Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

New батырмасы нені білдіреді 'рыл'анды 'згерту B жа'а график 'ру C жа'а 'жат ашу [Ctrl N] D жа'а элем

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

5B071900- Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Электрондық сұлбаларды компьютерлік модельдеу 

Дневное 4 года 1 курс

Касымов С.С.

"New" батырмасы нені білдіреді?

A) құрылғанды өзгерту

B) жаңа график құру

C)& жаңа құжат ашу [Ctrl + N]

D) жаңа элемент  құру

E) масштабтау

*****

"Open" батырмасы нені білдіреді?

A) жаңа құжат құру [Ctrl + N]

B)& құрылған құжатты ашу [Ctrl + O]

C) жаңа график құру

D) жаңа элементт құру

E) жаңа элемент

*****

 "Save" батырмасы нені білдіреді?

A)& берілген құжатты сақтау [Ctrl + S].

B) жаңа құжат ашу [Ctrl + N]

C) жаңа графикті сақтау

D) жаңа элемент

E) сақталған құжатты ашу [Ctrl + O]

*****

"Print"батырмасының мағынасы:

A)  жаңа элемент  

B) берілген құжатты сақтау [Ctrl + S]

C) жаңа графикті  сақтау 

D)& берілген құжатты басу [Ctrl + P]

E) сақталған құжатты ашу [Ctrl + O]

*****

"Cut"батырмасының мағынасы:

A)  берілген құжатты сақтау [Ctrl + S]

B)& ерекшеленген бөлімді қиып алу [Ctrl + X]

C) жаңа графикті  сақтау 

D) жаңа элемент  

E) сақталған құжатты ашу [Ctrl + O]

*****

"Copy" батырмасы нені білдіреді?

A)& ерекшеленген бөлімді көшіру [Ctrl + C]

B) берілген құжатты сақтау [Ctrl + S]

C) жаңа графикті  сақтау

D) ерекшеленген бөлімді қиып алу [Ctrl + X] 

E) сақталған құжатты ашу [Ctrl + O]

*****

"Paste" батырмасы нені білдіреді?

A) ерекшеленген бөлімді қиып алу [Ctrl + X] 

B) берілген құжатты сақтау [Ctrl + S]

C) ерекшеленген бөлімді көшіру [Ctrl + C] 

D)& алмасу буферіндегін құжатқа орнату [Ctrl + V]

E) сақталған құжатты ашу [Ctrl + O]

*****

"Rotate" батырмасы нені білдіреді?

A) ерекшеленген бөлімді көшіру [Ctrl + C] 

B) берілген құжатты сақтау [Ctrl + S]

C)& ерекшеленген бөлімді бұру [Ctrl + R]

D) ерекшеленген бөлімді қиып алу [Ctrl + X] 

E) сақталған құжатты ашу [Ctrl + O]

*****

"Flip Horizontal" батырмасы нені білдіреді?

A) ерекшеленген бөлімді бұру [Ctrl + R]

B)& солдан оңға көрсету

C) ерекшеленген бөлімді көшіру [Ctrl + C] 

D) ерекшеленген бөлімді қиып алу [Ctrl + X] 

E) сақталған құжатты ашу [Ctrl + O]

*****

"Flip Vertical" батырмасы нені білдіреді?

A) сақталған құжатты ашу [Ctrl + O]

B) ерекшеленген бөлімді бұру [Ctrl + R]

C) солдан оңға көрсету 

D) ерекшеленген бөлімді қиып алу [Ctrl + X] 

E)& жоғарыдан төмен көрсету

*****

"Create Sub circuit" батырмасы нені білдіреді?

A)& қосымша сызба құру [Ctrl + B]

B) ерекшеленген бөлімді бұру [Ctrl + R]

C) солдан оңға көрсету 

D) ерекшеленген бөлімді қиып алу [Ctrl + X] 

E) сақталған құжатты ашу [Ctrl + O]

*****

"Display Graphs" батырмасынені білдіреді?

A) ерекшеленген бөлімді бұру [Ctrl + R]

B)& кестелерді көрсету ерекшеленген бөлімді бұру [Ctrl + R]

C) графиктірді көшіру 

D) ерекшеленген бөлімді қиып алу [Ctrl + X] 

E) сақталған құжатты ашу [Ctrl + O]

*****

"Component Properties" (компоненттер қасиеттері)нені білдіреді?

A) құрылғанды өзгерту

B) график құру

C)& компоненттер қасиеттерін  

D) керек элемент  

E) масштабтау

*****

"Zoom Out" нені білдіреді?

A) график құру 

B)& масштабты азайту

C) құрылғанды өзгерту

D) масштабты ұлғайту

E) керек элемент

*****

"Zoom In" нені білдіреді?

A) құрылғанды өзгерту

B) график құру

C)& масштабты ұлғайту

D) масштабты азайту

E) керек элемент

*****

батырмасы нені білдіреді?

A) масштабты азайту

B) масштабты ұлғайту  

C) элементтерді өзгерту

D)& масштабтың пайыздық қатынаста өзгеруі

E) элемент

*****

"Help" нені білдіреді?

A) масштабты азайту

B) оқытушының көмегі  

C) элементтерді өзгерту

D)& бұл элемент жөнінде анықтаманы сұрату

E) масштаб

*****

"Favorites" нені білдіреді?

A) сызбаның өлшемдерін анықтайды

B) өлшемдерді өзгерту

C) компоненттер қасиеттері

D)& таңдалған сызбалар

E) элемент

*****

Edit/Copy as Bitmap бұйрығы нені білдіреді?

A)&  элементтер суретін алмасу буферіне көшіру

B) көшіру

C) алмасу буферінің мазмұнын көрсетеді

D) сызбаның өлшемдерін анықтайды

E) керек элемент

*****

Edit/Show Clipboard бұйрығы нені білдіреді?

A)&  алмасу буферінің мазмұнын көрсетеді

B) элементтер суретін алмасу буферіне көшіру

C) компоненттер қасиеттері

D) сызбаның өлшемдерін анықтайды

E) масштабты

*****

Circut менюсі мүмкін етеді:

A)&  тізбекпен жұмыс жасау операциялары

B) элементтер суретін алмасу буферіне көшіру

C) компоненттер қасиеттері

D) сызбаның өлшемдерін анықтайды

E) масштабтау

*****

Circuit/Create Subcircuit нені білдіреді?

A)&  сызбадан таңдалған элементтерді қосымша сызбаға іріктейді

B) тізбекпен жұмыс жасау операциялары

C) компоненттер қасиеттері

D) сызбаның өлшемдерін анықтайды

E) масштабты

*****

 -  (Sources) батырмасы қандай менюді білдіреді?

A) индикаторлардың

B) негізгі радиобөлшектердің

C)& энергия көздерінің

D) өлшеу құралдарының

E) диодтардың

*****

- (Ground) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A) батарея

B) мультиметр

C) конденсатор

D)& қысым беру

E) потенциометр

*****

- (Battery) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A) потенциометр

B) мультиметр

C) конденсатор

D) қысым беру

E)& батарея

*****

- (DC Current SourcE) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A) айналмалы ток көзі

B) мультиметр

C)& тұрақты ток көзі

D) резистор

E) потенциометр

*****

- (AC Voltage SourcE) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A) конденсатор

B) тұрақты токтың эқк көзі

C)& айналмалы токтың эқк көзі

D) резистор

E) потенциометр

*****

- (AC Current SourcE) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A) тұрақты токтың эқк көзі

B)& айналмалы ток көзі

C) конденсатор

D) резистор

E) потенциометр

*****

- (Voltage-Controlled Voltage SourcE) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A) кернеумен басқарылатын тәуелді ток көздері

B)  токпен басқарылатын эқк тәуелді көздері

C) токпен басқарылатын тәуелді ток көздері

D)& кернеумен басқарылатын эқк тәуелді көздері

E) айналмалы ток көзі

*****

- (Voltage-Controlled Current SourcE) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A) токпен басқарылатын эқк тәуелді көздері

B) кернеумен басқарылатын эқк тәуелді көздері

C)& кернеумен басқарылатын тәуелді ток көздері

D) токпен басқарылатын тәуелді ток көздері

E) айналмалы ток көзі

*****

- (Current Controlled Voltage SourcE) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A)& токпен басқарылатын эқк тәуелді көздері

B) кернеумен басқарылатын тәуелді ток көздері

C) кернеумен басқарылатын эқк тәуелді көздері

D) токпен басқарылатын тәуелді ток көздері

E) айналмалы ток көзі

*****

- (Current Controlled Current SourcE) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A) айналмалы ток көзі

B) токпен басқарылатын эқк тәуелді көздері

C) кернеумен басқарылатын тәуелді ток көздері

D) кернеумен басқарылатын эқк тәуелді көздері

E)& токпен басқарылатын тәуелді ток көздері

*****

- (Clock) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A) кернеумен басқарылатын тәуелді ток көздері

B) токпен басқарылатын эқк тәуелді көздері

C)& тікбұрышты тербелістер көзі

D) кернеумен басқарылатын эқк тәуелді көздері

E) айналмалы ток көзі

*****

-(AM SourcE) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A) кернеумен басқарылатын эқк тәуелді көздері

B) жиілік модульденген тербелістер көзі

C) токпен басқарылатын эқк тәуелді көздері

D)& амплитудалық-модульденген тербелістер көзі

E) айналмалы ток көзі

*****

- (FM SourcE) бұған төмендегідей мағына сәйкес келеді:

A) тікбұрышты тербелістер көзі

B) амплитудалық-модульденген тербелістер көзі

C) кернеумен басқарылатын тәуелді ток көздері

D)& жиілік модульденген тербелістер көзі

E) токпен басқарылатын эқк тәуелді көздері

*****

Electronic Workbench   осындағы атауларды атап шығыңыз:

A) тұрақты ток көзі, айналмалы ток көзі, ток көзі

B)& тұрақты ток көзі, эқк айналмалы ток көзі, айналмалы ток көзі

C) айналмалы ток көзі, ток көзі, тұрақты ток көзі

D) дұрыс жауап жоқ

E) батарея, генератор, резистор

*****

-ұсынылған батырмалар ... болып табылады:

A) светодиод, жерлендіру   

B) батарея, жерлендіру    

C) жерлендіру, конденсатор

D)& жерлендіру, батарея     

E) резистор, конденсатор

*****

- (Basic) батырмасы қандай менюді білдіреді?

A) индикаторов

B) энергия көздері

C)& негізгі бөлшектер

D) өлшеу құралдары

E) диодтар

*****

- бұл нені білдіреді?

A) резистор

B) мультиметр

C) конденсатор

D)& қосылу

E) потенциометр

*****

- бұл нені білдіреді?

A) конденсатор

B) мультиметр

C)& резистор

D) потенциометр

E) трансформатор

*****

- бұл нені білдіреді?

A) тікбұрышты тербелістер көзі

B) трансформатор

C) резистор

D)& индуктивтік

E) датчик

*****

- батырмасына қандай мағына сәйкес келеді?

A)& потенциометр

B) мультиметр

C) конденсатор

D) резистор

E) PNP типтегі транзистор

*****

- батырмасына қандай мағына сәйкес келеді?

A) потенциометр

B) мультиметр

C) резистор

D)& конденсатор

E) датчик

*****

- батырмасына қандай мағына сәйкес келеді?

A) конденсатор

B) мультиметр

C)& айналмалы сыйымдылық конденсаторы 

D) резистор

E) потенциометр

*****

- батырмасына қандай мағына сәйкес келеді?

A) конденсатор

B) тұрақты ток қозғалтқышы

C)& трансформатор

D) резистор

E) потенциометр

*****

 - (Relay) батырмасына қандай мағына сәйкес келеді?

A) тікбұрышты тербелістер көзі

B) трансформатор

C) индуктивтік

D)& реле

E) датчик

*****

- (Switch) батырмасына қандай мағына сәйкес келеді?

A) трансформатор

B) реле

C)& ажыратқыш

D) энергия көзі

E) датчик

*****

- батырмасы нені білдіреді?

A)& уақыт релесін  

B) қосқыш 

C) конденсатор

D) резистор

E) мультиметр

*****

- батырмасы қандай менюді білдіреді?

A) индикаторлар

B) ток көздері

C) негізгі радиобөлшектер

D)& диодтар

E)  өлшеу құралдары

*****

- батырмасы нені білдіреді?

A) транзистор

B) реле

C) трансформатор

D)& диод

E) датчик

*****

- (Zener DiodE) – батырмасы нені білдіреді?

A) датчик

B) реле

C) трансформатор

D) диод

E)& Зенер диоды

*****

- бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) сәулелік диод

B) мультиметр

C) конденсатор

D)& диод көпірі

E) потенциометр

*****

- бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) диод көпірі

B) мультиметр

C) конденсатор

D)& светодиод

E) потенциометр

*****

  - батырмасы қандай менюді білдіреді?

A) ток көздері

B) диод

C)& транзистор

D) негізгі радиобөлшектер

E) индикатор

*****

- бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) потенциометр

B) PNP типтегі транзистор

C) конденсатор

D) резистор

E)& NPN типтегі транзистор

*****

- бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) потенциометр

B) NPN типтегі транзистор

C) конденсатор

D) резистор

E)& PNP типтегі транзистор

*****

- бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) NPN типтегі транзистор

B) p – арналы өрістік транзистор

C) PNP типтегі транзистор

D)& n – арналы өрістік транзистор

E) потенциометр

*****

- батырмасына қандай мағына сәйкес келеді?

A) PNP типтегі транзистор

B) n – арналы өрістік транзистор

C)& p – арналы өрістік транзистор

D) NPN типтегі транзистор

E) потенциометр

*****

- бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) потенциометр

B) конденсатор

C) резистор

D)& мультиметр

E) осциллограф

*****

 - бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) осциллограф

B) мультиметр

C) құрама прибор

D) потенциометр

E)& функционалдық генератор 

*****

- бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) конденсатор

B) мультиметр

C)& осциллограф

D) резистор

E) потенциометр

*****

 - бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) резистор

B) мультиметр

C) осциллограф

D)& АЧХ менФЧХ (боде плоттер) өлшеуіші

E) потенциометр

*****

 - бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) осциллограф

B) мультиметр

C)& сөз генераторы 

D) АЧХ и ФЧХ (боде плоттер) өлшеуіші

E) потенциометр

*****

 - бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) АЧХ и ФЧХ (боде плоттер) өлшеуіші

B) мультиметр

C) осциллограф

D)& логикалық анализатор 

E) сөз генераторы 

*****

 - бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) логикалық анализатор 

B)& логикалық ауыстырғыш

C) осциллограф

D) АЧХ и ФЧХ (боде плоттер) өлшеуіші 

E) сөз генераторы 

*****

- бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) потенциометр

B) амперметр

C) конденсатор

D) резистор

E)& вольтметр

*****

- бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) конденсатор

B) вольтметр

C)& амперметр

D) резистор

E) потенциометр

*****

 - бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) потенциометр

B) вольтметр

C) конденсатор

D) резистор

E)& қызу лампасы 

*****

 - бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A)& логикалық деңгей индикаторы 

B) қызу лампасы 

C) конденсатор

D) резистор

E) потенциометр

*****

 - бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) резистор

B) қызу лампасы

C) логикалық деңгей индикаторы 

D)& семисегменттік индикаторлар

E) потенциометр

*****

 - бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) логикалық деңгей индикаторы

B) қызу лампасы

C)& басқарылатын жиіліктің дыбыстық шығуы (зуммер)  

D) резистор

E) потенциометр

*****

 - бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) потенциометр

B) қызу лампасы

C) логикалық деңгей индикаторы

D) басқарылатын жиіліктің дыбыстық шығуы (зуммер)  

E)& деңгей өлшеуішінің дисплейі

*****

- бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) конденсатор

B) эқк тұрақты ток көзі

C)& тұрақты ток қозғалтқышы

D) резистор

E) потенциометр

*****

- бұған қандай мағына сәйкес келеді?

A) конденсатор

B) эқк тұрақты ток көзі

C)& лампалық триод

D) резистор

E) потенциометр

*****

- батырмасы қандай менюді білдіреді?

A) индикатор

B) ток көздері

C) негізгі радиобөлшектер

D)& өлшеу құралдары

E) диод

*****

- батырмасы қандай менюді білдіреді?

A) негізгі радиобөлшектер

B) ток көздері

C)& индикатор

D) өлшеу құралдары

E) диод

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады:

A) вольтметр   

B)& амперметр  

C) конденсатор   

D) резистор  

E) потенциометр

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) резистор     

B)& трансформатор   

C) конденсатор

D) тұрақты ток қозғалтқышы

E) диод

*****

 - ұсынылған батырма ... болып табылады:

A) екілік жүйе

B) компьютерді өшіру батырмасы

C)& сызба энергиясын қосу батырмасы

D) кернеумен басқарылатын тәуелді эқк көздері

E) айналмалы ток көзі

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A)& "Analog ICs" (аналогтық интегралдық микросхемалар)

B) компьютерді өшіру батырмасы

C) екілік жүйе

D) кернеумен басқарылатын тәуелді эқк көздері

E) айналмалы ток көзі

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) 5 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

B) компьютерді өшіру батырмасы 

C)& 3 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш 

D) кернеумен басқарылатын тәуелді эқк көздері

E) "Analog ICs" (аналогтық интегралдық микросхемалар)

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) "Analog ICs" (аналогтық интегралдық микросхемалар)

B) 3 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

C) екілік жүйе

D) кернеумен басқарылатын тәуелді эқк көздері

E)& 5 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) 5 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

B) 3 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

C)& 7 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

D) кернеумен басқарылатын тәуелді эқк көздері

E) "Analog ICs" (аналогтық интегралдық микросхемалар)

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) 3 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

B)& 9 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

C) 5 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

D) 7 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

E) "Analog ICs" (аналогтық интегралдық микросхемалар)

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A)& Компаратор

B) 3 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

C) 5 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш 

D) 7 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

E) "Analog ICs" (аналогтық интегралдық микросхемалар)

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) 3 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш 

B)&  фазалық синхронизациялау тізбегі 

C) 5 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

D) Компаратор

E) "Analog ICs" (аналогтық интегралдық микросхемалар)

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) фазалық синхронизациялау тізбегі

B) 3 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

C)& "Mixed ICs" (аралас ИЖ)

D) Компаратор

E) "Analog ICs" (аналогтық интегралдық микросхемалар)

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) "Mixed ICs" (аралас ИЖ)

B) 3 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш

C) фазалық синхронизациялау тізбегі

D)& "Digital ICs" (сандық ИМС)  

E) "Analog ICs" (аналогтық интегралдық микросхемалар)

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A)& "Miscellaneous" (әртүрлі)

B) 3 қыстырмасы бар операциялық күшейткіш 

C) фазалық синхронизациялау тізбегі

D) "Mixed ICs" (аралас ИЖ)

E) аналогтық интегралдық микросхемалар

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) резистор     

B)& балқымалы сақтандырғыш  

C) конденсатор

D) тұрақты ток қозғалтқышы   

E) диод

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) тұрақты ток қозғалтқышы

B) сақтау   

C) конденсатор

D)& мәліметтерді жазу    

E) диод

***** - ұсынылған батырма ... болып табылады

A)& компоненттер қосылыстарының тізімі 

B) сақтау     

C) мәліметтерді жазу

D) желі   

E) диод

*****

 - ұсынылған батырма ... болып табылады

A) мәліметтерді жазу

B) сақтау    

C)& жоғалту орын алатын ауыстыру

D) желі  

E) компоненттер қосылыстарының тізімі 

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) компоненттер қосылыстарының тізімі

B) сақтау

C) мәліметтерді жазу

D) жоғалту орын алатын ауыстыру

E)& жоғалтусыз ауыстыру

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) конденсатор

B) резистор     

C)& кристалдық диод 

D) тұрақты ток қозғалтқышы

E) балқымалы сақтандырғыш  

*****

- ұсынылған батырма ... болып табылады

A) трансформатор  

B) сақтау

C)& тұрақты ток электрқозғалтқышы

D) жоғалту орын алатын ауыстыру

E) компоненттер қосылыстарының тізімі

*****

 - ұсынылған батырма ... болып табылады

A) трансформатор  

B) тұрақты ток электрқозғалтқышы

C)& электрондық-вакуумдық лампа (триод)

D) жоғалту орын алатын ауыстыру

E) компоненттер қосылыстарының тізімі

*****

 - ұсынылған батырма ... болып табылады

A) трансформатор  

B) сақтау

C)& кернеу ұлғаюының өзгерткіші

D) жоғалту орын алатын ауыстыру

E) компоненттер қосылыстарының тізімі

*****

 - ұсынылған батырма ... болып табылады

A) сақтау

B)& кернеу азаюының өзгерткіші

C) трансформатор  

D) жоғалту орын алатын ауыстыру

E) кернеу ұлғаюының өзгерткіші

*****

 - ұсынылған батырма ... болып табылады

A) жоғалту орын алатын ауыстыру

B) сақтау

C) кернеу азаюының өзгерткіші

D)& кернеу ұлғаюының-азаюының өзгерткіші

E) кернеу ұлғаюының өзгерткіші

*****


Диплом на заказ


1. влюбить убить оживить пишите то на что вы реально можете влиять
2. Исторические взгляды Н.В. Шелгунова
3. Нюрнбергский процесс
4. Сборка замка убранного положения основной опоры шасси самолета Ту-204
5. отмена крепостного пра
6. Тема 6 Сукупні видатки і ввп Модель сукупний попит сукупна пропозиція що її ми розглянули в темі 4 є баз
7. Институт судимости в уголовном праве
8. Тема 5 Грошові системи 1 ГрошовІ системИ 1
9. психологический климат и структура рабочего коллектива Понятие микроклимата в коллективе Факторы вл
10. х годов прежде всего крестьянская судебная и реформа полиции не могли не отразиться на уголовном законодат
11. Разработка комплекса продвижения нанопродукции предприятия на рынок нанотехнологий
12. 3 1
13. Dy cn be used Nowdys we don~t subscribe to ny newsppers or mgzines
14. Курсовая работа- Отопление и вентиляция жилого дома
15. Развитие кооперации в различных странах
16. Очерки по психологии сексуальности
17. Предшествующий уровень техники Известное устройство вертикальной печи непрерывного действия для терм
18. Йозеф Ратцингер (папа Бенедикт XVI)
19. Палітычныя мадэлі журналістыкі
20. ТЕМА ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 3638 В ходе изучения эти