Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

юридичні технології Практична робота 1 інформаційнІ потРеби користувачів Завдання 1- Завантажт

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.1.2022

Інформаційно-юридичні технології

Практична робота № 1

інформаційнІ потРеби користувачів

Завдання 1:

Завантажте сторінку пошукової системи mail.ru, ukr.net, або іншої системи на вибір і створіть особистий електронний поштовий ящик, скориставшися довідковою системою служби.

Завдання 2.

Складіть короткий конспект, що містить відповіді на питання:

 •  пристрій і вміст поштового ящика
 •  пошук листів
 •  ведення адресної книги
 •  відправка листів і приєднання файлів
 •  безпека при роботі з єлектронной поштою.

Завдання 3.

За допомогою ІПС «Ліга-закон, сайту Верховної Ради і ін. систем знайти нормативні документи, які регулюють питання безпеки інформації, інформаційних систем і технологій. Знайдені файли і посилання на них збережете в особистій теці.

Завдання 4.

Поділіться з товаришами знайденою інформацією, зробивши розсилку на поштові адреси групи, вклавши в лист один нормативний документ і одне посилання.

Завдання 5. 

Результати роботи показати викладачу. Результатами виконання роботи є:

 •  Конспект по темі
 •  Особистий поштовий ящик
 •  Особиста тека із списком знайдених документів.

Практична робота № 2

Тема: інформаційні мультімедійні технології

Мета роботи:

 •  навчитися використовувати комп'ютерні технології для підготовки службових і наукових документів;
 •  навчитися зв'язувати різні документи  за допомогою гіперпосилань;
 •  отримати практичні навички  по створенню презентацій в юридичній і комерційній діятельности з використанням програми MS Power Point.

Завдання:  

Створити в середовищі MS Power Point презентацію підприемства згідно своєму варіанту. Презентація повинна складатися  з наступних слайдів:

 1.  Тітульній слайд фирми, на якому повинні бути назва фірми, її реквізити і т.д.
 2.  Слайд, що містить  організаційну діаграму із структурою  фірми.
 3.  Перелік що надаються фірмою послуг  у вигляді таблиці.
 4.  Слайд, в якому був представлений список  співробітників фірми.
 5.  Для всіх слайдів підібрати один фон і вставити картинку -  логотип фірми.
 6.  На кожному слайді передбачити гиперпоссилання для переходу між слайдами.
 7.  Анімувати процес переходу між слайдами кожного слайду.
 8.  Підготувати два варіанти показу презентації – автоматичний і керований користувачем.
 9.  Презентація повинна бути створений з уявленням на повному екрані.
 10.  Упакувати презентацію для показу на іншому комп'ютері.

Варіанти завданнь:

Варіант 1. Юридичний відділ банку

Варіант 2. Кредитний відділ по роботі з юридичними лицями

Варіант 3. Кредитний відділ по роботі з фізичними лицями

Варіант 4. Юридичний відділ на виробничому підприємстві.

Варіант 5. Науково-дослідна установа

Варіант 6. Вищий учбовий заклад

Варіант 7. Готельний комплекс

Варіант 8. Підприємство по здійсненню електронної торгівлі

Варіант 9. Аудиторська фірма

Варіант 10. Консалтингове бюро по працевлаштуванню

Варіант 11. Юридичне консалтингове бюро

Варіант 12. Представництво міжнародної авіакомпанії

Варіант 13. Віртуальна торгова фірма

Варіант 14. Рекламна агенція

Варіант 15. Філіал торговельного підприємства

Варіант 16. Електронна інформаційна агенція

Варіант 17. Підприємство оптової торгівлі

Варіант 18. Агенція маркетингових досліджень

Варіант 19. Електронний магазин

Варіант 20. Видавнича фірма

Приклад виконання завдання

Практична робота № 3

Тема: Інформація як об'єкт правового регулювання

Мета:

 •  надати характеристику інформації як об'єкту правового регулювання;
 •  розкрити склад і зміст інформаційної сфери;
 •  вказати правовідносини, які виникають в області створення і розповсюдження вихідної і похідної інформації.
 •  надати поняття і класифікацію інформаційних ресурсів, як об'єкта правового регулювання.
 •  класифікувати правовідносини, які виникають при отриманні, передачі і споживанні інформації

Завдання 1. Підготовити та оформити словник юридичних термінів з використанням гіпертекстових технологій (не менш ніж 10 термінів).

Завдання 2. Зробить алфавітний перелік термінів.

Завдання 3. Кожний знайдений юридичний термін повинен бути оформлено у вигляду словарної статті за наступним зразком.

Термін

Галузь права

Тлумачення

Зв'язок з іншими поняттями

Джерело

Основні законодав-чі акти, які визна-чають (регулюють) предмет, поняття  або відносини  

Алфавітний перелік термінів

 1.  адміністративна інформація (дані);
 2.  види інформаційної діяльності
 3.  вторинний документ
 4.  галузі інформації
 5.  геологічною інформацією
 6.  джерела інформації
 7.  документ
 8.  доступ громадян до інформації
 9.  електроний документообіг
 10.  електронна цифрова підпис
 11.  захист інформації
 12.  інформаційна безпека
 13.  інформаційна політика
 14.  інформаційна продукція
 15.  інформаційне суспільство
 16.  інформаційна система
 17.  інформаційний запит
 18.  інформаційний суверенітет
 19.  інформаційні агентства
 20.  інформаційні відносини
 21.  інформаційні послуги
 22.  інформаційні технології
 23.  інформаційна сфера
 24.  інформація довідково-енциклопедичного характеру;
 25.  інформація про діяльність державних органів влади;
 26.  інформація про особу;
 27.  конфіденційна інформація
 28.  масова інформація;
 29.  міжнародна інформаційна діяльність
 30.  первинний документ
 31.  право власності на інформацію
 32.  право на інформацію
 33.  правова інформація;
 34.  режим доступу до інформації
 35.  свобода слова
 36.  соціологічна інформація.
 37.  статистична інформація;
 38.  таємна інформація
 39.  телекомунікаційна технологія
 40.  технічний захист інформації

Практична робота № 4

Тема:  Інформаційні технології обробки даних

Завдання: Відповісти письмово на поставлені питання згідно варіанту. Номер варіанту визначається по останній цифрі номера залікової книжки.

 

Варіант 1

 1.  Необхідність формування уміння людини цілеспрямовано працювати з інформацією.
 2.  Об'єктивні ознаки інформаційного суспільства.

Варіант 2

 1.  Розкрити значення понять «інформатизація суспільства», «інформаційне суспільство», «інформаційна економіка» і «інформаційна культура».
 2.  інформаційний  ресурс як продукт економіки.

Варіант 3

 1.  Основні відмітні ознаки інформаційного суспільства.
 2.  Що таке «інформаційний бар'єр»?

Варіант 4

 1.  Що означає термін  «інформаційна економіка»?
 2.  Виробництво і розповсюдження інформаційних технологій як зброя.

Варіант 5

 1.  Людина як найважливіший чинник інформаційної економіки.
 2.  В чому виражається ефективність функціонування інформаційної економіки?

Варіант 6

 1.  Інтелект  як найважливіший ресурс.
 2.  Економічні передумови і умови руху України до інформаційного суспільства.

Варіант 7

 1.  Поняття глобального електронного середовища.
 2.  Правові передумови і умови руху України до інформаційного суспільства.

Варіант 8

 1.  Чи існує небезпека розриву між “інформаційною елітою” (людьми, що займаються розробкою інформаційних технологій) і споживачами.
 2.  Що входить в набір інформаційних послуг?

Варіант 9

 1.  Розкрити поняття «інформаційний тероризм»
 2.  Інформаційна культура як складова загальної культури.

Варіант 10

 1.  Що розуміється під інформаційним середовищем?
 2.  Як ви розумієте тезу «трансформація в інформаційне суспільство»?

Завдання 4. Провести пошук понять і визначень згідно варіанту.

Завдання 5.  Описати процес вибірки інформації.

Завдання 6. Створити особисту теку користувача і помістити в неї знайдені документи з посиланням на джерело.

Завдання 7.  Експортувати документ в Word і видати на друк ті витяги з документа, які відображають суть правової проблеми, що стоїть перед користувачем.

Завдання 8.   Роздрукувати отримані документи.

Завдання 9. Зберегти копії знайдених документів на особистому магнітному диску. 

Варіанты завдань

1.

Інформація

бази знань

інформаційне законодавство

Криптографія

Віртуальна реальність

2.

Інформатизація

електронний архів

інформаційна економіка

Канал зв'язку

Віртуальне підприємство

3.

Інформаційний ресурс

електронна бібліотека

Комп'ютерна мережа

Браузер

Геоінформаційна система 

4.

Інформаційний продукт

електронний офіс

інформаційна культура

Інтерфейс

CASE – технології

5.

Інформаційна послуга

цифровий підпис

інтернет-магазин

Пакет прикладних програм

Автоматизована система управління

6.

Штучний інтелект

база даних

Інтернет-трейдінг

Комп'ютерний вірус

Електронні гроші

7.

Інформаційне суспільство

банк даних

Інформаційна безпека

Інтернет-протокол

Електронний банк

8.

Інтелектуальний продукт

інформаційно-обчислювальна мережа

Реєстратор

Інформаційні сховища

Домен

9.

Інформаційна технологія

експертна система

платіжна карта

Web-вітрина

Електронний документообіг

10.

Програмний продукт

Автоматизована інформаційна система

Сервер

інтернет-аукціон

Гіпертекстова технологія


Практична робота № 5

Тема: Використовування телекомунікаційних технологій в правовій діяльності. 

Завдання 1.  Описати процес пошуку інформації із заданої тематики з використовуванням:

 •  Yahoo!
 •  Rambler
 •  UAport
 •  Yandex
 •  Altevista
 •  Meta
 •  інших пошукових систем.
  1.  Освоїти інтерфейс пошукових систем і дати їх порівняльну характеристику за наступними крітеріями:
  •  Швидкості пошуку,
  •  релевантність знайденіх ресурсів,
  •  актуальність пошуку,
  •  можливості та зручність засобів розширеного пошуку,
  •  кількість знайдених ресурсів,
  •  зручність інтерфейсу пошукових програм
  •  додаткові можливості.

1.2. Відзначити, чи задовольнили Вас результати пошуку інформації.

Зберегти результаті пошуку на особистому магнітному диску.

Тематика згідно варіантам, наведена в Таблиці 1.1.

Варіанты завданнь:

Предложенная тематика

1.

Сайты новостей по Украине

2.

Список высших учебных заведений г.Донецка, обучающих по специальности «Правоведение»   

3.

Список туристических операторов Донецкой области

4.

Сайты, содержащие описание программного обеспечения для юристов

5.

Список официальных дилеров по Украине, специализирующихся на продаже автомобилей  

6.

Список фирм г.Донецка, оказывающих услуги по регистрации предприятий

7.

Список производителей корпусной офисной мебели в г.Донецке

8.

Сайты, содержащие информацию об истории г.Донецка

9.

Список банков в Донецкой области, оказывающих услуги по кредитованию малого бизнеса

10.

Список фирм, оказывающих информационные услуги
1. Петербург 2008 ОГЛАВЛЕНИЕ Часть первая КРУГ ЖЕНСКОЙ СИЛЫ Часть вторая СИЯНИЕ СТРАСТИ Часть третья
2. Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности
3.  2013 г. Вопросы к экзамену по дисциплине Организация планирование и управление производс
4. The Silent Lnguge. Згідно представленої їм типології в будьякій культурі виділяються десять значущих різновидів
5. .01.2010 года Девочки Мальчики Всего 1996 14
6. дифференциальной ассоциации12 1
7. Тема- Земля как фактор производства
8. сложное и многоаспектное понятие
9. Развитие уголовного права в Новейшее время
10. .. Источниками излучения электромагнитной энергии являются мощные телевизионные и радиовещательные станции.
11. тема заработной платы Школа человеческих отношений Экономическая безопасност
12. Юриспруденция Квалификация Бакалавр 2 курс 1 год обучения набор 2013г
13. вариант студентом выбирается по последней цифре зачетной книжки
14. Задание. Преобразовать текстовый файл в таблицу
15. Модуль 1 До перших мандрівників етнографів істориків письменників філософів які залишили записи про вих
16. Event мененджмент Начало Многие из нас только решив отдохнуть в хорошей компании приглашают друзе
17. Обращение взыскания на имущество и денежные средства граждан по законодательству Республики Беларусь
18. О Запад есть Запад Восток есть Восток и с мест они не сойдут Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный
19. глобальной деревни абсолютно обеспечивающей несогласие по всем вопросам.html
20. тема Гипотеза работы- влияние автоматизированной системы на повышение эффективности работы транспортнол