Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

id' 1. chodz' 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Дієслова

CZASOWNIKI  RUCHU

Iść  идти  chodzić  ходить jechać  ехать           jeździć ездить

1. idę      1. chodzę  1. jadę              1. jeżdzę

2. idziesz  2. chodzisz  2. jedziesz  2. jeździsz

3. idzie              3. chodzi  3. jedzie  3. jeździ

1. idziemy  1. chodzimy  1. jedziemy  1. jeździmy

2. idziecie  2. chodzicie  2. jedziecie  2. jeździcie

3. idą   3. chodzą  3. jadą              3. jeżdzą

Перша форма відмінювання дієслів в польській мові

Pierwsza koniugacja czasowników w języku polskim

 До першого відмінювання відносяться всі дієслова з інфінітивом, основа якого закінчується на приголосний, напр. Nieść- нести, móc - могти, umrzeć - померти, trzeć - терти:

а) всі дієслова на ować: pracować працювати;

б) всі дієслова на –ąć, -nąć:  dąć - дути, ciągnąć  - тягнути;

в) всі односкладові дієслова на ić,-yć –uć:  pić - пити, żyć - жити, psuć – псувати;

г) частина дієслів на ać: brać - брати, zostać - залишитися, pisać – писати; 

д) частина дієслів на eć:  bieleć - біліти, istnieć – існувати.

   pisać  pracować  rwać  gryźć   móc

  писати            працювати            рвати  гризти могти

ОДНИНА

1. piszę  pracuję  rwę  gryzę  mogę

2. piszesz             pracujesz rwiesz             gryziesz możesz

3. pisze  pracuje  rwie  gryzie  może

МНОЖИНА

1. piszemy             pracujemy  rwiemy gryziemy możemy

2. piszecie pracujecie  rwiecie  gryziecie możecie

3. piszą  pracują              rwą  gryzą  mogą

Друге відмінювання

а) всі двоскладові дієслова на ić, -yć: robić - робити, tworzyć - творити, życzyć – бажати,

                                                                                                                                            зичити

б) частина дієслів на ać: stać - стати, spać – спати.

в) частина дієслів на eć: widzieć - бачити, słyszeć – чути.

lubić  spać   słyszeć              prosić

любити  спати   чути       просити

ОДНИНА

1. lubię  śpię   słyszę   proszę

2. lubisz  śpisz   słyszysz  prosisz

3. lubi  śpi   słyszy   prosi

 

МНОЖИНА

1. lubimy    śpimy   słyszymy  prosimy

2. lubicie  śpicie   słyszycie  prosicie

3. lubią  śpią   słyszą   proszą

Третє відмінювання

  1.  Голосний основи –а, який є у всіх формах перед закінченням.
  2.  Закінчення 1 особи однини m : czytam - читаю, mam – маю.
  3.  В 3 особі множини до голосних –а ,-e приєднується приголосна j: czytają - читають, mają - мають, rozumieją – розуміють.
  4.  Декілька дієслів на eć: umieć - вміти, rozumieć - розуміти, śmieć – сміти, мати сміливість.

    Однина                             Множина

1. czytam          mam    1. czytamy  mamy

2. czytasz   masz    2. czytacie  macie

3. czyta   ma    3. czytają  mają

Четверте відмінювання

   Декілька дієслів на –еć: wiedzieć - знати, śmieć – сміти, umieć - вміти, rozumieć - розуміти, jeść - їсти  і їх похідні, тобто є приставні дієслова  ідеального виду : powiedzieć - сказати, zjeść – з’їсти, opowiedzieć – розказати, оповісти. По суті це варіант третього відмінювання.

Однина                           Множина

1. rozumiem    wiem    1. rozumiemy wiemy

2. rozumiesz wiesz    2. rozumiecie wiecie

3. rozumie wie    3. rozumieją wiedzą

Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym

Koniugacja I

Ja - ę

Ty - esz

On, ona, ono - e

My - emy

Wy  ecie

Oni/One - ą

np.

chcę

chcesz

chce

chcemy

chcecie

chcą

Koniugacja II

-isz/-ysz

-i/-y

-imy/-ymy

-icie/-ycie

–ą

np.

widzę       słyszę

widzisz       słyszysz

widzi        słyszy

widzimy       słyszymy

widzicie       słyszycie

widzą        słyszą

Koniugacja m

-am

-asz

-a

-amy

-acie

–ają

np.

gram

grasz

gra

gramy

gracie

grają

Koniugacja IV

-em

-esz

-e

-emy

-ecie

–eją

np.

jem

jesz

je

jemy

jecie

jedzą
1. Курсовая работа- Учет продажи готовой продукции растениеводства
2. ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 20132014 г
3. Гражданско-правовая охрана имущественных прав и интересов несовершеннолетних.html
4. ЛОТОС 331100 г Краснодар ул
5. Про охорону праці
6. Лекция 15Учет готовой продукцииНормативное регулирование-ПБУ 5-01
7. реферату- Історія розвитку бухгалтерського облікуРозділ- Бухгалтерський облік оподаткування Історія розв
8. Роберт Оуэн - социалист-утопист
9. Анализ полиграфической рекламы на примере ежемесячного журнала GEO
10. Тема- Аппроксимация функции методом наименьших квадратов Аннотация
11. Электрический заряд.html
12. Меры защиты и ответственность за нарушение интеллектуальных прав
13. Радость воспитания в основе которой лежат научные труды Рудольфа Дрейкурса станет бесценным помощником и
14. 2015 годов очного обучения ИПССО специальности общая психология психология личности история психологии пр
15. Оптимизация минерального питания подвоев зелёных черенков косточковых культур
16. Fun Ct Fish полнорационный корм для взрослых кошек с нормальным уровнем физической активности
17. Лабораторная работа 8 Создание оконных приложений Цель работы- изучить определение назначение и виды
18. Тема- Создание индивидуального проекта
19. Статья- Сложные эфиры карбоновых кислот, их производные
20. ~атерлерді зерттейтін со~ан ~арсы ~ою~а болатын шараларды ~зірлейтін ~ылыми білімні~ саласын ~алай атаймы