Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 10 Мета- визначити показник заломлення скляної пластини; з'ясувати чи залежить

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

Загрузка...

Диплом на заказ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Мета: визначити показник заломлення скляної пластини; з’ясувати , чи залежить показник заломлення від кута падіння світлового променя.

Обладнання : скляна пластинка , що має форму трапеції, олівець, лінійка, циркуль.

Теоретичні відомості

 ,

sinα= ,         sin β= ,

АВ=ВС, бо вони є радіусами одного кола

.

Розрахункова формула    .

Хід роботи

 1.  На аркуші паперу проведіть дві паралельні лінії на відстані 1-1,5 см одна від одної.
 2.  Покладіть на аркуш плоско паралельну скляну пластинку або кілька пластинок, складених у купку.

ІТ.РП12.10.    .ЗВ

Змін

Арк

№ Документу

Підпис

Дата

Розробив

Визначення показника заломлення скла

Літера

Аркуш

Аркушів

Перевірив

Н

1

3

ІТ КНУ

Н. контр

Рецензент

Повертайте пластинку доти , доки промінь АВ не здаватиметься продовженням променя FC , що вийшов з пластинки ( ліва лінія на малюнку).

 1.  Окресліть положення паралельних боків пластинки і покажіть у точці падіння В кути падіння α і заломлення β.
 2.  Вістря циркуля поставте в точку В і проведіть коло будь –якого радіусу. Падаючий промінь і коло перетинаються в точці А ( позначаємо на малюнку ), а заломлений і коло – у .точці С. Із точок А та С опустіть перпендикуляри на пряму ℓ. Одержуємо два прямокутні трикутники  АВЕ та СDВ.
 3.  Виміряйте довжину відрізка  АЕ та DC і користуючись розрахунковою формулою обчисліть показник заломлення n.

                                                                                                        Таблиця результатів

досліду

Виміряно

Обчислено n

АЕ, мм

DC,мм

Обчислення :

Розрахунок похибок

Виконати обчислення для одного досліду.

 1.  Максимальна абсолютна похибка:

Δℓ=Δі ℓ + Δвℓ,

де  Δі ℓ- абсолютна інструментальна похибка, для лінійки Δі ℓ= 1 мм;

    Δвℓ - абсолютна похибка відліку, яка дорівнює половині ціни поділки шкали засобу вимірювання.

Обчислення :

ІТ.РП12.10.    .ЗВ

арк

2

Змін.

Арк.

№ Документу

Підпис

Дата

 1.  Відносна похибка вимірювань:

Обчислення

 1.  Абсолютна похибка вимірювань:

, де  виражається десятковим дробом.

Обчислення

 1.  Одержаний результат записати у вигляді:

,     =          %

Запис:  n=

Контрольні запитання:

 1.  Запишіть закони заломлення світла
 2.  Що таке заломлення світла, яка причина цього явища?
 3.  Чи залежить відносний показник заломлення від кута падіння ? Від чого він залежить?
 4.  Що називається граничним кутом повного внутрішнього відбивання?

Висновок :

ІТ.РП12.10.    .ЗВ

арк

3

Змін.

Арк.

№ Документу

Підпис

Дата
1. Теория обучения и половое развитие
2. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ Утвер
3. Закон его понятие и роль в демократическом государстве
4. Стробоскопический аналого-цифровой преобразователь
5. Тема- Публичное выступление
6. Древнеанглийская поэзия
7. Великі географічні відкриття XV-XVII ст Їх значення для людства і становлення епохи колоніалізму
8. к.м.н. ~ кандидат медицинских наук Федоров Михаил Иванович родился 1 августа 1921 г.
9.  В травмпункт доставлен ребенок с нарушением речи зиянием ротовой щели нарушением прикуса и смещением зубн
10. Экономическая оценка инвестиций
11.  Особенности структуры характера у осужденных
12. Лабораторна робота 1~3 Лабораторна робота 52 Лабо
13. Нестор Махно основоположник маневрової війни
14. Классификация активов входящих в состав национального богатства Экономические активы это как уже упом
15. характеризовать строение днк
16. способы регулирования скорости синхронных двигателей
17. Тема 5 Грошові системи 1 ГрошовІ системИ 1
18. Японское чувство долга (Гири)
19. Реабилитационная программа
20. 1Относительныеизменяются в соответствии с новым местоположением формулы А5Е172Абсолютныессылки не изменя