Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

05010301 ~ Розробка програмного забезпечення 5

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана”

Інструкція до лабораторної роботи №6

з дисципліни: „Комп’ютерна схемотехніка”

для студентів спеціальностей:

5.05010301 –

Розробка програмного забезпечення

5.05010101  –

Обслуговування програмних систем і комплексів

Розробив викладач

Повхліб В.С.

Розглянуто на

засіданні циклової комісії

Обчислювальної техніки

Протокол № _______

від "____"________2012  р.        

Голова комісії ____________       

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПРЯМОГО КОДУ В ДОДАТКОВИЙ

1. МЕТА РОБОТИ

1.1. Вивчити принципи побудови перетворювачів кодів

1.2. Ознайомитись з роботою та дослідити перетворювач прямого коду в додатковий.

1.3. Отримати практичні навики роботи із довідниковою літературою

1.4. Оволодіти методами контролю та діагностики роботи комбінаційних пристроїв

2.ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Додатковий код можна отримати в суматорі шляхом додавання 1 до молодшого розряду оберненого коду. Але порівняння прямого коду та додаткового показує, що додатковий код відрізняється від прямого коду інвертуванням старших розрядів мантиси до того розряду де зберігається перша одиниця.

Наприклад:

Апр.=101110

Адод.=010010

Апр.=111000

Адод.=001000

Апр.=10100000

Адод.=01 100000

Для отримання і-го розряду додаткового коду необхідно додати по модулю 2 початковий код цього розряду з диз'юнкцією всіх попередніх (молодших) розрядів. Знаковий розряд коду може використовуватися, як сигнал управління. Схема електрична принципова перетворювача подана на рис.1.

Перетворювач паралельного двійкового коду в додатковий

Рис.1. Схема електрична принципова

 3. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

3.1. Вивчити основні теоретичні відомості лабораторної роботи та опорного конспекту про перетворювачі кодів.

4. ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Скласти схему перетворювача прямого коду а додатковий на базі досліджуваного паралельного регістра та перешорита його роботу.

4.2. Згідно свого варіанту скласти таблицю для перетворення прямого коду в додатковий у відповідності зі схемою електричною принциповою, рис.1.

Таблиця 1

Порядковий номер

Прямий код

Додатковий код

(теоретичний)

Додатковий код (експерементальний)

4.3. Зробити висновки по роботі

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

5.1. Області застосування перетворювачів коду?

5.2. Які перетворювачі коду ви знаєте?

5.3. Чи можна віднести дешифратори та шифратори до перетворювачів кодів?

6. ЗМІСТ ЗВІТУ

6.1. Тема та мета практичної роботи.

6.2. Виконання домашнього завдання.

6.3. Звіт за пунктами виконаної практичної роботи.

6.4. Відповіді на контрольні запитання.

6.5. Висновки.


1. ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В
2. Вожатый ~ чудодей Он как факир повсюду успевает Пусть нет гуаши кисточки гвоздей Но творческих ид.
3. на тему Исследование рынка апартотелей в Российской Федерации
4. Переход к рыночным отношениям сделал необходимым учёт влияния внешней среды и выбор сбалансированного соот
5. Бобовые культуры и их значение
6. ТАЛАНТ2014 г
7. 1 История развития права общей собственности в России
8. ны~ бас органы болып табылады ол ~йымны~ барлы~ м~шелерін ~амтып шешім ~абылда~ан кезде ~р~айсысы бір дауы
9. Лабораторная работа Слои изображения В растровой графике изображения могут содержать один или нескольк
10. Условия труда на производстве, их классификация и нормирование
11. Школа. Вопрос 1- Язык гренландских эскимосов очень выразителен.
12. Архимед (rhimedes)
13. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти
14. ИНУН ~ источник напряжения управляемый напряжением- а нелинейный б линейный ~ ~ коэффициент усиления на
15. Тема- Проблемы теории морали и основные категории этики Выполнил- Ходыкина В
16. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 Построение конечноэлементных моделей
17. Интернет и его влияние в политической коммуникации
18. тема адміністративного права України
19. Отчет по лабораторной работе 2 ldquo;ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖИТЕЛЕЙ ПАЧЕЧНОГО СИГНАЛАrdquo; Вариант 211 Жур
20. Реферат- Соціалістична Ліга Нового Сход