Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема технічного обслуговування яка передбачає обов~язкове виконання із заданою періодичністю встановлено

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


У Збройних Силах України застосовується планово-попереджувальна система технічного обслуговування , яка передбачає обов’язкове виконання із заданою періодичністю встановленого комплексу робіт в період їх використання , зберігання та транспортування.

Своєчасне та якісне технічне обслуговування є важливим елементом експлуатації машин та повинно забезпечувати:

- постійну готовність машини до використання;

- безпеку руху

- усунення причин , що викликають передчасне зношення , старіння , руйнування , несправності та поломки складових частин і механізмів;

- надійну роботу машин протягом встановлених міжремонтних ресурсів та термінів їх служби до ремонту і списання;

- мінімальну витрату пального, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів.

Технічне обслуговування машин включає:

- заправку; - регулювання агрегатів;

- очищення; - складових одиниць;

- миття (промивання); - механізмів та приладів;

- перевірку (технічне діагностування); - змащувальні роботи

- підтягування агрегатів; - усунення несправностей

В польових умовах технічне обслуговування проводиться з використанням рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту у порядку, встановленому командиром військової частини з урахуванням конкретних умов.

Періодичність і обсяг робіт з технічного обслуговування машин під час повсякденного використання та зберігання визначається Керівництвом по зберіганню автомобільної техніки та майна у Збройних Силах України, затвердженим наказом заступника Міністра оборони України з озброєння - начальника озброєння Збройних Сил України від 22 липня 1998 року № 72, інструкціями заводів - виробників.

Забороняється скорочувати обсяг і зменшувати тривалість робіт, що впливають на якість технічного обслуговування машин.

Машина, яка пройшла технічне обслуговування, повинна бути технічно справною, заправленою належними експлуатаційними матеріалами, чистою, змащеною. Всі агрегати, складові одиниці, механізми та прилади повинні бути надійно закріплені, працездатні і відповідати вимогам інструкції з експлуатації машин.

Відповідальність за своєчасне і якісне технічне обслуговування машин покладається на командирів військових частин і підрозділів. Вони зобов’язані забезпечити його проведення у встановлені терміни, надавати для цього час, засоби та матеріали. Технічне обслуговування організовує заступник командира військової частини з озброєння - начальник технічної частини (начальник автомобільної служби).

Час для проведення технічного обслуговування машин передбачається розпорядком дня, а під час масового їх використання на навчаннях (заняттях) - планами бойової підготовки військових частин (розкладом занять підрозділів).

Технічне обслуговування шасі спеціальних машин поєднується з відповідним за пробігом (часом) технічним обслуговуванням (регламентом) встановленого на них озброєння , обладнання і спеціальної техніки.

У разі розбіжностей періодичності рівнозначних за обсягом видів технічного обслуговування озброєння , обладнання , спеціальної техніки і шасі спеціальних машин періодичність технічного обслуговування шасі встановлюються такою ж, що і для встановлених на ньому озброєнні , обладнанні і спеціальної техніки. Зміна періодичності технічного обслуговування шасі допускається тільки в бік її зменшення.

Для проведення технічного обслуговування шасі спеціальних машин, як правило, залучається особовий склад екіпажу (обслуги).

Технічне обслуговування машин залежить від періодичності та обсягу робіт і підрозділяється на такі види:

Вид ТО та ремонту

Призначення видів То та ремонту

Періодичність проведення

Хто проводить

Матеріально - технічне забезпечення

1

2

3

4

5

Використання ВАТ

КО

перевірка і підготовка машин перед виконанням наступного завдання

перед виконанням завдання

водій (механік - водій) начальник КТП

одиночний комплект ЗІП

ЩТО

підтримання машин в готовності до використання

після виконання завдання

водій (механік -водій)

те ж

1

2

3

4

5

ТО - 1

ТО - 2

забезпечення безвідказної роботи машин , зниження інтенсивності зношування деталей , вияв та попередження відказів

згідно періодичності, зазначеної в НТД , перед б/д , постановкою на КЗ або ТЗ

підрозділи ТО та водій (механік - водій)

запчастини згідно норми, одиничний і груповий ЗІП , обладнання, інструмент і приладдя ПТОР

СО

підготовка та забезпечення надійної роботи машин в зимовий або літній період експлуатації

двічі на рік при переході на зимовий або літній період експлуатації.

те ж

те ж

РТР

підвищення боєздатності стану ОВТ

на протязі 1 місяця (літній період)

підрозділи ТО та водій (механік - водій)

те ж

Короткочасне зберігання

ТО - 1

ТО - 2

підтримання АТ в працездатному стані і забезпечення зберігаємості та готовності до використання згідно призначенню в установлений термін

згідно плану експлуатації

підрозділи ТО та водій (механік - водій)

те ж

ТО - 1зб

підтримання АТ в працездатному стані і забезпечення зберігаємості та готовності до використання згідно призначенню в установлений термін

після року зберігання або за результатами оглядів

підрозділи ТО та водій (механік - водій)

запчастини згідно норми , одиничний і груповий ЗІП, обладнанання, інструмент і приладдя ПТОР

ТО-2зб

те ж

після 2 років

те ж

те ж

РТО

забезпечення (підтрим ., відновл.) надійності машин при тривалій експлуат. з обмеж. витратами ресурсу

через 6 ... 10 років

те ж та бригада заводу

те ж

Періодичність номерних видів технічного обслуговування автомобільної техніки.

Організація технічного обслуговування і ремонту машин базується на принципах планово-попереджувальної системи, суть якої полягає в тому, що машина після встановленого пробігу або періоду часу примусово підлягає визначему виду технічного обслуговування .

Періодичність номерних видів ТО ВАТ

ТИП МАШИН

Зразки випуску

до 1985 р.

Зразки пипуску

після 1985 р.

ТО - 1

ТО - 2

ТО - 1

ТО - 2

ТО - 3

Автомобілі, км

1200-1600

6000-8000

4000

16000

-

Колісні шасі, км

 (крім 135, БАЗ-5921)

1200-1600

6000-8000

2500

10000

-

Колісні шасі 135 і БАЗ-5921, км

1200-1600

6000-8000

2000

6000

-

Гусеничні машини, км

800-1000

2400-3000

1000

3000

-

Трактори, мтг

50-60

200-240

60

240

960

Примітка: технічне обслуговування причепів та напівпричепів проводиться одночасно з машиною - тягачем.

Обсяг та послідовність технічного обслуговування марки машин визначається відповідною інструкцією заводу-виробника та керівництвом з технічного обслуговування конкретної марки. Обсяг робіт , які виконуються спеціалістами пункту технічного обслуговування і ремонту (механіком - регулювальником , автоелектриком, автослюсарем , змазчиком та водієм машини) та послідовність їх виконання викладені для кожної машини в п’яти окремих книгах “Сборника техничической документации постов ПТОР”, (М.: Воениздат , 1981).

Обсяг та послідовність робіт регламентованого технічного обслуговування машин викладені в інструкціях з регламентованого технічного обслуговування конкретної марки машин.

Кожний наступний вид технічного обслуговування, починаючи з щоденного технічного обслуговування , включає в себе обсяг робіт попереднього виду і додатковий обсяг робіт, який визначений наступним видом технічного обслуговування.

При підготовці машин до експлуатації в зимовий період додатково до сезонного обслуговування проводяться:

- перевірка і підготовка до роботи засобів підігріву двигуна, обігріву кабіни і кузова , установка засобів утеплення;

- підключення до системи охолодження і перевірка роботи передпускового підігрівника двигуна і опалювача кабіни;

- розблокування електромагнітних муфт приводу вентилятора;

- заправка системи охолодження двигуна низько-замерзаючою рідиною (для встановлених марок машин);

- видалення конденсату із трубопроводів і каналів системи регулювання тиску повітря в шинах і системі пневматичних приводів гальм.

При стійкій температурі повітря нижче мінус 150С акумуляторної батареї з машин знімаються (крім особливих випадків) і зберігаються в опалюваних приміщеннях.
1. Сухого ферментативного аминосодержащего гидролизата мяса рыбы Операторное описание стадий промышленн.html
2. Сказание о Сохрабе
3. Фразеологические синонимы-антонимы со значением внешность человека
4. вариантов четыре различных смысла термина Логика.
5. Колебательный контур усилителя промежуточной частоты
6. тематика 1Б КЛАСС УЧИТЕЛЬ БОГДАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА Поскольку в этом году в 1Б класс пришли дети после п
7. Великая самодержица всероссийская
8. Электроснабжение цеха промышленного предприятия
9. Тема Производство по делам об административных правонарушениях
10. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
11. Курсовая работа- Расчет кислородно-конвертерной плавки
12. Сегодня более 150 научных центров изучают современные аспекты применения древнего знания
13. Травлення та засвоєння їжі
14. Тема- Пожарная безопасность
15. Тема- Русские народные инструменты Цель урока- познакомить с составом народного оркестра с тембрами нар.html
16. Налог как экономическая и правовая категория
17. тематических представлений и познавательных способностей в игре г
18. На тему- Токсическое действие никотина на организм
19. Реферат- Особенности развития мировой экономики в XXI веке
20. Контрольная работа Инвестиционная политика и инвестиционная привлекательность региона