Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 10 Мета- визначити показник заломлення скляної пластини; з'ясувати чи залежить

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Мета: визначити показник заломлення скляної пластини; з’ясувати , чи залежить показник заломлення від кута падіння світлового променя.

Обладнання : скляна пластинка , що має форму трапеції, олівець, лінійка, циркуль.

Теоретичні відомості

 ,

sinα= ,         sin β= ,

АВ=ВС, бо вони є радіусами одного кола

.

Розрахункова формула    .

Хід роботи

 1.  На аркуші паперу проведіть дві паралельні лінії на відстані 1-1,5 см одна від одної.
 2.  Покладіть на аркуш плоско паралельну скляну пластинку або кілька пластинок, складених у купку.

ІТ.РП12.10.    .ЗВ

Змін

Арк

№ Документу

Підпис

Дата

Розробив

Визначення показника заломлення скла

Літера

Аркуш

Аркушів

Перевірив

Н

1

3

ІТ КНУ

Н. контр

Рецензент

Повертайте пластинку доти , доки промінь АВ не здаватиметься продовженням променя FC , що вийшов з пластинки ( ліва лінія на малюнку).

 1.  Окресліть положення паралельних боків пластинки і покажіть у точці падіння В кути падіння α і заломлення β.
 2.  Вістря циркуля поставте в точку В і проведіть коло будь –якого радіусу. Падаючий промінь і коло перетинаються в точці А ( позначаємо на малюнку ), а заломлений і коло – у .точці С. Із точок А та С опустіть перпендикуляри на пряму ℓ. Одержуємо два прямокутні трикутники  АВЕ та СDВ.
 3.  Виміряйте довжину відрізка  АЕ та DC і користуючись розрахунковою формулою обчисліть показник заломлення n.

                                                                                                        Таблиця результатів

досліду

Виміряно

Обчислено n

АЕ, мм

DC,мм

Обчислення :

Розрахунок похибок

Виконати обчислення для одного досліду.

 1.  Максимальна абсолютна похибка:

Δℓ=Δі ℓ + Δвℓ,

де  Δі ℓ- абсолютна інструментальна похибка, для лінійки Δі ℓ= 1 мм;

    Δвℓ - абсолютна похибка відліку, яка дорівнює половині ціни поділки шкали засобу вимірювання.

Обчислення :

ІТ.РП12.10.    .ЗВ

арк

2

Змін.

Арк.

№ Документу

Підпис

Дата

 1.  Відносна похибка вимірювань:

Обчислення

 1.  Абсолютна похибка вимірювань:

, де  виражається десятковим дробом.

Обчислення

 1.  Одержаний результат записати у вигляді:

,     =          %

Запис:  n=

Контрольні запитання:

 1.  Запишіть закони заломлення світла
 2.  Що таке заломлення світла, яка причина цього явища?
 3.  Чи залежить відносний показник заломлення від кута падіння ? Від чого він залежить?
 4.  Що називається граничним кутом повного внутрішнього відбивання?

Висновок :

ІТ.РП12.10.    .ЗВ

арк

3

Змін.

Арк.

№ Документу

Підпис

Дата
1. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов 4го курса очной формы обучения 5го к.html
2. Модель социальной помощи в современной России социальное обеспечение семьи
3. УстьКуломская ДЮСШ Е
4. Лекция 4 ПОСЛЕПЕЧАТНЫЕ ПРОЦЕССЫ Послепечатные процессы включают весь комплекс операций по переработке отп
5. Нуклеиновые кислоты.html
6. I Понятие человека Человек субъект общестистор
7. Шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення менеджменту підприємства
8. А Радугина ХРЕСТОМАТИЯ ПО ФИЛОСОФИИ Gudemus igitur Juvenes dum sumus Post jucundm juventutem Post molestm senectutem Nos hbebit humus Ubi sunt
9. Проблемы человека в философии
10. Курсовая работа- Рефлексивные процессы в управлении
11. WTO Всемирная туристская организация на сегодняшний день самая известная и признанная в туристском мире
12. Неклассические логики стр
13. Учебный практикум «По налоговому учету и планированию»
14. Topic Hve you ever felt relly frustrted Describe frustrting experience you hd recently
15. а- Кредит ~ это-
16. переведенные на все основные языки многократно издавались во всем мире
17. Введение питательной смеси через зонд
18. .03 Среда 12.1
19. 00 BSStretch Лена Грибкова Totll TorsoStretch Ксения Piltes Лена Скрицкая
20.  I склонение l ef крыло ort ef аорта rteri e f ~ артерия bucc ef ~ щека burs ef~