Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 9. Запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову у господарському процесі 2 години 1 Поняття та п

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Тема 9. Запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову у господарському процесі

(2 години)

1 Поняття та правові підстави застосування запобіжних заходів.

2. Види запобіжних заходів.

3. Порядок застосування запобіжних заходів господарськими судами.

5.Поняття та правові підстави застосування заходів до забезпечення позову.

6. Види заходів до забезпечення позову. Неприпустимість застосування окремих видів заходів до забезпечення позову.

7. Скасування, оскарження та виконання ухвали про вжиття заходів до забезпечення позову. 

Задача 1

Між товариством «Н» та товариством «П» виник спір з приводу користування земельною ділянкою.

Товариство «Н» звернулося до господарського суду із заявою про вжиття запобіжних заходів шляхом заборони товариству «П» продавати, здавати в аренду, вчиняти будь-які інші дії по відношенню до земельної ділянки, що є спірною.

Яке рішення повинен прийняти суд? Які види запобіжних заходів ви знаєте?

Задача 2.

                Підприємство „А” звернулося до підприємства „Б” з позовом про витребування майна та просило для забезпечення позову накласти арешт на майно. Інша сторона заперечувала, вказавши, що співвласником майна є інша особа – ПАТ „К”. Яке рішення може прийняти суд за результатами розгляду заяви про забезпечення позову?

Завдання 1:

Складіть заяву про заходи до забезпечення позову в корпоративних спорах на підставі самостійно змодельованих даних.

 

Основна література:

1.    Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2.    Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову: Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №16  // http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/43

3.    Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

4.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

5.    Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

Додаткова література:

6.    Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

7.    Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

8.    Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

9.     Булгакова І.В. Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 197-203.

10.  Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

11.  Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.


Диплом на заказ


1. голокост зазвичай не згадують жертви українського народу
2. Курсовая работа- Лексика традиційної матеріальної культури у подільській говірці
3. Большом Париже рядом со станцией метро -RER
4. Модульный план строения Пребывание больше чем в одной среде Политика увеличения площади тела Дифф
5. Определение роли и места PR технологии в режиссуре театрализованного представления и праздника
6. Статья- Болезни пищевода
7. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ ~ Ди
8. Реферат на тему- Законодавство України про військову службу ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СЛУЖБУ В ЗБРОЙНИХ СИЛА
9. Лабораторная работа 1 Задача
10. тематики Кафедра прикладной математики Вопросы к экзамену по учебной дисциплине информационныЕ МОД
11. Валидность теста
12. по теме- ldquo;Акционерные общества как юридические лицаrdquo; юридический факультет че
13. Учет запасов предприятия
14. Сатира ~ різке глузливе висміювання вад у вдачі персонажа у подіях і явищах громадського й побутового ж
15. Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні.html
16. и услугопроводящей системы сети предприятий в принимающих странах
17.  Экономическая социальная и нравственная основы правово го государства1
18. Курсовая работа- Крепостное право в Росси
19. на тему Історикогеографічні регіони світу Між державами і територіями світу спостерігаються
20. Тема 1. Отношение мирчеловек как проблема философии