Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Поняття права членства у сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Питання до іспиту

 1.  Поняття, предмет, методи аграрного права.
 2.  Характеристика та види локальних правових актів як джерел аграрного права.
 3.  Поняття фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання.
 4.  Земельні відносини в особистому селянському господарстві.
 5.  Поняття  права    членства    у    сільськогосподарських    підприємствах кооперативного типу.
 6.  Земельні правовідносини у фермерському господарствф (ФГ).
 7.  Поняття та види аграрно-договірних зобов'язань.
 8.  Поняття юридичного обслуговування сільськогосподарських підприємств та його основні організаційні форми.
 9.  Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств.
 10.  Поняття та правові форми агропромислової інтеграції.
 11.  Відповідальність за порушення вимог ефективного природокористування у сільському господарстві.
 12.  Правове регулювання соціального захисту працівників сільгосппідприємств.
 13.  Правове регулювання орендних земельних відносин за участю суб’єктів аграрного права.
 14.  Поняття    права    участі    (засновництва)    в    аграрних    підприємствах корпоративного типу.
 15.  Порядок створення та державної реєстрації ФГ.
 16.  Загальна характеристика суб’єктів державного регулювання сільського господарства.
 17.  Система аграрного права.
 18.  Правове    регулювання    перетворення    КСП   в    аграрне    товариство (АТ або ТОВ).
 19.  Аграрна реформа в України: сучасний стан та перспективи.
 20.  Поняття та суб’єктів аграрного права.
 21.  Система оплати праці у сільськогосподарських підприємствах.
 22.  Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку в Україні.
 23.  Правові  форми  використання  земель та інших природних ресурсів у сільському господарстві.
 24.  Правові  форми  використання  водних, лісових та інших природних ресурсів у сільському господарстві.
 25.  Договірна дисципліна та відповідальність за її порушення у сільському господарстві.
 26.  Організаційно-правовий    механізм        забезпечення        ефективності природокористування у сільському господарстві.
 27.  Правове регулювання оплати праціу сільському господарстві.
 28.  Поняття, види, форми зовнішньоекономічної діяльності та правові засади її регулювання.
 29.  Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
 30.  Поняття та види відповідальності в аграрному праві.
 31.  Проблемні аспекти та шляхи удосконалення аграрного законодавства України.
 32.  Повноваження та структура головного органу України у системі центральних органів виконавчої влади з питань державної аграрної політики держави.
 33.  Правове регулювання тваринництва.
 34.  Загальна   характеристика   повноважень головних управлінь агропромислового розвитку.
 35.  Принципи аграрного права.
 36.  Правове регулювання підприємницької діяльності сільгосппідприємств, заснованих на приватній формі власності.
 37.  Системи оплати праці в сільському господарстві.
 38.  Основні повноваження державної інспекції сільського господарства України.
 39.  Правове регулювання рослинництва.
 40.  Методи державного регулювання сільського господарства.
 41.  Повноваження державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
 42.  Поняття   дисципліни   праці   та   правове   забезпечення  її   виконання   у сільгосппідприємствах.
 43.  Поняття соціального страхування робітників сільського господарства.
 44.  Поняття та класифікація суб’єктів аграрного права.
 45.  Правове регулювання кредитування сільгосппідприємств.
 46.  Договірні зобов'язання особистого селянського господарства.
 47.  Пайовий фонд майна членів підприємств кооперативного типу та його правовий режим.
 48.  Умови і порядок припинення діяльності фермерського господарства (ФГ).
 49.   Договори про матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.
 50.  Правосуб’єктність державних аграрних товаровиробників.
 51.  Правове забезпечення комерційної діяльності сільгосппідприємств.
 52.  Форми державного регулювання сільського господарства.
 53.  Поняття та значення бізнес-плану в діяльності аграрних підприємств.
 54.  Правовий статус сільськогосподарських кооперативів.
 55.  Правове регулювання діяльності сільгоспкооперативів.
 56.  Державний контроль за охороною праців сільському господарстві.
 57.  Правове регулювання діяльності сільгоспкооперативів.
 58.  Зовнішні аграрні правовідносини: поняття, види.
 59.  Структура та повноваження органів управління у сільськогосподарських кооперативах.
 60.  Договори    матеріально-технічного    забезпечення    суб’єктів    аграрного підприємництва.
 61.  Правосуб'єктність приватних аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів.
 62.  Правове регулювання страхування майна сільгосппідприємств.
 63.  Поняття,   сутність   та   принципи   державного   регулювання   сільського господарства.
 64.  Внутрішні аграрні правовідносини: поняття, види.
 65.  Особливості ліквідації ФГ за процедурою банкрутства.
 66.  Договори   агрохімічного обслуговування  аграрних товаровиробників.
 67.  Внутрішні аграрні правовідносини: поняття, види.
 68.  Поняття і особливості аграрних правовідносин.
 69.  Права та обов'язки громадян щодо ведення фермерського господарства (ФГ).
 70.  Правове регулювання та правозастосовча практика відшкодування шкоди в галузі АПК.
 71.  Закони та підзаконні акти як джерела аграрного права.
 72.  Правове забезпечення виробництва високоякісних та екологічно-безпечних продуктів харчування.
 73.  Поняття та правові ознаки особистого селянського господарства.
 74.  Методи правового регулювання в аграрному праві.
 75.  Організація правової роботи у сільгосппідприємствах.
 76.  Робочий час та його види на сільськогосподарських підприємствах.
 77.  Функції аграрного права.
 78.  Основні права та обов'язки юридичної служби в сільськогосподарському підприємстві.
 79.  Поняття та особливості трудових правовідносин в аграрному праві.
 80.  Поняття та класифікація джерел аграрного права.
 81.  Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності та її правове регулювання.
 82.  Правовий порядок створення сільськогосподарських кооперативів.
 83.  Аграрна політика і аграрна реформа України. Їх завдання та зміст в умовах ринкових відносин.
 84.  Переведення працівників сільськогосподарських підприємств на іншу роботу. Зміна істотних умов праціу сільському господарстві.
 85.  Поняття та правовий статус сільськогосподарських товаровиробників.
 86.  Права і обов'язки членів сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.
 87.  Майнові правовідносини у фермерському господарстві (ФГ).
 88.  Договори кредитуванняу сільському господарстві: поняття, характеристика, особливості, види.
 89.  Права та обов'язки учасників та засновників сільгосппідприємств корпоративного типу.
 90.  Господарська діяльність фермерського господарства (ФГ).
 91.  Договори на реалізацію продукції суб'єктів аграрного підприємництва.
 92.  Гарантії для працівників сільськогосподарських підприємств при укладенні, зміні та припиненні трудового договору.
 93.  Правове регулювання діяльності підсобних виробництв і промислів.
 94.  Майнові правовідносини в особистому селянському господарстві.
 95.  Земельний податок. Визначення його розміру та порядок сплати.
 96.  Фіксований сільськогосподарський податок: поняття, правові підстави та порядок сплати.
 97.  Відповідальність       сільгосппідприємств       за       шкоду,       заподіяну       землям сільськогосподарського призначення та іншим природним об'єктам.
 98.  Державна фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств.
 99.  Державна підтримка сільськогосподарської кооперації в Україні.
1. Контрольная работа по дисциплине- История отечественной журналистики План Чаадаев П.
2. Що таке випаровування За якої температури воно може відбуватися 2
3. ИСТОРИЯ 1Введение в предмет
4. Особенности организации рекламной кампании в сфере ресторанного бизнеса
5. а и ldquo;История праваrdquo;
6. Юридический анализ организации и содержания притона для занятия проституцией
7. Учет операций на валютном счете
8. Журналистика АСПЕНТ ПРЕСС Москва 2001 УДК 070
9. А~паратты~ ы~тар мен бостанды~тар
10. Эпидемия Терраграмма
11. Чувства под обстрел и не отображает финального качества данного произведения
12. тематизирован материал по освоению практических основ современного немецкого языка в сфере письменного об
13. Административная подсистема
14. была коза с козлятами
15. Глинка Сергей Николаевич
16. Тема 1. Вступ. Предмет логіки Терміни та поняття- Логос логіка чуттєве пізнання відчуття сприйняття уяв
17. налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья нефть газ горючий природный газовый к
18. Расчет маломощного трансформатора с воздушным охлаждением
19. Горы Афганистана
20. а Геофизика. Завкаф.