Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 21 БОГОСЛОВСЬКИЙ І ДУХОВИЙ ВИМІР ІКОНИ 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Тема 2.1  БОГОСЛОВСЬКИЙ І ДУХОВИЙ ВИМІР ІКОНИ

1. Святість ікони.

2. Ікона як невід’ємний елемент східної літургії.

3. Тривимірність ікони.

4. Знищення ікон та сакральних споруд у комуністичні часи.

1. Глибоке зацікавлення іконою, її глибиною є перш за все пошуком тієї краси, котра спасає, котра повинна спасти світ.

Не можна дивитися на   ікону  тільки   як   на  твір   мистецтва.   Також   не   можна використовувати ікони виключно до декораційних цілей, бо це було б уже профанацією ікони. Підхід до ікони тільки  як до чогось, що можна бачити в музеях, на виставках, або виключно як до колекційного матеріалу вже є якимсь замахом на святість ікони. Це нищить сакральний  вимір ікони. Посвячена ікона – це свята річ. Вона є конкретним посередником в духовному спілкуванні, в духовному зв’язку з Богом. Написання ікон, праця іконописця – це виключно духовна справа. Іконописці, пишучи ікони, виражають глибину духовності Втіленого Слова і глибину молитви Церкви.

2. Ікони є  також невіддільним елементом східної літургії.

Можна дивитися на іконостас і бачити в ньому цілу історію спасіння, ціле богослов’я Церкви.

Підчас Св. Літургії нав'язується особливий зв’язок між учасниками Літургії, Богом і Святими, представленими на іконах. Ікона – це спосіб зв’язку, спільноти людей як земної Церкви з надприродним світом.

Ікона впливає на людину, яка молиться. Допомагає нам зосередитися на конкретному образі.

Звичайно, потрібно бути переконаним в силі ікони, на силу якої впливає:

І) іконописець, котрий пише ікону дотримуючись іконографічних канонів. Чим більшою є духовна сила іконописця, тим більшою є сила, котра випромінюється з даної ікони.

2)   Ікона   об’являє Боже світло, Божу таємницю.

3)  Людина, котра стає перед іконою, котра молиться перед іконою.

Ці три елементи впливають на силу діяння ікони.

Ікона може спасати людей. І в наші часи і в давнину є тисячі прикладів, коли людина молячись до зображуваного на іконі зцілювалась.

Коли роздумуємо ікону, важливо пам'ятати про тривимірність іконічної реальності:

  1.  наукове бачення
  2.  мистецька цінність
  3.  богословський аспект

 

Цілісне розуміння ікони в цих трьох вимірах. Коли нехтуємо богословський аспект, робимо ікону історичною пам'яткою або документом, який несе  інформацію про історію, але разом з тим втрачає свою духовну сутність.

Якщо ми відкидаємо науковий елемент - наражаємо себе на суб'єктивність, яка перешкоджатиме нам розрізняти суттєве і другорядне, втрачаючи головну  правду, на якій наголошує ікона.

Дуже важливий і стетичний елемент. Ікона, виконана талановитими майстрами у найсучасніших техніках мистецтва, є виявом культури на її найвищому рівні розвитку. Часто твори так званого «народного примітиву» можуть виражати дуже глибоку ідею.

4. В історії Церкви, в тому числі останні десятиліття, комуністи нищили ікони. Варто згадати хоча б деякі факти. В колишньому Радянському Союзі було знищено 92 проценти сакральних споруд. В ікони стріляли, або виривали їх з іконостасу,  їх  спалювали,  кидали  на  землю  і їздили  по  них тракторами, кіньми і т.д.  Це - велике зло і велика втрата не тільки для мистецької вартості ікони, але передовсім для святості життя, бо на цьому будується дорога до Бога.

Однак потрібно пам’ятати про те, що відбувається в сучасній західній цивілізації в країнах з християнським світоглядом, де не існує  відповідної пошани до ікони. До ікони ставляться як до творів мистецтва чи комерційного товару. Трактується ікона тільки як екзотичний твір мистецтва, котрий може якось прикрашати даний простір.
1. und Fernsehprogrmme nimmt in Deutschlnd weiterhin zu
2. лекция медицинских рефератов историй болезни литературы обучающих программ тестов4
3. реальный капиталообразующий финансовые портфельные в нематериальные активы
4. Тема- ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА План
5. АльтамираиКревеа Р
6. com-beutifulbstrdclub Любое копирование без ссылки на группу ЗАПРЕЩЕНО Часть десятая ldquo;Я все еще н
7. Королевство Кастилии и Леона в XIII - XV вв
8. тема образя. Весь период делиться на- 19601965 ~ существование концентрической системы по реф.
9. M~hfuzd t~sbit etmi~ik 8 Biz onlr~n boyunlr~n d~mir h~lq~l~r z~ncir ke~irtmi~ik
10. кредитними установами корпораціями іноземними урядами міжнародними фінансовими організаціями і приватни
11. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ ~
12. реферату- Аптеки завдання функції класифікація вимоги до діяльностіРозділ- Медицина Аптеки завдання фу
13. Социосфера Кафедра иностранных языков факультета государственного управления Московского госуда
14. РеклаМастер именуемая в дальнейшем Работодатель в лице Генер
15. Доклад- Сущность и предмет индийской философии.html
16. Лекция 11. Рекурсивные функции
17. исследования которое фокусируется на понимании поведения желаний и предпочтений потребителей конкуренто
18. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ2001
19. . Введение..3 2.
20. Диалектика Согласно диалектике источником развития выступает.html