1.4. Оволодіти методами контролю та діагностики роботи комбінаційних пристроїв

2.ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Додатковий код можна отримати в суматорі шляхом додавання 1 до молодшого розряду оберненого коду. Але порівняння прямого коду та додаткового показує, що додатковий код відрізняється від прямого коду інвертуванням старших розрядів мантиси до того розряду де зберігається перша одиниця.

Наприклад:

Апр.=101110

Адод.=010010

Апр.=111000

Адод.=001000

Апр.=10100000

Адод.=01 100000

Для отримання і-го розряду додаткового коду необхідно додати по модулю 2 початковий код цього розряду з диз'юнкцією всіх попередніх (молодших) розрядів. Знаковий розряд коду може використовуватися, як сигнал управління. Схема електрична принципова перетворювача подана на рис.1.

Перетворювач паралельного двійкового коду в додатковий

Рис.1. Схема електрична принципова

 3. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

3.1. Вивчити основні теоретичні відомості лабораторної роботи та опорного конспекту про перетворювачі кодів.

4. ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Скласти схему перетворювача прямого коду а додатковий на базі досліджуваного паралельного регістра та перешорита його роботу.

4.2. Згідно свого варіанту скласти таблицю для перетворення прямого коду в додатковий у відповідності зі схемою електричною принциповою, рис.1.

Таблиця 1

Порядковий номер

Прямий код

Додатковий код

(теоретичний)

Додатковий код (експерементальний)

4.3. Зробити висновки по роботі

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

5.1. Області застосування перетворювачів коду?

5.2. Які перетворювачі коду ви знаєте?

5.3. Чи можна віднести дешифратори та шифратори до перетворювачів кодів?

6. ЗМІСТ ЗВІТУ

6.1. Тема та мета практичної роботи.

6.2. Виконання домашнього завдання.

6.3. Звіт за пунктами виконаної практичної роботи.

6.4. Відповіді на контрольні запитання.

6.5. Висновки.


1. РЕФЕРАТ Отношение к науке русских философов конца XIX ~ начала XX века
2. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
3. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса
4. Задание на лабораторные работы для студентов II курса экономических специальностей Издание второе
5. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків ~ Дисерта
6. Об утверждении Единых требований к порядку формирования информационного ресурса
7. Примерные темы курсовых работ 2 семестр Конституционное право ~ ведущая отрасль российского прав
8. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерац
9. Лекция ’5 Сифилис Сифилис~ хроническое инфекционное заболевание возникающее при заражении человека бле
10. снежная равнина куда ни кинь взор
11. экономика греч
12. Віють вітри Засвіт встали козаченьки 2
13. Time dmirer of the outstnding work tht your orgniztion hs done in the mrket I prticulrly enjoyed hving the opportunity to see how your compny functions from the inside.
14. тема- Цвета выполнила учитель английского языка Деветьярова Елена Юрьевна г
15. Реферат- Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей
16. ТЕМА 14 ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
17. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ’ 6 АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ Задание 1
18. Методология управление проектами Цель работы- Выявить проблемы управления программными проектами
19.  Строение и функции яичников коров
20. семнадцать громко отдалось несколько раз