Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і Схеми кінцевого кутового та серединного з~єднання стінок корпусу

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


КОРПУСНІ  ВИРОБИ

 1.  Види з’єднань стінок корпусів.
 2.  Схеми складання коробки корпусного виробу, ескізи.
 3.  Конструктивні рішення кутових нероз’ємних з’єднань стінок корпусів.
 4.  Кутові роз’ємні з’єднання стінок корпусів на стяжки гвинтові, кутникові – ескізи, принцип дії.
 5.  Види фурнітури для роз’ємного з’єднання стінок корпусу – принципові схеми, умовне зображення фурнітури на кресленні.
 6.  Схеми кінцевого кутового та серединного з’єднання стінок корпусу.
 7.  Схеми складання корпусів: з вертикальними прохідними стінками; горизонтальними прохідними стінками.
 8.  Схеми складання корпусів: з напівпрохідними вертикальними стінками; напівпрохідними вертикальними опорними стінками.
 9.  Складання стінок корпуса «на вус», варіанти – принципові схеми.
 10.  З’єднання стінок корпусу: на шкантах, кутниками, конфірматами – принципові схеми.
 11.  Схеми кутових роз’ємних з’єднань стінок стяжками: наскрізними, потайними, кутниковими – принципові схеми з умовним зображенням вказаних стяжок.
 12.  Схеми кріплення задньої стінки, які забезпечують найбільшу і найменшу жорсткість корпуса.
 13.  Оформлення крайок щитових деталей.
 14.  Способи потовщення крайок щитових деталей – ескізи.
 15.  Конструктивні рішення кріплення задніх стінок корпусу.
 16.  Конструктивні рішення кріплення складових частин задньої стінки корпусу, варіанти – ескізи, виносні елементи.
 17.  Види фурнітури для кутового роз’ємного з’єднання стінок.
 18.  Способи з’єднання стінок виробу кутниками та конфірматами – схеми, особливості застосування.
 19.  Способи нероз’ємних з’єднань стінок виробу „на вус”.
 20.  Види тахель та способи їх установки в рамкові двері – ескізи, виносні елементи.
 21.  Конструктивні рішення установки тахель з листових матеріалів в рамкові двері – ескізи, виносні елементи.
 22.  Конструктивне рішення дверей з алюмінієвих рамок – ескіз, виносні елементи.
 23.  Конструктивні рішення дверей з використанням скла  – ескізи, виносні елементи.
 24.  Класифікація дверей за конструктивними ознаками, принципові схеми, виносні елементи.
 25.  Класифікація дверей по способу відкривання– принципові схеми, переваги і недоліки.
 26.  Класифікація дверей по способу закривання корпусу – принципові схеми, переваги і недоліки.
 27.  Полиці: вимоги до них, оформлення крайок, установка – ескізи, виносні елементи.
 28.  Опора корпусного виробу – лавочка. Конструктивне рішення, виносні елементи.
 29.  Класифікація опор корпусних виробів – ескізи.
 30.  Ніжки підсадні, їх конструкція і установка – ескіз, виносні елементи.
 31.  Опори цокольні – принципові схеми збирання.
 32.  Опори цокольні на з’єднувальних металевих кутниках– ескізи, виносні елементи.
 33.  Стінки несучі прохідні – конструктивні рішення долішньої частини, ескізи.
 34.  Переваги і недоліки застосування цокольних опор у меблях.
 35.  Конструкції цокольних коробок.
 36.  Опори: лавочки, півлавочки – ескізи.
 37.  Опора-лавочка: з’єднання ніжки з царгою – розбірне, нерозбірне.
 38.  Кріплення підсадних ніжок.
 39.  Фурнітура для навішування дверей – назвати види, умовне зображення на кресленні.
 40.  Принципові схеми установки дверей в корпусному виробі – ескізи, переваги і недоліки різних схем.
 41.  Класифікація дверей за конструктивними ознаками – принципові конструкції.
 42.  Конструктивні рішення щитових дверей – декорування, накладки. Ескізи, виносні елементи.
 43.  Встановлення розсувних дверей (скляних та з плитних матеріалів) – принципові схеми.
 44.  Притульна щілина дверей, її значення та конструктивне оформлення
 45.  Встановлення виробу на прохідних вертикальних опорних стінках – зобразити схематично конструктивні особливості.
 46.  Класифікація шухляд.
 47.  Види шухляд – класифікація за матеріалами.
 48.  Види шухляд – класифікація за конструкцією коробки. Зобразити схематично.
 49.  Конструкція шухляди столярної – матеріали, варіанти з’єднання стінок, кріплення дна. Зобразити схематично.
 50.  Конструкція шухляди гнутоклеєної – зобразити схематично.
 51.  Шухляди з плитних матеріалів – варіанти з’єднання стінок, кріплення дна. Зобразити схематично.
 52.  Що собою представляють метабокси і тандембокси?
 53.  Назвіть 4 принципові схеми встановлення шухляд в корпусі.

3-е питання: Взаємозамінність. Допуски і посадки. Розмірні ланцюги. Шорсткість поверхні. Технологічність виробів.

Назвіть 4 групи похибок виготовлення.

Що таке взаємозамінність?

Від чого залежить точність розмірів при виготовленні?

Що таке номінальний розмір і дійсний розмір?

Що таке граничні розміри і відхилення розміру?

В чому різниця між номінальним і дійсним розмірами?

Які похибки можуть виникати при виготовленні деталі?

Що таке допуск? Навести приклад.

Що таке посадка? Навести приклад.

Що таке зазор? Зобразити схематично.

Що таке люз? Зобразити схематично.

Що таке натяг? Зобразити схематично.

Які допуски форми поверхні ви знаєте? Навести приклад.

Якими засобами контролюють точність виготовлення деталей?

Що таке калібр і який принцип його роботи?

Якими латинським буквами позначаються посадки з люзом? Де вони застосовуються?

Який характер з’єднання забезпечує посадка js? У яких з’єднаннях вона застосовується?

Завдяки яким посадкам з’єднувані елементи утримуються без клею?

Яка посадка застосовується у серединних шипових з’єднаннях?

Що таке розмірний ланцюг? Навести приклади.

Наведіть приклад нанесення розмірів на деталь від однієї бази.

Наведіть приклад комбінованого нанесення розмірів на деталь – від декількох баз.

Наведіть приклад нанесення розмірів на деталь ланцюговим способом.

Який спосіб нанесення розмірів на деталь є найточнішим? Обґрунтуйте та зобразіть його схематично.

Який спосіб нанесення розмірів на деталь є найменш точним? Обґрунтуйте та зобразіть схематично.

На які групи поділяють всі розміри?

Що таке шорсткість поверхні?

Від чого залежить стан поверхні деталі?

Як визначається показник шорсткості? Зобразіть схематично.

Що таке технологічність виробів?

Як оцінити технологічність виробу?

Якими оцінками характеризується технологічність виробів?

Якими факторами визначається технологічність виробів?

Що таке коефіцієнт стандартизації та його вплив на технологічність виробу.

Що таке матеріалоємність та яким чином вона впливає на технологічність виробу?

Що таке уніфікація і коефіцієнт уніфікації?

Яким чином об’єм випуску продукції і тип виробництва впливають на технологічність продукції?

4-е питання:

Виконати робоче креслення – нанести граничні відхилення розмірів форми, шорсткості поверхні за ГОСТ 6449.1-82 ГОСТ 6449.5-82, ГОСТ 7016-82.

(На прикладі стінки бічної; стінки горизонтальної; полиці, дверцят; перегородки тощо).
1. Тема 16 Возбуждение гражданского дела в суде Ключевые слова- исковое заявление и его реквизиты предъявлени
2. Муниципальное право РФ
3. Дипломная работа- Особенности организации трудового воспитания детей в ДОУ ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 1
4. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами.html
5. активной когда субъект индивид группа стремиться воздействовать на среду в целях ее изменения изменения
6. Понятие инновационной экономики
7. экология с греческого переводится как наука- Е
8. Донесение Высочайше учрежденному Комитету от капитана Муравьева Предполагаемый конституцион
9. Лекции по информационным технологиям лекция
10. Меры по борьбе с наркотиками.html
11. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 По дисциплине-
12. 1896 Рождение кино
13. Тема дипломной работы-.
14. Техногенные опасности и защита от них
15. Назначение юриста в обществе
16. Новости от Виктора Где живет Джин Ребята собираються на пары
17. Живописность и строгость бунинской прозы по рассказам Господин из Сан-Франциско Солнечный удар
18. а философских школ или даршан которые перечисляются ниже
19. Крандарды~ ілгішіне ж~кті ілу ~шін 123Домкрат деген не 1 Ж~кті аз биіктікке 1 мге дейін к~теруге арнал~
20. Лекция 1 Понятие сисма и значение РП РП ~ далекое от нас право Др