Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 7. Облік операцій банку в іноземній валюті Валютні операції це операції з пов'язані з- переходом

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Тема 7 .     Облік операцій банку в іноземній валюті

Валютні операції — це операції, з пов’язані з: переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності; увезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України.

Іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що

перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України.

Банківські метали — це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

 Обмінні операції — це операції з обміну одних валютних цінностей на інші.

 Операція спот — це операція з купівліпродажу одних валютних цінностей за інші за обумовленим курсом на умовах їх поставки контрагентами не пізніше ніж на другий робочий день після дати укладення угоди.

Форвардні операції — це вид строкових валютних угод, за яких під час укладення угоди фіксується сума, валютний курс і термін поставки валюти, який перевищує два робочих дні.

Валютний своп — це купівля-продаж однієї валюти за іншу на умовах зворотного викупу на певну дату в майбутньому за визначеним курсом.

Репорт — це продаж валюти на умовах «спот» і одночасна купівля на умовах «форвард».

Депорт — це купівля валюти на умовах «спот» і продаж на умовах «форвард».

Валютними ф’ючерсами називають контрактні угоди на купівлю або продаж стандартизованої суми іноземної валюти за стандартизованою специфікацією валют та узгодженою ціною.

Валютний опціон — контракт, який надає його покупцеві право, але не зобов’язання, придбати або продати визначену суму однієї валюти в обмін на іншу за обумовленим валютним курсом впродовж визначеного періоду або за курсом на визначену наперед дату.

Функціональна валюта— це валюта основного економічного середовища, в якому суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність.

Монетарні статті — це утримувані одиниці валюти, а також активи та зобов’язання, які мають бути отримані або сплачені у фіксованій або визначеній кількості одиниць валюти.

Курсова різниця — це різниця, яка є наслідком переведення визначеної кількості одиниць однієї валюти в іншу валюту за різними валютними курсами.

Валютна позиція банку — це співвідношення вимог (балансових і позабалансових) та зобов’язань (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі.

Іменний чек в іноземній валюті — це паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті, тобто є письмовим розпорядженням юридичної особи — нерезидента або фізичної особи — нерезидента, яка виписала чек (чекодавець), платнику про виплату певної суми коштів чекодержателю, зазначеному в чеку, або іншій особі за нотаріально посвідченою довіреністю за рахунок наданого платнику грошового покриття.

Дорожній чек — паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов’язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу.

«Нереалізований результат» - результат переоцінки активів і зобов’язань банку в іноземній валюті та банківських металах у зв’язку зі зміною офіційного валютного курсу, унаслідок якої змінюється вартість цих

активів і зобов’язань у національній валюті, а їх вартість в іноземній валюті (банківських металах) залишається без змін.


Диплом на заказ


1. Шифровка и дешифровка текста
2. Вторичные леса
3. Рассмотрение дел в арбитражном суде
4. Тема- Влияние внешних факторов на поведение потребителей Научный руководитель-
5. е 12 месяцев 1 раз в семестр Размер в ЛГТУ 1200 15 1800
6. на тему- Світова фінансовоекономічна криза і її наслідки Виконала- студентка ІІ~ курсу гру
7. Курсовая работа- Сравнение управленческого и финансового учета
8. Лабораторная работа по дисциплине Теория автоматического управления Тема работы- Расчет ПИрегулятора
9. 09 2011 р Зав кафедрою Т
10. Лечение больных туберкулезом легких проводится комплексно и включает фармакотерапию противотуберкул
11. Тема- Социальный статус и социальные роли личностиВид социальных норм проектирующих наиболее оптимальные м
12. Значение гимнастики в физическом воспитании
13. то непонятное в назначенный срок наш маленький уютный городок засыпало снегом- и дороги и дома и деревья у
14. а Жизнь автора и 50 лет после окончания года его смерти
15. ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ Част
16. Тема- Планирование материальных затрат предприятия ООО ~~Чернов~ Содержание
17. Статья- Международный коммерческий арбитраж
18. Ну меня это не коснулось и ладно
19. а Заболевания и повреждения молочных желез при которых затруднена выработка молока
20. Детская художественная школа 4 городского округа Саранск Сценарий к празднику- Посвя