Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

НА ТЕМУ- Управління якістю в корпорації Дженерал Електрик Виконала- студентка 5го курсу заоч

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

РЕФЕРАТ

З НАУКИ «Міжнародний менеджмент»

НА ТЕМУ: «Управління якістю в корпорації Дженерал Електрик»

Виконала: студентка 5-го курсу,  

заочної форми навчання,

2-ї групи, спец. 8503

Цигиця К.С.

Перевірив: старший викладач Загородній І.П.

Київ  КНЕУ 2014


ПЛАН

ВСТУП

1. Загальні відомості про корпорацію Дженерал Електрик

2. Концепція «Шість сигм»

2.1 . Суть концепції
2.2 . Базові принципи

2.3. Відхилення в процесі виробництва
ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Управління якістю в даний час - це не обмежена рамками виробничого процесу вузька специфічна діяльність, а управління всією організацією, усіма аспектами її життєдіяльності. Відповідно і категорія «якість» в сучасному менеджменті носить багатоаспектний характер.

Підприємства, що функціонують в ринковій економіці, формулюють політику у сфері якості таким чином, щоб вона стосувалася діяльності кожного працівника, а не тільки якості пропонованих виробів і послуг. У політиці чітко визначаються рівні стандартів якості роботи для конкретного підприємства і аспекти системи забезпечення якості.

Питання управління якістю завжди був і залишається одним з найбільш актуальних для сучасних корпорацій. Прогрес не стоїть на місці, і з підвищенням рівня технічної оснащеності зростають і вимоги до товарів і послуг. Уміння підтримати високий рівень якості продукції та праці - основна запорука успіху будь-якої корпорації.

1. Загальні відомості про корпорацію Дженерал Електрик

General Electric - американська машинобудівна корпорація, найбільший в світі виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки, газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, освітлювальну техніку. Штаб-квартира - у місті Ферфілд, штат Коннектикут (США). Компанія заснована в 1878 році винахідником Томасом Едісоном і спочатку назвалася «Едісон електрик лайт», після об'єднання в 1892 році з компанією «Томсон-Х'юстон електрик» отримала свою сучасну назву.
1910 - компанія починає серійне виробництво лампочок з вольфрамовою ниткою (патент на використання в лампах розжарювання ниток з тугоплавких металів компанія купила у російського винахідника А. Н. Лодигіна в 1906 році). В 1925-му році - випускає перший побутовий холодильник. 1928 рік - відкриває віщальну станцію і починає передачу телевізійних програм. 1942 - проводить випробування свого першого реактивного двигуна. 1947 - починає серійний випуск автоматичних пральних машин.

2. Концепція «Шість сигм»

2.1 . Суть концепції

Шість сигм (англ. six sigma ) - концепція управління виробництвом, розроблена в корпорації Motorola в 1980 -і роки і популяризована в середині 1990 -х після того, як Джек Уелч застосував її як ключову стратегію в General Electric.

Суть концепції зводиться до необхідності покращення якості виходів кожного з процесів, мінімізації дефектів і статистичних відхилень в операційній діяльності . Концепція використовує методи управління якістю, в тому числі, статистичні методи, вимагає використання вимірюваних цілей і результатів, а також передбачає створення спеціальних робочих груп на підприємстві, що здійснюють проекти з усунення проблем і вдосконаленню процесів. Назва походить від статистичного поняття середньоквадратичного відхилення, що позначається грецькою буквою σ. Зрілість виробничого процесу в цій концепції описується як σ - рейтинг відхилень, або відсотком бездефектної продукції на виході, так, процес управління якістю 6σ на виході дає 99,99966 % виходів без дефектів, або не більше 3,4 дефектних виходів на 1 млн операцій Motorola встановила в якості мети досягнення показника якості 6σ для всіх виробничих процесів, і саме цей рівень і дав найменування концепції.

Насправді «шість сигма» - це певний підхід до вдосконалення бізнесу. Спрямований він на виявлення та усунення помилок або дефектів у бізнес- процесах. Компанії, які впроваджують цю систему, грунтуються на достовірних даних аналізу «голоси клієнта» (скарг, досліджень ринку і інш.).

2.2. Базові принципи

Методика «шести сигм»,  як і її попередники, грунтується на наступних принципах:
• для успішного ведення бізнесу необхідно постійно прагнути до встановлення стійкого і передбачуваного протікання процесів ;
• показники ( KPI), що характеризують протікання процесів виробництва та бізнес - процесів, повинні бути вимірюваними, контрольованими і покращується, а також відображати зміни в протіканні процесів;
• для досягнення постійного поліпшення якості необхідно залучення персоналу організації на всіх рівнях, особливо вищого керівництва .
Також вказуються такі базові принципи:
• щирий інтерес до клієнта;
• управління на основі даних і фактів;
• орієнтованість на процес, управління процесом і вдосконалення процесу;
• проактивное ( випереджаюче ) управління;
• взаємодія без кордонів (прозорість внутрішньокорпоративних бар'єрів);
• прагнення до досконалості плюс поблажливість до невдач;
При реалізації проектів вдосконалення процесів часто використовується послідовність етапів DMAIC (англ. define, measure, analyze, improve, control):
• визначення цілей проекту і запитів споживачів (внутрішніх і зовнішніх);
• вимірювання процесу, щоб визначити поточне виконання;
• аналіз і визначення корінних причин дефектів;
• покращення процесу, скорочуючи дефекти;
• контроль подальшого перебігу процесу.
Всім групам даних, отриманими в результаті аналізу, придаются певні вагові коефіцієнти. Вони-то і дозволяють оцінити ступінь впливу кожного з побажань клієнта на розробку продукту або послуги.
Якщо мова йде про продукт, то «голос клієнта» дозволяє визначити його переважні властивості: матеріал, колір, розмір. Для споживачів послуги важливими можуть виявитися час її надання, умови, зрозумілість документації і т. д. Чітко зрозумівши, чого хоче клієнт, компанія може приступити до вдосконалення своїх процесів за системою «шість сигма» (тобто застосувати до них статистичний аналіз) і домогтися необхідної якості своїх продуктів і послуг. По-іншому і дуже коротко суть цієї системи можна сформулювати так : статистичний аналіз - якість - клієнти - прибутку.
Система якості « шість сигма » народилася в компанії Моtorola . Тут її стали впроваджувати в 1987 році, виходячи з класичної схеми безперервного вдосконалення процесів на основі циклу Шухарта - Демінга: «плануй - роби - перевіряй - впроваджуй». Пізніше в рамках концепції «шість сигма» цей цикл трансформувався в цикл МАIC : measure ( міряй ) - analyze ( аналізуй ) - improve ( поліпшуй ) - control ( керуй ) . Він більш конкретно описує завдання, що стоять перед командами «шість сигма» на кожному етапі роботи. Але «класичним» вважається пятіфазовий цикл, DMAIC : на початку циклу додається фаза define ( визначай ) .

2.3. Відхилення в процесі виробництва 

«Шість сигма» - такий рівень ефективності процесу, при якому на кожен мільйон можливостей або операцій припадає всього 3,4 дефекту. Цим же терміном позначають діяльність з удосконалення бізнес-процесів. У статистиці знаком сигма позначають середньоквадратичне відхилення. Ворог досконалості будь-яких процесів - їх варіативність. Вони прагнуть протікати по-різному, а не так, як передбачено технологічною схемою. На перебіг процесів впливає все: негідний матеріал, заглухлий верстат, природний катаклізм або людський фактор. В ідеальному ж випадку процеси протікають з мінімальним розкидом, а на виході виходить продукція заданої якості.
Якщо відхилення в процесі вдасться «засікти» на ранній стадії технологічного цикл, витрати на повернення та переробку дефектної продукції будуть не дуже великими. Але якщо дефектний продукт вже пройшов крізь весь цикл, зібравши по шляху додаткові дефекти, то витрати на його переробку, компенсацію моральної шкоди клієнта ростуть в геометричній прогресії. Ці витрати складаються в так звану вартість низької якості. Одне із завдань, що вирішуються за допомогою системи «шість сигма», - боротьба з варіативністю процесів і її утримання в заданих мінімальних рамках.

Для деяких корпорацій, що використовують систему «шість сигма», показник 3,4 дефекту на мільйон можливостей - далекий ідеал. Такий рівень досконалості процесів досяжний ціною неймовірних зусиль всіх співробітників, не кажучи вже про значні інвестиції. Проте деяким компаніям вдалося домогтися зниження рівня дефектності і поступово перейти на більш високий «сигма» - рівень, що дало їм реальні конкурентні переваги.

ВИСНОВОК
Багато хто пов'язує програму «Шести сигма» з прагненням поліпшити якість.
Однак «Шість сигма» - це не просто остання модна новинка в боротьбі за якість. Компанії, які реалізували концепцію «Шести сигма», домоглися відмінних фінансових результатів і розробили більш зважені, прагматичні плани, що дозволяють їм реально і суттєво поліпшити рентабельність бізнесу і домогтися його розширення.

«General Electric», успішно реалізувала концепцію «Шести сигма» і домоглися скорочення витрат на мільярди доларів. Джек Уелч, директор-розпорядник, який почав програму Шести сигма в «General Electric», назвав її «найбільш важливим проектом, коли-небудь реалізовувався в GE», і заявив, що «Шість сигма» - це «частина генетичного коду нашого майбутнього лідерства».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Уелч Дж. Джек. Самая суть / Издательство АСТ; ООО "Транзиткнига" 2004.
  2. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners: Пер. с нем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
  3.   Момот А.И. Менеджмент качества и элементы системы качества.- Д.: НОРД-ПРЕСС
  4.  Зорин А.А. Время " Шести сигм" // Методы менеджмента качества. - 2006.- №4.
  5.  Югов В. «Шесть сигм» - формула успеха. Газета : «Слово» №17,май 2004
  6.  Шубенкова Е. В. Тотальное управление качеством.- М.: «Экзамен», 2005
  7.  /www.six-sigma.ru
1. темаФридрих Ян Адольф Шпис.html
2. Духовные искания Андрея Болконского
3. I Стратегия маркетинга
4. Тема- ldquo;Feeling Good nd Looking Smrt
5. Лабораторная работа 4 Тема- Перемешивающее оборудование предприятий общественного питания Цель р
6. тематическим образом изложена в 4 томах под общим названием Философия духа
7. Способности школьника Цель- определить направление в развитии способностей личности
8. Интуиция и процесс познания
9. по теме 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОЛЖНОСНОЙ ИНСТРУКЦИИ Задание 1
10. На тему- Диалог как форма раскрытия темы сценария Выполнила- студентка 3 курса 8 группы СКСиТ К
11. Учет расчетов со смежными организациям
12. нормами права образующими обособленную сферу законодательства семейное законодательство
13. 092010 187 г Краснодар О месте работы Выдана Соколовой Татьяне Павловне в том что она действительно рабо
14. Дом детского творчества Октябрьского административного округа г
15. р мед наук проф
16. Поддержка многодетных семей в Р
17. Філософський та життєвий зміст проблеми буття
18. по теме- Качество иноязычного образования как показатель конкурентоспособности школы
19. Дидактика початкового навчання
20. Аудит обоснованности формирования резерва незаработанной премии