Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 21 БОГОСЛОВСЬКИЙ І ДУХОВИЙ ВИМІР ІКОНИ 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Тема 2.1  БОГОСЛОВСЬКИЙ І ДУХОВИЙ ВИМІР ІКОНИ

1. Святість ікони.

2. Ікона як невід’ємний елемент східної літургії.

3. Тривимірність ікони.

4. Знищення ікон та сакральних споруд у комуністичні часи.

1. Глибоке зацікавлення іконою, її глибиною є перш за все пошуком тієї краси, котра спасає, котра повинна спасти світ.

Не можна дивитися на   ікону  тільки   як   на  твір   мистецтва.   Також   не   можна використовувати ікони виключно до декораційних цілей, бо це було б уже профанацією ікони. Підхід до ікони тільки  як до чогось, що можна бачити в музеях, на виставках, або виключно як до колекційного матеріалу вже є якимсь замахом на святість ікони. Це нищить сакральний  вимір ікони. Посвячена ікона – це свята річ. Вона є конкретним посередником в духовному спілкуванні, в духовному зв’язку з Богом. Написання ікон, праця іконописця – це виключно духовна справа. Іконописці, пишучи ікони, виражають глибину духовності Втіленого Слова і глибину молитви Церкви.

2. Ікони є  також невіддільним елементом східної літургії.

Можна дивитися на іконостас і бачити в ньому цілу історію спасіння, ціле богослов’я Церкви.

Підчас Св. Літургії нав'язується особливий зв’язок між учасниками Літургії, Богом і Святими, представленими на іконах. Ікона – це спосіб зв’язку, спільноти людей як земної Церкви з надприродним світом.

Ікона впливає на людину, яка молиться. Допомагає нам зосередитися на конкретному образі.

Звичайно, потрібно бути переконаним в силі ікони, на силу якої впливає:

І) іконописець, котрий пише ікону дотримуючись іконографічних канонів. Чим більшою є духовна сила іконописця, тим більшою є сила, котра випромінюється з даної ікони.

2)   Ікона   об’являє Боже світло, Божу таємницю.

3)  Людина, котра стає перед іконою, котра молиться перед іконою.

Ці три елементи впливають на силу діяння ікони.

Ікона може спасати людей. І в наші часи і в давнину є тисячі прикладів, коли людина молячись до зображуваного на іконі зцілювалась.

Коли роздумуємо ікону, важливо пам'ятати про тривимірність іконічної реальності:

  1.  наукове бачення
  2.  мистецька цінність
  3.  богословський аспект

 

Цілісне розуміння ікони в цих трьох вимірах. Коли нехтуємо богословський аспект, робимо ікону історичною пам'яткою або документом, який несе  інформацію про історію, але разом з тим втрачає свою духовну сутність.

Якщо ми відкидаємо науковий елемент - наражаємо себе на суб'єктивність, яка перешкоджатиме нам розрізняти суттєве і другорядне, втрачаючи головну  правду, на якій наголошує ікона.

Дуже важливий і стетичний елемент. Ікона, виконана талановитими майстрами у найсучасніших техніках мистецтва, є виявом культури на її найвищому рівні розвитку. Часто твори так званого «народного примітиву» можуть виражати дуже глибоку ідею.

4. В історії Церкви, в тому числі останні десятиліття, комуністи нищили ікони. Варто згадати хоча б деякі факти. В колишньому Радянському Союзі було знищено 92 проценти сакральних споруд. В ікони стріляли, або виривали їх з іконостасу,  їх  спалювали,  кидали  на  землю  і їздили  по  них тракторами, кіньми і т.д.  Це - велике зло і велика втрата не тільки для мистецької вартості ікони, але передовсім для святості життя, бо на цьому будується дорога до Бога.

Однак потрібно пам’ятати про те, що відбувається в сучасній західній цивілізації в країнах з християнським світоглядом, де не існує  відповідної пошани до ікони. До ікони ставляться як до творів мистецтва чи комерційного товару. Трактується ікона тільки як екзотичний твір мистецтва, котрий може якось прикрашати даний простір.


Диплом на заказ


1. Создание систем информационной безопасности СИБ в ИС и основывается на следующих принципах- Системный.
2. Силовой анализ механизма]
3. Введение2 Общая характеристика организации
4. Взгляды Ф
5. художественной критике и кинематографии
6. Особливості формування інноваційної культури вчителя
7. . Количественные числительные от 13 до 19 включительно образуются прибавлением суффикса teen к соответствующим
8. О М САБИНСКИЙ 2-0
9. Людвиг Фейербах 18041872 Иммануил Кант ~ родоначальник классической немецкой философии
10. Реферат- Операционный бенчмаркетинг
11. О промышленной безопасности опасных производственных объектов
12. ЛЕКЦІЯ 1 СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І ДОПОМОГА У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 1
13. Тема- Политическое устройство италии Исполнитель- Студент 1 курса Группа-
14. идол рода подталкивающий человека к тому чтобы собственную природу отождествлять с природой вещей антро
15. Социально-культурный сервис и туризм
16. г После фашистского переворота в Германии Советский Союз возглавил силы активно выступившие против завое
17. познание устанавливалось чаще всего путем сопоставлениязнания с мнением и верой
18. Столица ~ Катманду
19. 2013 Важной стороной орфоэпии является ударение то есть звуковое выделение одного из слогов слова
20. Инвестиционное кредитование малого и среднего бизнеса