Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Актуальність теми Сирингомієлія за своїм клінічним перебігом схожа з проявами інтрамедулярних пухлин сп

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

для  підготовки студентів  з теми, що виноситься на самостійну позааудиторну роботу,

„Вроджені дефекти хребта і спинного мозку. Сирингомієлія”


1. Актуальність теми

Сирингомієлія за своїм клінічним перебігом схожа з проявами інтрамедулярних пухлин спинного мозку. Лікар будь-якої спеціальності повинен знати клініку сирингомієлії, вміти провести диференціальну діагностику та розробити адекватну лікувальну тактику.

Вроджені аномалії – незворотні структурні дефекти, що виникають в результаті порушення нормального пре- або постнатального розвитку. Краніо-вертебральні аномалії характеризуються поліморфізмом клінічної симптоматики, часто стійким цефалгічним синдромом. Диференціальну діагностику з пухлинами головного та спинного мозку, сучасні методи дослідження краніо-вертебральних аномалій повинен знати лікар будь-якої спеціальності.

 

2. Навчальні цілі

Знати:

  1.  етіопатогенез, патоморфологію, клініку, діагностику, лікування сирингомієлії;
  2.  етіопатогенез, клініку, діагностику та лікування синдромів Арнольда-Кіарі та Кліппеля-Фейля.

Вміти:

  1.  обстежити хворих з сирингомієлією, краніо-вертебральними аномаліями;

2)   діагностувати сирингомієлію, краніо-вертебральні аномалії;

3)   визначити план лікування хворих з сирингомієлією та краніо-вертебральними аномаліями.

3. Матеріали для позаудиторної самостійної підготовки студентів

3.1. Основні базові знання, навички, вміння, необхідні для самостійного засвоєння теми

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1

Нормальна анатомія

Будову центральної нервової системи

Показати на схемах будову головного та спинного мозку.

2

Нормальна фізіологія

Фізіологію головного та спинного мозку

Намалювати схему взаємозв’язків між головним та спинним мозком.

3

Рентгенологія

Рентгенологічні ознаки краніо-вертебральних аномалій, МРТ-ознаки інтрамедулярних порожнин у разі сирингомієлії

Виявляти рентгенологічні ознаки краніо-вертебральних аномалій, МРТ-ознаки інтрамедулярних порожнин.

4

Нейрохірургія

Показання до оперативного втручання у разі сирингомієлії та краніо-вертебральних аномалій.

Призначити адекватне лікування та визначити показання до нейрохірургічного втручання у разі сирингомієлії, краніо-вертебральних аномалій.

3.2. Зміст теми

3.3. Рекомендована література

1. Неврологія

  1.  Неврологія /С.М.Віничук, Т.І.Ілляш,О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В.Ю.Крилова, М.М.Прокопів, Т.М.Черенько; за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
  2.  Нервові хвороби /С.М.Віничук, Є.Г.Дубенко, Є.Л.Мачерет та ін.; за ред. С.М.Віничука, Є.Г.Дубенка. – К.: Здоров’я, 2001. – 696с.
  3.  Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Москва «Медпресс», 1998, – 304 с.
  4.  Болезни нервной системы. Руководство для врачей.Т.2. / Яхно М.М., Штульман Д.Р. М., Медицина, 2001. – с. 480
  5.  Борисова Н.А., Валикова И.В., Кучаева Г.А. Сирингомиелия. Москва. Медицина,1989. – 160 с.
  6.  Копаница В.В. Гидросирингомиелия (этиопатегенез, клиника, нейрохириргические аспекты лечения). Український медичний часопис №6 (20) – ХІ/ХІІ 2000, с.92-97.

3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

І. Вивчити:

1) етіопатогенез, патоморфологію, клінічні прояви, діагностику та лікування сирингомієлії

Написати в зошиті патоморфологічні ознаки, клінічні прояви та схему лікування сирингомієлії

Скористайтеся схемами змісту теми та рекомендованою літературою

2) клінічні прояви, діагностику синдрому Кліппеля-Фейля

Написати в зошиті клінічні прояви синдрому

3) клінічні прояви, діагностику синдрому Арнольда-Кіарі

Написати в зошиті клінічні прояви синдрому

3.5. Матеріал для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю

– Дайте визначення сирингомієлії.

– Який етіопатогенез сирингомієлії?

– Які патоморфологічні зміни характерні для сирингомієлії?

– Які клінічні прояви сирингомієлії та сирингобульбії?

– Назвіть сучасні методи діагностики сирингомієлії.

– Перерахуйте клінічні симптоми  синдрому Кліппеля-Фейля та методи його діагностики.

– Перерахуйте клінічні симптоми синдрому Арнольда-Кіарі та методи його діагностики.

– Яка лікувальна тактика у разі краніо-вертебральних аномалій?

Б. Тести для самоконтролю


№ п/п

Тестові запитання

Еталон відповіді

1

Вкажіть, які нервові структури уражаються у разі сирингомієлії:

а) задні роги спинного мозку

б) передні роги спинного мозку

в) міжхребцеві вузли

г) периферичні нерви

д) бокові роги спинного мозку

а); б); д)

2

Назвіть основні ознаки сирингомієлії:

а) поліневритичний тип порушення чутливості

б) дисоційований розлад чутливості за сегментарним типом

в) атрофічні парези

г) порушення слуху

д) поза Верніке-Манна

е) вегетативно-трофічні розлади

б); в); е)

3

Назвіть клінічні ознаки синдрому Арнольда-Кіарі ІІ типу:

а) периферичні парези ніг

б) нижня спастична параплегія

в) мозочкова атаксія

г) гідроцефалія

д) чутливі розлади за поліневритичним типом

б); в); г)

В. Задачі для самоконтролю


№ п/п

Задачі

Еталон відповіді

1

Хлопчик, 15 років, отримав безболісний термічний опік правої руки, який довго заживав. Під час огляду невропатолог виявив: дизрафічний статус (грудина з лійкоподібним вдавленням, полідактилія, високе піднебіння), дисоційований сегментарний тип чутливих розладів у вигляді “напівкуртки” справа, знижені рефлекси на правій руці. Який попередній діагноз? Яке дослідження потрібно провести?

Сирингомієлія. МРТ шийно-грудного відділу хребта.

2

Батьки дівчинки, що має 10 років, звернулися до невропатолога і ортопеда зі скаргами, що у їх дитини біль та обмеження рухів у шийному відділі хребта, слабкість в ногах, напруження в них, затруднення при ходьбі. Із анамнезу відомо, що дівчині в віці 2 років була проведена операція з приводу вади серця – незарощення міжшлуночкової перегородки. Про яке захворювання можна думати? Яке дослідження потрібно провести?

Синдром Кліппеля-Фейля. Рентгенографія шийного відділу хребта. МРТ шийного відділу хребта та спинного мозку.

4. Тематика УДРС та НДРС

1. Сучасні методи лікування сирингомієлії.

2. Інші форми краніо-вертебральної аномалії: мозкові грижі, платібазія, асиміляція атланта, гідроцефалія та краніостеноз.

PAGE  8
1. Интеллектуальный продукт, интеллектуальная собственность и её охрана
2. Труд есть совесть
3. служения и дефицит этого качества в современности1
4. это основные направления деятельности партий обусловливаемые решаемыми политическими партиями задачами
5. Лабораторная работа- Изучение динамики процесса заучивания
6. Финансовый менеджмент билеты.html
7. . Земельні ресурси є основою матеріального і духовного виробництва.
8. .1 Анализ деятельности фирмы занимающейся производством и оптоворозничной торговлей фотографической проду
9. Анхальт Саксония Бранденбург Берлин Тюрингия Гессен Северный Рейн Вестфалия РейнландП
10. Бейкер ldquo;О линии разграничения морских пространств между СССР и СШАrdquo;
11. 1 Психологические проблемы внутрисемейных отношений Специфика и ход развития семейных конфликтов
12. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Киї
13. Углубленные экзаменационные билеты по физике и ответы (11 класс)
14. ТЕМА- Организация лесосечных работ Пояснительная записка.html
15. Введение.10
16. Большой Каменный мост
17. .2 Полномочия в сфере законодательного процесса 1.
18. Основными направлениями расходов являются государственное управление правоохранительная и судебная деят
19. Тема 27. Место человека в живой природе
20. Тема 6. ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ