Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Облік і аудит магістерська програма Облік та аудит в управлінні АПК Відповідно до Положення про о

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Про затвердження тем дипломних робіт

студентів факультету економіки АПК

магістерського рівня підготовки

спеціальності  8509 «Облік і аудит»

магістерська програма  «Облік та аудит в управлінні АПК»

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02 червня 1993 року № 161

Н А К А З У Ю:

Заочна форма навчання

 1.  Нижченазваним студентам магістерського рівня підготовки спеціальності 8509 «Облік і аудит»  магістерської програми «Облік і аудит в управлінні АПК» затвердити  теми дипломних робіт та призначити наукових керівників:

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові студента

Тема дипломної роботи

Керівник дипломної роботи

1

2

3

4

 1.  

Бебех

Юлія

Олександрівна

Облік і аудит в управлінні розрахунками з покупцями та замовниками

доцент

Білозор Л.В.

 1.  

Войтенко

Євгеній

Володимирович

Облік і аудит наявності та руху основних засобів на підприємстві

доцент

Золотарьова Н.С.

 1.  

Галаган

Юлія

Геннадіївна

Облік і аудит в управлінні розрахунками з підзвітними особами

доцент

Бірюк О.Г.

 1.  

Давигора

Олександр

Григорович

Облік і контроль в управлінні розрахунками з постачальниками та підрядниками

доцент

Бірюк О.Г.

 1.  

Заєць

Галина

Анатоліївна

Облік і аналіз наявності та руху основних засобів

професор

Коцупатрий М.М.

 1.  

Кльопка

Анна

Олександрівна

Облік і аудит в управлінні розрахунками з постачальниками та підрядниками

доцент

Царьов М.С.

 1.  

Ливицький

Володимир

Олександрович

Облік і аудит амортизації та зносу основних засобів

доцент

Білозор Л.В.

 1.  

Михайленко

Аліна

Сергіївна

Обліково-аналітичне забезпечення управління адміністративними витратами

професор

Коцупатрий М.М.

 1.  

Нікулін

Павло

Леонідович

Облік і аудит в управлінні розрахунками за податком на доходи фізичних осіб

доцент

Ковач С.І.

 1.  

Орел

Антон

Вадимович

Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками на підприємстві

доцент

Царьов М.С.

 1.  

Пугач

Катерина

Михайлівна

Облік і аудит наявності та руху основних засобів

доцент

Білозор Л.В.

 1.  

Романова

Вікторія

Володимирівна

Облік і аудит в управлінні розрахунками за заробітною платою

доцент

Трохименко Л.М.

 1.  

Савченко

Юлія

Володимирівна

Облік і аудит матеріалів сільськогосподарського призначення

доцент

Бірюк О.Г.

 1.  

Славінська

Юлія

Володимирівна

Облік і аудит в управлінні товарними потоками на підприємствах роздрібної торгівлі

доцент

Кругла М.М.

 1.  

Ткаченко

Анна

Олександрівна

Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництвом продукції птахівництва

доцент

Гончар І.І.

 1.  

Ткаченко

Юрій

Олександрович

Облік і аудит в управлінні виробничими запасами на підприємстві

доцент

Трохименко Л.М.

 1.  

Шпичка

Ірина

Павлівна

Облік і аудит в управлінні товарними потоками на підприємствах оптової торгівлі

доцент

Ковач С.І.

 1.  

Шумак  Тарас

Андрійович

Облік і аудит в управлінні нематеріальними активами

доцент

Бірюк О.Г.

 1.  

Бородавко

Катерина

Андріївна

Інвентаризація засобів на підприємстві та облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків

ст. викладач

Мервенецька В.Ф.

 1.  

Власюк

Ганна

Віталіївна

Облік і аудит в управлінні грошовими коштами в національній валюті

доцент

Золотарьова Н.С.

 1.  

Галабурда

Юлія

Іванівна

Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами на підприємстві

доцент

Канцуров О.О.

 1.  

Галашевський

Ігор

Анатолійович

Обліково-аналітичне забезпечення управління загальновиробничими витратами на підприємстві

доцент

Гончар І.І.

 1.  

Джух

Юлія

Миколаївна

Облік і аудит в управлінні розрахунками за єдиним соціальним внеском

доцент

Мельничук В.В

 1.  

Коваленко

Ніна

Олександрівна

Облік і аудит в управлінні витратами на ремонт основних засобів

доцент

Бірюк О.Г.

 1.  

Левченко

Ганна

Вікторівна

Облік і аудит в управлінні реалізацією товарів

доцент

Мельничук В.В

 1.  

Мінченко

Катерина

Миколаївна

Облік і аудит в управлінні розрахунками з постачальниками та підрядниками

ст. викладач

Мервенецька В.Ф.

 1.  

Носенко

Олександр

Вікторович

Облік і аудит в управлінні витратами на збут підприємства

доцент

Гончар І.І.

 1.  

Покидько

Наталія

Володимирівна

Облік і аудит грошових коштів підприємств

ст. викладач

Мервенецька В.Ф.

 1.  

Поляруш

Олексій

Анатолійович

Облік і контроль в управлінні нафтопродуктами на підприємстві

доцент

Трохименко Л.М.

 1.  

Слободянюк

Євген

Леонідович

Облік і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів

доцент

Бірюк О.Г.

 1.  

Товпига

Оксана

Степанівна

Облік і аудит в управлінні розрахунками за податком на додану вартість

доцент

Ковач С.І.

 1.  

Фомінов Олексій

Андрійович

Облік і аудит сировини та матеріалів

доцент

Золотарьова Н.С.

 1.  

Харків

Ірина

Олександрівна

Облік і аудит будівельних матеріалів та конструкцій в будівельних організаціях

доцент

Мельничук В.В

 1.  

Чуприна

Надія

Андріївна

Облік і аудит в управлінні статутним капіталом в товариствах з обмеженою відповідальністю

доцент

Кругла М.М.

 1.  

Якубовська

Мар`яна

Олександрівна

Облік і аудит кредитів банків

доцент

Царьов М.С.

Підстава: заяви студентів;

2. Контроль за виконанням  наказу покласти на завідувача кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК професора Коцупатрого М.М.

Ректор                  А.Ф. Павленко

Проект наказу вносить:               Проект наказу узгоджено:

Завідувач кафедри обліку,                           Проректор з науково-педагогічної роботи аналізу та аудиту в АПК                _________________ О.І. Олексюк

_________М.М. Коцупатрий               

Заступник першого проректора –

директор  навчального центру

__________________ А.М. Береза

Декан факультету економіки АПК

_________________М.М. Коцупатрий

Начальник відділу кадрів

__________________А.В. Губіна

Начальник юридичного відділу

__________________Т.В. Овсяннікова

«Вивірено»

Лаборант кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК

_________________ Бойко І.О.

         (підпис)

____. ____. 2013 р.
1. Принцип гражданственности в поэзии Н А Некрасова
2. Контрольная работа- Экологическое право
3. Положение Положение сохранив основные принципиальные нормы ранее действовавшего Положения 1995 г
4.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 1
5. Экономическое чудо Германии, Японии, Южной Кореи
6. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2005
7. хо~п англ hip hop культурное направление зародившееся в среде рабочего класса НьюЙорка 12 ноября 1974
8. Тема работы- Составление циклических алгоритмов
9. Задачи ортопедического этапа комплексного лечения заболевания пародонта
10. Тема по дисциплине- Рынок ценных бумагПроцедура эмиссии ценных бумаг в РФ Контрольную работу выпо
11. Тема заняття Викладач 01
12. Виктория расположен на первом этаже бизнес ~ центра Виктория находящийся на проспекте Победителей59
13. вариант азбуки более верный Заранее Благодарим за ответ Ответ- Здравствуйте
14. Лекция 10
15. Дипломная работа- Территориальная организация новейших отраслей промышленности
16. Правовое положение филиалов и представительств
17. Слова о полку Игореве 12 предложения Дать краткую
18. 030509 ldquo;Облік і аудитrdquo; Спеціальності- 7-8
19. Контрольная работа по русскому языку
20. У меня есть машина I hve cr hve-hs -n 1 Мы купили пыле