Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

На слайдах не варто писати багато тексту інформація має бути представлена творчо з графікою картинками фо

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Необхідно створити презентацію в Power Point (обсяг – не менше 10 слайдів). На слайдах не варто писати багато тексту, інформація має бути представлена творчо, з графікою, картинками, фото і т.п., щоб було цікаво)

Успіхів у виконанні!

Бабенчук А.

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Бережан Д.

Історія розвитку менеджменту

Баженова А.

Основи теорії організації

Влад С.

Загальні принципи та функції менеджменту

Галан О.

Організування як загальна функція менеджменту

Дубець К.

Мотивація як загальна функція менеджменту

Заяц Ю.

Планування як загальна функція менеджменту

Іванюк І.

Контроль як загальна функція менеджменту

Кіселейчук В.

Система методів менеджменту

Кукурузяк Р.

Основи теорії прийняття управлінських рішень

Лебідь Ю.

Інформація та комунікації в менеджменті

Лисько А.

Керівництво та лідерство в менеджменті

Любчинський О.

Організація управлінської праці

Назарійчук Г.

Менеджер – професійний керівник

Павлюк О.

Культура, етика та соціальна відповідальність у менеджменті

Пацарнюк М.

Організаційні зміни та ефективність менеджменту

Підручна О.

Закони, закономірності та принципи менеджменту

Попович П.

Організації як об’єкти управління

Савчин М.

Культура організації

Скакун О.

Ролі менеджера в організації

Семенко А.

Головні помилки управлінців

Товстецька Р.

Делегування повноважень у менеджменті

Туровець О.

Інновації в управлінні

Чернівчан Н.

Рівні управління в менеджменті

Тим студентам, які публікують статті / тези, робити презентацію не потрібно
1. Тема- Строительные материалы 1
2. якої організаційноправової форми є володіння достовірною і актуальною інформацією уміння ефективно викор
3.  Роль финансов предприятий и финансового менеджера в современной рыночной экономике Аспекты финансовой
4. государственная деятельность от греч
5. Симона де Бовуар
6. Доклад- Вредные и опасные факторы в Вычислительном Центре
7. і. Стрімке сучасне життя вимагає постійного розвитку та вдосконалення
8. Небезпека масових промислових вибухів у мегаполісах
9. тематических наук в Массачусетсском технологическом институте.html
10. ~~kl jste n~co pne pronesl sle~n ledov~
11. вычислительных средств их энергии потребления внедрением новых конкурентоспособных конструкторских разр
12. Seit vielen Jhrhunderten feiert mn Weihnchten m 25
13. Научно-технические средства в доказывании по гражданским делам
14. Антон нашёлся Звонит Анна-
15. тематическое получение прибыли от пользования имуществом и-или нематериальными активами продажитоваров
16. Тема- Функция и ее график Цель- ввести понятие графика обратной пропорциональности ее гарфик Закрепить п.html
17. Ты обязательно меня полюбишь
18. тема устойчивых взглядов принципов оценок и убеждений определяющая отношение к окружающей действительнос
19. Тема 1ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА
20. Домострой - енциклопедія родинного життя, домашніх звичаїв, традицій російського господарювання