Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

отримати висновки корисні для подальшого планування виховання

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Проект  оцінювання якості шкільної програми виховання

Мета:

  •  оцінити ефективність виховної роботи
  •  оцінити якість виховної програми.
  •  отримати висновки, корисні для подальшого планування виховання.

Ключові запитання:

  1.  Наскільки визначені програмою цілі (загальні та конкретні завдання) виховання співпадають з потребами шкільної спільноти, замовленням держави?
  2.  У якій мірі завдання виховання, поставлені перед класними колективами, класними керівниками, гуртками, секціями відповідають цілям шкільної виховної програми?
  3.  Наскільки досягнуті результати виховання відповідають очікуваним (конкретним завданням виховання)?
  4.  Які  традиції, норми шкільного життя, міжособистісні стосунки та у якій мірі деформують виховний простір загальноосвітнього навчального закладу?

Ділянки

евалюації

Критерії

оцінки

ключ

пит

Методи дослідження

Джерела

інформації

Інструменти

Відповідальні особи

Дати

проведення

Навчання

Відповідність цілей освіти, що реалізуються у школі, потребам учнів та батьків

1

Анкетування учнів та батьків

Інтерв'ю членів учнівського самоврядування та батьківських комітетів

Визначені учнями та батьками під час анкетування та в ході інтерв’ю потреби щодо освіти та обрані ними орієнтовні цілі виховання і вивчення предметів, які ставляться перед дітьми

Анкета 1 для учнів

Анкета для батьків

Питання для інтерв’ю  члена учнівського самоврядування

Питання для інтерв’ю члена батьківського комітету

Заст.. директора з вихов. роботи

Шк-ий психолог

Класні кер-ки

Відповідність цілей освіти, що реалізуються у школі, державним вимогам

1

Медичний огляд учнів Аналіз документів про освіту

Основні показники здоров’я учнів та дані медичних карт учнів.

Визначені Законом України «Про загальну середню освіту», чинними стандартами і програмами вимоги до освіти учнів, їхніх навчальних досягнень та визначені учителями, учнями і батьками орієнтовні цілі навчально-виховного процесу

Рекомендації для аналізу документів про освіту

Заст.. директора, класні кер-ки

Члени шк. батьк. ком.

Відповідність результатів навчання учнів державним вимогам до навчальних досягнень

3

Тестування навчальних досягнень учнів

Аналіз відомостей з класних журналів

Визначені чинними стандартами і програмами вимоги до якості навчальних досягнень учнів та результати медичного огляду учнів, отримані учнями за семестр і під час діагностичного тестування результати (оцінки) з предметів

Паспорти  здоров’я (картка медогляду)

Тести навчальних досягнень учнів з української мови, іноземних мов, математики, історії, природничих наук, основ культури.

Таблиця даних класного журналу

Заст.. директора з вихов. роботи

Кл. кер-ки

Робота класних керівників

Відповідність завдань та заходів у планах роботи класних керівників, шкільній виховній програмі

2

Інтерв'ю класних керівників

Аналіз планів роботи(програм) класних керівників

Зазначені у шкільній програмі виховання, а також у рекомендаційних листах шкільного психолога і названі класними керівниками та зазначені у їхніх планах (програмах) виховної роботи конкретні завдання виховання

Питання для інтерв’ю класного керівника

Рекомендації щодо аналізу планів роботи (програм) класних керівників

Заст.. директора з вихов. роботи

Корисність (потрібність) проведених виховних справ для учнів

3

Анкетування учнів та батьків

Інтерв'ю голови батьківського комітету класу

Відзначені  більшістю учнів та батьків, а також головами класних батьківських комітетів плановані класним керівником заходи

Анкета 1 для учнів

Анкета для батьків

Питання для інтерв’ю члена батьківського комітету

Заст.. дир.. з вихов. роботи Шк-ий психолог

Кл. кер-ки

Член шк. батьк. ком.

Ефективність проведених виховних заходів

3

4

Анкетування учнів

Спостереження

за поведінкою учнів під час відкритих виховних заходів

Аналіз відгуків про захід в ЗМІ та в Інтернеті (зокрема, на сайті школи)

Названі учнями виховні справи, оцінені як цікаві і корисні для них, справи у яких учні брали активну участь.

Поведінка учнів під час проведення відкритих виховних заходів.

Відгуки  про захід в ЗМІ та в Інтернеті (зокрема, на сайті школи)

Листок спостереження за поведінкою учнів під час відкритих виховних заходів

Анкета 1 для учнів

Листок опрацювання відгуків про школу у ЗМІ та мережі Інтернет

Заст.. директора з вихов. роботи

Шк-ий психолог

Класні кер-ки

Соціальний педагог,

Член шк. учнів. самовряд.

Робота гуртків, секцій

Відповідність планованих  завдань (заходів) секцій/ гуртків, шкільній виховній програмі

2

Аналіз планів роботи (програм) гуртків та секцій

Шкільна програма виховання

Плани роботи (програми) шкільних гуртків…, секцій…

Рекомендації для аналізу планів роботи (програм) гуртка,  секції

Заст.. директора з вихов. роботи

Класні кер-ки.

Член шк. батьк.ком.

Корисність (потрібність) проведених виховних заходів для учнів

3

Анкетування учнів

Інтерв'ю з окремими членами гуртків та батьками

Відзначені  більшістю опитаних членів гуртків, секцій та їх батьків цікаві та корисні для них заходи

Питання для інтерв’ю члена гуртка

Анкета 1 для учнів, додаток 1

Анкета для батьків, додаток 1

Питання для інтерв’ю  батьків учня – члена гуртка. секції

Заст.. дир..

Шк-ий психолог

Кл. кер-ки

Члени шк. батьк. ком. та учнів. самовряд.

Ефективність проведених виховних заходів

3

4

Анкетування учнів

Спостереження

за поведінкою учнів – членів гуртків та секцій під час заходів за їх участю

Аналіз відгуків про роботу гуртків, секцій в ЗМІ та в Інтернеті (зокрема, на сайті школи)

Названі членами гуртка, секції виховні справи, оцінені як цікаві і корисні для них, справи у яких учні брали активну участь.

Поведінка членів гуртка. секції під час проведення відкритих акцій.

Відгуки  про роботу гуртка, секції в ЗМІ та в Інтернеті (зокрема, на сайті школи)

Листок спостереження за поведінкою учнів під час відкритих виховних заходів

Анкета 1 для учнів, додаток 1

Таблиця опрацювання відгуків про школу у ЗМІ та мережі Інтернет

Заст.дир. з вихов. роб.

Шк-ий психолог

Класні кер-ки

Члени шк. учнів. самовряд.

Загально шкільні освітні та виховні проекти

Відповідність завдань та заходів, передбачених проектами, шкільній виховній програмі

2

Аналіз проектів

Шкільна виховна програма

Проекти загально шкільних та класних навчальних і виховних справ

Рекомендації щодо аналізу навчальних і виховних проектів

Заст.. директора Кл. кер-ки

Соціальний педагог Члени шк. батьк. ком. та учнів. самовряд.

Корисність (потрібність) проведених виховних заходів для учнів

3

Анкетування учнів

Інтерв'ю з членами учнівського самоврядування і батьківського комітету школи

Відзначені  більшістю опитаних учнів і батьків навчальні та виховні проекти, що були  проведені у школі

Анкета для учнів

Питання для інтерв’ю  члена учнівського самоврядування

Питання для інтерв’ю члена батьківського комітету

Заст.. директора Шк.психол

Кл. кер-ки

Соціальний педагог

Ефективність проведених виховних заходів

3

4

Анкетування учнів

Спостереження за поведінкою учнів – учасників проекту і глядачів

Аналіз написаних учнями есе, відгуків про проект в ЗМІ та в Інтернеті (зокрема, на сайті школи)

Виховні справи, оцінені учнями як цікаві і корисні для них, справи у яких учні брали активну участь.

Поведінка учнів під час проведення відкритих акцій кожного з проектів.

Відгуки  про проекти в ЗМІ та в Інтернеті (зокрема, на сайті школи)

Листок спостереження за поведінкою учнів під час відкритих виховних заходів

Анкета для учнів

Листок опрацювання відгуків про школу у ЗМІ та мережі Інтернет

Таблиця опрацювання есе.

Заст.. директора Шк.психол

Кл. кер-ки

Члени шк. батьк. ком. та учнів. самовряд.

Опіка малозабезпечених та профілактика правопорушень

Корисність (потрібність) проведених виховних заходів для учнів

3

Аналіз планів роботи з дітьми, які мають вади розвитку, дітьми-сиротами та дітьми із неповних і малозабезпечених родин, учнями, які стоять на обліку як правопорушники   

Інтерв'ю з батьками учнів, які мають вади розвитку або стоять на обліку як правопорушники і з учителями, які навчають таких дітей

Плани  роботи з неповносправними, дітьми-сиротами та дітьми із неповних і малозабезпечених родин

Відзначені  більшістю опитаних учителів і батьків спеціальні заходи для дітей з вадами та правопорушників, що були  проведені у школі

Рекомендації щодо аналізу планів (програм) роботи з дітьми з вадами розвитку, учнями-сиротами, дітьми з неповних сімей, схильними до правопорушень

Питання для інтерв’ю учителя, який працює з дітьми з вадами розвитку

Питання для інтерв’ю класного керівника

Питання для інтерв’ю батьків учнів, які мають вади розвитку

Питання для інтерв’ю батьків учнів, які стоять на обліку як схильні до правопорушень

Заст.. директора Шк.психол

Кл. кер-ки

Соціальний педагог

Ефективність вжитих заходів

3

4

Анкетування учителів та учнів

Інтерв'ю з батьками учнів з вадами розвитку,  учнів, які стоять на обліку

Спостереження за поведінкою учнів, які стоять на обліку

Виховні справи (проекти), оцінені вчителями,  учнями та батьками як цікаві і корисні для них, справи у яких учні брали активну участь.

Поведінка учнів з вадами та правопорушників під час уроків та позакласних заходів.

Відгуки  про проекти в ЗМІ та в Інтернеті (зокрема, на сайті школи)

Анкета для учнів, додаток 2

Анкета для вчителів

Питання для інтерв’ю учителя, який працює з дітьми з вадами розвитку

Питання для інтерв’ю класного керівника

Питання для інтерв’ю батьків учнів, які мають вади розвитку

Питання для інтерв’ю батьків учнів, які стоять на обліку як схильні до правопорушень

Заст.. директора Шк.психол

Кл. кер-ки

Соціальний педагог Члени учнів. самовряд.

Шкільні традиції

Відповідність  стилю спілкування працівників школи з учнями методичним вимогам. 

4

Анкетування учителів та учнів

Спостереження за стилем спілкування педпрацівників

Думки більшості анкетованих учнів і висновки спостерігачів про стиль спілкування педагогів

Листок спостереження за поведінкою та стилем спілкування педагогічних працівників, які відповідають за організацію виховної роботи з учнями, під час публічних загально шкільних та відкритих класних заходів

Анкета для учнів

Анкета для вчителів

Заст.. директора Шк.психол

Кл. кер-ки

Члени шк. учнів. самовряд.

Корисність виховних справ, які стали традиціями школи

1

4

Анкетування учнів, батьків, учителів

Спостереження за поведінкою учнів під час традиційних для школи публічних заходів

Традиційні виховні справи (проекти), оцінені вчителями,  учнями та батьками як цікаві і корисні для них, справи у яких учні брали активну участь.

Висновки спостерігачів про ставлення більшості учнів до кожної з проведених виховних справ

Листок спостереження за поведінкою учнів під час відкритих виховних заходів

Анкета для учнів

Анкета для батьків

Анкета для вчителів

Заст.. директора Шк.психол

Кл. кер-ки

Педагог-організатор Члени шк. батьк. ком.

Учнівське  самоврядування

Відповідність  взаємовідносин учнів моральним нормам

4

Анкетування учнів

Інтерв'ю з членами шкільного та класного учнівського самоврядування

Спостереження за поведінкою учнів

Висновки щодо більшості анкетованих учнів і висновки спостерігачів про рівень розвитку потреби у визнанні (важливий показник соціального розвитку), рівень соціально-психологічної адаптованості у навчально-виховному колективі; розвиток контактності, емоційної експансивності, пристосованості до самостійного життя; розвиток почуття відповідальності; рівень емпатії; рівень сформованості уміння сприймати, розуміти погляди інших учнів педагогів.

Листок спостереження за поведінкою учнів під час відкритих виховних заходів

Анкета 2 для учнів

Листок спостереження за учнями для  класних керівників

Заст.. директора Шк.психол

Кл. кер-ки

Соціальний педагог Члени шк. батьк. ком.

Відповідність  стилю спілкування педагогічних працівників, які відповідають за роботу учнівського самоврядування, методичним вимогам.

4

Анкетування учнів та учителів

Інтерв'ю із заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором, класними керівниками

Спостереження за поведінкою та стилем спілкування педагогічних працівників, які відповідають за організацію виховної роботи з учнями, під час публічних загально шкільних та відкритих класних заходів

Думки більшості анкетованих учнів і висновки спостерігачів про стиль спілкування педагогів, зокрема заступника директора з виховної роботи, педагога-організатора, класних керівників

 

Питання для інтерв’ю класного керівника

Анкета 1 для учнів

Анкета для вчителів

Листок спостереження за поведінкою та стилем спілкування педагогічних працівників, які відповідають за організацію виховної роботи з учнями, під час публічних загально шкільних та відкритих класних заходів

Директор школи

Заст.. директора Шк.психол

Кл. кер-ки

Соціальний педагог Члени шк. батьк. ком.

Співпраця  з батьками та місцевою громадою

Прийнятність визначених програмою заходів,  виховних справ для батьків та місцевих громадських об’єднань. 

1

Анкетування батьків та активу місцевої громади

Інтерв'ю з головою батьківського комітету школи, головою сільської ради, депутатом, який цікавиться проблемами школи, місцевим священиком, лідерами місцевих осередків дитячих та молодіжних організацій. Товариств «Просвіта», «Рідна школа» і ін.

Аналіз документів місцевої ради, що стосуються школи, відгуків про школу у місцевій пресі та мережі Інтернет

Громадсько зорієнтовані виховні  справи (проекти), оцінені батьками та активом громади як цікаві і корисні для них, справи у яких батьки та інші члени громади брали активну участь.

Висновки інтерв’юерів про ставлення голови батьківського комітету школи, голови сільської/селищної ради, депутата, який цікавиться проблемами школи, осередків дитячих та місцевого священика, лідерів місцевих молодіжних організацій, товариств «Просвіта», «Рідна школа» і ін. до кожної з громадсько орієнтованих виховних справ

Відгуки  про школу у місцевій пресі та мережі Інтернет

Анкета для батьків Питання для інтерв’ю  з головою батьківського комітету школи, головою сільської/селищної ради, депутатом, який цікавиться проблемами школи, місцевим священиком, лідерами місцевих осередків дитячих та молодіжних організацій. Товариств «Просвіта», «Рідна школа» і ін.

Листок опрацювання відгуків про школу у ЗМІ та мережі Інтернет

Заст.. директора Шк.психол

Кл. кер-ки

Соціальний педагог Члени шк. батьк. ком. та учнів. самовряд.

Доступність обраних форм і методів виховної роботи для батьків та місцевих громадських об’єднань (їх участь у проведених заходах ).

4

Анкетування батьків та активу місцевої громади

Спостереження за поведінкою глядачів під час шкільних публічних акцій.

Інтерв'ю з головою батьківського комітету школи, головою сільської/селищної ради, депутатом, який цікавиться проблемами школи, місцевим священиком, лідерами місцевих осередків дитячих та молодіжних організацій, товариств «Просвіта», «Рідна школа» і ін.

Аналіз відгуків про школу у місцевій пресі та мережі Інтернет

Громадсько зорієнтовані виховні  справи (проекти), у яких батьки та інші члени громади брали активну участь (форма участі).

Висновки спостерігачів про поведінку більшості батьків та інших учасників громадсько орієнтованих справ під час акцій

Висновки інтерв’юерів про участь голови батьківського комітету школи, голови сільської/селищної ради, депутата, який цікавиться проблемами школи, місцевого священика, лідерів місцевих осередків дитячих та молодіжних організацій. Товариств «Просвіта», «Рідна школа» і ін. у кожній з громадсько орієнтованих виховних справ.

Відгуки  про школу у місцевій пресі та мережі Інтернет

Листок спостереження за поведінкою глядачів під час шкільних публічних акцій.

Анкета для батьків

Анкета для активу місцевої громади

Питання для інтерв’ю  з головою батьківського комітету школи, головою сільської/селищної ради, депутатом, який цікавиться проблемами школи, місцевим священиком, лідерами місцевих осередків дитячих та молодіжних організацій. Товариств «Просвіта», «Рідна школа» і ін.

Листок опрацювання відгуків про школу у ЗМІ та мережі Інтернет

Заст.. директора Шк.психол

Кл. кер-ки

Соціальний педагог Члени шк. батьк. ком. та учнів. самовряд.

PAGE  1
1.  Входной контроль марки материала по маркировке и документации; на наличие внешних дефектов;
2. Реферат Гены и судьба (генетикофилософские аспекты)
3. Курсовая работа- Жилищное законодательство Республики Казахстан
4. М Новикова ПА Калапуц Н Г
5. 123 работы Вопрос а вы бы хотели перейти в правую сторону квадрата Скажите а есть такая возможность Есть ли.
6. Реферат на тему- Запровадження християнства на Русі В чорноморських грецьких містах так само на
7. Интеллектуальная лабильность
8. Лекция 2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ Лекция 2 Анализ политической ситуации дает воз
9. гусеничный или колесный с навесным оборудованием в виде отвала 2 с ножом
10. Пояснительная записка 32 стр
11. ТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У КВАНТОВИХ ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ Спеціальність- 01
12. Контрольная работа- Международно-правовое регулирование туристической деятельности
13. совокупность всех форм существования одного или нескольких языков обслуживающих общество
14. Лекция 1 Философия
15. В каждом частичном процессе рабочие с помощью орудий труда воздействуют на предмет труда выполняя операции
16. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук Одеса ~ Дисерта
17. разработку стандартов обучения и требований к экзаменационным площадкам на унынешние требования к площадк.html
18. Шляхи енергозбереження в сільському господарстві
19. Курсова робота Психологічні проблеми розвивального навчання молодших школярів ЗМІСТ ВСТУП
20.  Острый аппендицит- классификация клиника диагностика лечение