Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Lehrwerksteil f'r Deutsch. Plnen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz- На уроці за програмною темою ldquo;Учень і його оточення

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  1

  1.  Berichten Sie zum Thema: Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови
  2.  Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.
  3.  Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Школа, клас, урок іноземної мови” має бути, серед інших, реалізована мета “Розвиток мовлення учнів із використанням предметної лексики класного вжитку” та опрацьовано граматичний матеріал “Слабкі дієслова (первинне ознайомлення)”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання граматики" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   …………………………. Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  2

1. Berichten Sie zum Thema: Цілі і зміст навчання іноземної мови у загальноосвітній школі

  1.  Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Школа, клас, урок іноземної мови”, серед інших, має бути реалізована мета “Розвиток мовлення учнів з використанням предметної лексики класного вжитку” та опрацьовано граматичний матеріал “Побудова питальних речень з питальним словом wie”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання лексики" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………… Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  3

1. Berichten Sie zum Thema: Навчання активного граматичного мінімуму (з прикладами вправ і завдань)

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Я і мої рідні. Мій товариш, його рідні”, серед інших, має бути реалізована мета “Розвиток діалогічного мовлення на базі діалога-розпиту” та опрацьовано граматичний матеріал “Кількісні числівники від 1 до 12”.  Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання мовлення" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   …………………………. Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  4

1. Berichten Sie zum Thema: Навчання пасивного граматичного мінімуму (з прикладами вправ і завдань)

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Я і мої рідні. Мій товариш, його рідні”, серед інших, має бути реалізована мета “Розвивати діалогічне мовлення на основі комунікативних та ігрових комунікативних вправ”, та опрацьовано граматичний матеріал “Прийменник in з Akk.”.  Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання мовлення" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   …………………………. Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  5

1. Berichten Sie zum Thema: Вправи для навчання діалогічного мовлення

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Я і мої рідні. Мій товариш, його рідні”, серед інших, має бути реалізована мета “Навчити учнів складати новий діалог” та продовжено автоматизацію вживання граматичного матеріалу “Побудова питальних та розповідних речень”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання граматичного матеріалу"

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  6

1. Berichten Sie zum Thema: Вправи для навчання монологічного мовлення

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Школа, клас”, серед інших, має бути реалізована мета “Навчмти учнів називати місце перебування предмета на горизонтальній або вертикальній площині”, та опрацьовано граматичний матеріал “Прийменники an та auf з Dat. або Akk.”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання граматики" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ............

Lehrstuhlleiter   …………………………. Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

PRÜFUNGSKARTE  N  7

1. Berichten Sie zum Thema: Процес засвоєння лексичного матеріалу (з прикладами вправ)

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

  1.  Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Будииок, в якому я живу; Вулиця, на якій я живу”, серед інших, має бути реалізована мета “Забезпечити розуміння значень нових слів та їх репродуктивне засвоєння у мовленні учнів” та опрацьовано граматичний матеріал “Прийменники vor та hinter з Dat. або Akk.”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання лексики" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik   

   

PRÜFUNGSKARTE  N  8

1. Berichten Sie zum Thema: Навчання аудіювання. Вправи для навчання аудіювання.

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Україна. Київ - столиця України”, серед інших, має бути реалізована мета “Навчити учнів читати з повним розумінням текст, побудований з використанням щойно введеної лексики” та опрацьовано граматичний матеріал “Прийменник von перед географічними назвами та прізвищами”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання читання" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  9

  1.  Berichten Sie zum Thema: Фонетичні вправи

  1.  Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

  1.  Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Канікули”, серед інших, має бути реалізована мета “Розпочати формування уміння учнів відмінювати іменники за сильною відміною у однині та множині”, а відтак опрацьовано відповідний граматичний матеріал. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання граматики" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  10

1. Berichten Sie zum Thema: Перекладні і прямі методи навчання іноземних мов у зіставленні (з прикладами вправ і завдань)

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Канікули” має бути, серед інших,  реалізована мета “Формування лексичних навичок на матеріалі мовлення за темою ”Канікули”” та опрацьовано граматичний матеріал “Злиття прийменника in з означеним артиклем”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання лексики" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  11

1. Berichten Sie zum Thema: Аудіо-візуальний і аудіо-лінгвальний методи в зіставленні (з прикладами вправ і завдань)

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Суспільно-корисна праця, допомога батькам”, серед інших, має бути реалізована мета “Розвиток непідготовленого монологічного та діалогічного мовлення” та опрацьовано граматичний матеріал “Прийменник bei”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання усного мовлення" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  12

1. Berichten Sie zum Thema: Комунікативний метод навчання іноземних мов (з прикладами вправ і завдань)

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Будинок, у якому я живу; Вулиця, на якій я живу” має бути, серед інших, реалізована мета “Розвиток непідготовленого монологічного та діалогічного мовлення” та узагальнено граматичний матеріал “Прийменники, що керують давальним та знахідним відмінками”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання мовлення" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  13

1. Berichten Sie zum Thema: Навички і уміння. Етапи формування навичок і умінь (з прикладами вправ і завдань)

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Навчальні предмети, робота в гуртках, секціях” або “Учень і його оточення. Екскурсія по школі” має бути, серед інших, реалізована мета “Навчати аудіювання описового тексту, що містить біля 2 % невідомих слів, і монологічному мовленню з продукуванням розгорнених описових висловлювань у обсязі 8-10 фраз” та опрацьовано граматичний матеріал “Зворотні дієслова”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання аудіювання" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  14

1. Berichten Sie zum Thema:  Підручник з іноземної мови. Його структура, зміст і методична інтерпретація

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Улюблений актор, літературний або театральний персонаж” має бути, серед інших, реалізована мета “Навчання читанню художнього тексту, що містить біля 5 % незнайомих слів” та опрацьовано граматичний матеріал “Imperfekt сильних дієслів”.  Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання граматики" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………… Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  15

1. Berichten Sie zum Thema: Структура і зміст програми навчання іноземних мов у загальноосвітній школі

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: Складіть план-конспект (комбінованого) уроку з застосуванням вправ для розвитку монологічного мовлення за темою “Природа рідного краю” (очікувані висловлювання учнів укажіть повністю). Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання усного мовлення" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

      

PRÜFUNGSKARTE  N  16

1. Berichten Sie zum Thema: Види читання. Ознайомлювальне читання (види вправ і тексти)

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Улюблений актор, літературний або театральний персонаж” має бути, серед інших, реалізована мета Розвиток монологічного мовлення в обсязі 8-10 фраз на базі прочитаного тексту” та опрацьовано граматичний матеріал “Складнопідрядні речення з підрядними додатковими, що вводяться сполучником dass”.  Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання граматики" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………… Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  17

1. Berichten Sie zum Thema: Види читання. Вивчаюче читання (види вправ і тексти)

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Відвідання кіно, театрів, музеїв, бібліотек”, серед інших, має бути реалізована мета “Навчати учнів висловлюванню їх ставлення до змісту побаченого” та опрацьовано граматичний матеріал “Складнопідрядні речення з підрядними причини, що вводяться сполучником weil”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання усного мовлення" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   …………………………. Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  18

1. Berichten Sie zum Thema: Автоматизація вживання лексики активного словника (з прикладами вправ і завдань)

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Спортивні змагання” має бути, серед інших, реалізована мета “Навчання пошукового читання текстів” та опрацьовано граматичний матеріал “Складнопідрядні речення з підрядними часу, що вводяться сполучниками als і wenn”.  Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання читання" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   …………………………. Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  19

1. Berichten Sie zum Thema: Активний, пасивний і потенційний словник учня

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Спортивні змагання”, серед інших, має бути, серед інших, реалізована мета “Навчати учнів висловлюватись з приводу певних подій, висловлювати своє ставлення до них, погоджуючись з думкою співрозмовника чи аргументовано спростовуючи її” та опрацьовано граматичний матеріал “Префіксальні дієслова в Imperfekt (повторення)”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання письма" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

      

PRÜFUNGSKARTE  N  20

1. Berichten Sie zum Thema: Навчання техніки читання іноземною мовою. Вправи для розвитку техніки читання.

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Враження від книги, фільму, спектаклю, музичного твору, радіо- і телепередачі”, серед інших, має бути реалізована мета “Навчати учнів висловлюватись з приводу певних подій, висловлювати своє ставлення до них, погоджуючись з думкою співрозмовника чи аргументовано спростовуючи її”, та опрацьовано граматичний матеріал “Складнопідрядні речення з підрядними часу”.  Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання граматики" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  21

1. Berichten Sie zum Thema: Планування навчально-виховного процесу з іноземних мов

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Україна. Державний лад, географія, економіка, історія, наука і культура” має бути, серед інших, реалізована мета “Навчання учнів ознайомлювального читання науково-популярних текстів, що містять до 4 % незнайомих слів, за допомогою двомовного словника” та опрацьовано граматичний матеріал “Складнопідрядні речення (узагальнення)”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання читання" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  22

1. Berichten Sie zum Thema:  Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови. Вимоги до сучасного уроку іноземної мови

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Країна, мова якої вивчається. Міста, визначні місця, памятки культури”, серед інших, має бути реалізована мета “Навчати учнів читання без словника текстів суспільно-політичного змісту, що містять до 7 % невідомих слів” та опрацьовано граматичний матеріал Zustandspassiv. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання читання" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………… Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

PRÜFUNGSKARTE  N  23

1. Berichten Sie zum Thema:  Проблема вправ і їх системи у методиці викладання іноземної мови. Основні типи вправ.

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Країна, мова якої вивчається. Міста, визначні місця, памятники культури” складіть для 9 класу план-конспект уроку  11, на якому, серед інших, має бути реалізована мета Навчати учнів виступати з невеликими повідомленнями” та опрацьовано граматичний матеріал Passiv. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання монологічного мовлення і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   …………………………................ Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

     

PRÜFUNGSKARTE  N  24

1. Berichten Sie zum Thema: Характеристика основних видів мовленнєвої діяльності, їх роль і місце у навчанні іноземної мови

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Вибір професії, плани на майбутнє” складіть для 9 класу план-конспект уроку № 13, на якому, серед інших, має бути реалізована мета  “Навчати учнів готувати повідомлення з певної теми та робити ці повідомлення, спираючись на тези, план, виписки, підручник тощо” та опрацьовано граматичний матеріал “Складнопідрядні речення мети. Зворот um … zu  + Infinitiv. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання усного мовлення" і прокоментуйте цей фрагмент

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  25

1. Berichten Sie zum Thema:  Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях навчання

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Вибір професії, плани на майбутнє” складіть для 9 класу план-конспект уроку, на якому, серед інших, має бути реалізована мета “Навчання уміння переглядати газети іноземною мовою, вибираючи інформацію, яка становить певний інтерес для учнів” та опрацьовано граматичний матеріал “Речення з дієсловами в Imperfekt Passiv”.  Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання читання" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  26

1. Berichten Sie zum Thema: Методи і прийоми навчання іноземної мови на різних ступенях навчання

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Шкільне життя, поточні події в школі” складіть для 10 класу план-конспект уроку № 8, на якому, серед інших, має бути реалізована мета “Навчання аудіювання текстів-роздумів, що побудовані на фразах з обсягом 8-10 слів, і навчання висловлювання резюме з приводу прослуханого тексту” та опрацьовано граматичний матеріал “Парні сполучники nicht nursondern auch, wedernoch”. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання аудіювання" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  27

1. Berichten Sie zum Thema: Методи наукових досліджень у методиці навчання іноземних мов.

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою «Країна, мова якої вивчається. Видатні вчені, митці, спортсмени» складіть для 10 класу план-конспект уроку № 12, на якому, серед інших, має бути реалізована мета «Навчання учнів читання з метою одержання основної інформації текстів суспільно-політичної літератури» та опрацьовано граматичний матеріал «Конструкція haben або sein + Infinitiv (ознайомлення)». Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання читання", і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   …………………………. Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  28

1. Berichten Sie zum Thema: Засоби навчання і їх використання

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою «Україна. Досягнення науки і техніки», серед інших, має бути реалізована мета «Навчання учнів читання з метою одержання основної інформації текстів науково-популярної літератури» та опрацьовано граматичний матеріал  «Конструкція haben або sein + Infinitiv” (тренування)». Розробіть фрагмент цього уроку, а саме «Вступна частина уроку» і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   …………………………. Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  29

1.  Berichten Sie zum Thema: Позакласна робота з іноземної мови у школі

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою Країна, мова якої вивчається. Звязки з нашою країною. Міста-побратими”, серед інших, має бути реалізована мета “Навчати учнів розповідати про факти, події тощо, користуючись довідниками, матеріалами преси, ілюстраціями тощо” та опрацьовано відповідний граматичний матеріал. Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання усного мовлення" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar

……………………………………………………………………………………………………

Nationale Universität Donezk     Fachrichtung: Deutsch 

Studienjahr: IV,  Semester: VII    Disziplin: Methodik

    

   

PRÜFUNGSKARTE  N  30

1. Berichten Sie zum Thema: Типи і структура уроків іноземної мови

2. Analysieren Sie das angebotene Lehrbuch bzw. Lehrwerksteil für Deutsch.

3. Planen und kommentieren Sie die Unterrichtssequenz: На уроці за програмною темою “Учень і його оточення. Професії, які обирає людина; плани на майбутнє”, серед інших, має бути реалізована мета “Навчати учнів вести бесіду в межах визначеної теми” та опрацьовано граматичний матеріал “Часові форми дієслова: Präsens в значенні майбутнього часу.  Розробіть фрагмент цього уроку, а саме "Навчання усного мовлення" і прокоментуйте цей фрагмент.

Bestätigt in der Lehrstuhlsitzung vom  ...............................,  Pr. Nr. ......................

Lehrstuhlleiter   ………………………….Prof. Dr. V.D. Kaliuščenko

Prüfer  ………………………….      Dr. O.V. Chobotar
1. Реферат- Образ медведя в фольклоре
2. Технологический проект холодного цеха ресторана быстрого обслуживания на 88 мест
3. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Львів ~ Ди
4. 2000 в которой было проанализировано современное состояние системы управления федеральной государственной
5. 2 Первая программа для выполнения чертежей
6. Контрольная работа по дисциплине наименование дисциплины
7. Когнитивные парадигмы пространства культуры
8. Інформаційні системи і технології на підприємств
9. Электрический импеданс
10. на тему- Открытие интернеткафе ВКонтакте
11. У разі пожеж аварій на об~єктах пов~язаних з виробництвом зберіганням транспортуванням сильнодіючих от
12. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)
13. Этика и этикет делового общения
14. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда
15. Пермский государственный национальный исследовательский университет кафедра гражданского п
16. Тема Розв~язання типових задач з молекулярної біології
17. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М
18. часть доля; 2 наследство`krN 1 безухий; 2 глухойgn`i m 1 огонь; 2 nom
19. 01 декабря 2013 г Протокол 1
20. Статья- Логопедическая работа по развитию моторной сферы у детей с детским церебральным параличом