Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

05010301 ~ Розробка програмного забезпечення 5

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана”

Інструкція до лабораторної роботи №6

з дисципліни: „Комп’ютерна схемотехніка”

для студентів спеціальностей:

5.05010301 –

Розробка програмного забезпечення

5.05010101  –

Обслуговування програмних систем і комплексів

Розробив викладач

Повхліб В.С.

Розглянуто на

засіданні циклової комісії

Обчислювальної техніки

Протокол № _______

від "____"________2012  р.        

Голова комісії ____________       

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПРЯМОГО КОДУ В ДОДАТКОВИЙ

1. МЕТА РОБОТИ

1.1. Вивчити принципи побудови перетворювачів кодів

1.2. Ознайомитись з роботою та дослідити перетворювач прямого коду в додатковий.

1.3. Отримати практичні навики роботи із довідниковою літературою

1.4. Оволодіти методами контролю та діагностики роботи комбінаційних пристроїв

2.ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Додатковий код можна отримати в суматорі шляхом додавання 1 до молодшого розряду оберненого коду. Але порівняння прямого коду та додаткового показує, що додатковий код відрізняється від прямого коду інвертуванням старших розрядів мантиси до того розряду де зберігається перша одиниця.

Наприклад:

Апр.=101110

Адод.=010010

Апр.=111000

Адод.=001000

Апр.=10100000

Адод.=01 100000

Для отримання і-го розряду додаткового коду необхідно додати по модулю 2 початковий код цього розряду з диз'юнкцією всіх попередніх (молодших) розрядів. Знаковий розряд коду може використовуватися, як сигнал управління. Схема електрична принципова перетворювача подана на рис.1.

Перетворювач паралельного двійкового коду в додатковий

Рис.1. Схема електрична принципова

 3. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

3.1. Вивчити основні теоретичні відомості лабораторної роботи та опорного конспекту про перетворювачі кодів.

4. ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Скласти схему перетворювача прямого коду а додатковий на базі досліджуваного паралельного регістра та перешорита його роботу.

4.2. Згідно свого варіанту скласти таблицю для перетворення прямого коду в додатковий у відповідності зі схемою електричною принциповою, рис.1.

Таблиця 1

Порядковий номер

Прямий код

Додатковий код

(теоретичний)

Додатковий код (експерементальний)

4.3. Зробити висновки по роботі

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

5.1. Області застосування перетворювачів коду?

5.2. Які перетворювачі коду ви знаєте?

5.3. Чи можна віднести дешифратори та шифратори до перетворювачів кодів?

6. ЗМІСТ ЗВІТУ

6.1. Тема та мета практичної роботи.

6.2. Виконання домашнього завдання.

6.3. Звіт за пунктами виконаної практичної роботи.

6.4. Відповіді на контрольні запитання.

6.5. Висновки.


1. Проект цеху з виробництва кисломолочного сиру зернистого типу Коттедж
2. Iu sp@tenetu spsn@stremcom
3. РУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ Утверждено на заседании предметноцикловой к
4. Куда хуже если там все принимают тебя за могущественную волшебницу и требуют колдовских зелий побед над об
5. Реферат- ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ
6. тематика сравнительных исследований категориальный аппарат и метода компаративистики политические систем
7. кредитного механізму в управлінні економікою
8. а Эффект Всего есть нет.
9. тематики ~ понятие функции
10. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ Проект выполнил дипломник
11. а Модификации и мутации вирусов
12. Переходная экономика
13. Реферат- Формирование школьной готовности как одна из важнейших задач системы дошкольного образования
14. Развитие словообразовательной системы русского языка в ХХ веке
15. Обычное закономерное периодически повторяющееся действие которое происходит происходило или будет про
16. то элементы отсутствуют воспринимается целостный образ
17. Курсовая работа- Управление персоналом предприятия
18. Захист прав і свобод людини та карний процес
19. Фреймы Цель работы- Научиться разбивать окна браузера на несколько областей каждая из которых предста
20. во возник после смерти пророка в 632г