Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Складносурядне речення

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Урок № 1

Тема:    Складносурядне речення. Його будова.

Мета:  сформувати в учнів знання про складносурядне речення;

розвинути навички розрізняти частини складносурядного речення, пунктуаційні навички;

виховувати особисту обережність та правильне поводження з вогнем, пропаганда здорового життя( боротьба з гіподинамією).

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Привітання з учнями

2. Перевірка присутніх

ІІ. Мотивація навчання

 1.  Повідомлення теми уроку
 2.  Повідомлення мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1.  Бесіда з учнями
 2.  Перевірка домашнього завдання
 3.  Вправа «Мозковий штурм»
 •  Що таке іменник?
 •  Вид сполучника а?
 •  У реченні «Мама мила раму» слово рама яким є членом речення?
 •  Назвіть основні часи дієслова.
 •  Коли  ставиться тире  між підметом і присудком?
 •  Вид дієслова зроблено?
 •  Що таке просте речення?
 •  Частина мови слова адже?
 •  Приклад вставного слова?
 •  Назвіть будь-який порядковий числівник.

ІV. Вивчення нового матеріалу

 1.  Слово вчителя

Просте речення має один синтаксичний центр.

Н.: Я хочу правді бути вічним другом.

Складне речення має два або більше синтаксичних (підметово-присудкових) центрів.

Н.: Пахне хлібом земля, що дала мені сонце і крила.

Складні речення поділяються на складносурядні, складнопідрядні, складні безсполучникові та складні речення з різними видами зв’язку. Сьогодні ми познайомимось з вами з складносурядним реченням.

У складносурядному реченні частини, що мають свої синтаксичні центри, відносно рівноправні. Вони поєднуються між собою сполучниками сурядності: і, та, але, а, проте, зате, однак, все ж, або, чи, або…або, чи…чи, то…то та ін.

На сизих луках скошено траву, і літо буйне в береги ввійшло. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Можна розділити на сто частин яблуко, але не можна розділити Землю.

Схематично прості частини складносурядного речення позначаються [ ], а [ ], і [ ]

2. Складіть пам’ятку про безпечне поводження з вогнем, використовуючи символи ілюстрації.       

3. Складіть усний твір-роздум про користь проведення Дня без автомобіля

V. Виконання вправ на закріплення

1. Подайте графічні схеми до наступних речень.

1) Так по зимі проходять весни і по грозі сіяє синь

2) Боязкий називає себе обережним, а скупий – ощадливим.

3) А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Лише гул од копитів степом котився та хліба шелестіли.

4) Раптом все задрижало – і Андрій злякався.

5) Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій.

2. Перекладіть на українську мову. Запишіть український варіант у зошит.

Густая, высокая трава на дне долины, вся мокрая, Белла ровной скатертью (И.Тургенев) 2. Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. 3. На другой день после своего объяснения с матерью Наташа ждала целый день Болконского, но он не приехал. (Л.Толстой)

У складносурядному реченні вкажіть граматичну основу та подайте до нього схему.

3. Міні- диктант

               У парі з хлібом завжди ходила сіль. Не тільки  в тому значенні, яке ви зараз пригадали: «зустрічати хлібом-сіллю», «подякувати за хліб, за сіль», бо це вже традиційне їх вживання, до того ж образне, узагальнене. Але й у своєму прямому, предметному значенні вони теж ішли поряд. Ось свідчення істориків. На нашій, переважно степовій за рельєфом місцевості, люди жили переважно за рахунок скотарства. Тому харчувались вони тоді переважно  і молоком, сіль ще не була їм вкрай необхідною, не було ще й слова, яке б позначало це поняття…(з «Матеріалів з формування знань з української мови та розвитку мовлення» 9 клас, Приходченко К.І.)

VІ.Узагальнення вивченого

 1.  Бесіда з учнями
 2.  Утворіть речення за поданими схемами

[ ], та  [ ], але [ ].

Чи[ ], чи [ ], чи [ ].

[ ], і [ ] – і [ ].

VІІ. Домашнє завдання

Вивчити теорію з теми, вправа 13 ст.27 підручника. Повторити розділові знаки при прямій мові.

VІІІ. Оцінювання учнів
1. ТЕМА- Дозвілля Відпочиваюче суспільство
2. то если я люблю только Юрууу ~ вновь зарыдала Юля.
3. Задание- создать нумератор осей кружочек с цифрой или буквой внутри на примере осевой сетки
4. за высокой теплоёмкости воды колебания температур в ней сглажены и водные обитатели не приспосабливаются
5. Варіант 1. У завданнях 140 позначте лише одну правильну відповідь 1.
6. Наприклад нерви можуть вироджуватися викликаючи хвороби Альцгеймера або хвороба Паркінсона
7. Философия ~ совокупность учений о наиболее общих свойствах законах принципах структурах
8. Следственные действия, ограничивающие конституционные права и свободы гражда
9. Русская сатирическая повесть XVII века
10. Россия Родина моя для 5 класса подготовила учитель русского языка и литературы Б
11. ТЕМА- ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СНВ ~ 10
12. экономическая категория в которой проявляются и при участии которой строятся общественные отношения- ден
13. Подчинение- исследование поведения Behviorl Study of Obedience а позднее в книге Подчинение авторитету- экспериме
14. ru Все книги автора Эта же книга в других форматах Приятного чтения Михаил Афанасьевич Булгак
15. тема и её функции.
16. Юридическим лицом признается организация которая имеет на праве собственности хозяйственного ведения ил
17. Роль права в гармонизации государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений
18. Электрические аппараты предохранители измерительные трансформаторы тока и напряжения Предохранители п
19. на тему- Философия и жизненный мир человека
20. Понятие конституционного права4 2