Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематика вищих рослин

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Міністерство освіти і науки України

Миколаївський державний університет

ім. В.О. Сухомлинського

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З  БОТАНІКИ

(розділ Систематика вищих рослин)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Миколаїв – 2008


ВАРІАНТ 20 (2.2.20)

Завдання 1. Виконати тест.

1. Спорофіт – це...

а) статеве покоління рослини з гаплоїдним набором хромосом

б) нестатеве покоління рослини з гаплоїдним набором хромосом

в) статеве покоління рослини з диплоїдним набором хромосом

г) нестатеве покоління рослини з диплоїдним набором хромосом

2. Гаметофіт – це...

а) нестатеве покоління рослини

б) статеве покоління рослини

в) диплоїдне покоління рослини

г) орган статевого розмноження

3. Архегоніальні рослини ...

а) не мають органів статевого розмноження

б) мають і архегонії, і антеридії

в) не мають архегоніїв

г) не мають антеридіїв

4. На гаметофіті утворюються ...

а) спорангії

б) органи статевого розмноження

в) органи нестатевого розмноження

г) дикаріони

5. Гаплобіонт – це...

а) рослина, представлена лише гаплоїдною стадією

б) рослина, яка не має диплоїдної стадії

в) рослина, яка переважну частину життя гаплоїдна

г) орган статевого розмноження у гаплоїдній стадії

5. Життєва форма спорофіту хвоща польового:

а) однорічна трав’яниста рослина;

б) багаторічна трав’яниста рослина;

в) кущ;

г) напівкущик.

6. Спорангії у хвоща польового розташовані ...

а) на спорофілах;

б) у спорокарпіях;

в) поодиноко на верхівках бічних гілочок;

г) на спорангієфорах.

7. Вегетативний пагін хвоща польового розвивається ...

а) навесні з підземних зимуючих бульб;

б) влітку із заплідненої зиготи;

в) навесні із спори;

г) восени з спорофіта.

8. У хвощів ніколи НЕ утворюються ...

а) метамерні фотосинтезуючі стебла;

б) листки, що охоплюють вузол;

в) підземні кореневища;

г) бічні корені;

9. Стробіл – це ...

а) частина пагону, що несе спорофіли із спорангіями;

б) верхівка спороносного пагону, що несе спорангієфори із спорангіями;

в) підземна потовщена частина вегетативного пагону;

г) вісь пагону, на якій розташовані соруси.

10. Сперматозоїди хвощів ...

а) багатоджгутикові;

б) дводжгутикові;

в) одноджгутикові;

г) безджгутикові.

Коди вірних відповідей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


2. Розшифрувати позначені елементи  рисунку „Цикл розвитку сосни”


Завдання 3. Виконати тест „Номенклатура насінних рослин”

Записати латинську назву виду:

Ясен звичайний

Смерека, ялина звичайна

Гінкго дволопатеве

Платан східний 

Вишня кущова

До якої родини належить вид:

Ялівець звичайний

Верба біла

Алича

Чубушник, садовий жасмін

Піхта нумідійська

Завдання 4. Заповнити таблицю

Скласти порівняльну характеристику відділів Голонасінні та Покритонасінні (у вигляді порівняльної таблиці за самостійно обраними ознаками).

Ознаки

Голонасінні

Покритонасінні


Диплом на заказ


1. Петербургский государственный горный институт имени Г
2.  Посчитай количество букв и звуков
3. тематика МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА И ЭКОНОМЕТРИКА методические указания к вып
4. тема права это внутреннее строение структурных элементов права.html
5. Эпоха правления Петра I
6. тема и источники гражданского права 2
7. Экология как наука
8. Ивановский государственный энергетический Университет имени В2
9. тематическими операциями
10. это- Сознательная деятельность государства с целью достижения желаемого состояния национальной экономик
11. Внутрішня з цих мембран називається цитоплазматичною мембраною
12. Пояснительная записка к дипломной работе 1011
13. Современные информационные технологии- I группа среда 15
14. Язык объщения волков
15. 012013 Краснодарский край характеризуется индустриальноаграрным типом развития
16. доклады но оценки группа получила одинаковые
17. Контрактная система найма и стимулирование труда работников
18. Изучение и моделирование ситуаций вызывающих эмоциональное напряжение и стресс
19. Га-да Бутерброд с кетой70 60 Плавленый сыр кета х-к Бутерброд с куриной грудкой50 60 Гоудка куриная жарен
20. Основные правовые системы современности.html