Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 4

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 23.1.2022

Тема 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

4.1. ВІДКРИТТЯ І ВИКОРИСТАННЯ РАХУНКІВ ТКЛІЄНТІВ

Поточний рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касового обслуговування за допомогою платіжних інструментів (за договором банківського рахунку відкривають поточні рахунки, а за договором банківського вкладу – депозитні рахунки).

Види рахунків:

1. за спеціальним режимами – для кабміну

2. рахунки типу Н – відкривають в національній валюті офіційним представництвом, які не здійснюють підприємницьку діяльність

3. рахунки типу П – для постійних представництв

4. карткові рахунки

5. рахунки для виборчих фондів (накопичувальні)

6. бюджетні рахунки

Рахунок має 14знаків 2600ВХХХХХХХХХ

2600 – рахунок в пані рахунків

В – ключовий розряд, тобто код введення оператором в автоматизовану систему визначеного рахунку

9Х – аналітичний сегмент

Крім поточних рахунків відкривають:

2601 – поточні рахунки банку-управителя з дочірнього управління

2602 – кошти в розрахунках суб’єктів господарювання

2603 -  розподільчі рахунки суб’єктів господарювання

2650 – кошти на вимогу небанківських установ

2510 – кошти Держбюджету України

4.2. ОБЛІК БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У БАНКУ

Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі готівки, тобто у сфері грошового безготівкового обороту (міжгосподарські і міжбанківські).

Форми платіжних інструментів:

1. меморіальний ордер – обліковий бухгалтерський документ, який містить відомості про запис фінансово-господарських операцій на рахунки бухгалтерського обліку, що взаємно кореспондують

2. платіжне доручення – письмове розпорядження платника, власника розрахункового чи іншого рахунку банкові, що його обслуговує, про списання з його рахунку зазначеної суми і перерахування її на рахунок одержувача коштів

3. платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, що складається з 2-ох частин: верхньої – вимога одержувача до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої – доручення платника обслуговуючому банку про списання із свого рахунку визначеної суми коштів та перерахування на рахунок одержувача

4. платіжна вимога – письмове доручення одержувача грошей своєму банку стягнути вказану суму коштів з боржника і зарахувати на його рахунок

5. розрахунковий чек – розрахунковий документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів

6. акредитив – розрахунковий або грошовий банківський документ, який містить доручення однієї установи іншій здійснити виплату за рахунок спеціально заброньованих для цього грошових коштів

4.3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЧЕКАМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу на території певної держави.

Операції при отриманні індивідуальної ліцензії:

1. вивезення, переказування, пересилання за межі України валютних цінностей

2. ввезення валюти в Україну

3. надання й отримання резидентами кредитів в іноземній валюті

4. використання іноземної валюти, як застави

5ю розміщення валютних цінностей на рахунки за межами України

6. здійснення інвестицій закордон

Умови здійснення операцій купівлі-продажу безготівкових іноземних валют за гривні:

1. ТОМ – поставка валюти наступного робочого дня

2. СПОТ – поставка валюти на другий робочий день

3. ТОД – поставка валюти сьогодні на сьогодні

4. ФОРВАРД – поставка валюти не пізніше трьох робочих днів

В бухгалтерському обліку ці операції відображаються в групах:

920 – валюти і банківські метали, але не отримані

921 – валюти і банківські метали, що продані, але не відправлені

Валютна позиція – співвідношення вимог і зобов’язань банку в кожній окремій іноземній валюті, при їх рівності вона є закритою, при нерівності – відкритою. Довга – обсяг вимог закупленою валютою більшою ніж зобов’язання, а коротка – навпаки.

У звітності дані позиції відображаються щоденно і подаються до НБУ у таких звітах:

1. форма 540 – звіт про відкриті валютні позиції

2. 543 – інформація щодо обсягу валюти, яка знаходиться на депозитному рахунку НБУ

Рахунок 3800 відображає валютні позиції, по дебету – вартість іноземної валюти, що збільшує коротку чи зменшує довгу, а по кредету – навпаки.

Господарські операції:

1. відображені прийняті на інкасо іменні чеки

Дт 9831  Кт 9910

2. відображено на номінальну вартість іменних чеків відісланих на інкасо

Дт 9831  Кт 9910

3. зараховано банком кошти на рахунок фізичних осіб

Дт 2909   Кт 2620

4. відображено суму комісійної винагороди

Дт 2909  Кт 6110

5. прийнято на інкасо чеки під заставу

Дт 1001, 2600, 2620 Кт 2602, 2622

4.4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ДОКУМЕНТАРНИМИ АКРЕДЕТИВАМИ

Документарні акредитиви – угода, згідно з якою банк зобов’язується не прохання клієнта здійснити оплату документів третій особі (бенефеціару) на користь якої відкрито акредитив.

Для відкриття докуентраного акредитиву (імпортного) і покриття банком-емітентом) показодавець акредитива переказує грошові кошти на рахунок коштів у розрахунках.

Дт 2600  Кт 2602

Якщо банк-емітент відкриває імпортний акредитив не покритим.

Дт 9122  Кт 9900

Якщо відображено перерахування коштів банком-емітентом до банку-бенефіціара для покриття майбутніх платежів:

Дт 1502  Кт 1500
1. Курсовая работа- Бюджетное законодательство РФ
2. рефератдисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Сімферополь
3. Воспитание девушек
4.  Схема проведения достоинства и недостатки рентгеноабсорбционного анализа
5. РЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук Москва 1999 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИС
6. К Букалов ИМ Шапкина И
7. Договор доверительного управления имуществом
8. Статья- Источники российского уголовно-процессуального права
9. ИЗУЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД Изучение режима подземных вод позволяет количественно охарактеризовать
10. вариантом и поэтому они должны сделать выбор в его пользу
11. Роль сценария брачных отношений в семье в формировании личности подростка
12. ДИККС1999113с Учебное пособие для студентов институтов и колледжей искусств икультуры а также для инт
13. Внутренний контроль
14. Курсовая работа- Порядок учета эксплуатации и выбытия собственных основных средств
15. ТЕМА- ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЯ И ЗАДАЧИ КУРСА 2
16. Литеральный договор ~ это контракт заключаемый в письменной форме
17. Обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества
18. Армия в политической системе
19. ЛЕКЦІЯ 7 Професійна діяльність учителя фізичної культури
20. Вариант 11 Задача 1 Себестоимость и объем продукции завода Авангард за два смежных квартала характеризуе