Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематичний виклад основних питань науки інформатики й інформаційних технологій в елементарній формі а тако

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


14. Методика реалізації основних завдань початкового курсу інформатики.

У 2013-2014 навчальному році учні 2-го класу розпочнуть вивчення курсу «Сходинки до інформатики» освітньої галузі «Технології».

«Сходинки до інформатики» є підготовчим курсом, що передує більш широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі, являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки інформатики й інформаційних технологій в елементарній формі, а також є світоглядним.

Метою курсу «Сходинки до інформатики» є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їхнього творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Основними завданнями курсу «Сходинки до інформатики» є формування в молодших школярів:

  1.  початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями і даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;
  2.  початкових навичок знаходити, використовувати, створювати й поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати відомості в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.;
  3.  алгоритмічного, логічного та критичного мислення;
  4.  початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань із цих предметів.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, що в сучасному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню дітей у початковій школі і в наступних класах, формуванню як предметних, так і ключових компетентностей, всебічному розвитку молодших школярів. Інформаційно-комунікаційні технології розглядаються в курсі як об’єкт і засіб навчання.

Враховуючи технологічний напрямок курсу постає питання наявності і відповідності програмного забезпечення, необхідного для повноцінного викладання предмету. Ті, хто мав нагоду викладати даний курс раніше, пам’ятають відповідний програмний продукт з такою ж назвою – "Сходинки до інформатики". Зараз розповсюдженням його займається видавництво "Світич" (4053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, тел. (044) 486-91-14, (044) 486-13-32 (т/ф)). Вартість ліцензії на даний момент становить 750 грн. на 3 роки для 1-7 класів по схемі 10+1 (500 грн. – 1-4 класи, 250 грн. – 5-7 класи). Автори вважають, що даний програмний продукт найкраще підходить для викладання вищезгаданого курсу і в мережі Інтернет можна знайти багато схвальних відгуків. Тож розглянемо можливість його використання (за умови придбання ліцензії) на базі операційної системи Linux. Оскільки в моїй школі використовується система AltLinux, то подальше мовлення відбуватиметься із розрахунку використання даної системи.

У 2007 році на семінарі методистів міських та районних методичних кабінетів та голів міських та районних методичних об’єднань вчителів інформатики виступав представник колективу розробників даного програмного продукту. Він же і подарував всім присутнім копії ліцензованого продукту (правда, без ліцензії ), що щойно вийшов, для 1-6 класів. Даний диск дозволяє встановлювати програму і працювати з нею протягом 1 дня. На наступний день доведеться перевстановлювати. "Як що маєте наснагу – можете працювати так без ліцензії" – повідомив представник.

Для зручності краще за все скопіювати програму в папку wine_c, що є у вашій домашній папці, і вже звідти її інсталювати.

Якщо в процесі встановлення вибрати пункт "Отримати код активації пізніше по телефону або через Інтернет", то з’явиться попередження про можливість користування програмою лише протягом 1 дня.

Після встановлення на Робочому столі з’являється відповідний ярлик і програма готова до використання (протягом одного дня).

При сучасному хронічному недофінансуванні освітньої галузі постає питання наявності безкоштовних програм, які зможуть замінити вказаний програмний комплекс. Практика показує, що таких програм багато, і вони можуть бути використані навіть більш успішно.

Прикладом може слугувати навчальна програма GCompris. Вона дає можливість у ігровій формі вивчати клавіатуру, тренувати роботу з мишею, розвивати логічне мислення, пам’ять та багато іншого. Фактично вона одна покриває майже всі потреби навчання у 2 класі. Тож пропоную Вам влітку ознайомитися з даною програмою, щоб більш конкретно обговорити її використання на серпневому засідання методичного об’єднання.


Диплом на заказ


1. тема. Общая характеристика.
2. тема стандартов BREEM является наиболее известным в мире и широко используемым методом экологической эксперт
3. Тромбоэмболия легочной артерии
4. Введение Настоящие методические указание представляют собой руководство к лабораторным ра
5. Профилактика деформаций скелета
6.  STEP PEST ~ анализ STEPанализ ~ анализ социальных социокультурных технологических экономических и политич
7. ТЕМА 1 ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ НА МАКРО И МИКРОУРОВНЯХ 1
8. Тема 4. Создание отчетов в электронной таблице Создание отчета сводной таблицы 1.html
9. Реферат Психология как наука Выполнила- Балакай В
10. Старшее поколение
11. Хитпарад наркотиков
12. Психолого-педагогическая диагностика
13. .Сущность управления производством 2.
14. по теме- Пищеварение Задача 57
15. Российская академия правосудия Факультет подготовки специалистов для судебной системы юридический ф
16. Формирование Древнегреческой государственности
17. Воздействие рекламных образов на психику человека
18. АНАЛІЗ КІНЕМАТИЧНИХ СХЕМ ПРИВОДІВ МАШИН.html
19. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на свободу личности
20. Добра. Мораль как аксеологическое пространство; ценностное сзнание доброценность