Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. 33 Атестація це- а процедура визначення рівня кваліфікації знань практичних навиків ділових якост

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


32. Які елементи системи управління персоналом забезпечує оцінка персоналом:

а) оцінка при наймі на роботу;

б) робота з резервом;

в) регулярні атестації;

г) оцінка праці персоналу;

д) усі відповіді вірні.

33 Атестація, - це:

а) процедура визначення рівня, кваліфікації знань, практичних навиків, ділових якостей працівників і встановлення їх відповідності (не відповідності) робочим місцям, посадам, які вони займають, виявлення їх потенційних можливостей;

б) раціональне розміщення працівників, ефективне використання їх знань,   звичок, умінь;

в) спеціальна комплексна оцінка сильних і слабких сторін працівників     (знань, навиків, умінь, рис характеру), рівня їх відповідності вимогам посади, діяльності та їх результативності.

34. Атестація проводиться:

а) 1 раз в 5 років;  

б) 4 рази в рік;  

в) 2 рази в 5 років.

35. Атестація буває таких видів:

а) підсумкова;

б) суміжна;

в) проміжна;

г) спеціальна.

 

36. Атестація працівників включає такі етапи:

а) підготовка до проведення атестації;

б) збір керівників і профспілки для перевірки атестації;

в) проведення атестації;  

г) ухвалення рішень за результатами атестації.

37. Метод атестації:

а) комплексний;

б) порівняльний;

в) нормативний.

38. Моніторинг, – це:

а) процес спонуки себе і інших до діяльності для досягнення особистих цілей і цілей організації;

б) оцінювання вірогідності реалізації мети організації;

в) відстежування, збір і аналіз поточної інформації, що дозволяють просліджувати динаміку змін.

39. Під аудитом системи мотивації слід розуміти:

а) процес збору, аналізу і оцінки інформації про систему матеріальної і нематеріальної мотивації персоналу, що існує в компанії;

б) незалежну комплексну оцінку системи матеріальної і нематеріальної мотивації персоналу, що існує в компанії, її відповідності стратегічним і тактичним цілям компанії, потребам і чеканням персоналу, а також відповідності витрат компанії на мотивацію персоналу ефективності його роботи;

в) обробку, аналіз і інтерпретацію даних, узагальненя виводів і рекомендацій.

40. Під мотиваційним профілем ми розуміємо:

а) опис (або графічне зображення) співвідношення мотиваторів/демотиваторів і прогнозу динаміки їх зміни в різних категоріях співробітників компанії;

б) відповідність інструментів управління і стилю роботи керівників мотиваційним потребам співробітників;

в) відповідність існуючої системи мотивації стратегічним цілям компанії.

41. Контроль необхідний для:

а) для виявлення і рішення виникаючих проблем;

б) для стимулювання успішної діяльності;

в) для нормального функціонування підприємства;

г) усі відповіді вірні.

42. Поточний контроль характеризується:

а) коли здійснюється до фактичного початку робіт;

б) судженням        виникаючих        проблем        і        пропозицій        по  удосконаленню роботи що дозволить виключити відхилення від намічених планів і інструкцій;

в) регулярною перевіркою роботи підлеглих.

43. Контроль буде ефективним, якщо :

а) він має стратегічний характер;

б) своєчасний;

в) простий і економічний;

г) він задовольняє потреби працівників підприємства;

д) націлений на досягнення конкретних результатів;

е) гнучкий;

ж) усі відповіді вірні.

44. Завданнями контролю є:

а) оцінка конкретного вкладу окремих функціональних підрозділів і працівників у сфері підприємства;

б) констатація і оцінка досягнутих результатів підприємницької діяльності, формулювання основних виводів;

в) структурна    оцінка    ефективності    окремих    заходів    у виробничій, комерційній і фінансовій діяльності;

г) формування зворотного зв’язку з метою інформування керівництва і співробітників підприємства про результати контролю і отримання відповідної реакції;

д) усі відповіді вірні.

45. Система постійного спостереження і контролю стану мотивації трудової діяльності з метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці, прийняття кваліфікованих управлінських рішень в інтересах підвищення ефективності виробництва, - це:

  1.  мотиваційний моніторинг;
  2.  мотивація персоналу;
  3.  стимулювання працівників;
  4.  кадровий аудит.
1. Методика организации и проведения занятий и тренировок по радиационной, химической и биологической защите с подразделением
2. Лекция 4 ЗРЕЛАЯ ЛИЧНОСТЬ Здравствуйте дамы и господа Ну вот дорогие друзья юность у нас с вами конч
3. тематичну модель реального випробування наслідок якого неможливо заздалегідь передбачити
4. ТЕМАХ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С НЕЮ Причины возникновения несинусоидальности напряжений и токов нали
5. В Белокон Инвестирование в нефтегазодобывающую отрасль считает Белокон А
6. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента
7. 3 Производственный состав ПМС.html
8. Декларации и цели восточной политики Анкары
9. Права и обязанности детей и родителей
10. Производство газет на федеральных полиграфических предприятиях
11. Однако под влиянием этих проектов единый тип образования характерный для допетровского времени разделилс.html
12. Понятие отраслевой структуры народнохозяйственного комплекса
13. зловредные программы обычно пролазят на компьютер пользователя через дыру в Интернет броузере или операцио
14. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ
15. НОВОГОДНИЙ ВИДЕОКЛИП Заставка Дед Мороз одетый традиционно и Снегурочка одетая посовременном
16.  преступлениям.
17. Философские подходы в прикладной физике лазеров
18. Учебное пособие- Облік витрат за видами діяльності
19. качество жизни большое внимание ориентируют на экономическую сторону материальную обеспеченность жизни
20. Природная ценность крупных таежных территори