Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Про оренду землі

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Договір оренди землі

Відповідно до вимог Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі - це угода сторін про взаємні зобов'язання, відповідно до яких орендодавець за плату передає орендареві у володіння і користування земельну ділянку для господарського використання на обумовлений договором строк.

Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі.

Невід'ємною частиною договору оренди є план (схема) земельної ділянки.

Договір оренди земельної ділянки посвідчується нотаріально. Умови договору оренди земельної ділянки не можуть суперечити законам України.

Істотними умовами договору оренди земельної ділянки є:

1. об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);

2. термін договору оренди;

3. орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, терміни та порядок внесення і перегляду);

4. цільове призначення, умови використання і збереження якості землі;

5. умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

6. існуючі обмеження і обтяження щодо використання земельної ділянки;

7. сторона (орендодавець чи орендар), яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;

8. відповідальність сторін.

Відсутність у договорі оренди однієї з істотних умов, передбачених Законом, є підставою для відмови у державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до законів України.

За згодою сторін у договорі оренди земельної ділянки можуть бути зазначені й інші умови (якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, а також обставини, що можуть вплинути па зміну або припинення договору оренди тощо).

Умови договору оренди земельної ділянки діють у випадках, коли після набрання договором чинності законами України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені договором, а також випадків, визначених законами України, якщо вони підвищують рівень захисту прав орендарів, орендодавців, третіх осіб.

Договір оренди земельної ділянки, що перебуває у власності громадян або юридичних осіб, укладається між власником і особою, яка бажає одержати земельну ділянку в оренду, в порядку, визначеному Законом.

Особа, яка бажає одержати земельну ділянку в оренду із земель державної або комунальної власності, подає до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування заяву (клопотання).

Розгляд заяви (клопотання) і надання земельної ділянки в оренду провадяться у порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

У разі згоди орендодавця надати земельну ділянку в оренду сторони укладають договір, в якому обумовлюють істотні та інші умови оренди землі.

Надання земельної ділянки в оренду без зміни її цільового призначення, межі якої визначені в натурі, здійснюється без розроблення проекту її відведення.

У разі зміни цільового призначення земельної ділянки надання її в оренду здійснюється за проектом відведення в порядку, зазначеному Земельним кодексом України. Проект відведення земельної ділянки є невід'ємним додатком до договору оренди.

Умови, строки, а також плата за розроблення проекту відведення земельної ділянки, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб, визначаються за згодою сторін.

У разі надходження двох або більше клопотань (заяв) на оренду однієї і тієї ж земельної ділянки, що є у державній або комунальній власності, відповідні орендодавці проводять земельний аукціон (конкурс) щодо набуття права оренди земельної ділянки, якщо законом не встановлено інший спеціальний порядок.

Порядок набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах визначається орендодавцями з дотриманням вимог законодавства про добросовісну конкуренцію.

Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після досягнення домовленості з усіх істотних умов, підписання його сторонами і державної реєстрації.

У разі надання земельної ділянки в оренду в порядку відведення договір оренди підписується після перенесення її меж у натуру (на місцевість).

Термін договору оренди земельної ділянки ( у тому числі й до настання певної умови) визначається за погодженням сторін, але не більш як на п'ятдесят років.

Укладений договір оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

Факт державної реєстрації засвідчується печаткою реєструючого органу з підписом уповноваженої на це особи та зазначенням дати реєстрації на всіх примірниках договору. Один зареєстрований примірник договору зберігається в органі, який здійснив його реєстрацію.

Порядок та органи, що здійснюють державну реєстрацію, визначаються Кабінетом Міністрів України.
1. 1Bryophyt Моховидные или Мхи или Настоящие мхи или Бриофиты лат
2. Канал распространения рекламы это способ тиражирования рекламного сообщения и доставки его широкой публи
3. Дугогасильны реактори
4. 05032014 1 Реєстрація особи для проходження зовнішнього незалежного оцінювання зовнішнього оцінювання зд
5. заданием и числовыми данными
6. на тему- Розрахунок і проектування вантажногвинтових пристроївrdquo
7. Становление личности в эпоху Петра I на образе А
8. Клеточное дыхание
9. Економічна сутність функції та класифікація податків.html
10. 30 декабря 20 13 г
11. 1Літературна мова це унормована відшліфована форма загальнонародної мови що обслуговує найрізноманітні
12. тема поддержки малого предпринимательства
13. Тема. Літературна казка
14. Основные характеристики стилевых направлений в СПИ примеры
15. Методы нетарифных ограничений ВЭД 1
16. Контрольная работа- Технічний прогрес та охорона навколишнього середовища
17. Источники финансирования капитальных вложений предприятия (На примере ОАО ПТФ
18. тема Глобальная сеть Webобозреватель Документ Интерфейс Девайс Компьютерные технологии
19. ті роки XX ст могла розвиватися переважно за межами країни їй властиве багатство тенденцій напрямів та ідей
20. на тему