Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

завдання на екзамен з дисципліни Менеджмент 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


PAGE   \* MERGEFORMAT 4

Практичні завдання на екзамен з дисципліни «Менеджмент»

1. На прикладі організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження, визначити перелік факторів прямої дії зовнішнього середовища, які найбільш активно впливають на ефективність факторів внутрішнього середовища. Охарактеризувати причини такого впливу.

2. Встановити критерії по яким можна визначити ефективність впливу найбільш активних факторів прямої дії зовнішнього середовища на фактори внутрішнього середовища організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Обґрунтувати ці критерії.

3. Використовуючи штатний розпис організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження, розмістити посадові особи по рівнях управління. Визначити і обґрунтувати місце та роль менеджерів нижчої ланки в ієрархічній вертикалі управління.

4. Використовуючи штатний розпис організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження, розмістити посадові особи по рівнях управління. Визначити і обґрунтувати місце та роль менеджерів середньої ланки в ієрархічній вертикалі управління.

5. Сформувати місію організації, що є об’єктом Вашого дослідження. Визначити і обґрунтувати цілі та першочергові заходи для організації (окремого структурного підрозділу), реалізація яких забезпечить досягнення встановленої місії.

6. Визначити принципи і методи менеджменту, які використовують керівники організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Охарактеризувати найбільш дієві, що впливають на ефективність роботи.

7. Обґрунтувати необхідність використання керівниками відповідних принципів і методів менеджменту для ефективності функціонування організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Проаналізувати можливі наслідки таких управлінських кроків.

8. Визначити перелік загальних і конкретних функцій менеджменту, які характеризують систему управління організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Проаналізувати взаємозв’язок цих функціональних груп.

9. Розробити план заходів по можливому розширенню функціональних напрямів діяльності організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Обґрунтувати умови їх реалізації.

10. Розробити план заходів щодо можливої зміни впливу факторів прямої дії зовнішнього середовищ на фактори внутрішнього середовища організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Обґрунтувати умови їх реалізації.

11. Використовуючи перелік посадових осіб (згідно штатного розпису) розробити схему управління організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Встановити перелік посадових осіб лінійного і функціонального підпорядкування.

12. Проаналізувати схему управління організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження та запропонувати заходи щодо її раціоналізації (оптимізації). Обґрунтувати можливу ефективність від запропонованих заходів.

13. Охарактеризувати систему мотивування діяльності працівників організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Визначити сильні та слабкі сторони діючої системи мотивування. Запропонувати заходи щодо підвищення її ефективності.

14. Використовуючи змістовні теорії мотивації розробити систему мотивування діяльності працівників організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Обґрунтувати умови реалізації розробленої системи мотивування.

15. Використовуючи процесійні теорії мотивації розробити систему мотивування діяльності працівників організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Обґрунтувати умови реалізації розробленої системи мотивування.

16. Використовуючи змістовні та процесійні теорії мотивації розробити систему мотивування діяльності працівників організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Обґрунтувати умови реалізації розробленої системи мотивування.

17. Охарактеризувати систему контролювання діяльності працівників організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Визначити сильні та слабкі сторони діючої системи контролювання. Запропонувати заходи щодо підвищення її ефективності.

18. Охарактеризувати попередній, поточний та заключний контроль в організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Зазначити критерії по яким встановлюють відповідність об’єкту контролю визначеним стандартам на кожному етапі контролю.

19. Охарактеризувати систему регулювання діяльності організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Визначити сильні та слабкі сторони діючої системи регулювання. Запропонувати заходи щодо підвищення її ефективності.

20. Описати схему прийняття рішень в організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Визначити сильні та слабкі сторони діючої схеми прийняття управлінських рішень. Запропонувати заходи щодо підвищення її ефективності.

21. Визначити фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень в організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Запропонувати та обґрунтувати заходи, що сприятимуть підвищенню ефективності прийняття управлінських рішень.

22. Охарактеризувати систему комунікаційних зв’язків організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Визначити слабкі та сильні сторони діючої системи комунікаційних зв’язків. Запропонувати заходи щодо підвищення її ефективності.

23. Дати характеристику носіїв і засобів інформації, що забезпечують функціонування системи комунікаційних зв’язків організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Запропонувати умови покращення їх впливу на ефективність функціонування діючої системи комунікаційних зв’язків.

24. Охарактеризувати стиль керівництва одного із менеджерів організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження. Визначити сильні та слабкі сторони цього менеджера. Запропонувати та обґрунтувати зміни, які необхідно внести у стиль керівництва менеджера, для посилення його впливу на ефективність діяльності підлеглих.

25. Запропонувати та обґрунтувати критерії по яких, на Вашу думку, доцільно визначати ефективність менеджменту організації (окремого структурного підрозділу), що є об’єктом Вашого дослідження.
1. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2002 Дисе
2. .А. МОУ Гимназия г.
3. тема сучасної України Виконала- Крикрлива Марія 31 група Київ ~ 2013
4. Aноргазмия
5. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и в
6. Лабораторная работа 1
7. на тему- Проектування та розробка програмного забезпечення для автоматизації обліку спецодягу працівників
8. Лабораторна робота 7 КОЛА З ВЗАЄМНОЮ ІНДУКТИВНІСТЮ Мета роботи- дослідним шляхом визначити параметри
9. Тема 33 СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
10. тема налогового регулирования промышленного развития Вьетнама- Диссертация на соискание ученой степени кан
11. річного економічного ефекту; 2 розрахункового коефіцієнта ефективності капітальних затрат на розробку і.
12. Актуальність теми Сирингомієлія за своїм клінічним перебігом схожа з проявами інтрамедулярних пухлин сп
13. Московский государственный юридический университет имени О
14. а именно категория бытия задавала тон она была одной из самых главных категорий
15. Реферат- Урегулирование вооруженных этнополитических конфликтов
16. на тему- Групування регіонів України за ступенем інвестиційної привабливості Виконала с
17. Реферат Экономика Франции
18. либо органа не нарушая целость организма
19. азиатских странах большую популярность приобрела идея ускоренного развития по пути социализма или социали
20. Строительная климатология и геофизика; 368; d0 ~ величина в метрах СНиП 2