Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Як вплине зниження температури зовнішнього повітря на рух потяга 2

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Перелік питань

1. Як вплине зниження температури зовнішнього повітря на рух потяга?

2. Коли при нормуванні вноситься виправлення враховуючий вплив вітру?

3. Як визначають витрати електроенергії в пускових реостатах при зупинках електровозів і електропотягів?

4. У норму витрати палива для тепловоза включають витрата палива на режимах холостого ходу дизеля?

5. Як у попередніх розрахунках для тепловозів ураховують витрату палива на холостому ходу дизеля?

6. Яку методику (розрахунок) використовують для нормування електроенергії й палива для моторвагонного рухомого складу?

7. Як визначають норму витрати палива для дизельного потяга?

8. Як ураховується вплив профілю колії при нормуванні витрати палива для дизельного потяга?

10. Як визначають витрату палива при роботі двигуна дизельного потяга на холостому ходу?

11. Які складові входять при визначенні витрати палива дизельного потяга?

12.Що таке допоміжні види робіт локомотивами?

13. У яких одиницях ураховується робота локомотивів, їхні маневри, а також використання локомотивів, що перебувають чекаючи роботи?

14. Як установлюють норму витрати палива й електроенергії для локомотива, який рухається самостійно?

15. Від чого залежить норма витрати палива й електроенергії для локомотива, який рухається самостійно?

16. Як визначають величини питомих витрат палива й електроенергії локомотива на роботу допоміжних механізмів на стоянці?

17. Які фактори впливають на маневрову роботу локомотива?

18. Як визначають норми витрати палива й електроенергії на маневрові роботи локомотивів?

19. Що визначають під час досвідчених поїздок локомотивів?

20. Як визначають норму при простої локомотива в робочому стані?

21. Як визначають загальдеповську норму витрати палива й електроенергії?

22. Від чого залежить норма й обсяг роботи для депо?

23. Які категорії норм існують для поїзної вантажної роботи?

24. Які категорії норм існують для поїзної пасажирської роботи?

25. Які категорії норм існують для поїзної допоміжної роботи?

26. Для чого призначені планові норми витрати палива й електроенергії у локомотивному господарстві ?

27. Який метод застосовують для планування норм витрати палива й електричної енергії на залізниці ?

28. Що визначають коефіцієнти впливу?

29. У яких одиницях виміру ведеться планування паливно-енергетичних ресурсів?

30. Зміни, яких конструктивних і експлуатаційних характеристик локомотивів визначають для розрахунку планових норм витрати палива й електроенергії?

31. Виконання, яких умов дає можливість аналізувати виконання норм витрати палива й електроенергії?.

32. Які фактори надають можливість виконати аналіз результатів виконання норм?

33. У чому обчислюються питомі норми витрати палива для котельних установок, які працюють на опалювально-виробничі потреби?

34. Яка теплоємність в 1 т. нормальної пари?

35. За якими даними виконується розрахунок витрати тепла й палива на опалення й вентиляцію будинку?

36. Коли виконується розрахунок витрати тепла й палива на опалення й вентиляцію будинку за укрупненими показниками?

37. На яку величину нормують витрата тепла й палива для кранів і автонавантажувачів із ДВЗ?

38. У чому вимірюють норми витрати тепла й палива для кранів і автонавантажувачів із ДВЗ?

39. У чому вимірюють норми витрати  тепла й палива для дизель-електричних агрегатів малої потужності?

40. Яким методом проводять розрахунок витрати палива рефрижераторним потягом за поїздку?

41. Що враховують при розрахунку витрати палива  рефрижераторним потягом за поїздку?

42. Залежно від чого встановлюються питомі норми витрати умовного палива для виробничих печей?

43. У яких одиницях виміру підраховують витрату палива для ковальських, ресорних і мідеплавильних печей?

44. У яких одиницях виміру підраховують витрата палива для печей, які установлені у депо й заводських цехах?

45. Залежно від чого встановлюють норми витрати для мийних машин?

46. Що відбувається з кінетичною енергією при гальмуванні потяга?

47.Що таке кінетична енергія потяга?

48. Від чого залежить питомий опір вагонів?

49. Установка, якого виду буксових підшипників дозволяє зменшити питомий опір вагона?

50. Від чого залежить витрата палива силової установки тепловоза?

51. Від яких регулювальних параметрів залежить потужність і економічність дизеля?

52. Що визначає тепловозна характеристика?

53.З врахуванням чого проводять вибір раціональної генераторної характеристики?

54. Вкажіть рівень витрати палива сучасними дизелями?

55. Від чого залежить витрата електроенергії електровозами.

56. Що таке характеристика колесномоторного блоку?

57. При підборі тягових електродвигунів припустиме відхилення швидкості обертання становить?

58. У чому суть рекуперативного гальмування електровоза?

59. Куди йде вироблена електроенергія  при рекуперативному гальмуванні електровоза?

60. Які  фактори впливають на економічну ефективність рекуперативного гальмування?


Диплом на заказ


1. коефіцієнт запасу міцності канату що дорівнює для легкого режиму роботи лебідки 5 для середнього 55 та важ
2. Реферат- Разработка конструкции и технология изготовления дублирующего устройства управления учебным автомобилем
3. Конспект лекций по Истории электроэнергетики и Учебное пособие История электроэнергетики
4. Тема- Стилістичне використання морфологічних ознак властивих іменникам.
5. лидеров мнений к поиску дополнительной информации
6. Место истории медицины и фармации в формировании мировоззрения будущего врача и провизора
7. Реферат- Массовые коммуникации в различных аспектах- теоретическом, прагматическом и экспериментально-прикладном
8. Обработка числовой информации Электронные таблицы
9. Актуальные проблемы теоретической клинической профилактической медицины стоматологии и фармации котор
10. ~ндірістік нысандар~а С~А ~~ру~а ~ойылатын санитарлы~эпидемиологиялы~ талаптарды бекіту туралы санитар
11. Полномочия главы государства и порядок их осуществления
12. Книгоиздание в годы Великой отечественной войны
13. Тихий Дон Трагическая судьба народа в эпопее
14. Счастливые родители
15. Тема работы- Вычисление термодинамических функций индивидуального вещества CO
16. Законность
17. 1 Компоненты LMS [2
18. Тема 1 Становление и структура международной экономики Вопрос 1
19. Окупаційний період в Запоріжжі звільнення від загарбників
20.  Философия русского духовного опыта И