Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

це будьякі операції які робляться з речовинними предметами й продуктами праці в сферах виробництва й обігу

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Логістика

7)Під інформаційним потоком розуміють

Інформаційний потік – це сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою й зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління й контролю логістичних операцій

8)Під логістичними операціями розуміють (Ло)

Логістичні операції - це будь-які операції, які робляться з речовинними предметами й продуктами праці в сферах виробництва й обігу, за винятком технологічних операцій по виробництву матеріальних благ. До логістичних відносяться також операції по обробці, зберіганню та передачі відповідної інформації.

30)XYZ аналіз

Принцип диференціації асортиментів у процесі аналізу XYZ інший - тут всі асортименти (ресурси) ділять на три групи залежно від ступеня рівномірності попиту й точності прогнозування.

У групу X включають товари, попит на які рівномірний, або підданий незначним коливанням. Обсяг реалізації по товарах, включених у дану групу, добре передбачуваний.

У групу Y включають товари, які споживаються в коливних обсягах. Зокрема, у цю групу можуть бути включені товари із сезонним характером попиту. Можливості прогнозування попиту по товарах групи В - середні.

Управление персоналом

13)Розробка і здійснення програм , призначених трудовим навикам ,що необхідні  для эфективного виконання роботи  це

Навчання персоналу

14)Кадрова політика підприємства  це

Ка́дрова полі́тика — сукупність правил і норм, цілей і уявлень, які визначають напрямок і зміст роботи з персоналом. Через кадрову політику здійснюється реалізація цілей і завдань управління персоналом. Кадрова політика формується керівництвом організації, реалізується кадровою службою в процесі виконання її працівниками своїх функцій.

15)Складовою частиною кадрової політики э

планування потреби в кадрах, навчання і підвищення кваліфікації, система регулювання, оплата праці

16)Організаійно-штатна політика передбачає

організаційно-штатна політика - планування потреби в трудових ресурсах, формування структури і штату, призначення, створення резерву, переміщення;

Контролінг

10) задачка графічний метод разподілу  витрат

11)Калькулювання це

Калькулювання (від лат. calculatio - рахунок, підрахунок) - це система розрахунків, за допомогою яких визначається собівартість усієї проданої продукції та її частин, собівартість конкретних видів виробів, сума витрат окремих підрозділів підприємства на виробництво та продаж продукції.

Менеджмент

13)У чому полягає сутність терміну «рішення»

рішення — результат альтернативної формалізації економічних, технологічних, соціально-психологічних, адміністративних методів менеджменту, на основі якого керуюча система організації безпосередньо впливає на керовану

14)Яку організаційну структуру доцільно застосовувати в організації,що випускаэ відносно обмежену номенклотутуру продукції  діє в стабільних зовнішних  умовах,для забезпечення для свого функціонування вимагає рішення стандартних управлінських задач.

Лінійна організаційна структура

15) Яка з організаційних структур характерезуэться великим дублюванням функцій управління

Лінійна-функціональна структура

16)У матричній організації  члени робочої групи підкорюються

Керівнику проекту

Стратегія

2.6 )Определите  функцію  внутреней  среды  предприятия  , который  обеспечивает  предприятие рабочей  силой и другими человеческими ресурсами ,а также концентрирует  все управленческие действия,связанные с оплатой рабочей силы ,русловий её найма,охраной труда

Кадровая функція

2.7)Определите функцию внутреней среды предприятия,которая занимается денежными аспектами предприятия

Финансы и бухгалтерский отчёт

2.8)Определите функцию внутренней среды,которая предусматривает процес обслуживания производственной системы всеми видами ресурсов кроме человеческих

Производственная функция
1. Потебня~ то віршування і розмір ~ із зв~язку слова зі співомrdquo; [5 112].html
2. Как и всякий новатор он вызывал к себе различное отношение
3. то мелких делах В те времена в Кремль не пускали
4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовой работе вид документа Руководитель И
5. И Аминов ТВ Гориленко Н
6. Явление коррупции в Китае
7. ~htlselt kiirenevl sirgliikumisel l~bitud teepikkuse kontroll- n tjtn1 t1 ~ t 2-nn1
8. Общее представление о мышлении
9. под эгидой ИКАО была разработана конвенция-C О маркировке пластических взрывчатых веществ для целей
10. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
11. Санкт~Петербургский ИВЭСЭП в г
12. 6452700 ОБЩИЕ ДАННЫЕ- Ф
13. Профилактика лесных пожаров.html
14. й группы ампутирована правая нога по верхней трети на настоящий момент времени проживаю я в городе Орле и к
15. Рынок Идей
16. Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота
17. Привод цепного транспортёра
18. Лекция 8 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЖИЗНЕННЫЙ СТИЛЬ И РЕСУРСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ Персональ
19.  Метод Эйлера Простейшим ЧМ решения задачи Коши для обыкновенного ДУ является метод Эйлера
20. Он Творец небес и земли Коран 42-11 СОТВОРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ ХАРУН ЯХЬЯ