Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

05010301 ~ Розробка програмного забезпечення 5

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана”

Інструкція до лабораторної роботи №6

з дисципліни: „Комп’ютерна схемотехніка”

для студентів спеціальностей:

5.05010301 –

Розробка програмного забезпечення

5.05010101  –

Обслуговування програмних систем і комплексів

Розробив викладач

Повхліб В.С.

Розглянуто на

засіданні циклової комісії

Обчислювальної техніки

Протокол № _______

від "____"________2012  р.        

Голова комісії ____________       

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПРЯМОГО КОДУ В ДОДАТКОВИЙ

1. МЕТА РОБОТИ

1.1. Вивчити принципи побудови перетворювачів кодів

1.2. Ознайомитись з роботою та дослідити перетворювач прямого коду в додатковий.

1.3. Отримати практичні навики роботи із довідниковою літературою

1.4. Оволодіти методами контролю та діагностики роботи комбінаційних пристроїв

2.ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Додатковий код можна отримати в суматорі шляхом додавання 1 до молодшого розряду оберненого коду. Але порівняння прямого коду та додаткового показує, що додатковий код відрізняється від прямого коду інвертуванням старших розрядів мантиси до того розряду де зберігається перша одиниця.

Наприклад:

Апр.=101110

Адод.=010010

Апр.=111000

Адод.=001000

Апр.=10100000

Адод.=01 100000

Для отримання і-го розряду додаткового коду необхідно додати по модулю 2 початковий код цього розряду з диз'юнкцією всіх попередніх (молодших) розрядів. Знаковий розряд коду може використовуватися, як сигнал управління. Схема електрична принципова перетворювача подана на рис.1.

Перетворювач паралельного двійкового коду в додатковий

Рис.1. Схема електрична принципова

 3. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

3.1. Вивчити основні теоретичні відомості лабораторної роботи та опорного конспекту про перетворювачі кодів.

4. ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Скласти схему перетворювача прямого коду а додатковий на базі досліджуваного паралельного регістра та перешорита його роботу.

4.2. Згідно свого варіанту скласти таблицю для перетворення прямого коду в додатковий у відповідності зі схемою електричною принциповою, рис.1.

Таблиця 1

Порядковий номер

Прямий код

Додатковий код

(теоретичний)

Додатковий код (експерементальний)

4.3. Зробити висновки по роботі

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

5.1. Області застосування перетворювачів коду?

5.2. Які перетворювачі коду ви знаєте?

5.3. Чи можна віднести дешифратори та шифратори до перетворювачів кодів?

6. ЗМІСТ ЗВІТУ

6.1. Тема та мета практичної роботи.

6.2. Виконання домашнього завдання.

6.3. Звіт за пунктами виконаної практичної роботи.

6.4. Відповіді на контрольні запитання.

6.5. Висновки.


1. ТЕМА- Країни Океанії та Австралія
2. социальная значимость этой патологии объясняется тем скорбным фактом что во всём мире травмы одна из главн
3. О природе вещей- Как и откуда тогда возрождает Венера животных Из роду в род иль откуда земляискусница
4. Организация производства и менеджмента в машиностроении
5. Организационная структура предприятия и пути ее совершенствования
6. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей
7. Кой был дерьмом и после смерти ничуть не переменился.html
8. 54 - Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-вычислительной техники
9. ~~дай ~аласы ~ шіркеу ж~не адамзат ~аласы ~ мемлекет деп ~арастыр~ан- Дж
10. Основная часть
11. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ Уфа 2003 Министерство образования Российской
12. 24 Дата Время Корпус Аудитория
13. ГИБДД
14. Психофизиологические основы безопасности
15. по теме- Инфляция в России
16. Тема 1 Экономические основы функционирования организации предприятия в условиях рынка
17. Пружины и рессоры
18. Отчет по 1-ой производственной практике (для студентов специальности 170200 Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов)
19. Шары мышц катались у него под кожей Антон любил выразиться книжно
20. з курсу- ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ.html