Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА Кафедра менеджменту

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра менеджменту

Звіт про виконання індивідуального завдання

“Оцінка фінансового стану підприємства”

з дисципліни: «Управління фірмою малого бізнесу»

Виконала студентка

Волчо Г.О.

508-ї групи, 5-го курсу,

спеціальності 8601/4

перевірив викладач

Соболь С.М.

Київ – 2013

Дослідження фінансових параметрів діяльності ТОВ «Визит Альянс» наведено в таблиці  1.

Таблиця 1

Показники фінансового стану підприємства

Показники

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення

1

2

3

4

5

6

1. Показники ліквідності

1,1

Коефіцієнт покриття

ф.1 ряд. 260 / ф.1 ряд. 620

1,418

1,541

8,70%

1,2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

ф.1 (ряд. 260- ряд.100 - ряд.110- ряд.120 - ряд.130 -ряд.140) / ф/1 ряд.620

1,202

1,319

9,78%

1,3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ф.1 (ряд.220 + ряд.230 + ряд.240) / ф.1 ряд. 620

0,004

0,007

81,57%

1,4

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

ф.1 (ряд.260 -ряд. 620)

2230,000

2748,000

23,23%

2. Показники платоспроможності

2,1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

ф.1 ряд.380 / ф.1 ряд. 640

-0,822

-0,859

4,48%

2,2

Коефіцієнт фінансування

ф.1 (ряд.430 + ряд.480 + ряд.620 + ряд.630) /ф.1 ряд.380

-2,216

-2,164

-2,35%

2,3

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами

ф. 1 {ряд. 260 - ряд. 620) / ф.1 ряд. 620

0,418

0,541

29,53%

2,4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 620) / ф. 1 ряд. 380

-0,053

-0,064

19,81%

3. Показники  ділової активності

3,1

Коефіцієнт оборотності активів

ф. 2 ряд. 035 / ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3)+ ряд. 280 (гр.4) / 2

0,115

0,113

-1,75%

3.2.

Коефіцієнт оборотності кредиорської заборгованості

ф. 2 ряд 035 / ф. 1 (Σ ряд. 520 / ряд. 600) гр. 3 + Σ (ряд. 520 / ряд. 600) гр. 4 ) / 2

-

-

-

Продовження таблиці 1

3,3

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

ф. 2 ряд 035 / ф. 1 (Σ ряд. 150 / ряд. 210) гр. 3 + Σ (ряд. 150 / ряд. 210) гр.4 ) / 2

452131,064

158877,887

-64,86%

3,4

Строк погашення дебіторської заборгованості (днів)

Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

0,001

0,002

185,36%

3,5

Строк погашення кредиторської заборгованості (днів)

Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

-

-

-

3,6

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

ф. 2 ряд. 040 / ф.1 (Σ (ряд. 100 / ряд. 140) гр. 3 + Σ (ряд. 100 / ряд. 140) гр. 4) / 2

-3,995

-2,304

-42,32%

3,7

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

ф. 2 ряд. 035/ ф. 1 (ряд. 031 (гр. 3) + ряд. 031 (гр.4) / 2

0,120

0,117

-3,10%

3,8

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

ф. 2 ряд. 035 / ф. 1 (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4)) / 2

-0,602

-0,135

-77,63%

4. Показники рентабельності

4,1

Коефіцієнт рентабельності активів

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3 + ряд. 280 (гр. 4)) / 2

-0,029

-0,006

-79,53%

4,2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 1 (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4)) / 2

0,038

0,007

-81,35%

4,3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 2 ряд. 035

-0,250

-0,052

-79,17%

 Аналіз

Розраховані показники ліквідності свідчать про можливість ТОВ «Визит Альянс» своєчасно сплачувати поточку заборгованість. Коефіцієнт абсолютної ліквідності є занизьким, що свідчить про низьку частку високоліквідних активів в структурі оборотного капіталу. Найбільша частка оборотних активів перепадає під дебіторську заборгованість (за товари, послуги, роботи та за розрахунками).

Розраховані коефіцієнти платоспроможності в основному мають негативні значення, це пов’язано з наявністю значної довгострокової заборгованості. Компанія вимушена виплачувати відсотки за кредитом, що викликає збитковість діяльності. Власний капітал компанії має негативне значення в балансі, що пояснюється наявністю непокритих збитків з 2010 року. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має значення близьке до норми, це свідчить про можливість розрахунку за поточною заборгованістю.

Коефіцієнт оборотності активів показує, що активи задіяні в процесі надання послуг лише частково, а отже знецінюються. Оцінка фондовіддачі є непрямою, так як компанія надає послуги і основну частину їх вартості складає робота людей. Компанія має значну дебіторську заборгованість і високу її оборотність, це пояснюється тим, що під час оформлення путівок компанія отримує лише половину її вартості, інша половина сплачується в середньому через 3-4 місяці. Така система була створення для згладжування впливу курсової різниці на доходи ТОВ «Визит Альянс» (в 2011 році компанія втратила 3 млн. грн. на курсових коливаннях рубль-гривня).

Показники рентабельності мають негативні значення. Як вже зазначалося, діяльність компанії є збитковою за рахунок необхідності сплати відсотку по кредиту (хоча результати від звичайної діяльності є прибутковими). Коефіцієнт рентабельності власного капіталу має додатне значення із-за того, що і власний капітал і результати діяльності мають мінусове значення. Отже, діяльність компанії є нерентабельною.
1. Тема- Страхування підприємницької діяльності Мета- Визначення суми страхового збитку та страхового відшко
2. Реферат- Снежники и лавины
3. Правильное питание В рейтинге эффективных способов борьбы с целлюлитом правильное питание занимает перв
4. Сучасне інтерактивне спілкування
5. на тему- Содержание права собственности и её правовые формы
6. Италия- Под солнцем Тосканы
7. Процессуальный контроль
8. Наша милая Москва Подготовили воспитатели Рябцева Мария Валентиновна и Филиппова Ольга Н
9. Курсовая работа- Лексико-грамматические разряды имен существительных в печатной рекламе
10. Целевая федеральная программа Электронная России
11. Повышение эффективности управления основным капиталом предприятия ОАО КБ Сухой
12. Приговор
13. СЛОИ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ
14. Создание справочника Парфюмерный магазин при помощи программы Turbo Pscl
15. теодолит связано с греческими словами theomi смотрю вижу и dolichos длинный далеко
16. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
17. Курсовая работа- Пиролиз дихлорэтана в печах
18. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1
19. Нормирование качества воздуха
20. 05.1990 N 141 Ведомости СНД и ВС РСФСР 1990 N 2 ст