Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема фінансового права Податки їх сутність і роль у системі державних фінансів Види обов'язкових плат

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Питання на екзамен: Фінанси

 1.  Предмет фінансової науки. Необхідність та суть фінансів.
 2.  Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин.
 3.  Характерні ознаки фінансів.
 4.  Функції фінансів.
 5.  Фінанси як економічна категорія
 6.  Історичний характер фінансів
 7.  Розвиток державних фінансів
 8.  Фінансова політика, її сутність, види і значення
 9.  Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики
 10.  Поняття та система фінансового права
 11.  Податки, їх сутність і роль у системі державних фінансів
 12.  Види обов’язкових платежів держави, їх характеристика
 13.  Основи теорії місцевих фінансів
 14.  Податкова система, її суть та засади формування
 15.  Бюджет держави як визначальна ланка державних фінансів, його сутність і призначення
 16.  Склад і структура доходів бюджету держави
 17.  Склад і структура видатків бюджету держави
 18.  Поняття бюджетної системи та бюджетного устрою
 19.  Бюджетний процес, його поняття і складові частини
 20.  Бюджетна реформа та напрями її проведення
 21.  Поняття та види бюджетного дефіциту.
 22.  Економічна природа та роль державного кредиту
 23.  Форми державного кредиту та класифікація державних позик
 24.  Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки
 25.  Управління державним боргом
 26.  Основи теорії місцевих фінансів
 27.  Сутність, функції та принципи організації місцевих фінансів
 28.  Місцеві фінансові інститути та їх характеристика
 29.  Роль місцевих фінансів в економічній системі держави
 30.  Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання
 31.  Необхідність, зміст і роль соціальних позабюджетних фондів
 32.  Становлення та розвиток соціальних позабюджетних фондів
 33.  Загальна характеристика соціальних позабюджетних фондів
 34.  Поняття та економічна сутність фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі
 35.  Основи організації фінансів підприємств
 36.  Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб'єкт фінансових відносин
 37.  Теоретичні основи фінансів домогосподарств
 38.  Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарств
 39.  Економічна необхідність і сутність страхування.
 40.  Об'єкти і суб'єкти страхування, їх характеристика.  
 41.  Функції страхування, їх характеристика.
 42.  Страховий ринок, його поняття та структура.
 43.  Основи діяльності страхової компанії.
 44.  Фінансовий ринок, його сутність і роль у фінансовій системі країни
 45.  Кредитний ринок, його роль як основної складової фінансового ринку
 46.  Банківська система, її будова і функції
 47.  Комерційні банки, їх роль у забезпеченні потреб економіки у фінансових ресурсів
 48.  Сутність фінансового менеджменту
 49.   Фінансові рішення, їх розробка, прийняття та реалізація
 50.  Мета й основні завдання фінансового менеджменту
 51.  Механізм фінансового менеджменту, його сутність та складові
 52.  Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів
 53.  Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція.
 54.  Валютний курс та конвертованість валюти.
 55.  Міжнародний фінансовий ринок
 56.  Міжнародні фінансові організації, їх діяльність
 57.  Фінансова діяльність ООН, її напрямки
 58.  Фінансова діяльність МВФ
 59.  Фінансова діяльність ЄБРР
 60.  Фінансова діяльність СОТ
 61.  Фінансова безпека країни: суть та структура
 62.  Показники фінансової безпеки
 63.  Загрози фінансовій безпеці країни
 64.  Еволюція та сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою
 65.  Фінансова система Сполучених Штатів Америки
 66.  Фінансова система Японії
 67.  Фінансова система Федеративної Республіки Німеччини, Великої Британії, Франції
 68.  Загальна характеристика фінансів Скандинавських країн (Швеція, Норвегія, Фінляндія)
 69.  Моделі фінансових відносин у суспільстві.
 70.  Роль фінансів у регулюванні економіки.
 71.  Фінанси як інструменти економічного стимулювання.
 72.  Еволюція бюджету залежно від історичних етапів розвитку суспільства.
 73.  Еволюція позабюджетних фондів.
 74.  Еволюція державного кредиту.
 75.  Фінансове законодавство, його роль і значення.
 76.  Організація здійснення фінансової політики.
 77.  Плата за ресурси.
 78.  Види податків за економічним змістом об'єкта оподаткування: податки на доходи, споживання і майно.
 79.  Реформування податкової системи України.
 80.  Правове регулювання оподаткування.
 81.  Бюджетний кодекс про склад бюджетної системи України.
 82.  Відмінність державного кредиту від банківського.
 83.  Фінансові методи регулювання розвитку комунальної власності.
 84.  Фінансові аспекти житлово-комунального господарства.
 85.  Нормативно-правове забезпечення діяльності державних цільових фондів.
 86.  Методи, важелі , інструменти фінансового менеджменту.
 87.  Фінанси міжнародних організацій. Фінансова діяльність.
 88.  Доходи і видатки Європейського Союзу (ЄС).
 89.  Міжнародні фінансові інститути, їх діяльність. Всесвітні та регіональні фінансові інститути.
 90.  Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави.
1. Налоговая политика государства
2. Инспекционно-досмотровые комплексы ИД
3. это урегулированные гражданским процессуальным правом отношения складывающиеся между судом и другими суб
4. методическим советом БГПУ Протокол
5. тема в духовной жизни
6. на тему- Респіраторна кома
7. Особенности общения в Интернете
8. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.1
9. автомеханики производят техническое обслуживание и ремонт автомобилей следят за техническим состоянием ав
10. научного социализма
11.  З наведених нижче ЛЗ важко подрібнюються- [] Натрію гідрокарбонат b [] Натрію хлорид c [] Глюкоза d
12. 1 Работа на переменном режиме решеток профилей осевых компрессоров Вдоль тракта многоступенчатого компре
13. вступает с трудом выражает опасения за возможность остаться без работы
14. а палива
15.  ПОНЯТИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 5 1
16. Расчет барабанной сушильной установки
17. тема на титульном листе указывается точно так же как и в приказе вместе со и с на материалах Задани.html
18. ЮгоЗападный государственный университет Кафедра машиностроительных технологий и оборудования
19. ЮАндропов 19821984 гг
20. Виды социологических исследований общественного мнения